Lise 11.Sınıflar Sosyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları İndir

 

 

ÇUKUROVA  SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

2013-2014 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

11.SINIFLAR

DEĞERLENDİRME SINAVI SORU HAZIRLAMA FORMU

 

 11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI WORD DOSYASI İNDİR

SINAV DÖNEMİ:

1

SINAVIN SAYISI:

1

SINIF:

    11-A/B

 

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 SOSYOLOJİ

  40DK

 

 

 

AAAAAAAAAAAAA  GRUBU   AAAAAAAAAAAAAAAA

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(Y) 1-Sosyoloji olması gerekeni inceleyen bir bilimdir

 

(D) 2-Sosyal olgunun var olması , sosyal olayların meydana gelme şartına bağlıdır.

 

(D) 3-Cemaatler birincil ilişkilerin görüldüğü gruplardır.

 

(Y) 4- Statü aktarımı: Toplumda değer gören statülere sahip olan kişinin de değer görmesidir.

 

(D) 5-Dünyada Sosyolojinin öncüsü sayılan düşünür; İbn-i Haldun’dur .

                                                              

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

 

1-Kurulması için resmi işlemlere gerek duyulmayan, kendiliğinden oluşan gruplara….RESMİ OLMAYAN GEUPLAR….denir.

 

2-Bireyin ,çabası sonucu kazandığı statüler…EDİNİLMİŞ…. statülerdir.

 

 3-Toplumun üyesi olmak ,topluma uyum sağlayabilme süreci TOPLUMSALLAŞMA/SOSYALLEŞME ..olarak adlandırılır.

 

4- Bir toplumda statülere verilen değer…..TOPLUMSALPRESTİJ….olarak adlandırılır.

 

5- Sosyolojinin araştırmalarından kullandığı yöntemlerden biri özelden özele akıl yürütme yöntem olan ANALOJI  dır/dir.

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5 PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1- Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden değildir?

A) İnsanların standartlaşmış davranışlarını inceler.

B) Toplumun ortaklaşa sonuçlarıyla ilgilenerek, soyut genellemelere ve tam açıklamalara varır.

C) Kişinin grup içerisindeki statüsü, rolü, uymakla yükümlü olduğu kuralları içerir.

D) Toplumsal nitelikli problemlerle uğraşır.

E) Var olanı, olduğu gibi inceler.

 

2-“Belli kişilerin, grupların yada toplulukların değişik konulardaki bilgi, deneyim ve ilgilerini anlamak için hazırlanmış soru listesiyle yapılan bir soruşturma aracıdır.”

    Sosyolojide kullanılan bu araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monografi                  C) Deney                  E) Sosyometri                   B) Anket                        D) İstatistik

3- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
A) Bilet almak için kuyruk bekleyen insanlar
B) Sinemada film seyreden insanlar
C) Minibüste birlikte seyahat edenler
D) Akademik yaşamda gözlük takan insanlar
E) Saklambaç oynayan arkadaşlar

4- Sosyolojinin amaçları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumları içinde bulundukları yer ve zamana göre anlamak
B) Toplumsal olaylardaki değişmelerin altında yatan sebepleri araştırmak
C) Bireysel farklılıkların oluşumundaki sosyal etkenleri belirlemek
D) Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptamak ve genellemelere ulaşmak
E) Toplumsal değişme süreci ile ilgili olarak öngörüde bulunmak

5-     -Toplumda biden fazla statüye sahip kişinin ,bu statülerden biri ile toplumda tanınmasını ifade eden kavram.

         – Birinin ,baba ,sporda kaptan, iş yerinde müdür olmasına rağmen her yerde müdür gibi davranması.

         -Bireyin yerine getirdiği roller birbirine benziyorsa ,bu rollerin birbirini kolaylaştırması.

    A) Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Toplumsal rol

    B) Anahtar statü-  Rol çatışması- Rol pekişmesi

    C)  Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Anahtar statü

    D)  Rol pekişmesi-Toplumsal rol- Toplumsal statü

    E)  Anahtar statü- Rrol çatışması- Toplumsal statü

 

6-Aşağıdaki statülerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)Erkek olmak   B) Zengin olmak C) Anne olmak C) Siyahi olmak   D) Köle olmak

7- Aşağıdaki özelliklerden hangisinin birincil gruplarda görülmesi beklenemez?

A) Grubun üye sayısı azdır         B) Biz bilinci hakimdir.                   C)İlişkiler yazılı kurallara dayalıdır.

 D)İlişkilerde çıkar gözetilmez.  E) Grup içindeki ilişkide süreklilik vardır.

 

8- Toplumsal grupların oluşması için bazı şartların oluşması gereklidir , aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?

A) Ortak amaç ve değerlerin olması.

B)En az iki kişiden oluşması.

C)Grup üyelerinin ,grupta istediği rolü almaları.

D)Grupta iş bölümünün var olması.

E)Grup yapısının zamanla değişebilmesi.

 

9—2000’de değişen sınav sistemimiz ihtiyaca cevap verememektedir.

    -Adana da 10 kasımda yaşanan gerginlik

    -Türk sporundaki başarısızlık

    – 2013 yılında Salbaş’ta  yaşanan arazi kavgası.

Yukarıda verilen durumlar aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) Olgu-Olay-Olgu-Olay

B) Olay-Olay- Olgu-Olgu

C) Olay- Olgu-Olgu-Olgu

D) Olay-Olgu-Olgu-Olay

E)  Olgu-Olay-Olgu-Olgu

 

10- Aşağıdaki hangisindeki ilişki biçimi diğerlerinden farklıdır?

 

A)Aile üyeleri   B)Komşular  C)Cemaatler   D)iş arkadaşları E)Siyasi partiler

 

 

 

                                                                                                    SINAV SÜRESİ 30 DAKİKADIR

 

                                                                                                                         BAŞARILAR

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın