Vatandaşlık Bilgisi , Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2 Yarıyıl(Dönem) 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soru ve Cevapları

 

Vatandaşlık Bilgisi , Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2 Yarıyıl(Dönem) 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soru ve Cevapları

   İNDİR

ADI       :

SOYADI:

SINIFI :

NO’SU  :

SALBAŞ LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI   II. YARIYIL DEMOKRASI VE İNSAN HAKLARI  DERSİ I. YAZILI SINAV SORULAR

SORULAR


1-)  Osmanlı imp. devlet karşısında  bireylere  bazı     dönemlerde bir takım haklar verilmiştir.Aşağıdakilerden  hangisinde  bu hakların ilk defa verildiği söylenebilir?

               

                 A)Tanzimat Fermanı     B)Sened -i İttifak

  

                 C)Islahat fermanı          D) Kanuni esasi

     

                  E) II.Meşrutiyet

  

2-)  I. Meşrutiyet

      II.1961 anayasası

    III.1982 anayasası

      IV. II. Meşrutiyet

       V. 1924 anayasası

   Yukarıdaki dönemlerin hangisinde “Devletçilik”    ilkesinden uzaklaşılarak   özelleştirilmeye ,  aynı zaman        da birey değil devletin önemsenmeye başlanmıştır?

 

                A) V.II .             B)  I. III.                C) IV. III.           

 

                D) Sadece II.                  E) Sadece III.

 

 

 

                3-) Devleti değil bireyi ön plana  çıkaran anayasa hangi anayasadır?

 

                A) 1961                   B)1921                C) 1982        

 

                D) Kanuni esasi               E) 1924

 

 

 

    4-)  Tarihimizin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası  aşağıdakilerden   hangisidir?

                 A)  1921             B)  1961                 C) 1924        

 

                 D) Kanuni esasi               E) 1982

  5-) Osmanlı tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Fatih Kanunnamesi           B)Teşkilat-ı Esasi

 

C)Sened-i ittifak                     D)Tanzimat Fermanı

 

E)Kanuni Esasi

 

6-) I. ve II. Meşrutiyet hangi padişahın döneminde yapılmıştır?

A)Abdülmecit     B)Abdülhamit    C)Abdülaziz

D)Mehmet Reşat  E)Vahteddin

 

7-) Azınlıklara ayrıcalıkların en fazla verildiği belge   aşağıdakilerden hangisidir?

             A) Tanzimat Fermanı     B)Sened -i İttifak     C)Islahat fermanı        

             D) Kanuni esasi                   E) II.Meşrutiyet

8-)I. Meşrutiyet hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir?

A)1878-1908              B)1876-1909              C)1808-1836

 

 D)1856-1876              E)1876-1908

 

 

 

9-)T.C. nin dini islamdır ifadesi hangi anayasadan hangi tarihte çıkarılmıştır?

A)1921-1937             B)1924-1928          C)1924-1937

 

D)1921-1928              E)1921-1924

 

10-)Osmanlı devletinde demokratikleşme hareketlerinin  kronolojisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak       verilmiştir?

A)      Tanzimat fermanı –Islahat fermanı – I. Meşrutiyet –Senedd-i ittifak –II. Meşrutiyet

B)      I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet–Islahat fermanı –Senedd-i  ittifak – Tanzimat fermanı

C)      Senedd-i ittifak – Tanzimat fermanı–I. Meşrutiyet-II. Meşrutiyet – Islahat fermanı

D)    Senedd-i ittifak – Islahat fermanı- Tanzimat fermanı—I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet

E)     Senedd-i ittifak – Tanzimat fermanı– Islahat fermanı—I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet

 


11-) Padişahın gücünün üstünde bir gücün varlığı  aşağıdakilerden hangisi ile benimsenmiştir ?

 

                   A)Sened-i İttifak              B) TanzimatFermanı               C) I.Meşrutiyet

D) Islahat Fermanı           E)II.Meşrutiyet

 

12-)Aşağıdakilerden  hangisinde demokratik bir yönetimde insan hakları konusunda karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

A)Kamu düzeninin korunmasında baskıcı yöntemlerin kullanılması.

