Felsefe Terimleri Sözlüğü E Harfi

 

                          E

Ehrimen:  Zerdüştçülüğün ifade ettiği mutlak ikicilikte, iyilik ilkesi ya da Tanrısı olan Ahuramazda ile sürekli bir mücadele ya da savaş hali içinde içinde bulunan kötülük ilkesi ya da Tanrısı.

Ehl-i bid’at:  Ehl-i sünnet inancı dışında kalan Şiilik mezhebiyle , onun farklı kollarına , özellikle de Mu’tezile , Haricilik , Cebriye gibi çeşitli itikadi mezhebleri için kullanılan terim.

Eidetik: Bir şeyin belirleyici özelliğini ya da özünü ifade eden düşünce ya da imge için kullanılan sıfat.

Eidos : Platon’un akılla anlaşılabilir idealar ya da formlar için kullandığı terim.

Ekberiye: İslam düşünürü Muhiyiddin İbn Arabi’nin Tasavvuf felsefesine . Vahdet-i vücut anlayışına verilen ad.

Eklektizm: (Seçmecilik) Farklı düşünce sistemlerinden seçilen öğretilerin ayrı bir sistem içerisinde birleştirilerek yeni bir sistem içinde birleştirilmesi. Birbirine taban tabana karşıt görüşlerin sistemsizce uzlaştırılma çabası.

Ekzoterik: Sadece elit kesime değil herkese açık olan, tüm halk tarafından anlaşılabilir olan, düşünce ve öğretilerin uzman olmayan sıradan insanların anlayabileceği şekilde sunulması.

Ela Okulu: İlk çağ Yunan felsefesin de Parmenides tarafından , Güney İtalya’da bulunan Ela kentinde kurulan okul.

Elis-EretriyaOkulu: M.Ö. IV. Y.yılda , sokratesin öğrencisi Elis’li Phaidon tarafından kurulmuş, ve daha sonra Menedemos  tarafından Eretriya’ya taşınmış olan okul.

Emanasyonizm(Türümcülük): Platinos tarafından öne sürülen , Hıristiyan ve İslam düşüncesinden de geçen , gerçekliğin kaynağını ve yapısını , Tanrı yada bir adı verilen aşkın bir ilkeden başlayan , sürekli ve kendiliğinden bir akış , südur ya da türümle açıklayan öğreti.

Empresyonizm(İzlenimcilik): 19. Y.yılda ortaya çıkmış bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını , içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirmesini savuna bir sanat akımıdır.

Epistemoloji(Bilgi Felsefesi) : Felsefenin ,bilgiyi ele alan , bilgi ile ilgili problemleri araştıran , bilginin doğasını, kaynağını , doğruluğunu , sınırlarını inceleyen dalı.

Eşarilik: Ebu’l Hasan Ali Binİsmail el Eş’ari tarafından sistemleştirilmiş olan ve Sünniler arasında yaygın olan üç mezhebde birine verilen ad. Kaynağından kelam bulunan Eşarilik , Mutezile ve Selefiye gibi iki karşıt mezhep arasında yer alır.

Etnosantrizm: Herhangi bir halkın yada grubun kendi ,halklarının değer, din,ırk, kültür yada dillerinin diğerlerinde daha üstün olduğunu ileri sürmesi.

Eudaimonia: Mutluluk ,. İnsanın nihai ve en yüksek hedefi olan kendini tam olarak gerçekleştirme  ve mutluluk hali.

Ezoterik: Herkese açık olmayan , sadece  ileri düzeye ulaşmış bir kesim için yazılmış  , sadece onlar tarafından anlaşılabilir olan gizli inanç , ideoloji için kullanılan terim.

 

Anahtar Kelimeler: Felsefe Terimleri Sözlüğü E Harfi nedir,Ezoterik,Eudaimonia, Etnosantrizm, Empresyonizm (İzlenimcilik) ,ne demek ,indir ,bilinmeyen kelimeler,yabancı,sosyoloji , kavram, eşarilik,ezoterik,

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın