2. Dönem 2. Yazılı Test Sınavı İnsan Hakları ve Demokrasi Dersi Soru Cevapları(Vatandaşlık Bilgisi)

2016-2017 Yılı Demokrasi 2.Dönem 2.Yazılı soruları için buraya tıklayın

ADI       :

SOYADI:

SINIFI :

NO’SU  :

SALBAŞ LİSESİ………………… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI   II. YARIYIL DEMOKRASI VE İNSAN HAKLARI  DERSİ II. YAZILI SINAV SORULARI

                                                    SORULAR

1-)  Osmanlı imp. devlet karşısında  bireylere  bazı     dönemlerde bir takım haklar verilmiştir.Aşağıdakilerden  hangisinde  bu hakların ilk defa verildiği söylenebilir?

    A)Tanzimat Fermanı     B)Sened -i İttifak        C)Islahat fermanı          

D) Kanuni esasi          E) II.Meşrutiyet

  

   2-)  I. Meşrutiyet

II.1961 anayasası

III.1982 anayasası

IV. II. Meşrutiyet

   V. 1924 anayasası

Yukarıdaki dönemlerin hangisinde “Devletçilik”    ilkesinden uzaklaşılarak   özelleştirilmeye ,  aynı zamanda birey değil devletin önemsenmeye başlanmıştır?

 

                A) V.II .             B)  I. III.                C) IV. III.           

 

                D) Sadece II.                  E) Sadece III.

2016-2017 Yılı Demokrasi 2.Dönem 2.Yazılı soruları için buraya tıklayın

3-) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliği değildir?

A) Üyelerinin haklarını savunması

B) Kamuoyu oluşturması

C)  Siyaset yapması

D) Demokratik toplumlarda oluşması

E) Üyelerinin görüşlerini yansıtması

 

    4-)  Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunler bir arada verilmiştir?

       I-Devletlerin hukuk’a uygun işleyişlerinin olmaması

      II-Yaşam koşullarının hızla değişmesi

     III-Uluslar arası alanda aydınlığa kavuşmamış bazı konuların olması

     IV-Toplumlarda yaygın  , bazı gelenek ve inanç sistemlerinin olması

A)  I-III                      B) II-IV                     C) I-II-III

 

D)  I-IV                       E) I-II-III-IV-V

 

5-) Osmanlı tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden  hangisidir?

 

A)Fatih Kanunnamesi           B)Teşkilat-ı Esasi

 

C)Sened-i ittifak                     D)Tanzimat Fermanı

 

E)Kanuni Esasi

6-) I. ve II. Meşrutiyet hangi padişahın döneminde yapılmıştır?

A)Abdülmecit     B)Abdülhamit    C)Abdülaziz

D)Mehmet Reşat  E)Vahteddin

 

7-)  İnsanların din ve geleneklere körü körüne  bağlı kalmaktan kurtulup , akıl ve görgüleriyle yaşamasıdır.

Yukarıda tanımı yapılan kavram hangisidir?

A) Reform                      B) Rönesans                   C)Cumhuriyet

 

D) Aydınlanma                E) Çağdaşlaşma

 

 8-)Atatürk İnkılabının ilk amacı aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Eğitim alanında ilerlemek

B) Laikliği sağlamak

C) Tam bağımsızlığı sağlamak

D) Tüm halkın kanunlar karşısında eşitliğini sağlamak

E) Ülkeyi ekonomik olarak kalkındırmak

 
9-)T.C. nin dini islamdır ifadesi hangi anayasadan hangi tarihte çıkarılmıştır?

A)1921-1937             B)1924-1928          C)1924-1937

 

D)1921-1928              E)1921-1924

 

10-)Osmanlı devletinde demokratikleşme hareketlerinin  kronolojisi aşağıdaki seçeneklerin   hangisinde doğru olarak  verilmiştir?

A)      Tanzimat fermanı –Islahat fermanı – I. Meşrutiyet –

Senedd-i ittifak –II. Meşrutiyet

B)      I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet–Islahat fermanı –

Senedd-i  ittifak – Tanzimat fermanı

C)      Senedd-i ittifak – Tanzimat fermanı–I. Meşrutiyet-

II. Meşrutiyet – Islahat fermanı

D)Senedd-i ittifak – Islahat fermanı- Tanzimat fermanı—

I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet

E) Senedd-i ittifak – Tanzimat fermanı– Islahat fermanı—

I. Meşrutiyet- II. Meşrutiyet

 

11-) Aşağıdakilerden  hangisi Atatürk inkılabının özelliklerinden değildir?

A)Bilimsellik                      B) Çağdaşlık                         C) Gelenekçilik

 

D) Akılcılık                       E) Yenilikçilik

 

12-)  Ülkedeki insanların hukuk önünde eşit olması , kişilere asaletlerine unvan ve servetlerine göre ayrıcalıklı davranılmaması Atatürk’ün daha çok  hangi ilkesiyle bağdaşır?

A)  Laiklik                    B) Milliyetçilik                         C) Devletçilik

 

D) Halkçılık                  E) Cumhuriyetçilik
 
13-)Uluslararası Koruma Organlarından aşağıdakilerden  hangisi Birleşmiş Milletler Örgütüne bağlı başlıca komisyonlar arasında yer almaz?

 

A)Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi.

B)İnsan Hakları Komitesi.

C)Çocuk Hakları Komitesi.

D)Başkanlar Komitesi.

E)İşkenceye Karşı Komitesi.

 

14-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk devrimini tanımlar?

A)Eskiye ait , çağdaş gereksinimlere cevap vermeyen eski kurumların kökten değiştirilerek yerine yeni bir sistem getirilmesidir.

B) Toplumu daha iyi duruma getirmek için toplumsal düzende bazı değişiklilerin yapılması.

C) Din ve gelenek yerine akıl ve bilimi egemen kılmak

D) Çağın yaşam koşullarına uygun yaşamak.

E) Toplumu ekonomik olarak bağımsız hale getirmek.

 

15-)Avrupa Konseyine bağlı başlıca komisyonlar  arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  I.İnsan Hakları Mahkemesi

II.Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komisyonu

III.AGİT

IV.Bakanlar Komitesi

 A)I. III.                    B)Yalnız IV                 C)II. IV.

 

D)II.III.                    E)Yalnız II

 

16-)Aşağıdakilerden hangisi I.Meşrutiyet döneminden  sonra gerçekleşen bir durum değildir?

A)Knun-i Esasi        B) Anayasa Mahkemesinin kurulması

 

C) Tanzimat Fermanı        D) Teşkilat-ı Esasi

 

E)Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi

 

17-)  Ekonominin devlet eliyle düzeltilmeye çalışılması Atatürk’ün hangi ilkesiyle ilişkilidir?

A) Halkçılık                           B)  Devletçilik                        C) İnkılapçılık

D) Cumhuriyetçilik                  E) Milliyetçilik
 
18-)  Anayasa Mahkemesi ilk defa  hangi anayasada yer almıştır?

A)1961                         B)1921                         C)1982

 

                  D)1924                          E)Kanun-ı Esasi

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 anayasasında öngörülmüş olan yeniliklerden biri değildir?


A) Çoğulcu demokrasi anlayışı benimsenmiştir.

B)Temel haklar genişletilmiştir.

C)Özgürlükler genişletilmiştir.

D)Devlet başkanının Cumhurbaşkanı olduğu kabul edilmiştir.

E)Sosyal ve hukuk devleti olduğu  kabul edilmiştir.

 

20-) Demokrasinin temel ilkelerinden olan çoğulculuk ne demektir?

A) Halkın çoğunun oy kullanması.

B) Ülke yönetiminin   çoğunluk tarafından gerçekleştirilmesi.

C) İnsanların siyasal kararları etkilemesi.

D) Değişik görüş ve düşüncelerin varlığını ve yaşam hakkını tanımaktır.

E) Halkın siyasal gücü doğrudan doğruya kullanması.

 

 

 

BAŞARILAR

                 ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

DEMOKRASİ  BİR  EĞİTİM İŞİDİR. EĞİTİMSİZ KİTLELERLE DEMOKRASİYE GEÇİLİRSE OLİGARŞİ OLUR.

DEVAM EDİLİRSE , DEMAGOGLAR TÜRER. DEMAGOGLARDAN DA DİKTATÖRLER  ÇIKAR.

                                                    EFLATUN(PLATON)

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2E-3C-4E-5E-6B-7D-8C-9B-10E-11C-12D-13D-14A-15E-16C-17B-18A-19D-20D

 

2016-2017 Yılı Demokrasi 2.Dönem 2.Yazılı soruları için buraya tıklayın

Anahtar Kelimeler: 10 sınıf lise 2 , 12.  son ,4,  2. Dönem 2. Yazılı Test Sınavı İnsan Hakları ve Demokrasi Dersi Cevapları(Vatandaşlık Bilgisi) II. Yarıyıl II. dönem, sene sonu ,imtihan yoklama ,yeni 2011-2012 eğitim  öğretim yılı, örnek soruları indir ,bedava ,download,anahtarı, çözümleri,çözümlü

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın