Mantık Dersi 2 Dönem 2. Yazılı Yoklama Sınavı Test Soruları ve Cevaplar

 

 

ADI       :

SOYADI:

SINIFI   :

NO’SU  :                                     FELSEFEACADEMİSİ.COM

 SALBAŞ LİSESİ          2011-2012         EĞİTİM       ÖĞRETİM YILI   II.  YARIYIL      MANTIK   DERSİ II. YAZILI SINAV SORULARI

SORULAR

1-)“Arabalar  kırmızı değil , o zaman sağlam ve pahalıdırlar.” Önermesinin sembolik hali aşağıdakilerden hangisidir?

A)   ̃p→(q^r)  B)p^(p→q)  C) p→(pvr)  D) p→q   E)(p→q)^r

 

2-) ˜ ˜(p→q) önermesinin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) ˜p^q        B)p^˜q        C) pv˜q         D) pvq          E)˜pvq

 

3-) Aşağıdaki önermelerden hangisi tekildir?

A)∀x Fx                         B)Fx→Gx       C)∃x→∀x

D) ∃xFx→∀xGx               E)∀xÖx

 

4-) Çözümleyici çizelgede bir önermenin tutarlı olması aşağıdakilerden hangisine  bağlıdır?

A)Açık bir yolun olmasına

B) Denk olmasına

C) Tüm yolların açık olmasına

D) İçinde değişken olmasına

E) Karşıt değerlerin olmamasına

 

5-) [(p→q) ↔(p^q)] vp önermesinin sonuç değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)              B)               C)                     D)                    E)

D               Y                 Y                      D                     D

D               Y                 D                      D                     Y

D               Y                 D                      Y                     Y

Y               D                 Y                      Y                      Y

 

6-) Aşağıdakilerden hangisi ikili açık önermeye örnektir?

A) 2x+x=0    B)y+z-x=3     C) x-2z=1  D) FaGa    E)2a+3a=3

 

7-) “x iki ayaklıdır” önermesinin E:{ Tavuk- İnsan-At-Taş-Çiçek} evrenindeki  özellemesi yapıldığında  kaç değer tarafından gerçeklenir?

 

A)1                        B)2                      C)3                   D)4                         E)5

 

8-)“Sınava girmez ise zayıf alacak “ önermesinin  niceleme  mantığına göre sembolleştirilmiş hali hangisidir? felsefeacademisi.com

A) ˜Fa→Gb         B) ˜Fa→Ga         C) ˜Fab

D) fa→Gb           E)˜Fa→˜Gb

 

9-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)özümleyici çizelgede öncelik tümel evetleme(çengel)’nin dir.

B) Önermelerin eşdeğer olması aynı satırda aynı doğruluk değerini almalarına bağlıdır.

C) ∀ ve ∃ sembolleri mantık değişmezleridir.

D) Çözümleyici çizelgede denetleme yapılırken öncelikle ana eklem bulunur.

E) İçinde ∀ ve ∃ sembolleri bulunan önermeler tekil önermelerdir.

 

10-) S v [(pvq)→t]↔S önermesinin kaç  ana bileşeni vardir?

A)1               B)2             C)3             D)4              E)5

 

11-)  Aşağıdakilerden hangisi bir koşul (→) önermesi değildir?

 

A) İlaç içmezse iyileşmez.

B)Başarmasının tek yolu çalışmasıdır.

C)Sadece  ameliyat olursa iyileşir.

D)Dolmuş ya da otobüsle gidecek

E)Beni dinlediği sürece kazanır.

 

12-) py , qD ,rD ise aşağıdakilerden hangisinin sonucu yanlıştır?

A)(p→q)^(rvp)                  B) ~[(r^q)→(p↔q)]

C) (pvr)v(r→p)                  D) (p↔q)v(p^r)

E) ~[(p↔r)↔(q→r)]

 

 

13-) Değilleme eklemi aşağıdakilerden hangisinde ana eklem durumundadır?

A) ~r^q                           B)~(p→r )             C)~p^~q

 

D) ~(svt)^(~p→q)              E)pv~q

 

 

14-)

 

P q r ?
D D D D
D D Y Y
D Y D D
D Y Y Y
Y D D Y
Y D Y D
Y Y D Y
Y Y Y D

Yukarıdaki  soru işaretli yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A)p↔r        B)p→q       C) p^r      D)p↔q       E)pvr

 

 

15-) (5+3)x2=7 bir önerme olduğu halde

(2+2y+1) bir önerme değildir.

Buna göre bir ifadenin önerme olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 

I.Anlamlı bir cümle olması

II.Bir yargı bildirmeli

III.Değişkenlerinin olması

IV.Doğruluk değerinin olması

A)I.II.                 B)II.III.IV.                 C)II.IV.

D)I.II.IV.            E)II.III

 

16-)  Aşağıdaki önermelerin hangileri basittir?

I- ˜p

II- Fab

III-∀xFx

IV-(pvq)

A) I-II    B) II-III   C) I-IV   D) I-II-III  E) Sadece II

 


 
  17-) ˜∃xFx   önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) ∀x˜Fx          B) ∀x Fx        C)˜∀x˜Fx            D)∃x˜Fx              E) ˜∃x˜Fx

 

18-) Aşağıdaki tabloların hangisinde tabloların  birlikte tutarlı olduğu söylenemez?

   

  A)            B)              C)             D)              E)

DY           YD           DY          YD           DY

DD           YD           YD          YD           YY

YY           YY            DY         DD           DD

YY            DD           YD         YY           DY

 

 

19-)  (˜p vq)  önermesi , aşağıdaki durumlardan hangisinde yanlış olur?

A) p doğru ,q doğru ise

B) ˜p doğru ,q yanlış ise

C) ˜p yanlış , q doğru ise

D) p doğru , ˜q yanlış ise

E) p doğru , q yanlış ise

 

20-) ˜(p↔q) önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) (pvq) ^(pvq)                         B) (p^˜q) v (˜p^q)                 C) (p^q) v (˜p^˜q)

 

D) (pv˜q) ^(˜pvq)                    E)˜p→q

 

 

 

                                                                                            ZİYA ÖZCAN

                                                                                                  F.G.Ö. 

  CEVAP ANAHTARI

1A-2E-3B-4A-5C-6C-7B-8A-9E-10C-11D-12D-13B-14A-15C-16B-17A-18C-19E-20B

 Anahtar Kelimeler:Mantık Dersi 2 Dönem 2. Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları  ara,bedava test sembolik ,modern ,niceleme , yüklemler, denklik, eşdeğerlilik, tutarlılık ,imtihan ,örnek yazılılar ,yeni, 2011-2012 eğitim öğretim yılı sene sonu 12 sınıflar ,lise son, sözel, sosyal  II. yarıyıl 

       

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın