Felsefe 11.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları

LİSE 11.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI İNDİR-1

 

Adı:

Soyadı:

Sınıf / No:

Aşağıdaki ifadelerin sonuna, doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. ( 10 x 2= 20)…………………

Ø     Bilgi sorunların çözümünde yarar sağlayan alet gibidir görüşü, W.James’e aittir.

Ø     Condillac’a göre bütün bilgilerimiz duyumdan gelir.

Ø     Kant bilginin hem akıl hem de deneyden geldiğini savunur.

Ø     Bergson’a göre bilgiye kalp gözü ile ulaşabiliriz.

Ø     Duyulurla elde edilen olguların bilgisine ulaşılır diyen görüş, poztivizmdir.

Ø     Doğuştan aklımızda hiçbir bilginin bulunmadığını öne süren görüş rasyonalizmdir.

Ø     Felsefe varlığı bir yönüyle, bilim ise bir bütün olarak ele alır.

Ø     İdealistlere göre ilk ve tek varlık maddedir.

Ø     Varlık yoktur diyen görüşe realizm denir.

Ø     Descartes  varlık konusunda düalist bir anlayışa sahiptir.

Ø     Ontoloji kavramını felsefede ilk kullanan Christian Wolf’tür.

Aşağıdaki verilen kavramları boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz? ( 10 x 3=30 )…………

Spinoza-Geist-Pragmatizm-Aposteriori-Nihilizm-Realizm-Kritisizm-Atomlardan-Farabi-Düşünsel

ü      Bilincin dışında bir dış dünyanın var olduğunu kabul eden görüşe……………………………..denir.

ü      ………………………………………fikirlerinde panteizmi savunur.

ü      Üçgen,kare,sayılar birer……………………………………………..varlıktır.

ü      ……………………………..varlığı zorunlu ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır.

ü      Demokritos varlığın……………………………..meydana geldiğini söyler.

ü      Hegel’e göre var olanların temelinde akıl veya tin denilen……………………………….vardır.

ü      Sonradan, deneyimle kazanılan, duyum ile elde edilen bilgiye……………………………………..bilgi denir.

ü      Hiçbir değer,ilke,kural tanımayan görüşe………………………………………denir.

ü      Rasyonalizmi ve Empirizmi eleştiren felsefe akımı………………………………………..dir.

ü      Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir diyen görüşe……………………………………………denir.

Aşağıdaki  Soru ve Cevapları birbirleriyle   eşleştiriniz?(20×2,5= 50)…………………………….

 

CEVAPLAR

 

POZİTİVİZM

 

TAOİZM

 

DESCARTES

 

ONTOLOJİ

 

ENTÜİSYONİZM

 

ANALİTİK FELSEFE

 

KRİTİSİZM

 

GEİST

 

DİYALEKTİK  MATERYALİZM

 

İDEA

 

PARANTEZE ALMA

 

LOGOS

 

MATERYALİZM

 

A POSTERİORİ

 

DÜALİZM

 

İNDETERMİNİZM

 

DETERMİNİZM

 

ENSTRÜMANTALİZM

 

MONİZM

 

FENOMENOLOJİ

            1.Felsefede deney sonrası bilgilere verilen isim.

                              

                     2.Bilgimiz deneyle başlar ama deneyden doğmaz diyen görüş.

         

                  3. Nedensellik yasasına bağlı olmayan olay ve durumların da bulunduğunu savunan görüş.

            4.   Bilgi zihin kategorilerince işlenir diyen filozof.

           5.Doğru bilgi sezgiyle elde edilir diyen görüş.

           6.  Bilginin kaynağı olgulardır diyen görüş.

           7.  Bilgi sorunların çözümünde yarar sağlayan alet gibidir diyen J.Dewey’in görüşünün adı.

          8.    Görüngü bilim ya da özün bilimi.

           9.Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemek olmalıdır diyen görüş.

           10.Var olanları bir bütün olarak ele alıp inceleyen felsefe dalı (varlık bilim).

          11.Doğada her olayın bir nedeni ve sonucu olduğu ilkesi.

         12.Aldatıcı dünya varlıktan yoksundur diyen görüş.

         13.Varlığın birbirine indirgenemeyen iki tözden oluştuğunu savunan görüş.

          14.Fenomenlerin, olgulardan, duyusal yaşantılardan ayıklanması işlemine  Husserl ne ad verir?

         15.Var olan her şey tek bir gerçeklikten oluşmuştur diyen görüş.

          16.Herakleitos’ta evreni yöneten tanrısal akılın adı.

        17.Varlıklar, maddenin çatışma ve etkileşimi sonucunda oluşur diyen görüş.

          18.Platon’da sadece düşünceyle kavranabilen asıl gerçeklik.

       19.   Hegel’de mutlak akıl ya da zihni ifade eden kavram.

               20. Tek gerçekliğin madde olduğunu savunan görüş.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın