Nis 222016
 

Klasik Mantık -Önerme ve Yapısı Testi

x1.Bir cümlenin önerme olabilmesi için aşağıdakiler den hangisi gerekli bir koşul değildir?—–
–A)En az iki teriminin olması
–B)Kesin bir yargı bildirmesi
–C)Doğruluk değerine sahip olması
–D)Olumlu nitelikte olması
–E)Özne ve yükleminin bir bağla bağlanması
x2.Aşağıdakilerden hangisi bir önerme cümlesidir?——-
–A)Sakın çaydanlığa dokunma.
–B)Eyvah, yangın çıktı!
–C)Haberler saat kaçta başlıyor?
–D)Keşke ablamlar da gelmiş olsaydı.
–E)Yağmur yağarsa yerler ıslanır.
x3.“Bütün tavuklar iki kanatlıdır.”
Yukarıdaki önermenin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?——-
–A)Bazı tavuklar iki kanatlıdır.
–B)Hiçbir tavuk iki kanatlı değildir.
–C)İki kanatlı olanlar tavuktur.
–D)Bazı tavuklar iki kanatlı değildir.
–E)Bazı kanatlılar tavuktur.

 

x4.
– Bütün sporcular düzenli beslenir.
– Bazı ağaçlar iğne yapraklıdır.
– Soma, Aydın’ın ilçesi değildir.
– Hiçbir baykuş kedi değildir.
Yukarıda verilen önermeler arasında aşağıdakilerden hangisine örnek verilmemiştir?——-
–A)Tikel olumlu
–B)Tekil olumsuz
–C)Tikel olumsuz
–D)Tümel olumlu
–E)Tümel olumsuz

 

Testin tamamını buradan indiriniz

 

Cevap Anahtarı

Test 5
1. D
2. E
3. B
4. C
5. A
6. B
7. C
8. D
9. C
10. A
11. C
12. A
 Posted by at 16:14
Nis 212016
 

 Klasik Mantık Testi-2

1.  xAşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinde içlem-kaplam ilişkisi söz konusu  olamaz ?
–A)At-at arabası..
–B)İnsan-duygulu..
–C)Ördek-yaban ördeği..
–D)Köy-yerleşim birimi..
–E)İğne yapraklı bitki-çam..

 

2. xAşağıdaki terimlerden kaplamı en az olan hangisi dir?
–A)Çalgı..
–B)Yaylı çalgı..
–C)Keman..
–D)Müzik aleti..
–E)Alet..

 

3. x“Hamsi-Balık-Deniz canlısı-Canlı-Varlık” şeklinde özelden genele doğru sıralanmış olan kavramlar  içlem-kaplam ilişkisi bakımından değerlendirildi ğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ?
–A)İçlemi en çok olan kavram “Varlık”tır.–
–B)Kaplamı en az olan kavram “Hamsi”dir.–
–C)“Varlık” kavramı “Hamsi” kavramının içleminde yer alır–.
–D)“Balık” kavramı “Canlı” kavramının içleminde yer almaz.—
–E)“Deniz canlısı” kavramının kaplamı “Balık” kavramının kaplamından çoktur.—

 

Testin tamamını buradan indiriniz.

CEVAPLAR

Test 4
1. A
2. C
3. A
4. C
5. D
6. A
7. E
8. D
9. B
10.E
11. B
12. D
 Posted by at 11:40