May 072016
 
Klasik Mantık -Önerme ve Yapısı Testi ve cevapları
x1.Bir cümlenin önerme olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir koşul değildir?
—-A)En az iki teriminin olması—
—-B)Kesin bir yargı bildirmesi—
—C)Doğruluk değerine sahip olması—
—D)Olumlu nitelikte olması—
—E)Özne ve yükleminin bir bağla bağlanması—
x2.Aşağıdakilerden hangisi bir önerme cümlesidir?
–A)Sakın çaydanlığa dokunma.—-
–B)Eyvah, yangın çıktı!—-
–C)Haberler saat kaçta başlıyor?—-
–D)Keşke ablamlar da gelmiş olsaydı.—
–E)Yağmur yağarsa yerler ıslanır.—
x3.“Bütün tavuklar iki kanatlıdır.”
Yukarıdaki önermenin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?
–A)Bazı tavuklar iki kanatlıdır.–
–B)Hiçbir tavuk iki kanatlı değildir.–
–C)İki kanatlı olanlar tavuktur.–
–D)Bazı tavuklar iki kanatlı değildir.–
–E)Bazı kanatlılar tavuktur–

Testin tamamı için buraya tıklayın

Cevaplar için tıklayın

 Posted by at 22:44
Nis 292016
 

Klasik Mantık Lys Hazırlık Testi (Test 4 şıklı olarak hazırlanmıştır)

“Mantık” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış bir bilgidir?
A)Akıl yürütme ve belgeleme tarzındaki düşünmenin kurallarını inceler.
B)Nasıl doğru düşüneceğimiz ile ilgilenir.
C)İleri sürülen düşüncenin doğruluğunu gözlem ve deney yoluyla kanıtlamaya çalışır.
D)Bütün bilimlerin temelinde yer alır.

2. Aşağıdaki önermelerden hangisi çelişkilidir?
A) Öğrenci, öğrencidir.
B) Kapı ya açıktır yada kapalıdır.
C) Bütün insanlar ölümlüdür.
D) Cemre hem çalışkandır hem de tembeldir.

3. Aşağıdakilerden hangisi tüme varım yoluyla yapılan bir akıl yürütmedir?
A) Tüm canlılar beslenir, o hâlde insanda beslenir.
B) Demir, bakır, kalay ısıtılınca genleşir, o hâlde tüm madenler ısıtılınca genleşir.
C) Bütün çiçekler güzel kokar, o hâlde gül de güzel kokar.
D) Bütün bilim dalları evrenseldir, o hâlde fizik bilimi evrenseldir.

4. Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantığın gelişimine katkıda bulunmuştur?
A) Farabi B) De Morgan C) Porphyrios D) İbni-Sina

5. Aşağıdakilerden hangisi “genel kavram”dır?
A) Gezegen B) Dünya C) Mars D) Neptün

6. –Varlık – Canlı – Bitki – Ağaç
Yukarıdaki kavram sıralamasında kaplamı en fazla olan kavram hangisidir?
A) Varlık B) Canlı C) Bitki D) Ağaç

7. “İnsan-Gezegen” kavramları arasındaki ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik
B) Ayrıklık
C) Eksik girişimlilik
D) Tam girişimlilik

8. Cins; ortak özellikleri olan iki kavramdan kaplamı daha fazla olandır ya da altında türlerin sıralandığı şeydir.
Buna göre hayvan kavramının cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Canlı B) Balık C) Balina D) Memeli Hayvanlar

9. Aşağıdakilerden hangisi tanımın koşullarından biri değildir?
A) Tanımda kısır döngü olmamalıdır.
B) Tanım, çelişki taşıyan bir önerme olmalıdır.
C) Bir kavramın kaplamına giren tüm bireyler, tanımın içinde olmalıdır.
D) Kavramın içleminde bulunan ana özellikler tam olarak tanımın içinde yer almalıdır

10. Aşağıdakilerden hangisi tikel ol umlu bir önermedir?
A) Bütün kuşlar kanatlıdır.
B) Bazı ağaçlar çamdır.
C) Bazı çocuklar yaramaz değildir. D)Hiçbir insan akılsız değildir.

11. Aşağıdakilerden hangisi bileşik önermedir?
A) Papatya bitkidir.
B) Gökhan çalışkandır.
C) Bazı bitkiler çiçeklidir.
D) Elif ve Ahmet kardeştir.

12. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tek bir yargı bildiren önermelere bileşik önerme denir.
B) Kiplik, bir yargı üzerine verilen yargıdır.
C) “A”, tümel olumlu önermenin sembolüdür.
D) “O”, tikel olumsuz önermenin sembolüdür.

13. Bir önermenin niteliğini bozmaksızın öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak anlamca eşdeğer, aynı doğruluk değerine sahip, yeni bir önerme yapmaktır.
Yukarıda tanımı verilen önermeler arası ilişki türü hangisidir?
A) Döndürme B) Karşıt C) Altık D) Çelişik

14. Aşağıdakilerden hangisi önermeler arası ilişki türlerinden biri olan karşı olma durumundaki önermelerdendir?
A) Tümden gelim
B) Döndürme
c) Analoji
D) Karşıt
15. Önermeler arası karşı olma ilişkisinde tümel olumsuz önermenin altık’ı, tikel olumsuz önermedir.
Buna göre “Hiçbir çocuk yaramaz değildir.” önermesinin altık’ı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün çocuklar yaramazdır.
B) Bazı çocuklar yaramazdır.
C) Bazı çocuklar yaramaz değildir.
D) Hiçbir çocuk yaramaz değildir.

16. “Her insan akıllıdır. (D)” önermesinin ters döndürmesi,
“Her akıllı olmayan insan olmayandır. (D)”
Buna göre, önermeler arasında ters döndürme ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Önermenin niteliği değişmez.
B) Önermenin doğruluk değeri değişir.
C) Öznenin olumsuz hali yüklem yapılır.
D) Yüklemin olumsuz hali özne yapılır.

17. “Verilen en az iki önermeden zihnin zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.”
Tanımı verilen kavram hangisidir?
A) Özdeşlik B) Kıyas C) Beş tümel D) Cins

18. Hiçbir bencil yurtsever değildir.
Tüm yurtseverler halkı sever.
O hâlde ………………………………
Yukarıda verilen kıyasta ulaşılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün benciller halkı sever.
B) Bütün yurtseverler bencildir.
C) Bazı benciller yurt severdir.
D) Hiçbir bencil halkı seven değildir.

19. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Çelişik önermelerden biri doğruysa diğeri zorunlu olarak doğrudur.
B) Mantığın ilgilendiği akıl yürütme biçimi tümden gelimdir.
C) Bir öncülü yada sonucu eksik bırakılan kıyaslara, kısaltılmış kıyas denir.
D) Kıyasta öncüllerden zorunlu olarak çıkan önermeye sonuç adı verilir.

 

 

 

CEVAPLAR

1C-2D-3B-4B-5A -6A-7B-8A-9A-10B-11D-12A-13A-14A-15C-16B-17B-18D-19A

sayaç