May 132012
 

 

                                                    Felsefeacademisi.com

                                                 Academi Öğrenmeyi Öğretir

                         GÜNLÜK DERS PLANI
BÖLÜM 1
Dersin adı FELSEFE
Sınıf 11/A-11/B
Hafta 32
ÜniteninAdı/No 8.ÜNİTE BİLİM FELSEFESİ
Konu Bilim ve bilim anlayışının tarihsel gelişimi
Önerilen süre 80 dak.
BÖLÜM II
Öğrenci kazanımları/Hedef ve Davranışlar Bilim ve bilim anlayışının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış örüntüsü
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım ,soru cevap , örneklendirme , tartışma, Beyin fırtınası
Kullanılan Eğitim teknolojileri-Araç,gereçler ve Kaynakça MEB Felsefe ders kitabıAhmet Arslan Felsefeye Giriş

Projeksiyon

Örenmet-Öğretme  etkinlikleri 

Sözel-dilsel zeka

Doğa

Sosyal-Kişiler arası

Mantıksal

Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-Uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

 Bilimin  ilk köklerinin nedenlerini ,nasıl ortaya çıktığını şartlarını sınıfta  tartışılır , ortaya attıkları fikirleri  örneklerle  desteklemeleri,açıklamaları istenip,  kişiler arası , sözel  zekalarının gelişmesine olanak verilir. 

Öğrencilerden bilimle ilgili  ortaya attıkları düşüncelerini örneklerle desteklenmesi istenir , bu şekilde öğrencilerin düşünmesini sağlayarak  , analiz yapılması , bu yolla mantıksal ,içsel zekalarının harekete geçmesine yardımcı olunur.(felsefeacademisi.com)

 

Bilimlerin ilk ortaya çıktığı  zamanların şartları ile günümüz şartlarının karşılaştırılması  istenen öğrencilerin yaratıcılık yönlerinin gelişmesi hedeflenerek ,analiz eden  ve sentez aşamasına çıkan öğrenciler  öğrenmeyi  öğrenirler.

 

Öğrenciye   sorular sorulur  öğrencinin uygulama   basamağında   davranışlar yapmaları beklenir. Böylece mantıksal zekalarını kullanmaları sağlanacak.,

 

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri. Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.1-Sizce bilim nedir?

2- Bilimlerin ortaya çıkışı meraktan mı yoksa zorunluluktan mıdır?

Dersin diğer derslerle ilişkisi Kelimelerin düzgün telaffuzu konusunda edebiyat öğretmeni ile iş birliği sağlanacak
BÖLÜM IV
Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar DİKKAT Ders bittikten sonra konunun  bitip bitmediği, bitmediyse nedenleri  bu kısma yazılacak

Ziya ÖZCAN                                            14-18/05/2012  

         Felsefe Grubu öğretmeni                                                                                                                                       Uygundur                                    

                                                                                             Okul Müdürü

 

 

 

Anahtarlar:Felsefe Dersi Günlük Ders Planı haftalık, yeni 2011-2012 ,bedava , felsefe grubu dersleri,II. yarıyıl ,dönemlik,download, indir,32. hafta, bilim felsefesi ,bilimin tarihsel gelişimi konulu

 Posted by at 19:07
May 102012
 

 

                                  GÜNLÜK DERS PLANI
BÖLÜM 1  
Dersin adı FELSEFE
Sınıf 11/A-11/B
Hafta 31
ÜniteninAdı/No BİLİM  FELSEFESİ
Konu Felsefe bilim ilişkisi
Önerilen süre 80 dak.
BÖLÜM II
Öğrenci kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

Bilime felsefi açıdan bakışı açıklama
Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış örüntüsü

 
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım ,soru cevap , örneklendirme , tartışma, Beyin fırtınası
Kullanılan Eğitim teknolojileri-

Araç,gereçler ve Kaynakça

MEB Felsefe ders kitabı

Ahmet Arslan Felsefeye Giriş

Projeksiyon

Örenmet-Öğretme  etkinlikleri

 

Sözel-dilsel zeka

Doğa

Sosyal-Kişiler arası

Mantıksal

Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-Uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

Felsefenin bilimle ilişkisinin olup olmadığını var ise neler olduğunu tartışmaları , ortaya attıkları soruları örneklerle açıklamaları istenip,  kişiler arası , sözel  zekalarının gelişmesine olanak verilir.

 

Bilim felsefesinin ortaya çıkışını sağlayan şartlarınneler olduğunu öğrenip ,  örnek vermeleri istenir , bu şekilde öğrencilerin düşünmesini sağlayarak  , analiz yapılması , bu yolla mantıksal ,içsel zekalarının harekete geçmesine yardımcı olunur.

 

Kavramlar arası ilişkilerin analiz eden öğrenciler , kavrama düzeyinin üzerine çıkarak öğrenmeyi  öğrenmeyi öğrenirler.

 

Öğrenciye   sorular sorulur  öğrencinin uygulama   basamağında   davranışlar yapmaları beklenir. Böylece mantıksal zekalarını kullanmaları sağlanacak.,

 

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri. Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.

1-Tarihsel süreç içinde bilim felsefesinin ortaya çıkışını örneklerle açıklayınız.

Dersin diğer derslerle ilişkisi Kelimelerin düzgün telaffuzu konusunda edebiyat öğretmeni ile iş birliği sağlanacak
BÖLÜM IV  
Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar DİKKAT Ders bittikten sonra konunun  bitip bitmediği, bitmediyse nedenleri  bu kısma yazılacak

                      Ziya ÖZCAN                                                      7-11/05/2012  

         Felsefe Grubu öğretmeni                                                 Uygundur

                                                                                                     Okul Müdürü

 

Anahtar Kelimeler:felsefe  Dersi (bilim felsefesi) Günlük(haftalık) Ders Planı indir, ara,bedava,felsefe grubu dersleri örnek ,örneği,takvimli,ara, bul,yeni,iyi ,uygulanabilir, programı,planları, 2011-2012, 2.dönem,II.yarıyıl 31 .hafta.download

 Posted by at 17:28
May 012012
 

 

                                Psikoloji Dersi (Ruh Sağlığı) Günlük(haftalık) Ders Planı

                                     DERS PLANI
BÖLÜM 1  
Dersin adı PSİKOLOJİ
Sınıf 10/A-10/B
Hafta 30
ÜniteninAdı/No RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ
Konu Kişilik Kuramları

Bireysel farklılıklar

Kişilik değerlendirmesi

Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi ve Milli Egemenlik

Önerilen süre 80 dak.
BÖLÜM II
Öğrenci kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

Kişiliğin nasıl ölçüldüğünü öğrenir.

Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış örüntüsü

 
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım ,soru cevap , örneklendirme , tartışma
Kullanılan Eğitim teknolojileri-

Araç,gereçler ve Kaynakça

MEB Psikoloji ders kitabı

Projeksiyon

Konu testi

Örenmet-Öğretme  etkinlikleri

 

Sözel-dilsel zeka

Doğa

Sosyal-Kişiler arası

Mantıksal

Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-Uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

  Kişilik kuramlarını sınıfta tartışan öğrenciler,   topladıkları bilgileri sınıfa getirmeleri istenir, sınıf ortamında okuyup   örnek vermeleri istenerek kişiler arası ve  sözel dilsel zekalarının gelişmesine olanak verilir.

 

Öğrencilerde  kişilik kuramları arasındaki belirgin özelliklerin neler olduğunu  tartışılması ve   örnek vermeleri istenir , bu şekilde öğrencilerin düşünmesini sağlayarak  , analiz yapılması , bu yolla mantıksal ,içsel zekalarının harekete geçmesine yardımcı olunur.

 

Kişiliğin bireyin davranışları üzerinde  bir rolü olup olmadığını bu unsurların  ilişkisini analiz ettirilerek öğrencilerin , kavrama düzeyinin üzerine çıkarak öğrenmeyi  bu yolla  öğrenirler.

 

Öğrenciye   sorular sorulur  öğrencinin uygulama   basamağında   davranışlar yapmaları beklenir. Böylece mantıksal zekalarını kullanmaları sağlanacak.,

 

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri. Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.

1-Günümüzde en çok itibar gören kişilik kuramı hangisidir?

2- Sizce en iyi kişilik kuramı hangisidir, Neden?

Dersin diğer derslerle ilişkisi Kelimelerin düzgün telaffuzu konusunda edebiyat öğretmeni ile iş birliği sağlanacak
BÖLÜM IV  
Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar DİKKAT Ders bittikten sonra konunu bitip bitmediği, bitmediyse nedenleri  bu kısma yazılacak

                        Ziya ÖZCAN                                                 30-04/05/2012  

              Felsefe Grubu öğretmeni                                                                                                                                         uygundur                                    

                                                                                                   Okul Müdürü

Psikoloji Dersi (Ruh Sağlığı) Günlük(haftalık) Ders Planı indir, ara,bedava,felsefe grubu dersleri örnek ,örneği,takvimli,ara, bul,yeni,iyi ,uygulanabilir, programı,planları, 2011-2012, 2.dönem,II.yarıyıl

 Posted by at 23:47
Nis 302012
 

  Bilim Felsefesi Dersi Günlük Ders Planı İndir

                                  GÜNLÜK DERS PLANI
BÖLÜM 1  
Dersin adı FELSEFE
Sınıf 11/A-11/B
Hafta 30
ÜniteninAdı/No 8. ÜNİTE-BİLİM FELSEFESİ
Konu  

8. ÜNİTE-BİLİM FELSEFESİ

A-Bilim felsefesi Nedir

 

Önerilen süre 80 dak.
BÖLÜM II
Öğrenci kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

Bilim felsefesi açısından bakışı açıklama
Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış örüntüsü

 
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım ,soru cevap , örneklendirme , tartışma, Beyin fırtınası
Kullanılan Eğitim teknolojileri-

Araç,gereçler ve Kaynakça

MEB Felsefe ders kitabı

Ahmet Arslan Felsefeye Giriş

Projeksiyon

Örenmet-Öğretme  etkinlikleri

 

Sözel-dilsel zeka

Doğa

Sosyal-Kişiler arası

Mantıksal

Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-Uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

Bilim  felsefesinin temel sorularının neler olduğunu tartışmaları , ortaya attıkları soruları örneklerle açıklamaları istenip,  kişiler arası , sözel  zekalarının gelişmesine olanak verilir.

 felsefeaademisi.com

Bilim felsefesinin ilgilendiği temel konular , temel sorularını ne olduğunu öğrenip ,  örnek vermeleri istenir , bu şekilde öğrencilerin düşünmesini sağlayarak  , analiz yapılması , bu yolla mantıksal ,içsel zekalarının harekete geçmesine yardımcı olunur.

 

Kavramlar arası ilişkilerin analiz eden öğrenciler , kavrama düzeyinin üzerine çıkarak öğrenmeyi  öğrenmeyi öğrenirler.

 

Öğrenciye   sorular sorulur  öğrencinin uygulama   basamağında   davranışlar yapmaları beklenir. Böylece mantıksal zekalarını kullanmaları sağlanacak.,

 

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri. Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.

1-Bilim felsefesi neden gereklidir örnekle açıklayınız?

2- Felsefe  olmadan bilimler bugünkü gelişimlerini gösterebilir miydi  , neden?

Dersin diğer derslerle ilişkisi Kelimelerin düzgün telaffuzu konusunda edebiyat öğretmeni ile iş birliği sağlanacak
BÖLÜM IV  
Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar DİKKAT Ders bittikten sonra konunun  bitip bitmediği, bitmediyse nedenleri  bu kısma yazılacak

                      Ziya ÖZCAN                                                                   30-04/05/2012  

         Felsefe Grubu öğretmeni                                                               Uygundur                                    

                                                                                                                    Okul Müdürü

 

 

Anahtar Kelimeler: Bilim Felsefesi Dersi Günlük Ders Planı İndir 30 hafta 2011-2012 yılı 2. dönem,II. Yarıyıl ,felsefe, felsefe grubu dersleri,örnek, örneği, örnekleri,bedava takvimli,ara,bul,haftalık,download,

 Posted by at 22:37
Nis 252012
 

 

29. Hafta Felsefe Dersi Günlük(Haftalık)Ders Planı İndir

                                                                        FELSEFEACADEMİSİ.COM

                                                              ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR  

                                  GÜNLÜK DERS PLANI
BÖLÜM 1  
Dersin adı FELSEFE
Sınıf 11/A-11/B
Hafta 29
ÜniteninAdı/No 7. ÜNİTE-SİYASET FELSEFESİ
Konu Birey devlet ilişkisi
Önerilen süre 80 dak.
BÖLÜM II
Öğrenci kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

Toplumsal yaşamda birey devlet ilişkisini değerlendirme
Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış örüntüsü

 
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım ,soru cevap , örneklendirme , tartışma, Beyin fırtınası
Kullanılan Eğitim teknolojileri-

Araç,gereçler ve Kaynakça

MEB Felsefe ders kitabı

Ahmet Arslan Felsefeye Giriş

Projeksiyon

Örenmet-Öğretme  etkinlikleri

 

Sözel-dilsel zeka

Doğa

Sosyal-Kişiler arası

Mantıksal

Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-Uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

Öğrencilerden devletin bireylere karşı sorumluluklarının neler olduğunu tartışmaları , ortaya attıkları soruları örneklerle açıklamaları istenip,  kişiler arası , sözel  zekalarının gelişmesine olanak verilir.

 

Öğrencilerin birey devlet ilişkisinin neler olduğunu öğrenip ,  örnek vermeleri istenir , bu şekilde öğrencilerin düşünmesini sağlayarak  , analiz yapılması , bu yolla mantıksal ,içsel zekalarının harekete geçmesine yardımcı olunur.

 

Kavramlar arası ilişkilerin analiz eden öğrenciler , kavrama düzeyinin üzerine çıkarak öğrenmeyi  öğrenmeyi öğrenirler.

 

Öğrenciye   sorular sorulur  öğrencinin uygulama   basamağında   davranışlar yapmaları beklenir. Böylece mantıksal zekalarını kullanmaları sağlanacak.,

 

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri. Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.

1-Tarihsel süreçte birey devlet ilişkisini örnekle açıklayınız.

Dersin diğer derslerle ilişkisi Kelimelerin düzgün telaffuzu konusunda edebiyat öğretmeni ile iş birliği sağlanacak
BÖLÜM IV  
Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar DİKKAT Ders bittikten sonra konunun  bitip bitmediği, bitmediyse nedenleri  bu kısma yazılacak

                      Ziya ÖZCAN                                                                24-27/04/2012  

         Felsefe Grubu öğretmeni                                                                     Uygundur                                    

                                                                                                                    Okul Müdürü

Anahtar Kelimeler:29. Hafta Felsefe Dersi Günlük(Haftalık)Ders Planı İndir ara,bul,felsefe grubu dersleri ,örneği,örnek,download 2. dönem,IIyarıyıl,2011-2012,lise 3, 11.sınıf,takvimli,yeniilgili,planları

 Posted by at 21:01
Nis 132012
 

 

Günlük Ders Planı Felsefe Dersi(siyaset felsefesi-ideal ve doğal devlet)

                                   DERS PLANI
BÖLÜM 1  
Dersin adı FELSEFE
Sınıf 11/A-11/B
Hafta 28
ÜniteninAdı/No 7. ÜNİTE-SİYASET FELSEFESİ
Konu Devlet nasıl ortaya çıkmıştır?

1-Devletin,doğal bir varlık olduğunu savunanlar

2-Devletin,yapay bir varlık olduğunu savunanlar

İdeal düzen arayışları

1-İdeal düzenin olabileceğini  reddedenler

2- İdeal düzenin olabileceğini  kabul edenler

Önerilen süre 80 dak.
BÖLÜM II
Öğrenci kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

Devletin nasıl ve neden ortaya çıktığına ilişkin görüşleri fark etme

Toplumun düzenine ilişkin farklı görüşlere imkan veren tartışmaları tanıma

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış örüntüsü

 
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım ,soru cevap , örneklendirme , tartışma, Beyin fırtınası
Kullanılan Eğitim teknolojileri-

Araç,gereçler ve Kaynakça

MEB Felsefe ders kitabı

Ahmet Arslan Felsefeye Giriş

Projeksiyon

Örenmet-Öğretme  etkinlikleri

 

Sözel-dilsel zeka

Doğa

Sosyal-Kişiler arası

Mantıksal

Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-Uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

 Devletin ortaya nasıl çıktığı sınıfta  tartışılır , ortaya attıkları fikirleri  örneklerle  desteklemeleri,açıklamaları istenip,  kişiler arası , sözel  zekalarının gelişmesine olanak verilir.

Öğrencilerin devletin doğal mı yoksa yapay mı  ,böyle bir yapılanma var ise bu düşüncenin  örneklerle desteklenmesi istenir , bu şekilde öğrencilerin düşünmesini sağlayarak  , analiz yapılması , bu yolla mantıksal ,içsel zekalarının harekete geçmesine yardımcı olunur.

İdeal birer devlet biçimi tasarlaması istenen öğrencilerin yaratıcılık yönlerinin gelişmesi hedeflenerek ,analiz eden  ve sentez aşamasına çıkan öğrenciler  öğrenmeyi  öğrenirler.

Öğrenciye   sorular sorulur  öğrencinin uygulama   basamağında   davranışlar yapmaları beklenir. Böylece mantıksal zekalarını kullanmaları sağlanacak.,

 

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri. Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.

1-İdeal düzen ne demektir açıklayınız?

2- Doğal devlet ne demektir ve bu görüşü savunan düşünürler kimlerdir?

Dersin diğer derslerle ilişkisi Kelimelerin düzgün telaffuzu konusunda edebiyat öğretmeni ile iş birliği sağlanacak
BÖLÜM IV  
Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar DİKKAT Ders bittikten sonra konunun  bitip bitmediği, bitmediyse nedenleri  bu kısma yazılacak

                      Ziya ÖZCAN                                                                               16-20/04/2012  

         Felsefe Grubu öğretmeni                                                                     Uygundur                                    

                                                                                                                                      Okul Müdürü

Günlük Ders Planı Felsefe Dersi(siyaset felsefesi-ideal ve doğal devlet) indir download ara bul grubu haftalık dökümanları 2. dönem II.yarıyıl 2012  28 hafta yeni takvimli örneği örnek örnekleri lise 11 sınıf  3 ile ilgili

 Posted by at 23:51
Nis 072012
 

Felsefe Dersi Günlük Ders Planı(Siyaset Felsefesi) İndir

İNDİR

                                GÜNLÜK DERS PLANI
BÖLÜM 1
Dersin adı FELSEFE
Sınıf 11/A-11/B
Hafta 27
ÜniteninAdı/No 7. ÜNİTE-SİYASET FELSEFESİ
Konu Siyaset Felsefesinin Temel  Soruları1-İktidarın kaynağı ve meşruiyetin ölçütü nedir?

2-Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?

3-Bürokrasiden vazgeçilebilinir mi?

4-Sivil toplumun anlamı nedir?

5-Bireyin temel hakları nelerdir

Önerilen süre 80 dak.
BÖLÜM II
Öğrenci kazanımları/Hedef ve Davranışlar Siyaset felsefesinin temel sorularını fark etme.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış örüntüsü
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Anlatım ,soru cevap , örneklendirme , tartışma, Beyin fırtınası
Kullanılan Eğitim teknolojileri-Araç,gereçler ve Kaynakça MEB Felsefe ders kitabıAhmet Arslan Felsefeye Giriş

Projeksiyon

Örenmet-Öğretme  etkinlikleri 

Sözel-dilsel zeka

Doğa

Sosyal-Kişiler arası

Mantıksal

Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-Uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

Öğrencilerin siyaset felsefesinin temel sorularının neler olduğunu tartışmaları , ortaya attıkları soruları örneklerle açıklamaları istenip,  kişiler arası , sözel  zekalarının gelişmesine olanak verilir. 

Öğrencilerin siyasetin temel sorularının ne olduğunu öğrenip ,  örnek vermeleri istenir , bu şekilde öğrencilerin düşünmesini sağlayarak  , analiz yapılması , bu yolla mantıksal ,içsel zekalarının harekete geçmesine yardımcı olunur.

 

Kavramlar arası ilişkilerin analiz eden öğrenciler , kavrama düzeyinin üzerine çıkarak öğrenmeyi  öğrenmeyi öğrenirler.

 

Öğrenciye   sorular sorulur  öğrencinin uygulama   basamağında   davranışlar yapmaları beklenir. Böylece mantıksal zekalarını kullanmaları sağlanacak.,

 

BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme:Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri. Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.1-Sivil Toplum nedir örnekle açıklayınız?

2- Bürokrasi nedir , olmadan devlet işleri yürümez mi neden? Örnek veriniz.

Dersin diğer derslerle ilişkisi Kelimelerin düzgün telaffuzu konusunda edebiyat öğretmeni ile iş birliği sağlanacak
BÖLÜM IV
Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar DİKKAT Ders bittikten sonra konunun  bitip bitmediği, bitmediyse nedenleri  bu kısma yazılacak

                      Ziya ÖZCAN                                                                                                     09-13/04/2012  

         Felsefe Grubu öğretmeni                                                                                        Uygundur                                    

                                                                                                                                                         Okul Müdürü

 

 

Anahtar Kelimeler: Felsefe Dersi Günlük Ders Planı(Siyaset Felsefesi) İndir 27 hafta 2011- 2012  download 2. dönem II.yarıyıl 11 sınıf  lise 3 ara bul  haftalık planlar plan örneği örnek örnekleri dökümanları  yeni  felsefe grubu takvimli

 

 

 Posted by at 18:53