B)Devletin ekonomik gücünün yeterli olmaması.

C)Kamu görevlilerinin yetkilerini uygun şekilde yerine getirmesi.

D)Eğitimsiz kamu görevlilerinin görev yapması.

E)Yöneticilerin kendi güçlerini sınırlandırmak istememesi.

 

13-)Uluslararası Koruma Organlarından aşağıdakilerden  hangisi Birleşmiş Milletler Örgütüne bağlı başlıca komisyonlar arasında yer almaz?

 

A)Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi.

B)İnsan Hakları Komitesi.

C)Çocuk Hakları Komitesi.

D)Başkanlar Komitesi.

E)İşkenceye Karşı Komitesi.

 

14-) I.Padişahın meclisi kapatma yetkisinin alınması

II. 31 Mart Olayının meydana gelmesi

III. Anayasanın yeniden  yürürlüğe girmesi

IV.Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması gibi  

           özelliklerin hangileri II.Meşrutiyet Dönemi’ne aittir

 

        A)I,III,IV             B) II, III, IV              C)I, II,III             D)II, IV       E)I, II, III, IV

 

15-)Avrupa Konseyine bağlı başlıca komisyonlar   arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

       I.İnsan Hakları Mahkemesi

      II.Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komisyonu

       III.AGİT

        IV.Bakanlar Komitesi

      A)I. III.               B)Yalnız IV                 C)II. IV.          D)II.III.               E)Yalnız II

 

     16-)Aşağıdakilerden hangisi I.Meşrutiyet döneminden sonra gerçekleşen bir durum değildir?

 

A)Knun-i Esasi        B) Anayasa Mahkemesinin kurulması   C) Tanzimat Fermanı

D) Teşkilat-ı Esasi   E)Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi

 

17-) Aşağıdakilerden hangisi insanın temel haklarının sahip olduğu özellikler bir arada doğu  olarak verilmiştir?

 

A)Dokunulamaz-Kısıtlanamaz-Devredilemez

B) Dokunulamaz-Devredilemez-Vazgeçilemez

C)Kısıtlanamaz-Sorgulanamaz-Devredilemez

D) Kısıtlanamaz-Sorgulanamaz-Kaldırılamaz

E)Vazgeçilemez-Sorgulanamaz-Devredilemez

 

 

18-)  Anayasa Mahkemesi ilk defa  hangi anayasada yer almıştır?

 

A)1961                         B)1921                         C)1982

 

                  D)1924                          E)Kanun-ı Esasi

 

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 anayasasında öngörülmüş olan yeniliklerden biri değildir?


A) Çoğulcu demokrasi anlayışı benimsenmiştir.

B)Temel haklar genişletilmiştir.

C)Özgürlükler genişletilmiştir.

D)Devlet başkanının Cumhurbaşkanı olduğu kabul edilmiştir.

E)Sosyal ve hukuk devleti olduğu  kabul edilmiştir.

 

 

20-) İnsana verilen en temel hak hangisidir?

 

A)Seçme seçilme hakkı   B) Yaşam hakkı    C)Sağlık hakkı

 

             D)Eğitim hakkı                E) Dilekçe hakkı

 

 

 

BAŞARILAR

                 ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

DEMOKRASİ  BİR  EĞİTİM İŞİDİR. EĞİTİMSİZ KİTLELERLE DEMOKRASİYE GEÇİLİRSE OLİGARŞİ OLUR.

DEVAM EDİLİRSE , DEMAGOGLAR TÜRER. DEMAGOGLARDAN DA DİKTATÖRLER  ÇIKAR.

                                                                  

                                                                                                                                                                       EFLATUN(PLATON)

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2E-3A-4D-5E-6B-7C-8E-9B-10E-11B-12C-13D-14C-15E-16C-17B-18A-19D-20B

 

 Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık Bilgisi , Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 2 Yarıyıl(Dönem) 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soru ve Cevapları indir download 12. sınıf lise son  , 10.   2, iki sorusu II. test soruları 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın