Haz 042014
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARINI İNDİR

 

 

1-) Aşağıdakilerden hangisi deflasyonun yol açtığı sonuçlardan bir olamaz?

A) Paranın alım gücünün yükselmesi.

B) Fiyatların düşmesi.

C) Ekonominin canlanması.

D) Üretimin durgunlaşması

E) Yatırımların azalması.

 

 

2-) Milli para değerinin , yabancı paraların karşısında devlet eliyle düşürülmesidir . İhracatını arttırmak isteyen ülkelerin başvurduğu bir yöntemdir.

Sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Revalüasyon

B) Enflasyon

C) Devalüasyon

D) Resesyon

E) Üretim

 

3-) Aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomik üretimin temel unsurları arasında yer alan bir kavram değildir?

A) Girişim

B) Doğa

C) Sermaye

D) Bölüşüm

E) Emek(işgücü)

 

Soruların devamı için üstteki linki tıklayınız.

Nis 212014
 

Salbaş Anadolu Lisesi Sosyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınav Soruları

1-Toplumsal kurumlardan olan Eğitim kurumunun diğer kurumlara olan etkilerini örneklendirerek açıklayınız.

2-Evlilik türlerinin şemasını çizerek ,iki tanesini örneklerle açıklayınız.

3-Enflasyon, Devalüasyon , Revalüasyon, Resesyon kavramlarını örneklerle açıklayınız.

4-Kültürel etkileşimin toplumlara faydaları ve zararları var mıdır varsa örneklerle açıklayınız.

5-Din kurumunun toplumların gelişimi ve değişimi üzerindeki etkisini tartışınız.

ZİYA ÖZCAN

                                                                      FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 Posted by at 16:51
Nis 012014
 

11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA  SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI  İNDİR

AD SOYAD :

SINIF          :

NO              :

2013-2014  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI

 


                                                                                       SORULAR

1- Aşağıdakilerden hangisi kültürün özerinden değildir?

A) Kültür sadece bir bölgenin maddi ve manevi unsurlarından oluşmaz.

B) Toplum sayısı kadar kültür vardır.

C) Her toplumun kendinde özgü kültürel unsurları vardır.

D) Kültür durağan olmayan bir süreçtir.

E) Kültür insanın yaşamı boyunca yapıp-ettiği her şey değildir.

2- Evlilik türleri eşlerin seçildiği yere göre ve eş sayısına göre olmak üzere ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir evlilik türünü ifade etmektedir?

    A) Polijini       B) Poligami                C) Monogami                    D) Poliandri                        E) Endogami

3- Köyden kente göçen erkeklerin ,kentin konut anlayışı ,giyim kuşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarına kısa zamanda uyum sağladıkları;buna karşılık kız çocuklarına okula gitmesi , kadınların çalışması gibi konulardaki görüşlerini kolay kolay değiştirmedikleri görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur niteliktedir?
A) Kültürel Yozlaşma              B) Kültürel Yayılama

C) Kültürel Asimilasyon          D) Kültürel Bütünleşme

E) Kültürel Gecikme

4- I-Süleyman komşu kızı Fahriyeye aşık olur , konuyu Fahriyenin Ağabeyi Muhammed’e açar . Muhammed: “Senin kız kardeşin Müberra’yı bana verirseniz bu iş olur.” Süleyman bunu kabul eder ve evlilikler gerçekleşir.

II-Erkek nüfusunun az olduğu toplumlarda kadınların birden fazla erkekle evlenmesidir.

III-Erkeğin ,ölen eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile gerçekleşen evlilik türüdür.

IV-Medeni ağa :Mülkün bölünmemesi ,soyunun saflığının korunması için , cemaatinin gençlerinden cemaat içi evlilikleri tercih etmelerini buyurmaktadır.

V- Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu toplumlarda kadınların sahipsiz kalmaması için erkek birkaç kadınla aynı anda evlenir.

Yukarıda sözü edilen evlilik türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Berdel-Poliandri-Neolocal-Endogami-polijini

B) Berdel-Poliandri-Levirat-Endogami-polijini

C) Levirat-Poligami-Sorarat-Endogami-poliandıri

D) Poliandri-Monogami-Endogami-polijini-Ekzogami

E) Berdel-Poliandri-Sorarat-Endogami-polijini

 

 

5-

  

Yukarıdaki sosyal tabakalaşma piramidine sahip bir toplum için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)Nüfus artış hızı azdır.   

B) Köyden kente göç oranı düşüktür.

C) Ortalama insan ömrü kısadır.

D) Ortalama gelir yüksektir.

E) Sanayileşme oranı yüksektir.

6- Açık toplumsal tabakalaşmanın olduğu bir toplumda aşağıdaki özelliklerin hangisi ya da hangileri görülür?

I-Tabakalar arası geçiş hızlıdır.

II-Kişisel beceriler önemli rol oynar.

III-Eğitim sınıf değişiminde önemli paya sahiptir.

IV-Demokratik yapı yoktur.

V-Statüler genelde kazanılmış statüdür.

 

A) II-III-V                   B) I-II-IV                   C) III-V 

D) I-II-III-IV-V           E) I-II-III-V

7-“Sosyolojinin konusu toplumdur. Sosyoloji, konusu içine giren her şeyi toplumu tümüyle ilişkileri içinde, yani öteki toplu öğeleri de dikkate alarak inceler.”
Aşağıdakilerden hangisi, bu sosyoloji anlayışına ters düşmektedir?

A) Toplumsal kurumlardan birindeki değişim zamanla, öteki toplumsal kurumları etkiler
B) Maddi ve manevi toplumsal öğelerinden bağımsız olarak incelenemez
C) Toplumsal olarak nitelendirilen her şey sosyolojinin inceleme alanına girer
D) Sosyoloji, tarih, psikoloji ve ekonomi bilimleriyle ilişkili olmak zorunda değildir
E) Toplumsal gerçeği tümüyle laboratuvarda bir araya getirip incelemek zordur.

 

8-Haziran Gezi Parkı Direnişi sırasında  Polisin şiddeti sonucu yaralanan ve 38 gün komada kaldıktan sonra hakka yürüyen  T.C. vatandaşı direniş şehidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Ayvalıtaş          B)Ethem Sarısülük     C)Berkin Elvan  D) Ali İsmail Korkmaz        E) Abdullah Cömert

9-  Protesto eylemleri

     Gezi Parkı olayları

     Seçim mitingleri

     Egenekon  operasyonu

Yukarıda verilen durumlar aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) Olgu-Olay-Olgu-Olgu

B) Olay-Olay- Olgu-Olgu

C) Olay- Olgu-Olgu-Olgu

D) Olay-Olgu-Olgu-Olay

E)  Olgu-Olay-Olgu-Olay

10- Zülfikar ile Zülfiye evlendikten sonra Kezban adını verdikleri bir kızları olur . Ailenin gelirleri artar, ailenin gerek duyduğu şeyleri kendileri üretemediklerinden  , Zülfikar ile Zülfiye ayrı ayrı elde ettikleri gelirleri ortaklaşa harcamaya  ya da biriktirmeye başlamışlardır.

Aşağıdakilerin hangisi  Zülfikar ile Zülfiye’nin  sahip olduğu  aile türünün  bir özelliği olamaz?

 

A) Anne baba ve bekar çocuklardan oluşması  

B) Neolocal evlilik türünün  egemen olması

C) Otoritenin eşler arasında eşit dağılması     

D) Tek eşli evliliğin olması

E) Evliliğin aynı soydan gercekleşmesi

 

11-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların özelliklerinden değildir?

A) Her toplumsal kurumun kendine özgü yapısı ve kuralları vardır.

B) İhtiyaçtan doğar ve ihtiyaçlar sürdüğü sürece devam ederler.

C) Bireyin yeteneklerini ortaya çıkarır ve geliştirir.

D) Toplumsal çözülmeyi hızlandırır.

E) Toplumsal kontrolü sağlamada rol oynarlar.

 

12- Eşe 4.yıl önce Mahmut’la evlenmiştir ;ancak aradan geçen zaman çift arasında bazı uyumsuzlukların ortaya çıkmasına ve evlilik birliğinin yok olma noktasına neden olmuştur. Eşe , Mahmut’un işten eve döndüğü bir gün Mahmut’a hazırladığı yemeğe fare zehiri koyarak ondan kurtulmak istemiştir.Bu durumu fark eden Mahmut Eşeden ayrılmak için boşanma davası açmıştır.

Mahmut’un açmış olduğu bu boşanma davası ,boşanmanın nedenlerinden hangisine dayandırılabilir?

A) Şiddetli geçimsizlik         B)Cana Kast                        

 C) Haysiyetsiz yaşam           D) Zina    

E)  Kötü muamele(küçük düşürme-şiddet)

   

13- Cennet spor konusunda çok yetenekli bir öğrencidir, okulda yapılan kızlar arası futbol turnuvasında Cennet’i gören  bir futbol kulübünü hocası Cennet’e takımlarında onamasını ister ,ailesinde bu konuda izin almasını söyler . Cennet konuyu babasına açar “babası dinimize ve kültürümüze göre kızların bu tür sporlar yapması caiz değildir “ diyerek reddeder.

Bu durum toplumsal kurumların hangi özelliği ile ilgili bir durumdur?

A)Kurumlar ani değişimlere izin vermezler, topluma yeniliğin girmesinde engelleyici rol oynarlar.

B)Kurumlar bazen bireyin kendini gerçekleştirmesini, yeteneklerini sergilemesini engeller.

C)Kurumlar bağımsız değildirler , birindeki değişim ,diğerlerini de değişime zorlar ,bu da bunalımlara neden olur

D)Kurumların toplumdaki önem ve güç dereceleri birbirinden farklıdır. Bazı toplumlarda din kurumu, bazı toplumlarda siyaset veya ekonomi kurumu etkili olabilmektedir.

E)Her kurum Belli ihtiyaçlardan doğar  ve belli amaçları vardır.

 

14-  Ebru “arkadaşlar toplumsal kurumlar zamanla işlevini yitirebilir, kurumlar sürekli aynı görevleri yerine getiremez.”

Meltem”Ebruya’ya katılıyorum;ama şunu da unutmamak gerekir kurumların birindeki değişme diğerlerini de değişime zorlar.

  Yakup”Kurumlar zamanla birbirlerinin yerine geçebilirler,bir toplumsal kurum görevini zamanla başka kuruma bırakabilir.”

  Şeyda”arkadaşlar dediklerinizden haklı olabilirsiniz; ama kurumların en önemli işlevi kültürü nesilden nesile aktarmalarıdır.

Ziya Hoca “gençler kurumlar aynı derecede güce sahiptirler,biri diğerinden daha önemli değildir.”

Yukarıdakilerden hangilerinin söyledikleri doğrudur?

 

A)  Ebru-Meltem-Ziya Hoca

B) Ebru-Meltem-Ziya Hoca-Yakup

C) Yakup-Meltem-Şeyda-Ebru

D) Yakup-Ebru- Şeyda-Ziya Hoca

E) Şeyda-Meltem-Ziya Hoca

 15. Aşağıdakilerin hangisi kültürün işlevlerinden birisi değildir?

A) Toplumsal düzeni sağlar.

B)Toplumsal değişmeyi hızlandırır.

C)Topluma kimlik kazandırır, diğer toplumlardan ayırır.

D)Toplumsal dayanışma sağlar.

E)Toplumsal kişiliğin oluşmasını “sosyalleşmeyi” sağlar.

 

16- Aile toplumsal kurumların temelini oluşturan yapı taşıdır.Bu yapının sahip olduğu bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden değildir?

A) Ailenin işlevi zamanla değişir.

B) Ailedeki yapılar durağan değildir.

C)Aile birincil grup özelliklerine sahiptir.

D) Aile üyelerinin kan bağı zorunluluğu yoktur.

E) Ailede rol ve statü dağılımı vardır.

 

17- Aşağıdakilerden hangisi temel kurumlardan biri değildir?

A) Hukuk          B) Siyaset         C) Eğitim

D) Ekonumi         E) Din

18-Bir evlilikte alınması gereken bir kararda , son sözü kadının erkek kardeşleri, dayısı yada amcası söylüyorsa ,bu aile türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ataerkil        B) Maderşahi          C) Neolokal        

D) Paderşahi        E) Modern aile

19- 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı iller arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A)  Sinop                            B) Giresun                   C) Hatay        D) Artvin                            E)   Zonguldak

20) I. Biyolojik işlev

II.Sosyal işlev

III.Hukuki işlev

IV. Ekonomik işlev

V. Dini işlev

Gibi işlevlerin hangileri aileye aittir?

A) II-IV-V       B) I-II-IV         C) I-II-III-IV        

D) I-II-IV        E) II-III-IV

                                                                                         

 SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR

 

                                                                                                                       

 

Mar 132014
 

11. SINIF SOSYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SORULARI
1. Kültür nedir? Açıklayınız.

2. Eğitimin toplumsal işlevleri nelerdir? Açıklayınız.

3. Kültürün özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

4. Dikey ve yatay hareketlilik ne demektir? Örnekle açıklayınız.

5. Toplumsal kurumların ayırıcı özelliklerini maddeler halinde yazınız.

6. Köyden kente göç nedenlerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız.

7. Az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş toplumların, toplumsal tabakalaşma piramitlerini çiziniz.

8. Toplumsal Kurumların çeşitlerinden olan Aile ve Din Kurumlarının görevleri ve yapısal öğeleri hakkında bilgi veriniz.

9. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

· Emperyalizm

· Örgüt

· Kurum

Toplumbilimi dersi yoklama sorularının örneğidir.

 Posted by at 00:23
Oca 132014
 

11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI WORD DOSYASI İNDİR

 

AD:

SOYAD:

SINIF:

NO:

 

 

ÇUKUROVA  SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

2013-2014 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

11.SINIFLAR

DEĞERLENDİRME SINAVI SORU HAZIRLAMA FORMU

 

 

SINAV DÖNEMİ:

1

SINAVIN SAYISI:

2

SINIF:

    11-A/B

 

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 SOSYOLOJİ

  40DK

 

 

 

                                                                                       SORULAR


1-Küçük dinamik grupların işleyişi ve bu yolla insan ilişkilerindeki yaklaşma ve uzaklaşma derecelerini ölçen sosyolojinin araştırma tekniğidir.

   Bu araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem                       C) Monografi           B) Anket                   D) Biyografi                     E) Sosyometri        

 

2-Sosyologlar, toplumsal olayları ve olguları incelerken tarafsız davranmalıdır. Kendi istek, çıkar ve inançlarını bir kenara bırakmalıdırlar. İçinde yetiştikleri toplumun kültürel değer ve inanışlarının etkisinde kalmadan, araştırmalarını sürdürmelidirler.

   Buna göre sosyolog için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Diğer bilimlerle işbirliği içinde olmalı.

B) Sistematik bir çerçeve kullanmalıdır.  

C) Toplumsal kültüre dikkat etmeli  

D) Nesnel davranmalı.   

E) Kendine özgü yöntemler kullanmalı.

 

3- Bireyin toplumsal yapıda işgal ettiği yere sosyal statü denir.

Buna göre ,aşağıdakilerden hangisi sosyal statünün özelliği değildir?

A) Birey birden çok statüye sahip olabilir.

B)Doğuştan ve sonradan kazanılabilir.

C)Birbirinden bağımsız değildirler.

D)Statülerin farklı rolleri vardır.

E)Önemi ve saygınlığı her zaman aynıdır.

4-            I.                                                          II.

Yukarıdaki I. Ve II. Numaralı piramitlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. Piramitte doğurganlık oranı fazladır.
B) II.nolu piramitte alt ve üst tabakların gelirleri birbirine yakındır.
C) II.nolu piramitteki toplum I.nolu piramitteki topluma göre eğitim seviyesi daha fazladır.
D) I. Nolu piramitteki refah düzeyi düşüktür.
E)  I. Nolu piramitte köyden kente göçler fazladır.

5-  Değişme ve gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

    A) Değişme bir durumdur.

    B) Değişme gelişmeyi için alan daha genel durumdur.

    C) Gelişme bir süreci temsil eder.

    D) Değişme gelişmiş toplumlara özgü bir durumdur.

    E) Gelişme gelişmekte olan toplumlarda daha fazla görülür.

 

6- Rol ; bireyin sahip olduğu statüye ilişkin toplumun bireyden beklentileridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun bireyden beklediği rollerden değildir?

A) Bir öğrencinin çalışıp eve katkı sağlaması.          

B)Bir öğretmenin öğrencilerin anlayacağı şekilde ders anlatması          C) Hakimin adil olması.

D) Doktorun maddiyat gözetmeden hastayı tedavi etmesi.

E) Bir annenin ev işlerini iyi yapması.

7- Aşağıdaki özelliklerden hangisinin birincil gruplarda görülmesi beklenemez?

A) Grubun üye sayısı azdır         B) Biz bilinci hakimdir.                   C)İlişkiler yazılı kurallara dayalıdır.

 D)İlişkilerde çıkar gözetilmez.  E) Grup içindeki ilişkide süreklilik vardır.

 

 

8- Toplumsal grupların oluşması için bazı şartların oluşması gereklidir , aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?

 

A) Ortak amaç ve değerlerin olması.

B)En az iki kişiden oluşması.

C) Grupta iş bölümünün var olması.

D) Grup üyelerinin ,grupta istediği rolü almaları.

E)Grup yapısının zamanla değişebilmesi.

 

9- Aşağıdaki hangisindekilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden biri değildir?

A)Milli birlik bilincinin zayıflaması. B) Demokratik kurumların yetersizliği C) Siyasal partilerin yetersizliği D) Örgütlenme yetersizliği E) Tabakaların farklılaşması

 

 

10- Markette çalışan Umut kışın şehirdeki şubede çalıştığı halde , yaz aylarında ilçedeki şubesinde çalışmaktadır. Bu durum aşağıdakileden hangisini örneklendirmektedir?

 

A) Toplumsal dayanışma               B)Dikey hareketlilik    

C)Toplumsal tabakalaşma            D)Toplumsal değişme

E) Yatay hareketlilik

 

11-Her birey toplumda bir mevki işgal eder bu statü olarak adlandırılır, bunların bazıları doğuştan , bazıları ise çaba sonucu edinilir ve statüye uygun rolü toplum belirler , bireyin sahip olduğu bu rolün değerini davranışlarıyla tayin eder.

Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A) Rol , statüye bağlıdır.

B) Statüyü toplum belirler

C)Prestiji belirleyen bireydir.     

D)Doğuştan gelmeyen statüler mevcuttur.

E)Çaba sonucu kazanılan statüler daha değerlidir.

 

12-Aralarında zenginlik ,statü, prestij bakımında belirgin farklılıklar bulunan toplumsal kategoriler ,aşağıdaki kavramların hangisi ile adlandırılır?

A) Yığın         B)Tabaka     C)Grup    D)Kitle     E)Rol

 

13-Olgu : Aynı türden meydana gelen  çok sayıdaki tekil durumun bir süreç ifade etmesidir . Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal olgu sayılmaz?

A) İşçi isyanları       B) Burjuva devrimleri       C) Petrol savaşları

D) 1917 Sovyet devrimi   E) Milliyetçilik hareketleri

 

14-Malların bollaşması, tüketim isteğinin yükselmesi ve alım gücünde gözlenen görece artış, kitle iletişim araçlarının da yardımıyla, özellikle büyük kentlerde yoğunlaşmış nüfusta bir hoşnutluk duygusu yaratmış bulunuyor. Televizyonlarda, sinemalarda, gazetelerde yayınlananlarla kitleler bir tür ürün narkozlanmasına uğratılıyor ve kitleler yine bu tür araçlarla toplumsal sorunlar karşısında kayıtsızlaştırılıyor, apolitikleştiriliyor. Kentte ve kırda, kişisel refah ve güvenlik kaygısı daha ağır basması ve tüketim ideolojisi tüm sınıf ve kesimlerde hızla içselleşmesi. Sözü edilen duru durum aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanır?

 

A) Kültürleşme              B) Etnosantrizm           C) Popüler kültür

D) Kültürel gecikme     E) Kültür şoku

 

15-Kültür maddi ve manevi unsurlardan oluşan bir insani örüntüdür.

Bular dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir kültürel unsurdur?

A)Düğün töreni       B) Folklor kostümü         C) Mimari yapı

D) Su kanalları        E) Bilgisayar

 

16- Herhangi bir kültürel unsurda meydana gelen gelişmenin başka bir kültürel unsur tarafında takip edilememesi , hızına ayak uyduramaması hangi kavramla açıklanır?

A) Kültürleşme              B) Etnosantrizm           C) Popüler kültür

D) Kültür şoku               E) Kültürel gecikme    

 

17-I- Küreselleşme

     II-Kültür

     III-Teknoloji

     IV-Fiziksel çevre

     V-Demografi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerdir?

 

A) I-III-V                B) I-II-III-IV-V             C)  II-III-IV    

D) I-II-III-IV           E) I-III

 

 

 

 

 18- Açık toplumsal tabakalaşmanın olduğu bir toplumda aşağıdaki özelliklerin hangisi ya da hangileri görülür?

I-Tabakalar arası geçiş hızlıdır.

II-Kişisel beceriler önemli rol oynar.

III-Eğitim sınıf değişiminde önemli paya sahiptir.

IV-Demokratik yapı mevcuttur.

V-Statüler genelde kazanılmış statüdür.

 

A) II-III-V                   B) I-II-IV                   C) III-V 

D) I-II-III-IV-V           E) I-II-III-V

19-

 

Yukarıdaki sosyal tabakalaşma piramidine sahip bir toplum için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)Nüfus artış hızı azdır.    

B) Köyden kente göç oranı düşüktür.

C) Ortalama insan ömrü kısadır.

D) Ortalama gelir yüksektir.

E) Sanayileşme oranı yüksektir.

 

20-Sosyal değerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Toplumsal çözülmeyi hızlandırır.

B) Toplumdan topluma değişirler.

C) Davranışlara yön verir.

D) Rollerin seçiminde yol göstericidir.

E) Dayanışmayı sağlar.

 

 

 

Başarı azim gerektirir, azim ise irade. Bazı hedefler, başarısız olmaya da değer. Gerçek başarı,başarısız olma korkusunu yenebilmektir.

 

                                                                                                                         BAŞARILAR

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 16:08
Ara 112013
 

                 FELSEFEACADEMİSİ.COM

                             Academi Öğrenmeyi Öğretir

SOSYOLOJİ                                                                                         TEST NO-2

LYS                                                                                                         HAZIRLIK

1. Maddi kültürü alıcı toplumların, milli – manevi kültürü yeterli derecede güçlü ve üretken ise, yabancı maddi kültür unsurlarını bir ham madde gibi işleyebilir. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültürel değişim iç dinamikler sonucunda oluşmalıdır.

B) Kendi kültürünü benimseyen toplumlar, yabancı kültürlerden zarar görmezler.

C) Kültür maddi ve manevi yönüyle bir bütündür.

D) Gelişmiş toplumlar geri kalmış toplumların kültürünü etkiler ve değiştirir.

E) Kültür, insanların iş birliği yapabileceği en önemli alandır.


2. Bir haberleşme aracı olarak telefonun yaygınlaşması mektubun, tebrik kartının yavaş yavaş önemini kaybetmesine yol açmıştır. Buna bağlı olarak kart ve pul koleksiyonu yapanların sayısı da azalmış, mektup arkadaşlarının yerini telefon arkadaşları almıştır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Teknolojik gelişmeler toplumun kültürel ögelerini etkiler.

B) Hızlı sosyal değişmeler toplumsal sorunlara yol açar.

C) işlevini yitiren kurumlar varlığını sürdürür.

D) Geleneklerle uyumlu ögeler toplum tarafından kolaylıkla benimsenir.

E) Her toplumun değişim hızı birbirinden farklıdır.

 

 

3. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan toplumlar bu faaliyetleri sırasında başka toplumların üyeleriyle ticaret amacıyla karşı karşıya gelmişler, onlardan hayatta kalmanın ve yaşamlarını sürdürmenin daha değişik yollarını öğrenmişlerdir. Bu da avcı toplayıcı grupların toplumsal yaşamlarında değişime yol açmıştır. Bu parçada toplumsal değişime yol açan hangi faktörden söz edilmektedir?

A) Kültürel temas              B) Teknolojik gelişme        C) İcatlar

D) Kitle iletişim araçları   E) Nüfus hareketleri

 

 4. Kültür, kökleşmiş içerikleri sayesinde kuşaklar boyu varlığını sürdürür ve toplumsal devamlılığı sağlar. Kültürün maddi ögeleri çoğunlukla manevi ögelerini etkileyerek değiştirir. Aşağıdakilerden hangisinde maddi kültür ögelerini manevi kültür ögelerini değiştirmesine örnek değildir?

A) Televizyonun misafirlikleri azaltması

B) Eğitimin batıl inançları zayıflatması

C) Hukukun gelenekleri değiştirmesi

D) İnançların ekonomik yapıyı etkilemesi

E) İnternet kullanımının artmasının töreleri değiştirme

 

5. Dünyanın her yanına yayılarak, dağları ormanları aşarak, kendine özgü bir yaşam biçimi kuran, sanat eserleri oluşturan, bilim ve teknolojiyi geliştiren insanoğludur. Diğer canlılar bunu başaramazlar.

Bu parçada kültürün hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) İnsan ihtiyaçlarını karşılama

B) Doğayı kontrol altına alma

C) Deneyimler sonucunda oluşma

D) İnsanlar tarafından oluşturulma

E) Toplumda topluma değişme

 

 6. I. Kültür, insanın doğa ile mücadelesinde ona üstünlük sağlayan araç, gereç ve tekniklerdir.

        II. Kültür insanların toplu halde yaşamasını kolaylaştıran değer, kural ve inançlardır.

Bu iki tanımda kültürün hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Zaman içinde değişmesi

B) İnsanın doğaya ve topluma uyumunu sağlaması

C) İnsan tarafından oluşturulması

D) Her toplumun kendine özgü olması

E) Toplumsal çözülmeyi önlemesi

7. Kendi kültüründen farklı bir kültürel ortama giren bireylerin yaşadıkları sıkıntılara “kültür şoku” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kişinin kültür şoku yaşama olasılığı en çoktur?

A) Köyden kente göç eden insanlarda

B) Liseden üniversiteye giden öğrencilerde

C) Yabancı bir kadınla evlenerek oraya yerleşen kişilerde

D) işçilikten memurluğa geçiş yapan çalışanlarda

E) Aynı ilde başka bir semte taşınan bireylerde


8. M. Mead’in araştırma bulguları göstermektedir ki, yan yana yaşayan iki Afrikalı kabilenin kültürel yapıları arasında şaşırtıcı farklılıklar var. Arapeş kabilesindeki yumuşak huyluluk, anlayışlılık ve çekingen tutuma karşın Mundugumor kabilesinde kadın ve erkeklerdeki saygısız, kaba ve saldırgan tutum gözden kaçınılmayacak denli belirgindir. Bu araştırmanın bulgusu aşağıdaki yargılardan hangisine ters düşer?

A) Ekonomik gelişmişlik arttıkça saldırgan davranışlar azalır.

B) Farklı kültürel ortamlar farklı davranış biçimlerine yol açar.

C) Her toplumun kendine özgü kültürel yapısı vardır.

D) Aynı doğal koşullarında yaşayan topluluklar benzer kültürel özelliklere sahiptir.

E) Kültür, toplumları birbirinden ayırt eder.

 

 9. Fiziki çevre koşullarının toplumsal hayatı nasıl etkilediğini gözlemleyebileceğimiz en somut alanlardan birisi de folklordur. Karasal iklimi n dayanışmacı ve sert kişilikli karakteristik özelliklerini Erzurum Barları’nda, sıcak iklimin ve hareketli coğrafyanın esnek ve aceleci olmayan halini efenin oyun çizgilerinde, dar ve sarp Karadeniz coğrafyasının insanlara etkisini de horonların çizdiği görüntüde yalın bir şekilde görürüz. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kültür, aynı toplumda zaman içinde değişir.

B) Kültür, yaşam deneyimleriyle öğrenilir.

C) Her toplumun kültürü, kullanılan ortak dilden etkilenir.

D) Kültür, insanların ortak yaşayışı sonucunda oluşur.

E) Kültür, coğrafi koşullardan etkilenir.

 

 10insan, tek başına bir kültür oluşturamaz. Ne zaman ki insanlık yerleşik yaşama geçmişse, gerçek anlamda kültür o zaman başlamıştır. Bu parçada vurgulanan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumların üretim biçimleri toplumsal yaşamı etkiler.

B) Toplumsal değişimler, yaşama biçimini etkiler.

C) Toplumsal yaşam doğa koşullarından etkilenir.

D) Bir toplumsal kurumdaki değişme, diğer kurumları değiştirir.

E) Toplumsal yaşam insanların bir arada yaşamasıyla ortaya çıkar.


11. Bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürünü öğrenmesine toplumsallaşma denir.

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Kültürlenme                 B) Kültürel gecikme       

C) Kültürleşme

D) Toplumsal çözülme      E) Kültürel farklılık

 

 

12. Sahilde yaşayan insanlar için deniz ürünleri, ormanda yaşayanlar için orman ürünleri, kutuplarda yaşayan insanlar için kar ürünleri kültürlerinde önemli yer tutmaktadır. Bu parçada kültürün oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu vurgulanmaktadır?

A) Yönetim biçimi           B) Kültürel temas    

C) Nüfus yoğunluğu

D) Doğa koşulları            E) Bilim ve teknoloji

CEVAPLAR

1B-2A-3A-4D-5D-6B-7C-8D-9E-10E-11A-12D

Ara 072013
 

                   FELSEFEACADEMİSİ.COM

                             Academi Öğrenmeyi Öğretir

KÜLTÜR                                                                                         TEST NO-1

LYS                                                                                                   HAZIRLIK

1.Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğesi değildir?

A) Kitap                           B) Baraka                C) Cetvel

D) Din                             E) Elbise

 2. Aşağıdakilerden hangisi kültüre ait bir özellik değildir?

A) Öğrenilmesi

B) Toplumsal olması

C) Kalabalık toplumlara özgü olması

D) Toplumdan topluma değişiklik göstermesi

E) Birleştirici ve bütünleştirici olması

 3. Fiziki çevrenin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kültürel değişimler de yaşanmaktadır. Sinema, radyo, televizyon, gazete gibi haberleşme araçları; geleneksel kültürleri etkileyerek insanlarda, davranışsal ve kültürel farklılıklar meydana getirebilmektedir.

Bu parçada kültürel değişimin hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Fiziki çevre ve bilimin etkisiyle meydana gelmesi

B) İnsan tarafından meydana getirilmesi

C) Toplumlar arasındaki ilişkilerden etkilenmesi

D) Toplumdan topluma değişiklik göstermesi

E) İnsan ihtiyaçlarına cevap vermesi

 4. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde, kültürler arası etkileşimi yoğunlaştırarak toplumsal değişmeleri hızlandıran en önemli faktördür?

A) Dünya nüfusunun hızla artması

B) Ekonomik ilişkilerin yoğunlaşması

C) Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması

D) İş bölümü ve uzmanlaşmanın artması

E) Turizm etkinliklerin yaygınlaşması

 5. Savaş, günümüzdeki birçok toplumsal olay gibi hatta onlardan daha fazla görsellikle kavranan bir niteliğe sahiptir. Yazı dilinin savaşı, yeteri kadar canlandırması mümkün olmaz. Görüntünün bu kadar öne çıkmasının bir nedeni, izleyen için savaşın kışkırtıcı, heyecan verici, trajik yanının kendini en iyi ancak görüntü diliyle aktarması; diğer nedeni ise düşünme ve kavrama biçimlerinde görüntünün egemen duruma gelmesidir.

Bu parçada vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savaşların tekniğinde birçok değişiklikler meydana gelmiştir.

B) Teknoloji, toplumsal değişmede zihne egemen olmuştur.

C) Yazı dili, görüntü kadar etkileyici olamaz.

D) Heyecan ve kışkırtıcı görüntüler insanda merak uyandırır

E) Savaşlar günümüzde TV’ lerden naklen izlenebilir.

 6. “Bireyin, kültürü ile ilgili değer ve normları kendi özüyle birleştirerek benimsemesi” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Toplumsallaşma         B) Öğrenme              C) Bütünleşme

D) İçselleştirme              E) Anomi

 7. Medeniyetler herhangi bir ulus ya da coğrafyaya mahkum edilemezler. Çünkü bir çok milletin, inancın ve kültürün ortak katkısıyla meydana gelmişlerdir. Medeniyeti tek bir coğrafyaya kapatmak, tek bir toplumun tekeline vermek; onu dondurmak, kemikleştirmek, bitkisel hayata sokmak demektir.

Bu parçadan çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medeniyetler, doğar, gelişir ve ölür.

B) Medeniyetler, evrenseldirler.

C) Bir medeniyet aynı çizgide gelişme gösteremez.

D) Medeniyetler zamanla yok edilmektedir.

E) Medeniyetler uzun ömürlü ve geniş alanlıdırlar.

 8. Kültürlerin oluşumu; toplumların yerleştikleri, vatan edindikleri yerlerden de etkilenir. Örneğin, Eskimoların kültüründe kutup hayatının belirleyici rolü varken; Ekvator’da ya da Akdeniz sahillerinde yaşayan toplumların belirleyicileri farklıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her toplumun farklı bir kültürel yapısı vardır.

B) Kültürü, coğrafi yapı da etkiler.

C) Çevrenin insan ve toplum üzerinde bir etkisi vardır.

D) Kültürün oluşumunda asıl etken, önceki kuşaklardan aktarılan yaşama şekilleri ve bilgilerdir.

E) Kültürel oluşumlardan biri diğerine benzemez.

  9. İnsanların tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde oluşturarak sonraki kuşaklara aktardıkları maddi ve manevi öğeleri kapsayan bütüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültür                     B) Norm                     C) Değer

D) Toplum                  E) Kurum

 

10. Kültür, bir toplumun tarihsel ve toplumsal gelişim süreci içinde oluşturduğu ve sonraki kuşaklara aktardığı maddi ve manevi öğeleri kapsayan bir bütündür. İnsan topluluğunun olduğu her yerde, birbirinden farklı da olsa kültür vardır.

Bu parçadan hareketle kültür için yapılabilecek en kapsamlı tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsaldır.

B) Her toplumda olması gereken bir unsurdur.

C) Zamanla değişir.

D) Toplumun oluşturduğu ve sonraki kuşaklara aktardığı her türlü öğeyi kapsayan bir kavramdır.

E) Toplumdan topluma ve aynı toplum içerisinde zamandan zamana değişiklik gösteren birleştirici ve bütünleştirici öğeler bütünüdür.

                    

 11. Her toplumun kültürü, o toplumu meydana getiren insanların hayat anlayışlarıyla yakından ilgilidir; ilgili olmanın ötesinde, bu hayat anlayışının doğrudan doğruya pratik alandaki yansımasıdır kültür.

Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmıştır?

A) Kültür, ait olduğu toplumun hayat anlayışlarının ürünüdür.

B) Kültür ve hayat anlayışı arasında benzerlik olabilir.

C) Kültür, pratik yaşamı ifade eder.

D) İnsanların hayat anlayışlarının kültür üzerindeki etkisi azaltılmalıdır.

E) Kültür, insanların hayat anlayışlarını belirler.

 12. Ne kadar geleneksel ve tutucu olursa olsun, her toplum ve her kültür sürekli değişim içerisindedir. Değişme, kültür ve toplumun doğasında vardır. Fakat bu değişme bazen planlı ve bilinçsiz, bazen ise bilinçsiz ve tesadüfi olabilir. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Değişim içerisinde olmayan toplum yoktur.

B) Toplumsal değişim çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.

C) Toplumun ve kültürün yapısı değişmeyi engellemez.

D) Değişim, her toplum ve kültürde varlığını sürdürdüğü için evrenseldir.

E) Geleneksel ve tutucu toplumlarda değişim, planlı ve kasıtlı olur.

 

                       CEVAPLAR

 1D-2C-3A-4C-5C-6D-7B-8B-9A-10D-11C-12E

Kas 182013
 

11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI WORD DOSYASI İNDİR

 

 

ÇUKUROVA  SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

2013-2014 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

11.SINIFLAR

DEĞERLENDİRME SINAVI SORU HAZIRLAMA FORMU

 

 

SINAV DÖNEMİ:

1

SINAVIN SAYISI:

1

SINIF:

    11-A/B

 

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 SOSYOLOJİ

  40DK

 

 

 

 BBBBBBBBBBBBBBBBB  GRUBU  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(D) 1-Sosyoloji sadece toplumsal olay ve olgularla ilgilenen bir bilimdir

 

(D) 2-Sosyal rolleirn var olması , sosyal statülerin varlığına bağlıdır.

 

(Y) 3-İkincil ilişkilerin görüldüğü gruplar küçük çaplı gruplardır.

 

(D) 4- Grubun özelliklerinden biri de bireyin yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamasıdır.

 

(Y) 5-Sosyal olay aynı türdeki durumların tekrarını ifade eden soyut süreçlerdir.

                                                              

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

 

1-Kurulması için resmi işlemlere gerek duyulmayan, kendiliğinden oluşan gruplara….RESMİ OLMAYAN GEUPLAR….denir.

 

2-Bireyin ,çabası sonucu kazandığı statüler…EDİNİLMİŞ…. statülerdir.

 

 3-Toplumun üyesi olmak ,topluma uyum sağlayabilme süreci TOPLUMSALLAŞMA/SOSYALLEŞME ..olarak adlandırılır.

 

4- Bir toplumda statülere verilen değer…..TOPLUMSALPRESTİJ….olarak adlandırılır.

 

5- Sosyolojinin araştırmalarından kullandığı yöntemlerden biri özelden özele akıl yürütme yöntem olan ANALOJI  dır/dir.

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5 PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1- Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden değildir?

A) Kendine özgü yöntemleri vardır..

B) Toplumun ortaklaşa sonuçlarıyla ilgilenerek, soyut genellemelere ve tam açıklamalara varır.

C) Kişinin grup içerisindeki statüsü, rolü, uymakla yükümlü olduğu kuralları içerir.

D) Toplumsal nitelikli problemlerle .

E) Var olanı değil, olması gerekeni inceler.

 

2-Grup içindeki yapılanmayı , ayrışma ve mesafeleri incelemek, öğrenmek isteyen bir araştırmacının hangi yöntemi kullanması doğru olur?

    Sosyolojide kullanılan bu araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monografi                  B) Deney                  C) Sosyometri                   D) Anket                        E) İstatistik

3- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
A) Bilet almak için kuyruk bekleyen insanlar
B) Sınıfta ders çalışmak için bir araya gelen öğrenciler.
C) Minibüste birlikte seyahat edenler
D) Akademik yaşamda gözlük takan insanlar
E) Sokakta yürüyen insanlar.

4- Sosyolojinin amaçları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumları içinde bulundukları yer ve zamana göre anlamak
B) Toplumsal olaylardaki değişmelerin altında yatan sebepleri araştırmak
C) Toplumsal değişme süreci ile ilgili olarak öngörüde bulunmak
D) Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptamak ve genellemelere ulaşmak
E) Bireysel farklılıkların oluşumundaki sosyal etkenleri belirlemek

5-     -Toplumda biden fazla statüye sahip kişinin ,bu statülerden biri ile toplumda tanınmasını ifade eden kavram.

         - Birinin ,baba ,sporda kaptan, iş yerinde müdür olmasına rağmen her yerde müdür gibi davranması.

         -Bireyin yerine getirdiği roller birbirine benziyorsa ,bu rollerin birbirini kolaylaştırması.

    A) Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Toplumsal rol

    B) Anahtar statü- Rrol çatışması- Toplumsal statü

    C)  Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Anahtar statü

    D)  Rol pekişmesi-Toplumsal rol- Toplumsal statü

    E) Anahtar statü-  Rol çatışması- Rol pekişmesi

 

6-Aşağıdaki statülerden hangi ikisi  diğerlerinden farklıdır?

I-Öğretmen   II-Zengin olmak  III- Anne olmak  IV- Şoför   V- Köle olmak

A) I-III             B)II-V               C)II-IV               D) III-V        E)IV-V

7- Aşağıdaki özelliklerden hangisinin birincil gruplarda görülmesi beklenemez?

A) Grubun üye sayısı azdır         B) Biz bilinci hakimdir.                   C)İlişkiler yazılı kurallara dayalıdır.

 D)İlişkilerde çıkar gözetilmez.  E) Grup içindeki ilişkide süreklilik vardır.

 

8- Toplumsal grupların oluşması için bazı şartların oluşması gereklidir , aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?

 

A) Ortak amaç ve değerlerin olması.

B)En az iki kişiden oluşması.

C) Grupta iş bölümünün var olması.

D) Grup üyelerinin ,grupta istediği rolü almaları.

E)Grup yapısının zamanla değişebilmesi.

 

9—2000’de değişen sınav sistemimiz ihtiyaca cevap verememektedir.

    -Adana da 10 kasımda yaşanan gerginlik

    -Türk sporundaki başarısızlık

    - 2013 yılında Salbaş’ta  yaşanan arazi kavgası.

Yukarıda verilen durumlar aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) Olgu-Olay-Olgu-Olgu

B) Olay-Olay- Olgu-Olgu

C) Olgu- Olgu-Olgu-Olgu

D) Olay-Olgu-Olgu-Olay

E) Olgu-Olay-Olgu-Olay

 

10- Aşağıdaki hangisindeki ilişki biçimi diğerlerinden farklıdır?

 

A)Sendikalar   B)Eğitim kurumları  C)Cemaatler   D)Bankada iş yapmak E)Siyasi partiler

 

 

 

                                                                                                    SINAV SÜRESİ 30 DAKİKADIR

 

                                                                                                                         BAŞARILAR

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Kas 182013
 

 

 

ÇUKUROVA  SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

2013-2014 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

11.SINIFLAR

DEĞERLENDİRME SINAVI SORU HAZIRLAMA FORMU

 

 11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI WORD DOSYASI İNDİR

SINAV DÖNEMİ:

1

SINAVIN SAYISI:

1

SINIF:

    11-A/B

 

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 SOSYOLOJİ

  40DK

 

 

 

AAAAAAAAAAAAA  GRUBU   AAAAAAAAAAAAAAAA

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(Y) 1-Sosyoloji olması gerekeni inceleyen bir bilimdir

 

(D) 2-Sosyal olgunun var olması , sosyal olayların meydana gelme şartına bağlıdır.

 

(D) 3-Cemaatler birincil ilişkilerin görüldüğü gruplardır.

 

(Y) 4- Statü aktarımı: Toplumda değer gören statülere sahip olan kişinin de değer görmesidir.

 

(D) 5-Dünyada Sosyolojinin öncüsü sayılan düşünür; İbn-i Haldun’dur .

                                                              

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

 

1-Kurulması için resmi işlemlere gerek duyulmayan, kendiliğinden oluşan gruplara….RESMİ OLMAYAN GEUPLAR….denir.

 

2-Bireyin ,çabası sonucu kazandığı statüler…EDİNİLMİŞ…. statülerdir.

 

 3-Toplumun üyesi olmak ,topluma uyum sağlayabilme süreci TOPLUMSALLAŞMA/SOSYALLEŞME ..olarak adlandırılır.

 

4- Bir toplumda statülere verilen değer…..TOPLUMSALPRESTİJ….olarak adlandırılır.

 

5- Sosyolojinin araştırmalarından kullandığı yöntemlerden biri özelden özele akıl yürütme yöntem olan ANALOJI  dır/dir.

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5 PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1- Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden değildir?

A) İnsanların standartlaşmış davranışlarını inceler.

B) Toplumun ortaklaşa sonuçlarıyla ilgilenerek, soyut genellemelere ve tam açıklamalara varır.

C) Kişinin grup içerisindeki statüsü, rolü, uymakla yükümlü olduğu kuralları içerir.

D) Toplumsal nitelikli problemlerle uğraşır.

E) Var olanı, olduğu gibi inceler.

 

2-“Belli kişilerin, grupların yada toplulukların değişik konulardaki bilgi, deneyim ve ilgilerini anlamak için hazırlanmış soru listesiyle yapılan bir soruşturma aracıdır.”

    Sosyolojide kullanılan bu araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monografi                  C) Deney                  E) Sosyometri                   B) Anket                        D) İstatistik

3- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
A) Bilet almak için kuyruk bekleyen insanlar
B) Sinemada film seyreden insanlar
C) Minibüste birlikte seyahat edenler
D) Akademik yaşamda gözlük takan insanlar
E) Saklambaç oynayan arkadaşlar

4- Sosyolojinin amaçları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumları içinde bulundukları yer ve zamana göre anlamak
B) Toplumsal olaylardaki değişmelerin altında yatan sebepleri araştırmak
C) Bireysel farklılıkların oluşumundaki sosyal etkenleri belirlemek
D) Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptamak ve genellemelere ulaşmak
E) Toplumsal değişme süreci ile ilgili olarak öngörüde bulunmak

5-     -Toplumda biden fazla statüye sahip kişinin ,bu statülerden biri ile toplumda tanınmasını ifade eden kavram.

         - Birinin ,baba ,sporda kaptan, iş yerinde müdür olmasına rağmen her yerde müdür gibi davranması.

         -Bireyin yerine getirdiği roller birbirine benziyorsa ,bu rollerin birbirini kolaylaştırması.

    A) Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Toplumsal rol

    B) Anahtar statü-  Rol çatışması- Rol pekişmesi

    C)  Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Anahtar statü

    D)  Rol pekişmesi-Toplumsal rol- Toplumsal statü

    E)  Anahtar statü- Rrol çatışması- Toplumsal statü

 

6-Aşağıdaki statülerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)Erkek olmak   B) Zengin olmak C) Anne olmak C) Siyahi olmak   D) Köle olmak

7- Aşağıdaki özelliklerden hangisinin birincil gruplarda görülmesi beklenemez?

A) Grubun üye sayısı azdır         B) Biz bilinci hakimdir.                   C)İlişkiler yazılı kurallara dayalıdır.

 D)İlişkilerde çıkar gözetilmez.  E) Grup içindeki ilişkide süreklilik vardır.

 

8- Toplumsal grupların oluşması için bazı şartların oluşması gereklidir , aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?

A) Ortak amaç ve değerlerin olması.

B)En az iki kişiden oluşması.

C)Grup üyelerinin ,grupta istediği rolü almaları.

D)Grupta iş bölümünün var olması.

E)Grup yapısının zamanla değişebilmesi.

 

9—2000’de değişen sınav sistemimiz ihtiyaca cevap verememektedir.

    -Adana da 10 kasımda yaşanan gerginlik

    -Türk sporundaki başarısızlık

    - 2013 yılında Salbaş’ta  yaşanan arazi kavgası.

Yukarıda verilen durumlar aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) Olgu-Olay-Olgu-Olay

B) Olay-Olay- Olgu-Olgu

C) Olay- Olgu-Olgu-Olgu

D) Olay-Olgu-Olgu-Olay

E)  Olgu-Olay-Olgu-Olgu

 

10- Aşağıdaki hangisindeki ilişki biçimi diğerlerinden farklıdır?

 

A)Aile üyeleri   B)Komşular  C)Cemaatler   D)iş arkadaşları E)Siyasi partiler

 

 

 

                                                                                                    SINAV SÜRESİ 30 DAKİKADIR

 

                                                                                                                         BAŞARILAR

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

Eki 292013
 

11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI A-B GRUPLU SINAVI SORULARI İNDİR                         

                                                  

                                                                SINAV KAĞIDI

Öğretmenin Adı Soyadı

İmzası

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Okul Nu.

PUAN

NOT

DERECE

ZİYA ÖZCAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul

 

Ders Yılı

Dönem

 

Sınav Tarihi

 SALBAŞ LİSESİ

2012-2013

I

22/10/2012

 

Sınıf/Şube

Ders

Sınav

Soru Adeti

 

Sınav Kağıdını Okuma Tarihi

 

SOSYOLOJİ

1

20

 

 

Açıklama

Ø      AD, SOYAD ve OKUL NUMARASINI YAZMAYI UNUTMAYINIZ!

Ø      Kopya çeken ya da çekmeye teşebbüs edenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Ø      Puan değerleri soru gruplarının başında yazılıdır.

        Başarılı olmanızı diliyorum.

                                                        

                                                                          SORULAR

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(Y) 1-Sosyoloji normatif bir bilimdir

 

(Y) 2-Sosyal olay soyut ve genel bir kavramdır.

 

(D) 3-Cemaatler birincil ilişkilerin görüldüğü gruplardır.

 

(D) 4-Toplumsal sapma büyük gruplarda daha fazla görülür.

 

(Y) 5-Dünyada Sosyoloji konusunda ilk çalışmayı yapan ZİYA GÖKALP’tir.

 

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

 

1-Kurulması için resmi işlemlere gerek duyulmayan, kendiliğinden oluşan gruplara….RESMİ OLMAYAN GEUPLAR….denir.

 

2-Statüler iki türlüdür bunlar…DOĞUŞTAN VERİLEN  ve  KAZANILMIŞ …. statülerdir.

 

 3-Ömürleri üyelerinin ömründen uzun olan gruplara …SÜREKLİ TOPLUMSAL..gruplar denir.

 

4- Bir toplumda statülere verilen değer…..TOPLUMSALPRESTİJ….olarak adlandırılır.

 

5-Toplumda benimsenmiş norm ve değerlere uygun davranılmamasınaSOSYAL(toplumsal) SAPMA….denir.

 

6-   Grup farklılıkları, psikolojik uyumsuzluk,işsizlik gibi nedenler …….OLUMSUZ TOPLUMSAL SAPMA….nedenleridir.

 

7-Bir ilişkinin sosyal ilişki sayılması için öncelikle …..EN AZ İKİ KİŞİ ARASINDA  OLMASI..gerekir.

 

8-Toplumun iyi, yanlış, güzel gibi beğenilerinden kaynaklanan ölçütlere…TOPLUMSAL DEĞER..denir.

 

 9-Birden fazla statüye sahip birey aynı anda iki statüsüne ait  görevleri yerine  getirme durumuyla karşı karşıya kaldığı  zaman yaşadığı durum………..ROL ÇATIŞMASINI……..örneklendirir.

 

 10- İnsan içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olaması ve ona uyuym sağlama sürecine …….SOSYALLEŞME(TOPLUMSALLAŞAMA)….denir.

 

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 3PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1- Aşağıdakilerden hangileri toplumsal olaylar için söylenebilir?

 

I-Geneldir.

II-Somuttur.

III.Yeri ve zamanı bellidir.

IV.Sayılarla ifade edilir.

A) I. III. IV.   B)II. III.    C)III. IV.    D)I.II. III.     E)II.III.IV.

 

2-Aşağıdaki hangisi sosyolojinin bilim olduğunun göstergelerinden değildir?

I-Belli bir amacının olması

II-Değer yargılarıyla sonuca ulaşır.

III-Kendine özgü nesnel konusunun olması

IV-Olgular arasında neden sonuç ilişkisi kurması

 

A)II. III.  B)Sadece II.    C)I.  IV.  D) I.II.  E) I.  III.  IV.

 

3- -Bireyin yerine getirdiği roller birbirine benziyorsa ,bu rollerin birbirini kolaylaştırması.

    -Toplumun belli bir mevkide bulunan bireyden beklediği davranışlar bütünü.

    - Bireyin toplum içindeki yerini belirleyen hak ve ödevlerle biçimlenen konumu.

  

    A) Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Toplumsal rol

    B)  Rol çatışması-Toplumsal rol-Toplumsal statü

    C)  Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Anahtar statü

    D)  Rol pekişmesi-Toplumsal rol- Toplumsal statü

    E)  Anahtar statü- Toplumsal rol- Toplumsal statü

 

 

4- -1550’li yıllardan sonra köyden kente gerçekleşen göçler.

    -Adananın trafik sorunu

    -Gençlik ve modernleşme

    - İnternetle sanal iletişim

Yukarıda verilen durumlar aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) Olgu-Olgu-Olgu-Olgu

B) Olay-Olay- Olgu-Olgu

C) Olay- Olgu-Olgu-Olgu

D) Olay-Olgu-Olgu-Olay

E)  Olgu-Olay-Olgu-Olay

 

5- Aşağıdakilerden hangileri sosyal grup niteliği taşımaktadır?

I-Bir futbol karşılaşmasını izleyenler.

II-Aynı sınıfta bulunan öğrenciler.

III-Bir futbol takımında oynayan sporcular.

IV-Karşıya geçmek için kırmızı ışıkta bekleyenler.

V-Aynı gazeteyi okuyanlar.

 

A)I-II-IV     B)I-II-III-IV-V      C)II-III     D)I-III-V      E) Sadece III

 

YASALARA DEĞİL, İNSANLARA SAYGI DUYDUĞUNUZ ZAMAN ADİL OLABİLİRSİNİZ

                                                                                                                                                               ZİYA ÖZCAN

 

                                                                                                    SINAV SÜRESİ 25 DAKİKADIR

 

                                                                                                                                          BAŞARILAR

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Tem 192013
 

SOSYOLOG
________________________________________________________
TANIM
Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi,
işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal
sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, araştırma sonucunda
edinilen bulguları yorumlayan ve önerilerde bulunan kişidir.
GÖREVLER
 Tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak;
insan topluluklarının kökenini, gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkilerini
araştırır, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din, eğitim gibi sosyal kurumlar ve
diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplar,
 Edinilen verileri ve sonuçları, istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar,
 Toplumsal sorunları saptar, bilimsel sonuçlar çerçevesinde çözüm önerilerinde
-bulunur,
 Bilimsel sonuçlar ile sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin eğitimciler, yasa
koyucular, planlama uzmanları ve sosyal sorunların çözümüyle uğraşan meslek
elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar, sonuçlarını izler.
KULLANILAN ALET  VE MALZEMELER
 Görüşme ve anket formları, tarihi belgeler, toplumsal olaylar ve sosyal
kurumlarla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemelerin yer aldığı basılı
kaynaklar, gözlem ve araştırma raporları gibi dokümanlar,
 İstatistik tabloları ve çeşitli büro malzemeleri ile hesap makinesi, bilgisayar.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 Sosyolog olmak isteyenlerin;
 Sözel akıl yürütme yeteneğine sahip,
 Toplumsal olaylara meraklı,
 Araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan,
 Olaylar arasında bağlantılar kurabilen,
 Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sosyologlar gözlem ve incelemelerini alanda, elde ettikleri bulguların

değerlendirmesini büroda yaparlar. Çalışmalarında insanlarla etkileşim
halindedirler. Sayısal bulgularını bilgisayar yolu ile değerlendirirler.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin Eğitimi; aşağıda belirtilen üniversitelerin Edebiyat ve Fen-Edebiyat
Fakültelerinin Sosyoloji Bölümlerinde verilmektedir.
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi
 Adıyaman Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi
 Aydın Menderes Fen-Edebiyat Fakültesi
 Afyon Kocatepe Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
 Akdeniz Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi
 Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi,
 Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi
 Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Balıkesir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
 Boğaziçi Üni (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi
 Cumhuriyet Üni (Sivas) Fen-Edebiyat Fakültesi
 Çanakkale 18 Mart Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
 Dicle Üni. (Diyarbakır) Fen-Edebiyat Fakültesi
 Dumlupınar Üni. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi
 Ege Üni. (İzmir) Edebiyat Fakültesi
 Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi
 Fırat Üni. (Elazığ) Fen-Edebiyat Fakültesi
 Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Gaziantep Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
 Hacettepe Üni. (Ankara) Edebiyat Fakültesi
 İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi
 İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Mersin Üni. Edebiyat Fakültesi
 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 Muğla Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
 Orta Doğu Teknik Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
 Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
 Koç Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
 Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

 Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Yüzüncü yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI  OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Psikoloji, Sosyoloji, Matematik, Mantık, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Türkçe
derslerinde başarılı olması gerekmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE  GİRİŞ KOŞULLAR
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS)
“Sosyoloji” lisans programı için yeterli “TM-3” puan almak.
 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda
“Sosyoloji” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih
etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar “Sosyal Bilimler,
Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe-
Matematik, Sınıf Öğretmenliği” alanlarından mezun iseler YGS ve LYS
sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan
mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle
yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden
adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmet Ön Lisans programlarından mezun olanlar ÖSYM
tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek başarılı olmaları halinde
“Sosyoloji” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ  VE İÇERİĞİ
Meslek eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanı sıra eğitimin;

1. yılında; Kurumlar Sosyolojisi, Sosyolojiye Giriş, Küçük Gruplar Sosyolojisi,
Türk Sosyoloji Literatürü,
2. yılında; Sosyal Bilimler Metodolojisi, Türkiye’nin Toplumsal yapısı, Aile
Sosyolojisi, Sosyoloji Tarihi, Türkiye Sosyoloji Tarihi ve Araştırmaları,
MESLEK EĞİTİMİ
3. yılında; Sosyal Tabakalaşma, Kent Sosyolojisi, Sosyal Bünye ve Makro
Ekonomi, Ekonomik Sosyoloji, Organizasyon Prensipleri, Hukuk ve Suç
Sosyolojisi, Sosyoloji Tarihi, Sosyoloji Semineri ve Araştırmaları,
4. yılında; Özel Öğretim Yöntemleri, Değişim Sosyolojisi, Sosyolojide Yöntem ve
Tartışmaları, Türk Sosyologları ve Eserleri, Endüstri Sosyolojisi, Bilgi
Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Sanat Sosyolojisi gibi meslek dersleri ile
Psikoloji, Felsefe ve Sosyal Antropoloji alanlarının temel derslerini alırlar.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN   BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
4 yıllık eğitimi bitirenler, “Lisans Diploması” ve “Sosyolog” ünvanını alırlar.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sosyologlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım
Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili
birimlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Bu meslekte çalışan
bayanların oranı fazladır. Özellikle, sosyolog olarak iş bulma olanakları oldukça
sınırlıdır.
Sosyologlar, eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını,
herhangi bir işsizlik durumunda halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki araştırma
çalışmalarına yönlendirebilirler. Ayrıca insan kaynakları faaliyetleri ile de
ilgilenirler.
Ülkemizde, sosyal bilimler alanında daha çok, gelişmiş ülkelerin bulgularından
yararlanma yoluna gidilmiş, ülkemiz için, çok sınırlı düzeydeki araştırma ve
çalışmalarla yetinilmiştir. Ancak, Türkiye gibi çok hızlı bir toplumsal değişme ve
gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin
sonuçlarının izlenmesi için, sosyologların çalışmalarına gereksinim olduğu
anlaşılmıştır. Bu gereksinim çerçevesinde, çok yönlü mesleki gelişmelerin söz
konusu olacağı ve ayrıca, verilerin istatistiksel olarak düzenlenmesinde bilgisayar
kullanımının yaygınlaşacağı düşünülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/ açılacak
olan Ortaöğretim alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik
Formasyon Programını başarı ile tamamlayan sosyoloji mezunları Felsefe,
Öğretmenlik meslek Bilgisi Dersleri alanlarında öğretmenlik yapabilirler.
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE
Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan
kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. (Kredi ve Yurtlar
Kurumu vb.)
EĞİTİM SONRASI
Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakülteleri Sosyoloji Bölümü mezunları işe ilk
başladıklarında, kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde,
Devlet Memurları Kanunu’na dayanılarak Hükümet tarafından belirlenen ücreti
(asgari ücretin yaklaşık iki katı), özel sektör kurum ve kuruluşlarında ise asgari
ücretin yaklaşık üç katı ücreti alabilmektedirler. Uzmanlık alanları, işteki
pozisyonları ve işletmenin yapısına göre bu ücrette artış olabilmektedir.
MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi
alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma
görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Sosyologlar, Genel Sosyoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji veya
Sosyometri alanlarından birinde çalışmalarına ağırlık verebilirler. Aile, suçluluk,
nüfus bilimi, endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşimi, sosyal ekoloji,
siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi konularda uzmanlaşabilirler.
Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzman, danışman ve araştırmacı kadrolarında
veya yönetici kademelerinde yer alabilirler.
BENZER MESLEKLER
 Sosyal Psikolog,
 Sosyal Antropolog,
 Sosyal Çalışmacı.
EK BİLGİLER

-
YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI
 Meslek elemanları,
 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu-2010,
 2008 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
 ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –
2000,
 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının
Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak
Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları
Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin
Esaslar” 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ve bu
kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu
Kararı,
 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
 Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
 İlgili eğitim kurumları,
 Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Kaynak:İşkur

 Posted by at 11:20
Haz 292013
 

11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI

 

Kelimeler: Toplumbilimi ,Felsefe grubu lise 3, kanaat yılı,2012-2013 haziran dönemi,bedava,yanıtlı,çözümlü,google’dan ara,lise,ortaöğretim,şubat-eylül zamanı ,örnek,örneği,yoklama değerlendirme, imtihanı,kaynak,genel ,ünite hazırlık,özenli hazırlanmış, belgesi öğretmen ve öğrenci için yardımcı,word dosyası,yükle download,indir

 Posted by at 12:23
Haz 262013
 

2012 2013 SOSYOLOJİ DERSİ HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

Mar 212013
 

ADI-SOYADI:

SINIFI          :

NO’SU         :

SALBAŞ LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI

 

 

1-)-Yunanistan’ın batı Trakya’daki Türk kültürünü yok etmeye çalışmaları
-Salbaş kültürü Akdeniz kültürü Doğu kültürü
- Salbaş’tanİzmire gelen Merve’nin bunalıma girmesi
Yukarıdaki örnekler sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine örnek oluşturur?
a) Evrensel kültür- Kültürleşme- Kültürel kimlik
b) Asimilasyon- Kültür şoku- Üst kültür
c) Kültürel farklılık- Evrensel kültür- Kültürel
kimlik
d) Asimilasyon- Alt kültür- Kültür şoku
e) Kültürel yozlaşma- Kültürel kimlik- Alt kültür

 

2-) Aşağıdakilerden hangisi açık sınıflı bir toplumun özelliği değildir?
a) Demokratik dinamik ve ilerleyen bir toplumdur
b) sosyal hareketlilik yaygındır
c) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır
d) Fırsat eşitliği ve iş olanakları yaygındır
e) Bireysel yetenek ve başarılar statü değişimine yardımcı olur

 

3-) “Melek ve Suna Edebiyat öğretmenlerinin Mesleğinde çok başarılı bir öğretmen olduğunu ve hatta kendi alanında en iyisi olduğu görüşünde hemfikirdirler.Edebiyat Öğretmeninin Melek ve Suna tarafından takdir görmesi” hangi kavramla ifade edilir?
A) Sosyal statü       B) Rol pekişmesi    C) Sosyal prestij

D) Anahtar statü    E) Rol çatışması

 

4-) Orta tabakanın alt ve üst tabakaya göre daha geniş olması hangi toplumlarda görülür?
a) Kast sisteminin uygulandığı toplumlarda
b) Gelişmekte olan toplumlarda
c) İlkel toplumlarda

d) Gelişmiş toplumlarda
e) Monarşi ile yönetilen toplumlarda

 

5-) Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinden birine örnektir?
A) Değerler      B) Ahlak kuralları     C) Araç gereçler
D) İnançlar       E) Gelenekler

 

6-) Bahar  Almanya’dan  gelen misafirleriyle iletişim kurmaktan zorlansa da onların yaşam biçimlerini, gözlemler hoşuna gidenleri uygulamaya çalışır, kendi değerlerini de misafirlerine öğretir.

  Baharın bu davranış biçimi hangi kavramla açıklanabilir?

 

A)kültür şoku          B)Kültürel asimilasyon C)Kültürleşme         D)Kültürlenme        E)Kültür Merkezciliği

 

7-)Mehtap ,akşam haberlerinde Ağlama duvarı’nın önünde ağlayıp, ibadet eden İsraillileri görünce “ne kadar saçma böyle ibadet mi olur, duvardan medet umuyorlar.” Diyerek eleştiride bulunur.

Mehtap’ın bu eleştirisi kültürde hangi kavramla açıklanır?

 

A)Kültürel farklılık    B)Etnosantrizm(Kültür merkezciliği)

 

C)Kültür Emperyalizmi  D)KültürleşmeE)Alt Kültür

 

 

8-) Alican evlenir, topçu olan soyadı Taşkıran olarak değişir, çeyizini alır eşinin ailesinin yanına yerleşir.Alican’ın evlilik yaptığı toplumda hangi aile türü egemendir?

A)Modern Aile  B)Pederşahi Aile C)Maderşahi  Aile

 

D)Geleneksel aile  E)Çekirdek aile

 

9-) Serpil’in annesi:”Kızım bak bizim kültürümüzde kadınlar dışarıda fazla dolaşmaz, daha çok ev işlerini kadınlar yapar,toplum içinde yüksek sesle konuşmaz ve gülmezler,ayrıca büyüklerinin yanında bacak bacak üstüne atıp oturmazlar.”Ruveyda’nın babası ise kızını alır karşısına:”Bak evladım bizim dinimizde törenlerin belli bir şekli vardır. Bayram törenleri farklı ,cenaze törenleri farklı şekillerde yapılır.” Biçiminde konuşmalarla kızlarına bilgi aktarmaktadırlar.

Aile büyüklerinin bu davranışları ailenin hangi işleviyle ilgilidir?

 

A)Sevgi İşlevi         B)Eğitim İşlevi      C)Koruyucu işlevi

 

D)Toplumsallaştırma işlevi E)Boş zamanları değerlendirme

 

10-)Aile kurumu batı toplumlarında 1900’ lü yıllarda daha geniş yapıya sahip ve çocuk eğitimi konusunda daha etkin rol almasına rağmen günümüzde bu rolünü başka kurumlara bırakmış ve aile olgusu yok olmaya yüz tutmuş durumdadır.

Bu parçada Toplumsal kurumların hangi özelliğini örneklendirir?

A)Toplumsal kurumlar ihtiyaçlardan doğar, ihtiyaçları karşıladığı sürece varlığını sürdürür.

B)Toplumsal kurumlar  toplumdan topluma ve aynı toplumda zamanla içinde değişirler.

C)Her toplumsal kurumun kendine özgü yapısı ve kuralları vardır.

D)Kurumların toplumdaki önem ve güç dereceleri birbirinden farklıdır.

E)Kurumlar bağımsız değildirler , birindeki değişim ,diğerlerini de değişime zorlar.

 

11-)Berna Heykeltraş  olmak istemesine rağmen , babası :”Dinimizde heykellerle uğraşmak günahtır.” Diyerek Berna’yı bu hayalinden vazgeçirir.

 

Yukarıdaki açıklama Toplumsal kurumların hangi niteliğiyle ilgilidir?

 

A)Kurumlar ani değişimlere izin vermezler, topluma yeniliğin girmesinde engelleyici rol oynarlar.

B)Kurumlar bazen bireyin kendini gerçekleştirmesini, yeteneklerini sergilemesini engeller.

C)Kurumlar bağımsız değildirler , birindeki değişim ,diğerlerini de değişime zorlar ,bu da bunalımlara neden olur

D)Kurumların toplumdaki önem ve güç dereceleri birbirinden farklıdır. Bazı toplumlarda din kurumu, bazı toplumlarda siyaset veya ekonomi kurumu etkili olabilmektedir.

E)Her kurum Belli ihtiyaçlardan doğar  ve belli amaçları vardır.

 

YANINIZDAKİ  ARKADAŞINIZI RAHATSIZ ETMEDİĞİNİZ İÇİN  TEŞEKÜRLER

 

 

 

 

 

 

12-)Hamza ve Mehmet Salbaş’tan  sıkılırlar , istanbula gitmeye karar verirler ,orada umduklarından daha kalabalık  daha karmaşık bir şehirle karşılaşırlar.Mehmet:”insanlar burada çok rahat davranışlar sergiliyor, ben rahatsız oldum.”Hamza :”Haklısın kanka  insanın başı dönüyor ,insan nasıl davranacağını bilmiyor.”Hamza ve Mehmet  arasında geçen bu konuşma kültürde hangi kavramla tanımlanabilir?A)Kültürel Şok         B)Kültürel Gecikme    C)Kültürlenme D)Manevi Kültür      E)Kültür Emperyalizmi

 

 

13-)Zeynep Gül ve Durmuş Ali Üniversiteyi bitirir,kendilerine yeni bir yaşam çevresi edinir ,iyi de bir gelire sahiptirler.Oturdukları ev  daha önce yaşadıkları evden daha modern yaşam standartları daha iyidir ;ancak yemeklerini daha önce olduğu gibi yer sofrasında yemeye devam etmektedirler ,törensel davranışlarını sürdürürler.

 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Maddi kültürel öğeler zaman içinde değişime uğrarlar.

B)Bazı durumlarda manevi kültür daha hızlı değişir.

C)Kültür toplumsaldır ve toplumun özelliklerini yansıtır ve çözülmeyi engeller.

D)Kültür aynı toplumda zamanla değişikliğe uğrar.

E)Değişim açısında kültürün manevi unsurları maddi unsurlardan daha dirençlidir.

 

14-)Rümeysa ile Durdane bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle beraber sıcak ve yüz yüze olan ilişkileri yerini msn ve facebook üzerinde chat yapma biçimine dönüşmüştür , bu durum  Rümeysa ile Durdane’nin  ilişkisini samimiyetten uzaklaştırmıştır.

Bu durum kültür açısından nasıl yorumlanabilir?

A)Kültür zaman içinde değişikliğe uğrar.

B)Kültür nesilden nesile aktarılır.

C)İhtiyaçları karşılamayan kültürel öğeler zamanla ortadan kalkar.

D) Kültürel öğelerinin birindeki değişim sosyal ilişkileri etkiler.

E)Kültür sosyal bütünleşmeyi sağladığı gibi çözülmeye de neden olabilir.

 

15-) Büşra köyde tarlada çalışmaktadır,ailesi şehire taşınınca ailesiyle gelerek markette kasiyerlik yapan Dilek’in yerine işe alınır çalışmaya  başlar, buna çok sinirlenen Dilek Babasına marketi kendisi için satın almasını ister ve Büşra’nın patronu olur, bu işi beceremeyen Dilek iflas eder, tarlada ırgat olarak  çalışmaya başlar.

Toplumsal hareketlilik türleri açısından bakıldığından Büşra  ve Dilek’in hareketlilik türleri hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Büşra’inTarla yerine markette çalışmaya başlaması

 

Dilek’in kasiyerlikten patronluğa geçmesi Dilek’in patronluktan  sonra ırgatlık yapması
A)Dikey Hareketlilik Dikey Hareketlilik Dikey Hareketlilik
B)Yatay Hareketlilik Dikey Hareketlilik Dikey Hareketlilik
C) Dikey Hareketlilik Dikey Hareketlilik Yatay Hareketlilik
D) Yatay Hareketlilik Dikey Hareketlilik Yatay Hareketlilik
E) Yatay Hareketlilik Yatay Hareketlilik Yatay Hareketlilik

 

16-) Büşranur Karaisalı’dan istanbul’a Nurselin yanına gezmeye gider ,Nursel arkadaşını gezdirirken ,daha önce görmediğini düşündüğü mekanları tercih eder. Büşranur”bizim oralarda böyle şeyler yok,bu kültürü hiç tanımıyorum. ”Nursel:” bu kültür Türk kültürünü yansıtıyor, asıl ben Karaisalının kültürünü tanımıyorum ;çünkü sizin kültürünüz Bölgesel bir kültürdür.”Şeklinde aralarında bir konuşma geçer.

Nurselin “sizin kültürünüz bölgeseldir” cümlesi sosyolojide hangi kavramla tanımlanabilir?

 

A)Baskın Kültür  B)Başat Kültür    C) Kültürel Yayılma

 

D)Kültürel Farklılaşma     E)Alt Kültür

 

17-) Meryem’e  göre Sosyal Gelişme ve Sosyal Değişmeyi de içine alan daha geniş bir kavramdır.Canan ise”hayır gelişme bir durumu belirtir, değişme ise süreçtir,senin yaptığın tanımlama yanlıştır.”Şeklinde bir ifade kullanmaktadır.Hangisinin doğruyu söylediğini örneklerle açıklayıp,kanıtlayınız ve Sosyal Gelişme ile Sosyal Değişme arasındaki farkı belirtiniz.(10 PUAN)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18-)Fadime:”Bizim yemeklerimiz ,oyunlarımız o kadar güzeldir ki onları bizde başkası öğrenip uygulamamalı, bize ait olarak kalmalıdır.”

Fadime’nin  karşı çıktığı kültürel kavram hangisidir?

 

A)Kültürel Yayılma   B)Kültürel asimilasyon C)Kültürleşme

 

D)Kültürlenme           E)Kültür Merkezciliği

 

19-) Berna “arkadaşlar toplumsal kurumlar zamanla işlevini yitirebilir, kurumlar sürekli aynı görevleri yerine getiremez.”

Alican”Berna’ya katılıyorum;ama şunu da unutmamak gerekir kurumların birindeki değişme diğerlerini de değişime zorlar.

  Bahar”Kurumlar zamanla birbirlerinin yerine geçebilirler,bir toplumsal kurum görevini zamanla başka kuruma bırakabilir.”

  Canan”arkadaşlar dediklerinizden haklı olabilirsiniz; ama kurumların en önemli işlevi kültürü nesilden nesile aktarmalarıdır.

Ziya Hoca “gençler kurumlar aynı derecede güce sahiptirler,biri diğerinden daha önemli değildir.”

Yukarıdakilerden hangilerinin söyledikleri doğrudur?

 

A)  Alican- Bahar- Canan               B) Canan- Alican

C) Berna- Alican- Bahar- Canan   D) Berna- Bahar- Ziya Hoca                 E) Berna- Alican- Bahar- Canan- Ziya Hoca

 

ZİYA ÖZCAN

               FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

Cevaplar:1D-2C-3C-4D-5C-6C-7B-8C-9D-10B-11B-12A-13E-14D-15B-16E-17…..18A-19C

 

EĞER GİTTİĞİNİZ YERDE ZANAN SİZE YETMİYORSA GERİYE DÖNMEYİN,  DOĞRU YERDESİNİZ.

                                                                                 Ziya ÖZCAN

 

 Posted by at 23:49
Oca 172013
 
               OKUL      DERSİN ADI             DERS YILI           DÖNEMİ
       SALBAŞ LİSESİ        SOSYOLOJİ               2012-2013                  1
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI             İMZASI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI SINIFI NUMARASI NOTU
ZİYA ÖZCAN     11/A-B    
SINAV TARİHİ             SINAV NO        SORU ADETİ SONUCUN AÇIKLANACAĞI TARİH
       17.01.2013                       2                22             18.01.2013
                                                               AÇIKLAMA1-     Her sorunun puan değeri Soru çeşitlerinin başında yazmaktadır.2-     Kopya çeken  sınav sırasında uyarılmayacak ,değerlendirmede dikkate alınacak

3-     Sınav düresi 1 ders saatidir.

4-     Başarılar

 SORULAR

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

( Y)1-Sosyoloji  toplumun bireye etkilerini inceleyen bilimdir.

( Y) 2-Dikey hareketlilikte bireyin konumunda bir değişiklik meydana gelmez.

( D) 3-Birey toplumsal değerleri sosyalleşme yoluyla kazanır.

( D )4-Gelişmiş ülkelerin tabakalaşma piramidinde üst ve alt tabaka dar bir yer tutar.

( Y) 5-Bir toplumsal kurumdaki bozulma diğerlerinde bozulmaya neden olmaz.

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 5 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

1-)Bir çok alanda  ileriye doğru değişmenin meydana gelmesine ……………TOPLUMSAL GELİŞME..…………denir.

2-) Tabakalar arası geçişin kısmen mümkün olduğu tabakalaşma türü…………YARI KAPALI.………….….…….tır/dır.

3-)Toplumun ortak olarak sahip olduğu tutum ve bakış açılarına………………TOPLUMSAL DEĞER……………..denir.

4-) Bireyin sahip  olduğu birden fazla rolü yerine getirirken yaşadığı uynsuzluk……ROL ÇATIŞMASI….olarak adlandırılır.

5-) Küçük gruplarda kontrol daha çok…………..DEĞERLER……….…aracılığıyla sağlanır.

 

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

1-)Aşağıdakilerden hangisi, dikey toplumsal hareketliliğe örnek olur?

A-) Kent merkezinde hastanede çalışan doktorun ilçedeki hastanede çalışmaya başlaması

B-)Bir fabrikada işçi olan bir kişinin fabrikayı satın alarak patron olması.

C-) Markette kasiyerlik yapan bir kişinin zücaciyede kasiyerlik yapmaya başlaması.

D-) Fırıncılık yapan bir esnafın pastane işletmeye başlaması

E-) Genel lisede görev yapan öğretmenin Anadolu lisesinde görev yapmaya başlaması.

 

2-)Bireyler ne kadar çok sayıda gruba katılırsa o kadar çok konuma sahip olurlar. Ancak, okuyan bireyler için “öğrencilik”, çalışan bireyler için “iş ve meslek”, ev dışında çalışmayan kadınlar içinse “ev hanımlığı” diğer konumlar içinde genellikle daha önemli bir yere sahiptir.
Bu parça, aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklerle açıklamaktadır?

A)   Rol çatışması     B)   Anahtar statü   C) Toplumsal rol
D)   Edinilmiş statü   E)   Toplumsal saygınlık

 

3-) Aşağıdakilerden hangisi, Köy toplumsal grubunun özelliklerinden değildir?

A-) Geleneklerin toplum yapısında önemi büyüktür.

B-) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri önemlidir.

C-) Teknik iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir.

D-) Birincil ilişkiler yaygındır.

E-) Nüfus yapısı homojendir.(insanlar birbirine benzer)

 

 4-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşma türlerinden biri olan Açık Sınıf Tabakalaşması’nın özelliklerinden değildir?

A-) Bireylerin statüleri başarılarına göre de şekillenebilir.

B-) Demokratik yönetimlerde görülür.

C-) Bireyler, sınıf ve tabakalar arasında kolay geçiş yapar

D-) Bireylerin yeteneklerine göre statü değiştirebilmesi.

E-) Tarıma dayalı toplumlara özgü tabakalaşma türüdür.

 

5-) Sosyologlar, toplumsal olayları ve olguları incelerken tarafsız davranmalıdır. Kendi istek, çıkar ve inançlarını bir kenara bırakmalıdırlar. İçinde yetiştikleri toplumun kültürel değer ve inanışlarının etkisinde kalmadan, araştırmalarını sürdürmelidirler.   Buna göre sosyolog için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Diğer bilimlerle işbirliği içinde olmalı. B) Sistematik bir çerçeve kullanmalıdır.     C) Kendine özgü yöntemler kullanmalı.

D) Nesnel davranmalı.   E) Toplumsal kültüre dikkat etmeli

 

6-) Bir otobüs durağında tesadüfen bir araya gelmiş bulunan ve birbirinin varlığından habersiz görülen insanlar , bir yangın çıkması halinde yangını söndürmek için birlikte hareket ederler ve işbölümü yaparlar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına örnektir?

A) Sosyal statü  B) Sosyal grup   C) Toplum   D) Kalabalık   E) Kitle

 

7-) Hangi davranış ‘toplumsallaşma’ya örnek oluşturur?

A)Sinirlenen  Mehmet’in saldırganlaşması B)Acıkan Serpilin ağlaması

C)Köpekten korkan  Merne’nin kaçması   D) Berna’nın bayram ziyareti yapması

E) Yere düşen  Meryem’in gülmesi

 

8-) Daha önce Avukat olan Alican  sınava girip hakim olmaya hak kazanmıştır. Alican’ın çevresindeki konumu daha da dikkat çekmeye ve değer verilmeye başlamıştır. Bu durum hangi kavramla ilgilidir?

A)Anahtar statüsünün oluşmasıyla                  B)Sosyal rolün değişmesiyle

C)Prestijinin artmasıyla                                   D)Rolünün pekişmesiyle

E)Sosyal Tabakasının  değişmesiyle

 

9-) Baharın  bayan ya da ömer’in erkek olarak dünyaya gelmesi ,Güven’in zengin ya da Ziya’nın fakir, Melek’in  milliyeti kendi seçimi değildir.

Bu durum Aşağıdaki kavramların hangisiyle  açıklanır?

A) Statü aktarımı  B) Rol pekişmesi   C)Edinilmiş statü

  D)Verilmiş statü           E)Rol çatışması

 

10-)İnsanların gelirlerine, eğitim düzeylerine ve yaşam tarzlarına göre toplum içinde hiyerarşik bir biçimde sıralanması hangi kavramla ifade edilir?

A) Toplumsal hareketlilik                 B)  Toplumsal Sapma

C)  Toplumsal Değişme                    D)  Toplumsal prestij

E)  Toplumsal tabakalaşma

 

11-)  Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliği değildir?

A-)Kural koyucu(normatif)bir bilimdir.

B-) Kendine özgü yöntemleri vardır.

C-)Durumları olduğu gibi ele alır.

D-) Elde ettiği bilgileri genelleyebilir.

E) Olayları çok yönlü ele alır  .

 

12-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir kurum değildir?

 

A)Hukuk   B)Arkadaş grubu   C)Siyaset   D) Eğitim   E)Ahlak

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

Anahtar Kelimeler:11.Sınıflar Sosyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı İndir , sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı ,kanaat dönemi,yarıyıl ,ara,bul, bedava, deneme ,genel  yeni , .sınıf, örnek sınav, problem sınavı ,imtihanı ,test, çalışma, yaprakları , anadolu liseleri lisesi çarşaf  indir,download ,I.yarıyıl , karma ,sınav test boşluk doldurma klasik , yükle,cevaplı, ,lise, kolay ,nedir,Değerlendirme,faaliyeti , etkinliği dosyası izle açıklaması arşivi sunusu çalışması uygulanmış örnek yardımcı  Seviye belirleme Değerlendirme, sorusu, yanıtları,,nedirl etkinlik materyal alıştırma konu tarama kapsamlı tutarlı geçerli özenli hazırlanmış orta zorlukta  izle göster açıklamasını yap sunumunu arşivi dosyası öğretmen ve öğrencilere yardımcı kaynak materyal alıştırma konu tarama kapsamlı tutarlı geçerli özenli hazırlanmış orta zorlukta 2012-2013 eğitim öğretim yılı soru bankası Pekiştirme toplum bilimi

 

 Posted by at 12:12
Ara 142012
 

 

                        

                                               

                                                                SINAV KAĞIDI

Öğretmenin Adı Soyadı

İmzası

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Okul Nu.

 

PUAN

NOT

DERECE

ZİYA ÖZCAN

 

Okul

 

Ders Yılı

Dönem

 

Sınav Tarihi

 SALBAŞ LİSESİ

2012-2013

I

22/11/2012

 Sınıf/Şube

Ders

Sınav

Soru Adeti

 

Sınav Kağıdını Okuma Tarihi

SOSYOLOJİ

1

20

 

Açıklama

  • AD, SOYAD ve OKUL NUMARASINI YAZMAYI UNUTMAYINIZ!
  • Kopya çeken ya da çekmeye teşebbüs edenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
  • Puan değerleri soru gruplarının başında yazılıdır.

Başarılı olmanızı diliyorum.

  SORULAR

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(  ) 1-Sosyoloji pozitif bir bilimdir

 

(  ) 2-Sosyal olgu soyut ve genel bir kavramdır.

 

(   ) 3-Cemaatler birincil ilişkilerin görülmediği gruplardır.

 

(   ) 4-Toplumsal Değerlerin yaptırım gücü büyük gruplarda daha fazla görülür.

 

(   ) 5-Türkiyede sosyoloji konusunda ilk çalışmayı yapan ZİYA GÖKALP’tir.

 

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

 

1-Kurulması için resmi işlemlere gerek duyulmayan, kendiliğinden oluşan gruplara………………………………………….….denir.

 

2-Statüler iki türlüdür bunlar……………………………………………… …. statülerdir.

 

 3-Ömürleri üyelerinin ömründen uzun olan gruplara …………………………………………....gruplar denir.

 

4- Bir toplumda statülere verilen değer……………………………………………..….olarak adlandırılır.

 

5-Toplumda benimsenmiş norm ve değerlere uygun davranılmamasına………………………………………..….denir.

 

6-   Grup farklılıkları, psikolojik uyumsuzluk,işsizlik gibi nedenler ……………………………………………….nedenleridir.

 

7-Bir ilişkinin sosyal ilişki sayılması için öncelikle …………………………………………………....gerekir.

 

8-Toplumun iyi, yanlış, güzel gibi beğenilerinden kaynaklanan ölçütlere…………………………………………....denir.

 

 9-Birden fazla statüye sahip birey aynı anda iki statüsüne ait  görevleri yerine  getirme durumuyla karşı karşıya kaldığı  zaman yaşadığı durum…………………………………………………..örneklendirir.

 

 10- İnsan içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olaması ve ona uyuym sağlama sürecine ………………………………………………………….denir.

 

 C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 3PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1- Aşağıdakilerden hangileri toplumsal olaylar için söylenebilir?

 

I-.Tektir

II-Somuttur.

III.Yeri ve zamanı bellidir.

IV.Sayılarla ifade edilir.

A) I.II. III. IV.   B)II. III.    C)III. IV.    D)I.II. III.     E)II.III.IV.

 

2-Aşağıdaki hangisi sosyolojinin bilim olduğunun göstergelerinden değildir?

I-Belli bir amacının olması

II-Değer yargılarıyla sonuca ulaşır.

III-Kendine özgü nesnel konusunun olması

IV-Olgular arasında neden sonuç ilişkisi aramaması

 

A)II. III.  B)Sadece II.    C)II.  IV.  D) I.II.  E) I.  III.  IV.

 

3- -Bireyin yerine getirdiği roller birbirine benziyorsa ,bu rollerin birbirini kolaylaştırması.

    -Toplumun belli bir mevkide bulunan bireyden beklediği davranışlar bütünü.

    – Bireyin toplum içindeki yerini belirleyen hak ve ödevlerle biçimlenen konumu.

A) Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Toplumsal rol

B)  Rol çatışması-Toplumsal rol-Toplumsal statü

C) Rol pekişmesi-Toplumsal rol- Toplumsal statü

D) Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Anahtar statü

E)  Anahtar statü- Toplumsal rol- Toplumsal statü

 

 

4- -1550’li yıllardan sonra köyden kente gerçekleşen göçler.

    -Adananın trafik sorunu

    -Gençlik ve modernleşme

    – İnternetle sanal iletişim

Yukarıda verilen durumlar aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A)Olay-Olay- Olgu-Olgu

B) Olgu-Olay-Olgu-Olay

C) Olay- Olgu-Olgu-Olgu

D) Olay-Olgu-Olgu-Olay

E)Olgu-Olgu-Olgu-Olgu

 

5- Aşağıdakilerden hangileri sosyal grup niteliği taşımaktadır?

I-Bir futbol karşılaşmasını izleyenler.

II-Aynı sınıfta bulunan öğrenciler.

III-Bir futbol takımında oynayan sporcular.

IV-Karşıya geçmek için kırmızı ışıkta bekleyenler.

V-Beraber ders çalışan  öğrenciler.

 

A)I-II-IV     B)I-II-III-IV-V      C)II-III     D)II-III-V      E) Sadece III

 

YASALARA DEĞİL, İNSANLARA SAYGI DUYDUĞUNUZ ZAMAN ADİL OLABİLİRSİNİZ

                                                                                                                                                                                                                                                  ZİYA ÖZCAN

 

                                                                 SINAV SÜRESİ 25 DAKİKADIR

 

                                                                                 BAŞARILAR

                                                                                ZİYA ÖZCAN

                                                              FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

CEVAP ANAHTARI

                                                                         SORULAR

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(D) 1-Sosyoloji pozitif bir bilimdir

 

(D) 2-Sosyal olgu soyut ve genel bir kavramdır.

 

(Y) 3-Cemaatler birincil ilişkilerin görülmediği gruplardır.

 

(Y) 4-Toplumsal Değerlerin yaptırım gücü büyük gruplarda daha fazla görülür.

 

(D) 5-Türkiyede sosyoloji konusunda ilk çalışmayı yapan ZİYA GÖKALP’tir.

 

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

 

1-Kurulması için resmi işlemlere gerek duyulmayan, kendiliğinden oluşan gruplara….RESMİ OLMAYAN GEUPLAR….denir.

 

2-Statüler iki türlüdür bunlar…DOĞUŞTAN VERİLEN  ve  KAZANILMIŞ …. statülerdir.

 

 3-Ömürleri üyelerinin ömründen uzun olan gruplara …SÜREKLİ TOPLUMSAL..gruplar denir.

 

4- Bir toplumda statülere verilen değer…..TOPLUMSAL PRESTİJ….olarak adlandırılır.

 

5-Toplumda benimsenmiş norm ve değerlere uygun davranılmamasınaSOSYAL(toplumsal) SAPMA….denir.

 

6-   Grup farklılıkları, psikolojik uyumsuzluk,işsizlik gibi nedenler …….OLUMSUZ TOPLUMSAL SAPMA….nedenleridir.

 

7-Bir ilişkinin sosyal ilişki sayılması için öncelikle …..EN AZ İKİ KİŞİ ARASINDA  OLMASI..gerekir.

 

8-Toplumun iyi, yanlış, güzel gibi beğenilerinden kaynaklanan ölçütlere…TOPLUMSAL DEĞER..denir.

 

 9-Birden fazla statüye sahip birey aynı anda iki statüsüne ait  görevleri yerine  getirme durumuyla karşı karşıya kaldığı  zaman yaşadığı durum………..ROL ÇATIŞMASINI……..örneklendirir.

 

 10- İnsan içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olaması ve ona uyuym sağlama sürecine …….SOSYALLEŞME(TOPLUMSALLAŞAMA)….denir.

 

 

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 3PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1- Aşağıdakilerden hangileri toplumsal olaylar için söylenebilir?

 

I-.Tektir

II-Somuttur.

III.Yeri ve zamanı bellidir.

IV.Sayılarla ifade edilir.

A) I.II. III. IV.   B)II. III.    C)III. IV.    D)I.II. III.     E)II.III.IV.

 

2-Aşağıdaki hangisi sosyolojinin bilim olduğunun göstergelerinden değildir?

I-Belli bir amacının olması

II-Değer yargılarıyla sonuca ulaşır.

III-Kendine özgü nesnel konusunun olması

IV-Olgular arasında neden sonuç ilişkisi aramaması

 

A)II. III.  B)Sadece II.    C)II.  IV.  D) I.II.  E) I.  III.  IV.

 

3- -Bireyin yerine getirdiği roller birbirine benziyorsa ,bu rollerin birbirini kolaylaştırması.

    -Toplumun belli bir mevkide bulunan bireyden beklediği davranışlar bütünü.

    – Bireyin toplum içindeki yerini belirleyen hak ve ödevlerle biçimlenen konumu.

A) Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Toplumsal rol

B)  Rol çatışması-Toplumsal rol-Toplumsal statü

  C) Rol pekişmesi-Toplumsal rol- Toplumsal statü

D) Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Anahtar statü

E)  Anahtar statü- Toplumsal rol- Toplumsal statü

 

 

4- -1550’li yıllardan sonra köyden kente gerçekleşen göçler.

    -Adananın trafik sorunu

    -Gençlik ve modernleşme

    – İnternetle sanal iletişim

Yukarıda verilen durumlar aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A)Olay-Olay- Olgu-Olgu

B) Olgu-Olay-Olgu-Olay

C) Olay- Olgu-Olgu-Olgu

D) Olay-Olgu-Olgu-Olay

E)Olgu-Olgu-Olgu-Olgu

 

5- Aşağıdakilerden hangileri sosyal grup niteliği taşımaktadır?

I-Bir futbol karşılaşmasını izleyenler.

II-Aynı sınıfta bulunan öğrenciler.

III-Bir futbol takımında oynayan sporcular.

IV-Karşıya geçmek için kırmızı ışıkta bekleyenler.

V-Beraber ders çalışan  öğrenciler.

 

A)I-II-IV     B)I-II-III-IV-V      C)II-III     D)II-III-V      E) Sadece III

 

YASALARA DEĞİL, İNSANLARA SAYGI DUYDUĞUNUZ ZAMAN ADİL OLABİLİRSİNİZ

                                                                                                                                                               ZİYA ÖZCAN

 

                                                                                                    SINAV SÜRESİ 25 DAKİKADIR

 

                                                                                                                                          BAŞARILAR

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

Anahtar Kelimeler: 11.Sınıflar Lise 1 Sosyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı İndir , sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı ,kanaat dönemi,yarıyıl ,ara,bul, bedava, deneme ,genel  analitik yeni , .sınıf, örnek sınav, problem sınavı ,dik açı  apsis imtihanı ,test, çalışma, yaprakları , çarşaf  indir,download ,I.yarıyıl , karma,ortaokul, zor,ilköğretim ,sınav test boşluk doldurma dik dörtgen kare kenar uzunluklar klasik , yükle,cevaplı, ikiz kenar üçgen yamuk parelel kenar kare iç açılar toplamı cevapları,yeni, ortaokul, sbs,lise, kolay ,nedir,Değerlendirme, faaliyeti , etkinliği dosyası izle açıklaması arşivi sunusu çalışması uygulanmış öğrenci ve öğretmen için kaynak rehber geçerli  analizi örnek yardımcı anadolu lisesi 2012-2013 eğitim öğretim yılı

 

 

 Posted by at 01:11