Mantığa Giriş ve Önermeler Test No-IV

 

Mantığa Giriş  ve Önermeler Test No-ıv

İNDİR

FELSEFEACADEMİSİ

                         ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR                                              

LYS                                                                                                     MANTIĞA GİRİŞ VE ÖNERMELER -IV

MANTIK

 

1.Aşağıdakilerden hangileri aynı anda doğru olamaz?

I.Altık önermeler

II.Üst karşıt önermeler

III.Çelişik önermeler

A)I.II.III.                B)III.               C)II. III.

D)I.II.                  E)I.III.

 

 

2. Bir önermenin dengini bulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A) Altığını almak

 B) döndürmesini yapmak

C)Sembolleştirmek

D)Geçerliliğini denetlemek

E)Çelişiğini almak

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi önermedir?

A) Nereden geliyorsun ?

B)Umarım ekonomi düzelir.

C)Bitlis’te  6 metre kar var.

D)Onu  al ve buraya gel.

E) Bütün derslerden iyi olmalı.

 

 

4) Bütün öğrenciler zekidir

Kardelende öğrencidir

O halde Kardelen de zekidir.

Çıkarımında Büyük, orta ve küçük terim hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 

A)Öğrenci-kardelen-zeki

B) zeki-öğrenci-kardelen

C)Zeki-kardelen-öğrenci

D)Kardelen-zeki-öğrenci

E)Öğrenci-zeki-kardelen

 

 

 

 

5) “Her canlı beslenir” önermesinin eşdeğeri hangisidir?

A)Hiçbir beslenen canlı değildir

B)Her beslenen canlıdır

C)Her  beslenen olmayan canlı olmayandır.

D)Bazı canlılar beslenir

E)Bazı beslenmeyenler canlıdır

 

 

 

 

 

6) Tüm canlılar beslenr

Karga da beslenir

O halde karga sürüngendir

“çıkarımı geçersiz bir çıkarımdır.”Buna göre aşağıdakilerden hangisinin çıkarımı geçersiz kıldığı söylenebilir?

A)       Birden fazla öncüle sahip olması

B)       Öncüllerin basit önerme olması

C)       Öncüllerin tutarsız önermelerden oluşması

D)      Bir öncülün yanlış olması

E)       Doğru öncüllerden yanlış sonuç çıkması

 

7) Aşağıdakilerden hangisi insana ait bir ilinti değildir?

 

A)Beslenmek           B) Ölmek      C) Hareket etmek

 

 

D) Büyümek           E)Gülmek

 

 

 

 

 

 

 

8) Aşağıdaki önermelerin hangisinin ya da hangilerinin  bileşiği gizlidir?

I. Buraya geldi ama onunla konuşmadık

II.Lys’yi başarırsam mutlu olurum

III.Dün akşama kadar ders çalıştım

IV. Salbaş Lisesi  daha iyidir

V.Pikniğe ya mersine ya menderese gideceğiz

 

A)     I veIII              B)    IV ve V        C)    II ve IV

 

 

            D)   Sadece III.        E)   III ve IV

 

 

 

9) Aşağıdaki terimlerden hangisinin içlemi en geniştir?
   A-) Tavşan               B-)Canlı           C-)Omurgalı

 

D-)Cansız              E-) Varlık

 

 

 

 

10) Kavramların tümel , tikel ,tekil , olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden  hangisi ölçüt alınmaktadır?

 

 A) Nicelik-nitelik

B) Genellik-Nicelik

C) Nitelik-Doğruluk

 D)İçlem-Kaplam

E)Tür-Cins

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Karşıolum karesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

A) Kimi öğrenciler çalışkandır.

B)Hiçbir iyi kötü değildir.

C)Şu öğrenci akıllıdır.

D)Bazı  canlılar uzun yaşamaz.

E) Her bitki beslenir.

 

 

12) “Bazı insanlar aptaldır “ önermesinin

çelişiğinin karşıtı olan önerme hangisidir?

A)Hiçbir insan aptal değildir.

B)Bütün insanlar aptaldır.

C)Bazı insanlar aptaldır.

D) Bazı insanlar aptal değildir.

E)Her aptal olmayan insan olmayandır.

 

 

13)  Tüm öğretmenler zekidir

Bazı insanlar öğretmendir.

O halde tüm insanlar zekidir.

Bu hatalı kıyasta kıyas kurallarından hangisine uyulmamıştır?

A)Sonuç öncüllerin zayıf olanına bağlıdır.

B)İki tikelden sonuç çıkmaz.

C)Orta terim sonuçta bulunmaz.

D)İki olumsuz öncülden sonuç çıkmaz.

E)Orta  terim en az bir öncülde tümel olmalı.

 

      

 

 

         CEVAP ANAHTARI

1c.2b.3c.4b.5c.6e.7e.8e.9a.10a.11c.12b.13a.

 

 

 

Anahtar kelimeler: mantığa giriş test no-ıv  mantık test klasik mantık kavram terim mantık indir download cevapları çözümleri yanıtları soruları testi testleri   cevap anahtarı 12 sınıf mantık soruları   lise son   lise 4 konu testi tarama yaprak  testleri

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın