Modern( Sembolik )Mantık Konu Testi No:IV

 

Modern( Sembolik )Mantık Konu Testi  No:IV

 

   1.Günlük dilde verilmiş olan aşağıdakilerden hangisi tümel evetleme (^) Biçiminde ifade edilir?

 A) Bir insan iyi olduğu gibi kötüdür de .

B)Bu öğrenci ya başarır ya da başaramaz.

C)Bu araba yeniyse  satılır.

D)Bir annenin sevecen olması , iyi olmasını gerektirir.

E)Bir varlığın var olması öncelikle düşünülmesini gerektirir.

 

2.”Mutlu olman ve istediğini başarman ancak ve ancak çalışman veya disiplinli olmana bağlıdır” önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  (p^q)↔(r^s)   B) (p^q)→(rvs)   C)(pvq) ↔(r^s)

D)  (pvq)→(rvs)     E) (p^q)↔(rvs)

 

3.

I II III IV V
Y Y D Y Y
D D D D Y
Y Y D Y Y
D D D D Y

Bu tabloya göre  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)I. nolu önerme geçerli  ve tutarlıdır.

B) I. Ve II. birbiriyle tutarlıdır.

C) II. ve IV eşdeğerdir.

D)III. hem geçerli  hem tutarlıdır.

E)V. tutarsız ve geçersizdir.

4.(5+3)x2=7 bir önerme olduğu halde

(2+2y+1) bir önerme değildir.

Buna göre bir ifadenin önerme olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 

I.Anlamlı bir cümle olması

II.Bir yargı bildirmeli

III.Değişkenlerinin olması

IV.Doğruluk değerinin olması

A)I.II.                 B)II.III.IV.                 C)II.IV.

D)I.II.IV.            E)II.III

 

5.Değilleme eklemi aşağıdakilerden hangisinde ana eklem durumundadır?

A) ~r^q                  B)~(p→r )             C)~p^~q

 

D) ~(svt)^(~p→q)                  E)pv~q

 

6. py , qD ,rD ise aşağıdakilerden hangisinin sonucu yanlıştır?

A)(p→q)^(rvp)                  B) ~[(r^q)→(p↔q)]

C) (pvr)v(r→p)                  D) (p↔q)v(p^r)

E) ~[(p↔r)↔(q→r)]

 

7. S v [(pvq)→t]↔S önermesinin kaç  ana bileşeni vardir?

A)1               B)2             C)3             D)4              E)5

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkesine uygun değildir?

A)D→Y=Y                    B)DVY=D           C) Y^D=Y      D)Y↔Y=Y              E)DVD=D

 

9.

 

P q r ?
D D D D
D D Y Y
D Y D D
D Y Y Y
Y D D Y
Y D Y D
Y Y D Y
Y Y Y D

Yukarıdaki  soru işaretli yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A)p↔r        B)p→q       C) p^r      D)p↔q       E)pvr

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir koşul (→) önermesi değildir?

 

A) İlaç içmezse iyileşmez.

B)Başarmasının tek yolu çalışmasıdır.

C)Sadece  ameliyat olursa iyileşir.

D)Dolmuş ya da otobüsle gidecek

E)Beni dinlediği sürece kazanır.

 

 

CEVAP ANAHTARI

1A-2E-3A-4C-5B-6D-7C-8D- 9A-10D

Anahtar Kelimeler:Modern( Sembolik )Mantık Konu Testi  No:IV  Yaprak testleri çalışma yaprakları 2. yarıyıl II.dönem Lise son 12 sınıf indir download örnek örneği dökümanları ara bul sorular ve cevapları felsefe grubu ilgili soru yazılı  yoklama

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın