Mantık Konu TestleriArşiv

Lys Klasik Mantık -Önerme ve Yapısı Testi ve Cevap Anahtarı -5 Hazırlık

Klasik Mantık -Önerme ve Yapısı Testi ve cevapları x1.Bir cümlenin önerme olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir koşul değildir? —-A)En az iki teriminin olması— —-B)Kesin bir yargı bildirmesi— —C)Doğruluk değerine sahip olması— —D)Olumlu nitelikte olması— —E)Özne ve yükleminin bir bağla bağlanması— x2.Aşağıdakilerden hangisi bir önerme cümlesidir? –A)Sakın çaydanlığa dokunma.—- –B)Eyvah, yangın çıktı!—- –C)Haberler saat kaçta

Klasik Mantık Lys Hazırlık Testi ve Cevapları

Klasik Mantık Lys Hazırlık Testi (Test 4 şıklı olarak hazırlanmıştır) “Mantık” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış bir bilgidir? A)Akıl yürütme ve belgeleme tarzındaki düşünmenin kurallarını inceler. B)Nasıl doğru düşüneceğimiz ile ilgilenir. C)İleri sürülen düşüncenin doğruluğunu gözlem ve deney yoluyla kanıtlamaya çalışır. D)Bütün bilimlerin temelinde yer alır. 2. Aşağıdaki önermelerden hangisi çelişkilidir? A) Öğrenci, öğrencidir.
sayaç