Sosyoloji Dersi Toplumsal Kurumlar Konu Anlatımı

 

 

       TOPLUMSAL KURUMLAR

                                            Toplumsal Kurumların İşlevleri

 • Toplumsal kurumlar ,gereksinimlerden doğar ve bu gereksinimleri karşıladığı oranda sürekliliğini devam ettirir.
 • Toplumsal kurumlar, bireylerde belli biçimde bütünleşmeyi ,iş birliğini ve dayanışmayı sağlar.
 • Toplumsal kurumlar, toplumların ihtiyaçlarına göre zaman içinde değişime uğrarlar.
 • Toplumsal kurumlar, bireylerin davranış biçimlerini  oluşturur ve beklentileri karşılamasını  sağlar.
 • Toplumsal kurumlar, farklı toplumlarda farklı  biçimlerde ortaya çıkar.
 • Toplumsal kurumlar, kültürün varlığını sürdürmesi ve düzenliliği için birer aracıdır.
 • Toplumsal kurumlar, bireyin davranışlarını kontrol ederek ,toplumsal kontrolü sağlar.
 • Toplumsal kurumların açık işlevleri yanında ,gizli işlevleri de vardır. Örneğin: Eğitim kurumunun açık işlevi bireye eğitim yolu ile kültür ve mesleki bilgiyi öğretmektir,gizli işlevi ise arkadaş ve eş bulma gibi işlevlere sahiptir.
 • Toplumsal kurumlar ,bireye kendi yeteneklerini geliştirebilecek olanaklar sağlar.
 • Toplumsal kurumlar, zamanla işlevlerinin bir kısmını diğer kurumlara devreder. Örneğin aile kurumu çocuk eğitim işlevini eğitim kurumuna devretmiş durumdadır.
 • Toplumsal kurumlar ,taşıdıkları değer ve normlarla bireye baskı uygular.
 • Temel toplumsal kurumlar, zorunlu ve evrenseldir.Örneğin: aile,din ,ekonomi gibi.
 • Her toplumsal kurum çeşitli yardımcı kurumlara sahiptir. Örneğin; Aile kurumunun yardımcı kurumu ;evlilik. Siyaset kurumunun yardımcı kurumları polis, yargı ve ordu’dur.
 • Her toplumsal kurum karşılıklı etkileşim içindedir ,birindeki değişim diğerini de etkiler . Örneğin Ekonomi kurumundaki bir bozulma toplumdaki tüm kurumları olumsuz yönde etkiler.

                Toplumsal kurumların Olumsuz İşlevleri:

 • Toplumsal kurumlar, ani değişimlere dirençli olduğu için hızlı değişimlere müsait değildir, böylece topluma yeniliğin girmesini engeller.
 • Toplumsal kurumlar, bazen bireyin kendisine yabancılaşmasına yol açarak, kişiliğini tamamlamasına engel olur.

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:Sosyoloji Dersi  Toplumsal Kurumlar Konu Anlatımı aile,siyaset,ekonomi,din,evlilik,eğitim,boşanma ve sonuçları, siyasal yönetim biçimleri, siyaset kurumunun temel kavramları,görevleri, özellikleri,fonksiyonları,bedava, özet,özeti,devalüasyon revalüasyon,resesyon,deflasyonnedir ,indir

Be the first to comment

Leave a Reply