Felsefe 11.Sınıf 2.Dönem -Yarıyıl 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları Karışık

Felsefe Dersi 2.Dönem 1.Sınav Soruları Aşağıda verilmiş olan klasik soruların cevaplarını yazınız 1.ahlaki bir anlayış olarak Anadolu bilgelerinde ahlak anlayışının ortak özelliklerinden 5 tanesini belirtiniz. 2.Ahlaki yargıların diğer yargılardan ayıran özelliklerin neler olduğunu belirterek karşılaştırmalı bir biçimde yazınız. 3.Kaç türlü egemenlik biçimi vardır egemenliğin kullanılış biçimlerinin isimlerini yazınız. 4.İnsanı yaşamda ideal devlet düzeninin varlığını kabul

Bilgi Felsefesi Nedir, Ortaya Çıkışı ve Bilim Felsefesinin Soruları Nelerdir

Bilim  Felsefesi Bilime felsefi açıdan bakmak; bilim inceleme konusu olan olguları açıklığa kavuşturmak için hipotez ve kuramlar ortaya koyar daha sonra Gözlem ve deney ile bunları doğru olup olmadıklarını denetlemeye çalışır. Bilimsel çalışma yapan bilim insanları, bilimin kavramsal yapısını olguları açıklama yöntemi, doğruluk ölçütleri nedir ,disiplinler arasındaki farklılıklarla ilgilenmezler. Nedensellik nedir Hipotez nedir. Doğa yasası
sayaç