Lys Sosyoloji Dersi Tarama Testi Soruları ve Cevap anahtarı

 

Lys Sosyoloji Dersi Tarama Testi Soruları

                                              FELSEFEACADEMİSİ

                               ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR    

LYS                                                                                                                     SOSYOLOJİ TARAMA -I

SOSYOLOJİ


1-) İnsanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmalarını yapan, toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Psikoloji    B)Felsefe   C)Sosyoloji

D)Antropoloji   E) Siyaset

 

2-)Bir sosyal olguyu sosyal olaydan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sayılarla ifade edilebilmesi

 B)Yer ve zamanının belli olması

C)Genel ve soyut olması

D) İnsanlar arası ilişkinin ürünü olması

 E)Tekrarlanabilir olması

 

3-)Aşağıdaki toplum modellerinin hangisinde toplumsal çözülme görülür?

A)İlkel yaşantıya bağlı kabile toplumlarında

B)Korunma amaçlı , birlik ve güç oluşturmuş bir toplumda

C)Güçlü inanç birliğine sahip toplumlarda

D)Milli birlik ve beraberliğin zayıfladığı toplumlarda

E)Birlikte göç eden göçebe toplumlarda

 

4-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yavaşlatan unsurlardandır?

 

A)Etkin liderler               B)Buluşlar ve keşifler

 

C)Savaşlar , ihtilaller    D)Dış ve iç göçler

 

E)Yerleşik alışkanlıkların çokluğu

 

5-)I.Maddi kültür unsurları hızla değişirken, manevi unsurların bunların hızına yetişememesi

 

     II.Farklı bir kültüre katılan bireyin , o kültüre uyum sağlayamaması.

Tanımı verilen iki kavram hangi seçenekte doğru  verilmiştir?

 

A)Kültürel çözülme –kültür şoku

B) Kültürel gecikme-Kültür şoku  C)Asimilasyon-kültürleşme

D)Zorla kültürleme-alt kültür

E)Kültürel çatışma-kültür şoku

 

6-)Aşağıdakilerden hangisi  kültürün özellikleri  arasında yer almaz?

 

A)Evrensel ve milli olmak üzere  iki farklı yöne sahiptir.

B)Toplumların kimliğini oluşturması

C)Değişime ve gelişime kapalı olması

D)Süreklilik arz etmesi

E)Kuşaktan kuşağa aktarılması

 

 

7-) Sosyal kontrolün temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Toplumsal düzenin devamını sağlamak

B)Bireylerin akla uygun davranmasını sağlamak

C)Bireylerin güvenliğini sağlamak

D)Toplumun güven içinde yaşamasını sağlamak

E)Toplumsal sorunları çözmek

 

😎 Aşağıdakilerden hangisi sosyal grupların özelliklerinden değildir?

A)İlişki ortak bir anlam taşır

B)Grup bireyleri ortak bir amaç için uğraşır

C)Grup bireylerinin birbirini tanıması gerekmez

D)Grupta işbölümü vardır

E)Belli bir sosyal ilişki biçimi vardır

 

 

9-) Aşağıdakilerden hangisi statü ile ilgili verilmiş doğru bir bilgi değildir?

 

A)Her statünün toplumda ayrı bir yeri ve önemi vardır

B)Her statünün belli bir rolü vardır

C)Kişinin toplum içindeki yerini gösterir

D)Her statü sadece bir kişiye verilir

E)Bireyin anahtar statüsü vardır

 

10-) Aşağıdakilerden hangisi  açık tabakalaşmanın özelliklerinden biri değildir?

A)Eğitimin öneminin fazla olması

B)Tabakalar arası geçişin serbest olması

C)Yaratıcılığın ön planda olması

D)Gelişmiş toplumlarda egemen olması

E)Verilmiş statülerin fazla olması

 

CEVAP ANAHTARI

1C-2E-3D-4E-5B-6C-7A-8C-9D-10E

 

Anahtar kelimeler: Lys Sosyoloji Dersi Tarama Testi Soruları indir download ara bul    felsefe grubu deneme sınavı yaprak testleri çalışma yaprakları ökneği örnek örnekleri lise 11 sınıf 3 bedava konu değişme aile kurumlar kültür açık kapalı  statü rol şoku yozlaşma  tabakalaşma  kültürel çözülme toplumsal olay olgu sosyal grup maddi manevi yanıtları çözümleri

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın