May 212016
 

Salbaş Anadolu Lisesi Yazılı Soruları 2015-2016

1-) Öğrenme kuramlarından “klasik Koşullanmayı ” açıklayıp k, koşullanmanın temel kavramlarını yazınız.

 

2-) Edimsel koşullanma ile  klasik koşullanma arasındaki farkların neler olduğunu örneklendirerek açıklayınız.

 

3-) Sosyal etki ve uyum kavramlarını somut örneklerle açıklayınız.

 

4-)  Savunma mekanizmalarının temel foksiyonlarını belirterek, bastırma mekanizmasının sürekli kullanılması halinde ortaya çıkabilecek sonuçların neler olabileceğini tartışınız.

 

5-) Manik – depresif bozukluğun belirtileri nelerdir ve nedenlerinin daha çok fizyolojik mi yada çevresel faktörlerden mi kaynaklandığını nedenleri ile belirtiniz.

 

Ziya Özcan

Her soru 20 puan

Başarılar