Eki 062014
 

                                                 FELSEFEACADEMİSİ

                                      ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR                                                                                                        

YGS                                                                                                                            FELSEFEYE  GİRİŞ 

FELSEFE

 

 

 

1.Filozoflar sadece başkalarının görüş ve düşüncelerini sorgulayan, eleştiren kişiler değil,aynı zamanda ortaya attıkları düşüncelerini de eleştirebilen , onlar üzerine düşünebilen kişilerdir.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği dile getirilmiştir?

A) Eleştirelliği

B)Kümilatifliği

C)Subjektifliği

D)Refleksifliği

E)Sistemliliği

 

2.Aynı probleme yaklaşan iki filozofun , aynı tabloya bakan iki ressam arasındaki benzerlik, duruma yaklaşımlarındaki kişisel tutmlarıdır.

Buna güre ressam ile filozofun sahip olduğu hangi ortak özellikten sözedilebilir?

A)Meraklı olmaları

B) Sistemli olmaları

C)Subjektif  olmaları

D)Şüpheci olmaları

E)yaratıcı olmaları

 

3.Her filozof felsefenin aynı soruların farklı cevaplar verebilir, yaklaşımlar farklı olabilir, bu bakımdan felsefe dağınık, tek bakışla görülemeyen bir düşünce sistemi olduğu söylenemez.

Burada felsefenin hangi özelliğinden söz edilmiştir?

 

A)Tutarlılık

B)Sistemlilik

C)Refleksiflilik

D)Öznellik

E)Görecelilik

 

4.Kimsenin göremediğini görebilen, kimsenin duymadığını duyabilen kişidir filozof. İnsanlığın dillendirmeye korktuğu şeyleri dillendiren, bastırılmış, sindirilmişi gözler önüne seren ve tüm dikkati oraya toplaya kişidir o.

Bu parçaya göre filizoflarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Yaşadığı toplumun özelliğini yansıtır.

B)Tek amacı merakını gidermektir.

C)Problemlerin temelinde olan kişidir.

D)Evrensel sorunlarla ilgilenir.

E)İnsanlığın dikkatini sorunlara çeker.

 

5.Felsefe dinlerden bakış olarak farklıdır.Dinlerin kutsal saydıkları varlıklara yaklaşımı felsefeden farklıdır. Dinler kutsal öğeleri sorgu ızdırabından geçirmeden olağan halleriyle ele alırlar.

Bu parçaya dayanarak felsefe ve din ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Dinler doğmalarını tarafsız ele alır.

B)Felsefe dinden daha geniş sorguya sahiptir.

C)Kutsal saydıkları varlıkları ele alış tarzları farklıdır.

D)Felsefe dinleri sorgulamaz.

E)Felsefe ve din kavramlarının anlamları farklıdır.

 

6.Felsefe içinde doğduğu çağın ve toplumun rengini yansıtır:

Buna göre felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Toplumsal koşullardan etkilenir

B)Kümilatif yapıya sahiptir

C)Bireylere göre şekillenir

D)Çağı ve toplumu şekillendirir.

E)Özneldir

 

Testi indirmek için Linki tıklayınız

 

 YGS Felsefeye Giriş Bilgi Türleri Konu Tarama Testi

 

 

Cevaplar

1D-2C-3B-4E-5C-6A

7ads6x98y