Kas 142014
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2014-2015 SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI

 

AŞAĞIDAKİ SORULARIN BAŞINA , DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ (D) ,YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYYORSANIZ (Y) YAZINIZ

1) (   D    )Toplumsal olay zorlayıcıdır.

2) (  D     ) Toplumsal olgu soyuttur.

3) (    Y   ) Toplumsal olgu sayılarla ifade edilebilir.

4) (   Y    ) İndirgemeci yaklaşıma göre olaylar tek nedene bağlanamaz.

5) (    Y   ) İlk sosyoloji makalesi İbn-i Rüşd tarafından yazılmıştır.

6) (    Y   ) Sosyoloji toplumsal analiz için öncelikle bireyi tanımak zorundadır.

7) (   Y    )  Toplumsal grupların ortak amaçları olmak zorunda değildir.

8) (    D   ) Sosyoloji kavramını ilk defa kullanan düşünür Aguste Comte’tur.

9) (     Y  ) Sosyoloji ,toplumu oluşturan kurumları birbirinden bağımsız olarak inceler.

10) (   Y    ) Sosyometri ,sosyolojinin akıl yürütme yöntemlerindendir.

 

 AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU SEÇENEĞİNİ DAİRE İÇİNE ALINIZ

1)Sosyoloji;  toplumlar oluşurken, o toplumların meydana geldiği mekandan bağımsız değildir, ayrıca mekansal bu  nedenleri kendine özgü yöntemlerle nesnel olarak inceler. Elde ettiği sonuçları , başka toplumsal yapılarla karşılaştırır, gelecekte olabilecek durumlar için önceden planlama imkanı verir.

Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Geleceği tasarlama imkanı sunması.

B)Toplumsal yapıları karşılaştırması

C)Toplumları bilimsel yöntemlerle incelemesi

D)Alınan sonuçların tüm toplumlara genellemek

E)Toplumsal olayların meydana geldiği yerleri dikkate alması

 

2)Sosyoloji biliminin nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Var olanı incelemesi

B) Doğaya yönelmesi

C)Genelleyici olması

D)Öngörüde bulunması

E)Olgusal olması

 

3) Aşağıdakiledrden hangisi bir sosyoloğun inceleme alanına girmez?

A) İnsanınn kültür birikimleri

B) Topumda oluşan gruplar

C) Bireyin kişilik gelişimi

D) Toplumların unusuru olan aile

E) Köydeki yaşam biçiminin gözlenmesi

 

 4) aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenlerin ikisi de “sosyal olgudur”?

A) 11-B’nin mezun olması-enflasyon

B) Gecekondulaşma-kentleşme

C) Çanakkale savaşı-deprem

D) Savaş-Ayşenur’un takdir alması

E) 2014 Salbaş karakucak güreşleri-savaş

 

5) Toplumlarda : Aile,komşuluk,arkadaşlık gibi gruplarda görülen ilişkilere birincil ilişkiler denir.

Buna dayanarak aşağıdakilerden hangisinin birincil ilişki olduğu söylenemez?

A)İlişkiler yüzyüze ve samimidir

B)Kurallar yazılı değildir

C) Küçük gruplarda görülür

D) İlişkiler uzun ömürlüdür.

E) Üyelerinde “ben” bilinci hakimdir.

 

6) Sosyolog topumu incelerken , başka bilimlerle uğraşan bilim insanlarının verilerini de kullanmak zorundadır.

Bu bakımdan bireyin grup içindeki iletişim ve etkileşimini  ele alan sosyoloğun yardım alacağı sosyal bilim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Antropoloji   B)Coğrafya C)Tarih

D)Psikoloji       E)Siyaset

7)Veriliş statüler bireyin herhangi bir çabası olmadan doğumla beraber bireye yüklenen statülerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiş statüler bir arada verilmiştir?

A)Zenci-erkek

B) Genç-Öğretmen

C) Anne-Tüccar

D) Öğrenci-yakışıklı

E) Prens-avukat

8) Ümit ile Hamza kütüphanede ayrı ayrı ders çalıştıkları halde grup sayılmazken , Ayşenur ile Semanur evde beraber sosyoloji proje görevini yapmaları onları bir grup yapmaktadır.

Buna göre grubun oluşması için aşağıdaki özelliklerin hangisine  sahip olması gerekir?

A)Duygusal yakınlığın olması

B) Bireylerin birbirlerini tanıması

C)Belli bir amaçla bir araya gelmeleri

D) Fiziksel olarak yakın olmaları

E)Aynı tür etkinlikleri yapmaları

9) I-Beden eğitimi bölümünü kazana bir kız öğrencinin okulunu bırakıp kocaya kaçması.

II-12 A sınıfının futbol turnuvasunda rakiplerini küçümsediği için elenmesi.

III-Soma ve Ermenek’te meydana gelen Maden cinayetlerinde 319 madencinin ölmesi.

IV- Hastahanelerde sağlık personeline karşı meydana gelen saldırılar.

V- Türkiyedeki  yolsuzluklar

Yukarıda verilenlerin doğru sıralanması hangi seçenekte verilmiştir?

A) Olay-olay-olgu-olgu-olay B) Olay-olay-olay-olgu-olgu

C Olgu-olay-olgu-olgu-olay  D) Olay-olay-olay-olay-olgu

E) Olgu-olay-olgu-olay-olgu

10) Statü için aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

A) Bireyde birden fazla statü olabilir.

B) Statü kişinin toplumdaki yerini gösterir.

C) Statüler doğuştan verilen ve sonradan kazanılan olarak ayrılır.

D) Statü bireyin görev ve sorumluluklarını gösterir.

E) Bir statü birden fazla kişiye ait olamaz.

 

KLASİK SORULARI CEVAPLAYINIZ

 

1)Bir sosyometri örneğini adım adım yazarak örneklendiriniz.

 

2) Aşağıdaki kavramları tanımlayıp , örnek veriniz.

 

Anahtar statü:

 

 Prestij:

 Rol:

 

 Analoji:

 

 

 

 UYARI: DOĞRU YANLIŞ SORULARI 2 PUAN

TEST SORULARI                      4 PUAN

KLASİK SORULAR                 20 PUAN

 

 

 

 

                                     ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

Adaletsizliğin olduğu yerde tarafsız olmak namussuzluktur.

 

7ads6x98y