Psikoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Test Soruları ve Cevapları 10.Sınıflar İçin

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI ANADOLU LİSESİ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

Felsefeacademisi.com

 SORULAR  

   1-) Nesne devamlılığı kavramının gelişimi, Piaget’in kuramına göre hangi dönemin en önemli özelliğidir?
A)Bilişsel dönem
B)Duyusal motor dönem
C)Somut işlemsel dönem
D)Soyut işlemler dönemi

   E)İşlem öncesi dönem

  2-) Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikologlarının insanın gelişimini inceledikleri temel alanlardan biri değildir?
A)Kişilik gelişimi        B)Sembolik gelişim    C)Bilişsel gelişim    D)Fiziksel gelişim    E )Sosyal gelişim

    3-) Aşağıdakilerden hangisi birincil güdülerden biri değildir?
A)Başarı güdüsü         B)Açlık güdüsü         C)Analık güdüsü    D)Cinsellik güdüsü    E)Beğenilme güdüsü

 

   4-)Aşağıdaki güdülerden hangisi Maslow’un güdüler hiyerarşisinin en alt basamağında yer alır?
A)Bağlanma, sevme, sevilme ihtiyacı       B)Kendini gerçekleştirme ihtiyacı     C)Güvenlik ihtiyacı
D)Kendine güven, başarı ihtiyacı                
E)Fizyolojik ihtiyaçlar

 

   5-) Bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen içsel güce ne ad verilir?

        A)Hedef      B)Güdü      C)Duyum      D)Duygu     E)Algı

  6-)Aşağıdaki ifadelerden hangisi algının tanımıdır?
A)Çevreci enerji değişiklilerinin, sinir akımına dönüştürülerek beyne ulaştırılmasıdır.
B)Bireyin tecrübelerinin beyin tarafından tekrar yorumlanarak, yeni davranışlarda en uygun olanın seçilmesi sürecidir.
C)Bir davranışı başlatan ve bu davranışın şiddetini belirleyen uyarıcılardır.
D  )Duyu organları tarafından kaydedilen uyarıcıların beyin tarafından örgütlenip, yorumlanarak anlamlı hale getirilmesidir…
E)Duyu organlarını etkileyen uyarıcılar arasında boşluklar bulunduğunda, bu boşlukların doldurulmasına yönelik ve belirli bir anlamı olan uyarıcı-alıcı ilişkisidir.

  7-) Aşağıdaki kuramcılardan hangisi kişiliği açıklamada insancıl yaklaşımı savunur?
A)C. Rogers             B)K. Horney      C)G. Fromm     D)H. S. Sullivan       E)A. Adler

😎 Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri fizyolojik  güdülerin özelliklerinden değildir?

   I-Doğuştandır

   II-Zorunludur

   III-İnsanda ve hayvanda görülür

   IV-Kişiye göre değişebilir

    V-Yaşamın devamı için gereklidir

     A)I-IV    B) II-III    C) IV   D) I-V    E) III-IV-V

    9-) Herhangi bir insan aşağıdakilerden hangisi ile karşılaşırsa öncelikle hangisinden kurtulmak ister?

     A) Sevgi                    B)Ağrı               C) Saygınlık         D)Başarı                    E) Bağımsızlık

    10-) Avcılık merakı olan Hüseyin hoca , vakit buldukça ava gitmektedir. Hüseyin ,Mahmut ve Ziya hoca Okula gelmek üzere her saba beraber yola çıkmaktadırlar,  yolda karşılarına çıkan av hayvanlarını içlerinde ilk fark eden Hüseyin hoca olmaktadır. Hüseyin hocanın bu durumunu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Algıda organizasyon  B)Algıda seçicilik  C) Algı Yanılması  D) Figür-fon ilişkisi        E)Fark eşiği

 11-Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisindeki korelasyon (ilişki) 0 (nötr) ‘dır?

   A) Tekrar-öğrenme B) zeka-kalıtım  C) Yemek yeme-cinsiyet  D)sigara-hastalık    E) Çalışma-başarı

    12-) Aşağıdaki verilenlerden hangisini halüsinasyon için geçerli olduğu söylenebilir?

   A)İleriki yaşlarda görülür.

   B )Somut bir uyarıcı olmak zorundadır.

   C)Normal olan herkeste görülür.

   D) Algı yanılması tamamen fiziksel uyarıcıya dayanır.

   E)Olmayan uyarıcı varmış gibi algılanır.

   13-)Bir çantaya hangi açıdan bakarsak bakalım, onun şekli ve rengi , gözümüze gelen görüntüsü değiştiği  halde , biz onu önceden bildiğimiz biçimiyle algılamaya devam ederiz.

  Bu örnek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

   A) Algı yanılması          B) Büyüklük değişmezliği   C) Renk değişmezliği     D) Biçim değişmezliği

   E)Algıda tamamlama

    14-) Aşağıdaki algı yanılmalarının hangisi diğerlerinden farklıdır?

   A) Hareketli bulutun arkasındaki ayı hareketli görme.

   B) Yerdeki sünger parçasını ekmek sanmak.

   C) Havadaki uçağın yerdeki otomobilden küçük görünmesi.

   D) Siyah giyinmiş birinin olduğundan zayıf görünmesi.

   E) Tren raylarının uzakta birleşiyor görünmesi.

 

   15-) Bu Yzayı Okruken çouğunuz Yazm yanılşlıklarını  ve ekskliklerini fark edemeyecksiniz.

 

Bu durumu aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklayabiliriz?

   A) Algıda tamamlama             B)Algıda bütünlük      C) Algıda devamlılık               D) Algıda değişmezlik

    E)Algıda benzerlik

    16-)I- Leyleklerin göç etmesi

      II-Arının bal yapması

     III-Kaplumbağanın aynı yere gidip yumurtlaması

     IV-Keçi yavrusunun doğar doğmaz emmesi

  Yukarıdaki yazılanların tamamı içgüdüsel davranışa örnektir.

   Buna göre aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel davranışın özelliği gösterilmez?

   A)Bazıları sonradan ortaya çıkması.

   B) Doğuştan getirilmesi.

   C) Türe özgü olması 

   D) Niçin yapıldığı bilinmemesi

   E) Öğrenme sonucu ortaya çıkması

    17-) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konulardan biri olamaz?

   A) Duyum ve algı     B)Toplumsal olaylar      C)Öğrenme , olgunlaşma 

   D)Organizmanın gelişmesi       E)Davranışlar

    18-) Şehirden köye giden Hatırnaz’ı önceleri rahatsız eden kokular bir süre sonra rahatsızlıkları  ortadan kalkmış fark edilmemeye başlanmıştır.

     Hatırnaz’ın yaşadığı bu durum hangi kavramla açıklanır?

    A) Duyarsızlaşma        B)Duyarlılaşma            C)Alışma

    D) Duyum eşiği           E)Yetersiz uyarılma

   19-) Sporun kas ağrıları üzerindeki etkisinin olup olmadığını anlamak için bir birine denk iki gruptan birine düzenli spor yaptırılıyor, diğerine yaptırılmıyor ,düzenli spor yapan gruptakilerin kas ağrılarının yok olduğu ,diğer gruptakilerin ise devam ettiği görülmüştür.

  Bu deneydeki “kas ağrısının geçmesi” aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

    A) Bağımlı değişken      B) Bağımsız değişken      C)Deney grubu

    D) Kontrol grubu             E)Kontrollü gözlem 

      20-) İnsan davranışlarının yaşa bağlı olarak, meydana gelen değişikliklerini inceleyen psikolojinin alt dalı hangisidir?

       A) Sosyal                 B) Deneysel                C)Danışmanlık D)Gelişim                 E) Endüstri

 

                     HER SORU 5 PUANDIR

                           SÜRE 35 DAKİKA

 

                                  BAŞARILAR

                                  ZİYA ÖZCAN

                  FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 Öğrenmenin zevkine varan biriyle kimse başa çıkamaz.

                                                                  Ziya Özcan

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın