Osmanlı Devletinin Yükselme Devri Test-1   FELSEFEACADEMİSİ

                                                 ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR  

                                                                                  OSMANLI YÜKSELME DÖNEMİ

    TARİH

 

1-) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin Türklere kazandırdıkları faydalardan biri değildir?

A) Devlet gelirlerinin  artması 

B)Topraklarının güven altına  alınması 

C)Boğazlardan geçişin güvenli hale gelmesi

D)Önemli düşmanlarından birinin ortadan kalkması 

E)Balkanlara tamamen yerleşmesi

2-) Coğrafi keşifler  sonucu okyanusların Avrupa kontrolüne girmesi, Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi  Osmanlı Devletinin aşağıdakilerden hangisini yapmaya zorlamıştır?

A)Hint Deniz Seferleri

B) Kıbrıs’ın alınması

C)Preveze Deniz Savaşı

D) Zigetvar Seferi

E)Rodos’un alınması

3-)Aşağıda verilenlerden hangisi Mısırın Fethi’nin arasında olduğu söylenemez?

A)Halifelik Osmanlıya geçti 

B) Kutsal emanetler Osmanlı hazinesine geçti

C)Baharat Yolu Osmanlılara geçti

D)Kıbrıs’ın idaresi Osmanlılara bırakıldı

E) Hazine gelirleri arttı

4-) I.Macaristan Osmanlı  himayesine girdi

     II.Budin ele geçirildi

    III.Avusturya ile yüz elli yıl sürecek savaşlar başladı.

Tüm bu gelişmelerin nedeni aşağıdaki olayların hangisidir?

A) Belgrat’ın fethi

B)I. Viyana kuşatması

C) Mohaç Savaşı

D)Zigetvar Seferi

E)Alman Seferi

5-)Osmanlı devletinin imparatorluk dönemine girmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A) İstanbul’un fethi

B)Fransız İhtilali

C)Fatih’in başa geçmesi

D)Fetret devrinin sona ermesi

E) Yıldırım Beyazıd’ın Türk birliğini sağlaması

6-)Doğu –Batı ticaret yolunun tamamen Osmanlının hakimiyetine girmesi aşağıdaki hangi padişahlar döneminde başlamış ve tamamlanmıştır?felsefeacademisi.com

A) II. Murad-Fatih

B)Fatih-Yavuz

C)Yavuz-Kanuni

D)Kanuni-III. Murad

E) Yavuz –II Selim

 

7-) I. Akdeniz’in Osmanlı gölü olması

    II. Kuzey Afrika’nın fethinin tamamlanması

   III. Mısır’ın Osmanlı yönetimine geçmesi

   IV.Karadeniz’in Osmanlı kontrolüne geçmesi

    V.Kızıl Denizin Osmanlı kontrolüne geçmesi

Bu gelişmelerin hangileri Kanuni dönemine aittir?

A) Sadece I    B)II ve III    C)I ve V    D) I, II ve III       E) I ve  II

 

😎 Osmanlının yükselme döneminde  denizlerde elde ettiği ilk başarı hangisidir?

A) Kıbrıs’ın fethi 

B) Ege adalarının  fethi

C) Rodos’un fethi

D)Preveze Deniz Savaşı

E)Girit’in fethi

 

9-)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletini ekonomik olarak zirveye taşıyan siyasi başarı hangisidir?A) İstanbul’un fethi

B)Otlukbeli Savaşı

C)Ege adalarının alınması

D) Kırım’ın fethi

E)Mısır’ın fethi

 

10-) –Hicaz su yollarının tamiri

       -Cem Sultan’ın himayesi

       -Dulkadiroğlu  Beyliği’ne yardım

Tüm bu gelişmeler  Osmanlı ile hangi devletin arasının açılmasına neden olmuştur?

A)Memlük

B) Akkoyunlu

C) Venedik

D) Safevi İmparatorluğu  

E) Karamanoğulları

 

11-) Fatih Anadolu’da fetihlerini yaparken belirli hedefler koymuştur, hangisi bu temel hedeflerden biri değildir?

A)Anadolu Türk birliğini sağlamak

B)Devletin merkezi otoritesini güçlendirmek

C)Batıdaki fetihlere ortam hazırlamak

D)Anadolu’ya tamamen hakim olmak

E)Anadolu’da mezhep birliğini sağlamak

 

12-)Osmanlı Devletini  yükselme döneminde olumsuz yönde  en fazla etkileyen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)Avrupadaki Haçlı saldırılarıB)Kapitülasyonlar

C)Coğrafi Keşifler

D)Reform

E)Rönesans

                      

 

                     CEVAP ANAHTARI

1E-2A-3D-4C-5A-6B-7C-8B-9E-10A-11E-12C

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devletinin Yükselme Devri Test-1,testleri,çalışma yaprakları, örnek tarini, dönemi,  soruları sorusu ,yanıtları,çözümleri,çözümlü,bedava,ara,bul,dersi,olayları ,gelişmeleri  ,ilk başarı,denizde ,istanbulun fethinin sonuçları,lys,ygs,öss, ösym,konuları, denemeleri,kpss,indir,download,ilk deniz zaferi,imparatorluğunun yükselmesindeki başarılarıBe the first to comment

Leave a Reply