BİLİM FELSEFESİ KONU ANLATIMI

           BİLİM FELSEFESİ

Bilim felsefesi bilimi anlamaya yönelik felsefi bir çalışmadır.Bilimsel kavramları,kuramları ve bunların ait oldukları olguları inceler.

Bilim felsefesi bilimi ;yöntemi sonuçlarının geçerliliği, türlerinin sınıflandırılması bakımından ele alır. Bilim üzerine düşünmeyi amaç edinen bilim felsefesi, bilimin mantığını  kurmayı hedefler.

Hedeflerine  ulaşmaya çalışırken :

 • Bilimin yapısını,
 • Bilimin amaçlarını,
 • Bilimin yöntemlerini,
 • Bilimin anlamını,
 • Bilimsel önermelerin yapısını,
 • Bilimsel bilgilerin sınıflandırılmasını
 • Bilimsel bililerin doğuşunu ve gelişimini,
 • Bilimsel bilgilerin geçerliliğini,
 • Bilimin kendisi üzerine düşünmeyi amaçlayan bir felsefi düşünce etkinliğidir.

 

                BİLİM FELSEFESİ’NİN TEMEL SORULARI

Bilim felsefesi ; bilimin mantıksal yapısını ,niteliğini, işleyişini incelemek ve aydınlatmak amacını taşır.

Bilim Felsefesi’nin temel olarak yanıt aradığı sorular ise şöyle sıralanabilir.

 •   Doğa kanunu ne demektir?
 •  Bilim nedir ve hangi nesneleri araştırır?
 •  Bilimin izleyeceği yöntem ne olmalıdır?
 • Nedensellik ilkesinden ne anlamalıyız ?
 • Bilim de açıklamalar nasıl yapılır?
 • Bilimin ortaya koyduğu yasalar kesin midir?
 • Bilimsel önermelerin kabul edilmesi neye bağlıdır?
 •  Bilimsel bilgi birikimli olarak mı ilerler?
 •   Bilimin sınırları nelerdir?

 

  BİLİMİN FELSEFENİN KONUSU OLUŞU

 

Bilim felsefesi  19 Y.yılın sonlarında doğan 20. Yüzyılın  başlarında önem kazanan oldukça yeni bir felsefe disiplinidir. Doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeler , bazı düşünürleri bilimlerin yapısı ve gücü üzerinde düşünmeye yöneltmiştir. Felsefe tarihinde daha önce bu konularla ilgili sorular elbette sorulmuştur ancak; bu soruların cevap bulması bilim felsefesine düşmüştür.

Bilim felsefesi denince mantıksal çözümlemeler akla gelir.

Bilim felsefesinin bir disiplin olarak ortaya çıkması  Mantıkçı Pozitivistlerin çalışmalarıyla gerçekleşmiştir. Mantıkçı pozitivistlerin amacı bilimi metafizik’ten temizlemek ve  felsefeye bilimsel bir kimlik vermektir. 19. Yüzyıla egemen olan pozitivizmin etkisiyle  tek olanaklı bilginin bilimsel bilgi olduğu düşüncesi bu alandaki çalışmaları hızlandırmış ve  birçok taraftar bulmuştur. Bu görüşü savunanların ölçütü ise  “doğrulamak”tır.  Onlara göre bir önerme  olgusal olarak doğrulanamaz ise , bir anlamı yoktu . Mantıkçı Pozitivistler bu görüşleri bir süre sonra etkisini yitirdi, nedeni ise  Karl Popper’in doğrulanabilirlik ölçütüne  karşılık “yanlışlanabilirlik”  ölçütünü ortaya koymasıdır. Ona göre hiçbir önermenin doğruluğu kesin olarak ispatlanamaz . Karl Popper’a  göre bir kuramı doğrulamak içi milyonlarca kanıt bulabiliriz ama buna ilişkin tek bir zıt örnek bu konudaki genellemeyi çürütür.

 

 

Anahtar kelimeler: Bilim felsefesi konu  özeti ,anlatımı , nedir doğuşu ,etkinlik,felsefeye konu oluşu,ürün, klasik anlayış, eleştiriler,konusu, temel soruları,bilimin değeri,savunucuları, temsilcıleri, kimlerdir, popper,Reichenbach,Hempel,Kuhn,Toulmin,Carnap, Bilimsel yöntemin aşamaları, bilime farklı yaklaşımlar, tarihsel süreç içinde , indir,bul,ara,bedava, çalışma konusu,ödev,download

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın