mantık dersi 2. dönem 1. yazılı sınavı test soruları ve cevapları

 

mantık dersi 2. dönem 1. yazılı sınavı soru ve cevapları

İNDİR

ADI       :

SOYADI:

SINIFI   :

NO’SU  :                                             FELSEFEACADEMİSİ.COM

 SALBAŞ LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. YARIYIL MANTIK   DERSİ I. YAZILI SINAV SORULARI

SORULAR

 

1.Bilgi doğrusu da mantığın ilgi alanına girmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusudur?

A) Bütün bitkiler meyvedir

B)Her maden ısınınca genleşir.

C)Bütün canlılar kanatlıdır.

D)Bütün iki ayaklılar insandır

E) Her yüzen balıktır

2) Aşağıdakilerden hangisi tanım değildir?

A) İnsan düşünen varlıktır       B) Kuş ucan canlıdır

C) Çocuklar şeker yiyebilse     D)Yılan sürünen varlıktır

E)Kedi miyavlayan bir varlıktır

3) Aşağıdakilerden hangisi önermedir?

A)Tüm öğrenciler gelebilir mi?    B)Herkese yeterse iyi olur

C) Arabayı bırak öyle gel      D)Umarı m bir gün yüzün güler

E)Bütün canlılar ölümsüzdür

4)(p^q)→ r önermesinin  ifadesi olan önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bugün ya da yarın çalışırsa pikniğe gideceğiz.

B)Liseyi ve üniversiteyi başarırsa işe girecek

C)Ekonomi düzelirse ev ve araba alacak

D)Okullar başladığı zaman çalışma başlar

E)Aristo ve Platon rasyonalisttir

 

4) Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her tutarlı önerme geçerli olmayabilir.

B)Geçerli her önerme tutarlıdır

C)Tutarsız her önerme geçersizdir

D)Geçerli olan her önerme totolojidir

E)Her totoloji tutarlı değildir.

 

 

 

5) Aşağıdakilerden hangisini ana bileşeni birden fazladır?

A)~q             B) ~(p→q)               C)~pvq

D)~(q↔p)              E)~(~pv~q)

6) Aşağıdakilerden hangisi tikel evetleme biçimindedir?

A) Bir insan dürüstse sevilir.

B) Canlılar ya yürür ya uçar

C) Bir insan tutarlı olabilir ama doğru olmayabilir.

D) Tutarlı ve geçerli önermeler eşdeğerdir.

E)Bir öğrenci ancak ve ancak çalışırsa geçer.

7) Aşağıdakilerden hangisi sembolik  mantığın bir bölümü değildir?

A) Kıyas  mantığı                  B) Varlık mantığı

C)Yüklemler mantığı           D)Önermeler mantığı

E)Kiplik mantığı

8)Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A)v (veya) y+y=Y    B)^(ve) d+d=D    C)→(ise) y+d=y

D) ↔(ancak ve ancak) y+y=d    E) ↔(ancak ve ancak)d+d=d

9) Aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

I.İki önermenin tutarlılığı aynı satırda doğruluk değeri almasına bağlıdır.

II.Sembolik mantık klasik mantıktan daha geniştir.

III. Tümel evetleme “ v” sembolü ile gösterilir.

A)I.          B) I. II.         C) III.      D) I. III.      E) II. III

10. Aşağıdaki önermelerin hangileri basittir?

I. pvq

II.~p

III.p

IV.~(p^q)

V.q

A) I.IV.                      B) II.III.                  C)II.III.V.

D)III.V.                      E) I.II.IV.

 

11. P=D ,q=D , r=Y   Bu bilgiye göre aşağıdaki önermelerin hangileri yanlış değer alır?

I.(p^q)→r

II.(pvq) →r

III.(p→q)→r

A)I.II.        B) I.         C) II. III.       D) III.       E)  I. II. III.

12. ~[pv [(pvq)→(r^p)]]↔p önermesinin ana eklemi hangisidir?

A) v             B) ^            C)→           D) ↔           E)~

13. 

   I II III. IV
D Y Y Y
D D D Y
D Y Y Y
D D D D

Yukarıda verilen hangi önermeler eşdeğerdir?

A)II. IV.      B) I. II.       C)I. IV.       D) II.III.       E) I.III.

14. ~[[(pvq)→(q^p)]↔(p→q)] önermesi  doğruluk tablosunda hangi seçenekte doğru ayrılmıştır?

A)

pvq q^p [(pvq)→(q^p)] p→q ~[[(pvq)→(q^p)]↔(p→q)]

B)

pvq q^p [(pvq)(q^p)]↔( p→q)      ~[[(pvq)→(q^p)]↔(p→q)]

C)

pvq q^p [(pvq)→(q^p)] p→q [[(pvq)→(q^p)]↔(p→q)]

D)

[(pvq)→(q^p)] p→q ~[[(pvq)→(q^p)]↔(p→q)]

E)

pvq q^p [(pvq)→(q^p)] ~[[(pvq)→(q^p)]↔(p→q)]

 

15)

p q r pvq  p ^r    ?
D

D

D

D

Y

Y

Y

Y

D

D

Y

Y

D

D

Y

Y

 

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

D

D

D

D

D

Y

Y

 

D

Y

D

Y

Y

Y

Y

Y

D

Y

D

Y

Y

Y

D

D

Soru işaretli yere hangi seçenekteki önerme getirilmelidir?

A) p →q     B)  (pvq)(p^r)    C) p^q

D)( p^q)  E) (pvq) v r

16. Aşağıdaki önermelerin hangisinin sonucu doğru çıkar?

A) (DVY) ^ (YVY)              B) (D^Y) V (D→Y) 

 C)(D^D)→(D^Y)               D)(YVY) ^ (DVD)

E) (D→Y) → (DVY)

17. Aşağıdakilerden hangisi tümel evetleme biçimindedir?

A) Onun gelişiyle her şey düzeldi.

B) Ecem gelecek veya yok yazılacak.

C) Ya çalışacak ya sınıfta kalacak.

D) İş bulursa ancak o zaman rahatlar.

E) Eve gelmemişse ortalık dağınıktır.

18. “ Çalıştım ve başardım”önermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Sorit                       B) Analoji              C) Entimem

D) Zincirleme kıyas            E) Basit önerme

19.

  ı ıı ııı ıv
Pq P^q pvq p→q p↔q
DD D D D D
DY Y D Y Y
YD Y D D Y
YY Y Y D D

Yukarıdaki  çözümleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Önermeler birlikte geçerlidir. B)Geçerli hiçbir önerme yoktur

C)Tutarsız hiçbir önerme yoktur D) ııı ve ıv birlikte tutarlıdır.

E) III.  Önerme tutarlı ve geçersizdir.

 

20. “Bütün insanlar yaşar “ önermesi doğru ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her yaşayan insandır

B) Bazı yaşayanlar insandır

C) Bazı yaşayanlar insan değildir

D) Hiçbir yaşayan insan değildir.

E) Bazı yaşayan olmayan insan olmayandır.

               BAŞARILAR

               Ziya ÖZCAN

                   F.G.Ö.

 

 

 

                    CEVAP ANAHTARI

1b-2c-3e-4b-5c-6b-7a-8c-9c-10d-11e-2d-13d-14a-15b-16e-17a-18c-19a-20b

 

 

Anahtar kelimeler: mantık dersi 2. dönem 1. yazılı sınavı soru ve cevapları  mantık indir download cevapları çözümleri yanıtları 12 sınıf lise son lise 4  soruları testi test soruları anahtarı Idönem II yazılı yoklama

  • mantık 2 dönem 1 yazılı
  • mantık 2 dönem 1 sınav
  • mantık dersi yazılı soruları
  • mantık dersi 2 dönem 1 yazılı soruları
  • 2 dönem 1 sınav mantık soruları
  • mantık 2 dönem 1 yazılı soruları
  • 2 dönem 1 yazılı mantık soruları
  • 12 sınıf mantık 2 dönem 1 yazılı test
  • felsefe grubu mantık dersi 2 dönem 1 yazılı osruları
  • MANTIK 2 DÖNEM YAZILI SORULARI

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın