May 302016
 

                                                             SORULAR

SORU-1) Sanat ve estetik kavramlarını kapsayan kapsanan açısından , varoluşsal süreçlerini diyalektik açıdan ele alınız.

SORU-2)Platon ve Aristotales’in sanat anlayışlarının çözümlemesini yapınız.

SORU-3) Din felsefesinin, dinleri; varoluşları ,erekleri ve nihai katkıları hakkındaki görüşünü sorunsal olarak nasıl açıkladığını belirtiniz.

SORU-4) Ateist anlayış ile deist anlayışların sentezini yapınız.

SORU-5) Ahlak felsefesinin ; determenist, indetermenist ve otodetermenist  kavramlarını toplum öncesi ve toplumlar sonrası koşulları göz önüne alarak ayrı ayrı değerlendiriniz.

SORU-6) Anarşizim ile Hedonizmi  ahlak felsefesi açısından ele alarak sentezini yapınız.

SORU-7) ideal devlet,ütopya,Güneş ülkesi ve 1984 adlı İdeal devlet anlayışlarını savunan görüşlerin konjonktürel tartışmasını yapınız.

SORU-8) Bilimlerin değerini klasik bilim anlayışı açısından ele alınız.

SORU-9) Bilimin bir etkinlik olduğunu savunan kuramcıların bu görüşünü kanıtlayan temel tezleri nelerdir. Örnekler vererek açıklayınız.

SORU-10) Bilim felsefesinin ortaya çıkışını problematik olarak nedenlerini belirterek açıklayınız.

                                                                                                                                                        Her soru 10 puandır.   

Basamakları çıkarken atlayarak değil, sırasıyla çıkınız.Çünkü  atlamış olduğunuz basamak, asıl ihtiyaç duyduğunuz basamaktır.

ziya özcan

sayaç