Psikoloji Dersi 2. Dönem 2.Yazılı Sınavı Test Soruları ve Cevapları

 

                           Felsefeacademisi.com

                        Academi Öğrenmeyi Öğretir

YAZILI                                        PSİKOLOJİ 2. DÖNEM 2. YAZILI

PSİKOLOJİ

1-) “Japon ana babalar , çocuğun nasıl davranmasını istiyorlarsa  çocuğa öyle davranırlar ; sakin ,yumuşak,nazik ve höşgörülü”

        Japon ana babalar , çocuklarının , öğrenmede hangi yolu izlemelerini beklemektedirler?

A) Yeni bilgiler öğrenirken eskilerden yararlanma

B) Örnek alınan kişilerin davranışlarını benimseme

C) Bir durumda gösterilen davranışı her durumda gösterme

D) İstenilen davranışları sınama-yanılma yoluyla öğrenme 

E) Farklı davranışlar öğrenmelerini isteme.

 

2-)Hırsızlık sonucu ceza evine girip bir af ile dışarı çıkan biri yine suç işlemeye devam etmektedir.

Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A)  Klasık koşullanma   

B) Motor öğrenme 

C) Edimsel koşullanma  

D) Sezgisel öğrenme  

E) Model öğrenme

 

3-) İngilizceyi çok iyi bilen Gülnaz Almancayı arkadaşlarından daha çabuk öğrenir.

Gülmaz’ın bu durumunu hangisi daha iyi açıklar?

A) İleriye ket vurma

B) Geriye ket vurma

C) Olumsuz transfer

D) Olumlu transfer

E) Öğrenme

 

4-) Folklör ekibinde olan Ecem , daha önce babasının öğrettiği figürlerden dolayı yeni öğrendiği figürleri yapmaktan zorlanmaktadır. Ecem’in yeni figürleri öğrenmede zorlanması hangi kavramla açıklanır?
 A)    İleriye ket vurma                  B) Pozitif transfer           C) Kendiliğinden geri gelme

                              D) Geriye ket vurma                  E) Negatif transfer

 

5-) Başkalarına yardım etmeyen ve sürekli olarak kendi çıkarlarını gözeten bencil biri “herkes kendi başının çaresine bakıyor, kimse bir diğerine yardım eli uzatmıyor”diyerek diğerlerini suçlamaktadır.

Bu durum hangi savunma mekanizması ile açıklanabilir?

 

A-) Karşıt tepki oluşturma    B-)Yansıtma    C-) İnkar    D-) Yön değiştirme    E-) Telafi

 

6-) “Aşağı  tükürsem sakal ,yukarı tükürsem bıyık” sözü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Engellenme

B) Kaçınma-yaklaşma 

C) Yaklaşma-kaçınma  

D)Hayal kırıklığı

E) Yaklaşma-yaklaşma

 

7-) Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarının özelliklerinden değildir?

A)    Gerçeğin farklı algılanmasına neden olurlar

B)     Sürekli kullanıldığında ruh dengesinin bozulmasına neden olurlar.

C)    Geçici olarak bireyin rahatlamasını sağlarlar.

D)    Normal olan herkes tarafından kullanılırlar.

E)     Bilinçli olarak kullanılırlar.

 

😎 Hanımın çiftliği dizisinde Güllü evi terk eden ve kendisini dolandıran eşi Orhan’ın tüm kişisel eşyasını pencereden dışarıya atıp, gaz dökerek yakar. Güllünün bu davranışı aşağıdaki hangi savunma mekanizmasıyla açıklanırsa daha doğru olur?

A) Karşıt tepki geliştirme

B) Yansıtma

C) Bastırma

D) Yön değiştirme

E) Bahane bulma

 

9-) Mutlu, gittiği bir doğum günü partisinde  gördüğü genç bir bayanı çok beğenmiş , onunla tanışmak istemiştir. Genç bayan Mutlu’nun tanışma isteğini kabul etmiş ve bir süre sohbet etmişlerdir; ancak Mutlu, bayanı görünüşünü çok beğenmesine rağmen , fikirleri ve konuşma tarzı hiç hoşuna gitmemiştir. Bunun üzerine Mutlu ne yapacağı konusunda düşünmeye başlamıştır.

Mutlu’nun burada yaşadığı durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A)Engellenme

B)Heyecan

C) Yaklaşma –uzaklaşma

D) Yaklaşma-yaklaşma

E) Uzaklaşmuzaklaşma

 

10-) Kişilik mizaç ve karakter olarak ikiye ayrılır . Mizaç kalıtsal özellikleri , doğuştan gelen özellikleri yansıtırken; karakter doğumdan sonra edinilen özellikleri yansıtır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi karakteri yansıtan kişilik özelliğidir?

A)Hareketli olmak                    B) Sinirli olmak                      C) Utangaç olmak

D) Zeki olmak                        E) Yalancı olmak

 

11-) I-Transfer öğrenme öncesi ve sırasında , ket vurma ise öğrenme sonrasında gerçekleşir.

II-Ket vurmanın , unutturma , transferin ise kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı etkisi vardır.

III-Ket vurma hatırlamaya, transferin  ise öğrenmeye etkisi vardır.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A)II                 B)I-II-III                C) I-II               D) I-III              E) III

 

 

12-) I-Klasik koşullamada tepki belirlidir.

       II-Edimsel koşullamada davranış rasgele oluşur.

       III-Klasik koşullamada davranış pekiştireçten bağımsızdır.

       IV-Edimsel koşullamada pekiştirme organizmanın davranışı sonucunda gerçekleşir.

       Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 A)I-II-III-IV           B)II-IV         C) I-III-IV          D) II-III-IV            E)I-IV

 

13-) Bir öğrenci her gün derse geç gelmektedir. Öğretmen öğrencilerden birini ,sabahları  geç gelen öğrenciyi takip etmesi ve gecikmenin nedenini öğrenmesini ister. Görevlendirilen öğrenci , derse geç kalan öğrencinin okul yolu üzerindeki tabelaların tümünü okumadan geçmediğini ,hatta atladığı tabelaları geriye dönüp, okuduğunu görmüş ve durumu öğretmenine bildirmiştir.

Derse geç gelen öğrencinin durumu aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanır?

A) Obsesif          B) Fobi             C) Kompülsif           D) Mani        E) Kaygı (anksiyete)

 

14-) Aşağıdakilerden hangisi zeka için söylendiğinde doğru olmaz?

A) Çevreye uyum yeteneğidir.

B)Problem çözme yeteneğidir.

C) Düşünebilme yeteneğidir.

D) Zeka  tamamen kalıtımsal bir özelliktir.

E) Öğrenilenlerden yararlanma yeteneğidir.

 

15-) Bir psikolog  tahtaya çeşitli konularda  cümleler yazar, örneğin  ; idam cezası olmalıdır. Herkes muhtaçlara yardım etmeli midir? Gibi cümleler yazarak. öğrencilere “ her kes , konu hakkında bir yazı yazıp versin”der. Bu psikoloğun uygulamak istediği kişilik testi hangisidir?

A) Davranış saptama testi 

B) Projektif  test

C)Olay tarihçesi

D)T.A.T.

E) Kağıt kalem testi

 

16-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenlerin tamamı Nevrotik (Nevrozlar) bozukluklardır?

A)Fobi-manik-histeri-obsesyon

B) Fobi-kaygı-histeri-obsesyon

C) Paranoid-şizofreni-kompülsif

D) Depresif-histeri-fobi-paranoid

E) Kaygı-histeri manil-obsesyon

 

17-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sosyal etkiden söz edilebilir?

A) Ali’nin en beğendiği renk kazak aşması

B)Ailesinde kalıtsal hastalıklar olan Fatma’nın sürekli sağlık taraması yaptırması.

C) Arkadaş toplantısına gidecek olan Ceyda’nın  her gün kinden  şık giyinmesi.

D)Karnı acıkan Ceren’in arkadaşlarının yanında annesinden yemek istemesi.

E) Nehir’in babasının sözünü dinlemeyip, eve geç gelmesi.

 

18-) Okula yeni başlayan  Muratcan yanlış yapmaktan korktuğu için derse aktif katılmamaktadır , öğretmeni sık sık Muratcanı  derse katılmaya teşvik edip verdiği her cevabına aferin , çok güzel gibi sözcüklerle takdir etmektedir. Bir süre sonra Muratcan isteyerek derse katılmaktadır.

Burada öğretmenin kullandığı öğrenme biçimi hangisidir?

A)Modelden Öğrenme

B) Klasik koşullanma 

C) Kavrama yoluyla  öğrenme

D) Edimsel koşullanma

E) Gizil öğrenme

 

19-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Transferin olması için önceden öğrenme şarttır.

B)Kişilik çevre ve kalıtımın etkileşimi ile oluşur.

C) Çatışma için bireyin  iki yada daha fazla duygu arasında kalması şarttır.

D) “Muhteşem yüzyıl” dizisinde ,Mahidevran’ın ; Padişahın yanında, Hürrem’in çocuklarına iyi davranması “yön değiştirme “mekanizmasını örneklendirir.

E) Bireyin  herhangi bir şeyi öğrenmesi için belli bir olgunluğu gelmesi gerekir ; ancak belli bir olgunluğa gelmesi için öğrenmeye ihtiyacı yoktur.

 

20-) İnsanlar kendi başınayken , diğer insanların yanından olduğundan farklı davranır.

Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

A) Sosyal etki  B) Uyum  C) İtaat D) Benimseme E)Özdeşleşme

 

 

                                                                                               BAŞARILAR

                                                                                               ZİYA ÖZCAN

                                                                                                      F.G.Ö.

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2C-3D-4A-5B-6C-7E-8D-9C-10E-11B-12A-13C-14D-15E-16B-17C-18D-19D-20A

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:Psikoloji Dersi 2. Dönem 2.Yazılı Sınavı Test Soruları ve Cevapları ,anahtarı ,II. Yarıyıl, sene sonu, lise 2, onuncu ,10 sınıf, 11. 12, yanıtlı, bedava lys ,öss, ösym , testleri ,çalışma , ödev, sosyal ,ruh sağlığı ,savunma mekanizmaları, özellikleri,yeni,yazılısı, liseler, çarşaf testler,indir

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın