2012-2013 Felsefe Dersi Haziran Dönemi Ortalama Yükseltme Sınavı Soru ve Cevapları

 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2012-2013 FELSEFE DERSİ HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARI

                                                                 SORULAR

1-)Felsefenin özelliklerinden on tane yazınız.

2-)a)-Bilgi türlerinden felsefi-bilimsel ve dinsel bilgini ortak özelliklerini(özelliğini) yazınız.

   b)Sanatsal-felsefe ve bilimsel bilginin ortak özelliklerini(özelliğini) yazınız.

3-)Rasyonalist olan Platon ve Aristo’nun bilgi konusundaki temel farkı nedir?

4-)Ürün olarak bilim ve etkinlik olarak bilim görüşlerinin farklarından iki tanesini yazınız.

5-)Bazı filozoflar varlığın var olduğunu kabul ettikleri halde,varlığın ne olduğu konusunda farklı görüşleri savunmaktadırlar.

Aşağıda isimleri verilmiş filozoflara göre varlık nedir, teker teker yazınız?

Platon,Herakleitos,Farabi,Hobbes,Descartes,La Metrie, Marx, Hegel, Husserl,Demokritos

6-)İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? Sorusunu cevaplandıran üç görüşü yazıp,birer cümle ile açıklayınız.

7-)İstenen ütopyaları ve yazarlarını belirtiniz.

8-)Estetik ve sanat arasındaki en temel farkı belirtiniz.

9-)Tanrını varlığı ve yokluğu konusundaki çeşitli görüşleri(kabul eden-reddeden-bilinemez ) gruplayarak yazınız.

10-)Evrensel ahlak yasasının varlığını kabul eden filozoflar kimlerdir?

                                                         FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

                                                                       ZİYA ÖZCAN

                                                                  CEVAPLAR

1-)-felsefe kendi içinde tutarlıdır.

-Çağının koşullarını yansıtır.

-Eleştiriye uygun ortamda doğar.

-Çıkış noktası anlama ve tanıma ihtiyacıdır.

-Genelin bilgisini verir.

-Olmuş bitmişlik yoktur.

-Genel geçerliliği olan bilgi vermez.

-Öznel bir yapıya sahiptir.

-Birleştirici ve bütünleştiricidir.

-Refleksifdir.

2-)a) Varlığı,evreni,insanı anlamaya ve açıklamaya çalışmaları.

b)Yaratıcı özelliğe sahip olmaları.

3-)Platon :aklın bilginin taşıyıcısı olduğunu,Aristo ise bilginin akla dayandığını ancak;Aklın bilginin taşıyıcısı değil ,sonradan ürettiğini savunur.

4-)        Bilim üründür                                             

  -Ürünler ortaya konurken ,bireyin kişiliği yansımaz,Nesneldir,

-Birikimli olarak işlerler.

Etkinlik olarak Bilim

-Birey kendi kültür ve kişiliğini yansıtır,Öznel niteliktedir.

-Bilgiler birikimli değil ,sıçramalarla gerçekleşir.

5-) Platon-idea,    Herakleitos-oluş,      Farabi-idea,      Hobbes-madde,       Descartes-madde ve idea,     La Metrie-madde,              Marx-madde, Hegel-idea,            Husserl-fenomen,           Demokritos-madde

6-)Determenizm,özgür değiliz ;çünkü bizleri yönlendiren toplumsal gelenek ve göreneklerdir ,önceden belirlenmiş yapıdır.

İndetermenizm:Birey özgürdür, davranış yapısını kendisinin belirlediği yapıya göre belirler.

Otodetermenizm:Birey belirli koşullarda özgürdür ,birey kendini gerçekleştirdiği,geliştirdiği oranda özgürdür.

7-)Ütopya-T.More   /   İdeal Devlet-Platon   /  yeni Atlantis-F.Bacon  /

 Güneş Ülkesi-Campanella   /  Erdemli Şehir-Farabi

😎Estetik doğadaki ve sanattaki tüm güzellikleri  konu edinirken, sanat sadece insan yapısı varlıkları konu edinir.

9-)Tanrı vardır:Teizm –Deizm-Panteizm / Tanrı yoktur:Ateizm  /  Tanrının olup olmadığı bilinemez:Agnostisizm

10-)Sokrates-Spinoza-Platon-Kant-Farabi

Anahtarlar:eğitim öğretim yılı kanaat sonu ,hazırlık klasik yanıtlı çözümlü,özenli hazırlanmış,değerlendirme ,sorumluluk yoklama imtihanı,yükle download,indir

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın