Haz 292013
 

FELSEFE DERSİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

 

Kelimeler:Felsefe grubu lise 3, kanaat yılı,2012-2013 haziran dönemi,bedava,yanıtlı,çözümlü,google’dan ara,lise,ortaöğretim,şubat-eylül zamanı ,örnek,örneği,yoklama değerlendirme, imtihanı,kaynak,genel ,ünite hazırlık,özenli hazırlanmış, belgesi öğretmen ve öğrenci için yardımcı,word dosyası,yükle download,indir

 Posted by at 12:22
Haz 192013
 

 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2012-2013 FELSEFE DERSİ HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARI

                                                                 SORULAR

1-)Felsefenin özelliklerinden on tane yazınız.

2-)a)-Bilgi türlerinden felsefi-bilimsel ve dinsel bilgini ortak özelliklerini(özelliğini) yazınız.

   b)Sanatsal-felsefe ve bilimsel bilginin ortak özelliklerini(özelliğini) yazınız.

3-)Rasyonalist olan Platon ve Aristo’nun bilgi konusundaki temel farkı nedir?

4-)Ürün olarak bilim ve etkinlik olarak bilim görüşlerinin farklarından iki tanesini yazınız.

5-)Bazı filozoflar varlığın var olduğunu kabul ettikleri halde,varlığın ne olduğu konusunda farklı görüşleri savunmaktadırlar.

Aşağıda isimleri verilmiş filozoflara göre varlık nedir, teker teker yazınız?

Platon,Herakleitos,Farabi,Hobbes,Descartes,La Metrie, Marx, Hegel, Husserl,Demokritos

6-)İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? Sorusunu cevaplandıran üç görüşü yazıp,birer cümle ile açıklayınız.

7-)İstenen ütopyaları ve yazarlarını belirtiniz.

8-)Estetik ve sanat arasındaki en temel farkı belirtiniz.

9-)Tanrını varlığı ve yokluğu konusundaki çeşitli görüşleri(kabul eden-reddeden-bilinemez ) gruplayarak yazınız.

10-)Evrensel ahlak yasasının varlığını kabul eden filozoflar kimlerdir?

                                                         FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

                                                                       ZİYA ÖZCAN

                                                                  CEVAPLAR

1-)-felsefe kendi içinde tutarlıdır.

-Çağının koşullarını yansıtır.

-Eleştiriye uygun ortamda doğar.

-Çıkış noktası anlama ve tanıma ihtiyacıdır.

-Genelin bilgisini verir.

-Olmuş bitmişlik yoktur.

-Genel geçerliliği olan bilgi vermez.

-Öznel bir yapıya sahiptir.

-Birleştirici ve bütünleştiricidir.

-Refleksifdir.

2-)a) Varlığı,evreni,insanı anlamaya ve açıklamaya çalışmaları.

b)Yaratıcı özelliğe sahip olmaları.

3-)Platon :aklın bilginin taşıyıcısı olduğunu,Aristo ise bilginin akla dayandığını ancak;Aklın bilginin taşıyıcısı değil ,sonradan ürettiğini savunur.

4-)        Bilim üründür                                             

  -Ürünler ortaya konurken ,bireyin kişiliği yansımaz,Nesneldir,

-Birikimli olarak işlerler.

Etkinlik olarak Bilim

-Birey kendi kültür ve kişiliğini yansıtır,Öznel niteliktedir.

-Bilgiler birikimli değil ,sıçramalarla gerçekleşir.

5-) Platon-idea,    Herakleitos-oluş,      Farabi-idea,      Hobbes-madde,       Descartes-madde ve idea,     La Metrie-madde,              Marx-madde, Hegel-idea,            Husserl-fenomen,           Demokritos-madde

6-)Determenizm,özgür değiliz ;çünkü bizleri yönlendiren toplumsal gelenek ve göreneklerdir ,önceden belirlenmiş yapıdır.

İndetermenizm:Birey özgürdür, davranış yapısını kendisinin belirlediği yapıya göre belirler.

Otodetermenizm:Birey belirli koşullarda özgürdür ,birey kendini gerçekleştirdiği,geliştirdiği oranda özgürdür.

7-)Ütopya-T.More   /   İdeal Devlet-Platon   /  yeni Atlantis-F.Bacon  /

 Güneş Ülkesi-Campanella   /  Erdemli Şehir-Farabi

8-) Estetik doğadaki ve sanattaki tüm güzellikleri  konu edinirken, sanat sadece insan yapısı varlıkları konu edinir.

9-)Tanrı vardır:Teizm –Deizm-Panteizm / Tanrı yoktur:Ateizm  /  Tanrının olup olmadığı bilinemez:Agnostisizm

10-)Sokrates-Spinoza-Platon-Kant-Farabi

Anahtarlar:eğitim öğretim yılı kanaat sonu ,hazırlık klasik yanıtlı çözümlü,özenli hazırlanmış,değerlendirme ,sorumluluk yoklama imtihanı,yükle download,indir

 Posted by at 16:01
Nis 032013
 

AD/SOYAD:

SINIF          :

OKUL NO  : 

SALBAŞLİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FELSEFE DERSİ 2.YARIYIL 1.YAZILI YOKLMA SINAVI SORULARI

                     B GRUBU


1-) Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin   özelliklerinden biri değildir?

A)Ali:”Ziya Hocamız din felsefesinin tüm dinlere eşit mesafede durduğunu söylemişti ,bana göre de doğrudur.

B)Ömer:”Din felsefesi herhangi bir dini ele alırken acımasızca eleştiride bulunur.”

C) Abdullah:”Din felsefesi İnancı temel alır, aklı ön planda tutmaz.

D) Ali Kemal:”Bence din felsefesi hangi dinin daha iyi ve doğru olduğunu ortaya koymaz.

E) Uğur:”Din Felsefesinin sorgulama yaparken de  kurallara bağlı kaldığını görmedim.

 

2-) Levent:”Arkadaşlar Biliyor muydunuz ,Schiller, sanatı oyun olarak kabul eder. Çünkü aralarında ileri ölçüde bir benzerlik bulunduğunu düşünür.”

    Levent’in bu görüşünü aşağıdaki arkadaşlarından hangisinin  görüşü desteklememektedir?

 

A) Oğuz “her ikisi de beni gerçeklikten uzaklaştırıyor.

B) Ayşe:”Vallahi oğuzcuğum onu bilemem de beni alıp hayal dünyasına götürüyorlar.

C) Bahar:”İkisiyle de uğraştığımda ne dert ne sıkıntım kalıyor,o kadar mutlu oluyorum ki

D) Güven:”Ama arkadaşlar bu iki alan da belirli kurallara göre hareket eder.

E) Mustafa :”Ben sanat ve oyunla uğraşırken tek amacım eğlenmek ,hiçbir çıkar gözetmem.”

 

3-)Beytullah:”Sanat eseri, mükemmel olan doğayı olduğu gibi yansıtmalıdır; doğaya, sanatçının katacağı hiçbir değer yoktur. Bir sanat eseri, doğadakini ne kadar başarılı biçimde yansıtıyorsa, o kadar başarılıdır.”Görüşünü savunmaktadır.

Beytullah aşağıdaki kuramlardan hangisini savunuyor olabilir?

 

A) Yaratma kuramı       B) Oyun kuramı

C) Taklit kuramı           D) Yaratıcılık kuramı

E) Romantizm

 

4-) Berna :”Arkadaşlar Sokrates’e göre ahlaki eylemin amacını söyleyebilecek var mı, Ziya Hoca anlatmıştı ama ben o derste müzik dinlediğim için hatırlayamadım , ahlaklı olmanın yolu neydi? ”Alican:”Sokrat tanrının buyruğuna uymamız gerektiğini söylüyordu.”Rümeysa:”Hayır  hayattan zevk almak gerekir diyor.”Mehmet:”Sanırım herkesi sevmemiz gerektiğini söylüyordu.” Canan:”Arkadaşlar hepiniz yanılıyorsunuz, ahlaklılık bilgili olmaktan geçer diyordu. ”Dilek:”Herkesin ,üzerinde anlaşabileceği ortak yasalardı sanırım.”
Berna’nın:”Sokrates’e göre ahlaklı olmanın yolu nedir?”sorusuna doğru yanıtı veren Kimdir?

A)Alican     B) Rümeysa   C) Mehmet

D) Canan                 E) Dilek


5-) Muhammet:
”benim bildiğim estetik yargılar konusunda herkes farklı görüşler belirtebilir.” Gamze :”Evet doğru söylüyorsun;çünkü estetik yargılar bir doğruluk değeri taşımaz.” Kürşat:”Estetik yargıları herkes kendi değer yargılarına göre açıklayabilir,kimse de yadırgayamaz. Kamil:”Ben de ,beğeni duygusuna hitap ettiğini düşünüyorum.” Ahmet:”Beğeni duygusu olmayan insan var mıdır? Herkesin aynı yönde beğeni duygusu olmasa estetik olamaz.”
Bu dialogda kimlerin  görüşleri  estetik yargılar için  söylendiğinde doğru olur ?

A)Muhammet-Gamze-Ahmet

B) Gamze-Ahmet-Kürşat-Kamil

C) Muhammet-Gamze-Kürşat-Kamil

D) Kürşat-Kamil-Ahmet-Muhammet

E) Muhammet-Gamze-Kürşat-Kamil-Ahmet

 

6-) Kant için eylemin ahlaklılığı , o eylemin içeriğine değil , salt iyiyi istemeye(niyete) bağlıdır. Ona göre bir koşula bağlanan buyruk. Ahlaksal sayılmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlak anlayışına uygun değildir?

 

A)Huzurevi ziyaretine giden Salbaş Lisesi öğrencilerinin bu ziyareti gizli tutması.

B)Öğretmenin büyük bir zevkle öğrencilerine yardımcı olması.

 C) Bir dershane  sahibinin parası olmayan öğrenciyi  dershaneye ücretsiz kaydetmesi.

D)Bir öğretmenin teşekkür kaygısı ile yöneticilerin her dediğini yapması.

E) Bir iş adamının adının açıklanmaması şartıyla yardımda bulunması.

 

7-)Ömer davet edildiği üst düzey bir kokteyle çok sevdiği arkadaşları Bahar ve Berna’yı da götürmüştür.Bahar  her konuda kendini geliştirmiş,ortamına göre davranmasını bilen bir kişiliktir.Berna ise ortama uyum sağlayamayan ,kontrol edilmesi gereken biridir.Ömer kokteylde Bahar’a  karışmazken,  Berna’nın davranışlarını kontrol etmektedir. Bahar’ın ve Berna’nın durumu aşağıdaki kavramlardan sırasıyla hangileri ile açıklanabilir?      

                                    

A) Ahlaki eylem -Otodetermenizim

B) Otodetermenizim -Determenizim

C)Determenizm -Otodetermenizim

D)Otodetermenizm- İndetermenizim

 E) Ahlaki eylem- Determenizim

 

8-)  Felsefe yazılısında kopya çeken Fadime ,yaptığı davranışı ders öğretmenine itiraf ettiği için büyük bir rahatlama hissetmiş bunu Büşra nur ile paylaşmıştır. Büşra nur:”Rahatlaman yaptığın davranışın doğruluğunun sonucudur.”

Fadime’nin rahatlama hissetmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?               

 

A)Vicdanın               B)Sorumluluk        C)Erdem        D)Ahlaki Karar         E)Ahlaki eylemin

 

9-)Evrensel ahlak yasasını evrensel olduğunu kabul edenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

A)Kant-Aristo-Nietzsche  B)Platon-Sokrates-Sartre

C) Nietzsche- Sartre-Mill  D)Bergson-Sartre-Hegel

E) Kant-Aristo-Platon

 

 

10-)Felsefe varlığı ve tüm bilgi alanını birleştirici bütünleştirici bir anlayışla ele alır,evrende sorulabilecek her türlü sorunun felsefi bir yönü vardır.Bu anlamda aşağıdaki soruya cevap aramak felsefi bir sorgulama ve merak  gerektirir.

Soru:Güneş ışınlarının dünyaya ulaşma süresi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 A)2 saniye             B) 20 saniye        C) 2 dk. 30 sn

D)6.dk. 20 sn        E)8 dk. 20 sn
11-) Mehtap’ın sık sık ağladığını gören Durdane kadınların erkeklerden daha duygusal oldurlarını;Yabani meyve ağaçlarının  daha fazla çiçek açtığını gören Hamza’nın; bu kışın daha sert geçeceğini söylemesi hangi bilgi türünü örneklendirir?

A)Bilimsel Bilgi   B)Gündelik Bilgi  C)Felsefi Bilgi

D)Dinsel Bilgi      E)teknik Bilgi

 

12-)Alican:”Soyut olan her şeyin temelinde mutlak somut bir varlık mevcuttur, var olarak nitelendirilen cinler ve melekler varoluşlarını “beyin” denen organa borçludurlar.”Görüşünü savunan Alican aşağıdaki görüşlerin hangisine karşı çıkıyor olabilir?

A)Emprizm        B)Materyalizm      C)İdealizm  D)Entuisyonizm  E)Kritisizm

 

13-) Yoksul insanlara yardım etmek için bir araya gelen 11/B sınıfında konuşulanlara kulak misafiri olalım. Suna:”Arkadaşlar artı ve eksilere bakmaksızın zor durumdaki insanlara yardımcı olmak  tek amacımız olmalı.” Melek:”Evet ama yapacağımız işlerin sonuçlarını herkes kabul ediyor mu?”Durmuş Ali:”İsteyen katılır bu işlerde zorlama olmaz,gönüllülük ister.”Serpil:” bu işi yapıyor olmamız beni ne kadar mutlu ediyor anlatamam.”

Kulak misafiri olduğumuz konuşmada aşağıdaki kavramların hangisi yoktur?

 

A)İyi              B)Sorumluluk        C)Özgürlük

D)Ahlak Yasası                  E)Vicdan

 

14-)Ruveyda:”Bilginin temelini deneyimlerde aramak gerekir.”

       Zeynep Gül:”Bilginin bizi yanıltmaması için tamamen akılsal olmalı.”

     Büşra:”Bir bilgi herhangi bir yerde işime yaramıyorsa anlamsızdır.”

     Merve:”Bana göre akıl ve deneyimin ortaklaşa bilgisi yanıltmaz.”

     Nursel:”Şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir kenara koyduğumuzda doğru bilgiye ulaşabiliriz.”

Yukarıdaki görüşleri savunanlar ile bu görüşleri savunan filozoflar eşleştirmesinde hangisinde hata yapılmıştır?

 

A)Nursel-Bergson  B)Ruveyda-Locke  C)Merve-Kant

 

D)Büşra-James      E)Zeynep Gül-Platon

 

15-) Mehmet:”Sanat ve felsefe  etkinliği insan unsuru olmasa olamazdı.”

Meryem:”Felsefe ve sanat alanının konusu insan ve doğadır,bunun dışında etkinlikte bulunmamışlardır.

Bahar Tokalı:”Her ikisinin de uymaları gereken zorunlu kurallarının  olmaması ne güzel.”

Ziya Hoca:”Bahacığım haklısın beklide ama; bence her ikisinin de ortaya koyduğu ürünlerin doğrulanma veya  yanlışlanma olasılığının olmaması en güzeli.”

Berna :”Ya hocam onu bunu bilemem ikisinin ürünleri de bende müthiş bir haz uyandırıyor.”

 

Yukarıdaki konuşmada  sanat ve felsefenin ortak özellikleri dile getirilmiştir ,ortak özellikleri doğru bir şekilde dile getirenler hangi seçenekte verilmiştir?

 

A)Meryem-Mehmet-Bahar Tokalı-Ziya Hoca

B) Mehmet-Bahar Tokalı-Ziya Hoca-Berna

C) Bahar Tokalı-Ziya Hoca-Berna-Meryem

D) Ziya Hoca-Berna-Meryem-Mehmet

E) Ziya Hoca-Berna-Meryem-Mehmet- Bahar Tokalı

 

16-)Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I-Estetik kavramını  sanatsal anlamda ilk kullanan Baumgarten’dir.

II-Croce’a göre sanat bir oyundur.

III-Sanat eseri evrensel bir özellik gösterir.

IV-Kant ortak estetik yargıların varlığını savunur.

 

A)I-II-III              B)I-III-IV               C)I-IV

D)I-II-IV              E)I-II-III-IV

 

17-) Mustafa , yapılan Tarihi yapılar gezisinde Sivas Gök Medresesinin  giriş kapısındaki el oyması figürler ve iç avlusundaki çinilerin güzelliği karşısında büyük bir heyecan yaşamış, hayranlık içinde yapıyı incelemiştir.

Mustafa’nın eserinin karşısında duyduğu heyecan aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?

 

A)Estetik Yargı           B) Estetik Tavır       C) Estetik Haz

D) Estetik Obje           E) Estetik Suje

 

18-)Estetik ile Sanat arasındaki temel farkı belirterek, aşağıdakilerin hangilerinin sanat ,hangilerinin estetik kavramını içerdiğini belirtiniz.

Hangi  kavramı içeriyorsa altına (x) işareti koyunuz Estetik Sanat
Fethiye ölü deniz

 

                2 PUAN
Pamukkale Travertenler                 2 PUAN
Sivas Şifaiye Medresesi                 2 PUAN
Nevşehir Peribacaları                  2 PUAN
Sivas Ulucami                 2 PUAN

 

 

 

 

 

 

Test soruları 5 puan  18.soru 15 puan

BAŞARILAR

                             ZİYA ÖZCAN

                    Felsefe Grubu Öğretmeni

 

Büyük insanlar  kendileriyle baş başa kalabilen ve kendileriyle konuşabilen insanlardır.

   ZİYA ÖZCAN

CEVAPLAR

1-C  2-D  3-C  4-D  5-C  6-D   7-B  8-A  9-E  10-E  11-B  12-C  13-D  14-A  15-E  16-B  17-C

18-

Hangi  kavramı içeriyorsa altına (x) işareti koyunuz Estetik Sanat
Fethiye ölü deniz         

 

x      2 PUAN
Pamukkale Travertenler x     2 PUAN
Sivas Şifaiye Medresesi x X   2 PUAN
Nevşehir Peribacaları x       2 PUAN
Sivas Ulucami x X   2 PUAN

 

 

Estetik hem doğadaki güzeli ,hem de sanattaki güzeli konu edinirken ,Sanat ise sadece insan yapısı  olan varlıktaki (eser) güzeli konu edinir.

Yani estetik sanatı da içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır.

Sanatın olduğu her yerde estetik vardır ;ama estetiğin olduğu her yerde sanat olmayabilir. 5 PUAN

 

 

Anahtarlar: 11.Sınıflar  Felsefe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Örnek Soruları İndir yükle deneme hazırlık yarıyıl döküman word biçimli değerlendirme rehber ücretsiz yardımcı sunumu gösterisi öğrenciler için ara bul orjinal zor  düzenlenmiş bedava yeni müfredatla örnek örneği benzeri uyumlu uygun orta güçlükte zorlukta yanıtlı çözümlü cevapları cevaplı anahtarı kolay basit açıklaması özenli iyi kanaat yılı eğitim öğretim II.dönem ilk imtihan download

 Posted by at 00:03
Oca 162013
 
               OKUL      DERSİN ADI             DERS YILI           DÖNEMİ
       SALBAŞ LİSESİ                  FELSEFE               2012-2013                  1
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI             İMZASI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI SINIFI NUMARASI NOTU
ZİYA ÖZCAN     11/A-B    
SINAV TARİHİ             SINAV NO        SORU ADETİ SONUCUN AÇIKLANACAĞI TARİH
       16.01.2013                       2                22             18.01.2013
                                                               AÇIKLAMA

1-     Her sorunun puan değeri Soru çeşitlerinin başında yazmaktadır.

2-     Kopya çeken  sınav sırasında uyarılmayacak ,değerlendirmede dikkate alınacak

3-     Sınav düresi 1 ders saatidir.

4-     Başarılar

                                                                 SORULAR

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

( Y)1- Felsefe birikimli olarak ilerleyen pozitif bir bilimdir.

( D)2-Bilginin temelinde yaşantı ve tecrübenin varlığını savunan filozof D.Hume’dur.

( D) 3-“Tüm varoluşu vücuda getiren tek gerçek atomlardır.”Görüşünü savunan Demokritos’tur.

( D )4-Bir davranışın ahlaki olmasının temelinde irade ve akıl vardır.

( Y)5-Sorumluluk için özgürlük zorunlu bir koşul değildir.

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 5 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

1-)Varlığın madde olduğunu savunan ve “makine insan” adlı eseri bulunan filozof………LA METRİE………………………Dur/dır/dir.

2-) Ortaya çıkışında aklın etkin olmadığı ,varlığı ,doğayı, evreni açklamaya çalışan bilgi türü……DİNSEL   BİLGİ…………………..dir.

3-)” Felsefenin görevi  dilin anlaşılır bir duruma getirmesidir, dil ile ifade edilmeyen her şey anlamsızdır.” Görüşünü savunan felsefi kuram………………ANALİTİK FELSEFE……….dir.

4-) Tüm dinlere eşit mesafede durarak ,onları sorgulayan,  dinin kökeninin neye dayandığını araştıran disiplin………DİN FELSEFESİ…………………………….dir.

5-) Cesaret,ölçülülük,doğruluk, gibi kavramlar ahlak felsefesinde …………ERDEM……………..kavramıyla ifade edilir.


C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

1-)“Mümkün varlık” ve “zorunlu varlık” olmak üzere iki çeşit varlık vardır.

-Dünyadaki varlıklar mümkün varlıklardır. Zorunlu varlık (Vacibül Vücud) ise tanrıdır.

Yukbarıdaki görüşleri savunan filozof hangisidir?

 

A)Hegel           B) Platon          C) Sokrates    

     D) Farabi          E)Aristo

 

2-)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?

A)Olgusal olma                  B)Mantıksal olma

C) Genellemeler yapma    D) Subjektif olma

E)Birikimli olma

3-) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir?

A) Akıl ve mantık ilkelerine dayalı olma

B) Evreni ve insanı açıklamaya çalışma.

C) Sistemli ve tutarlı olma

D) Deney yöntemi kullanma

E) Evrensel olma

 

 

 4-) Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait olamaz?

A) Madde, düşüncenin ürünüdür

B) Asıl irade Tanrısal iradedir

C) Madde, düşünce ile başlar, var olur

D) Madde, düşünceyi ortaya çıkarmıştır

E) Felsefi konular düşünce ile açıklanır

 

5-) Aşağıdakilerden hangisi materyalizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Nesneler, beden ve beyin olmasa idi ,duyum ve düşünce olmazdı

B) Tanrı diye bir şey yoktur ki, evrenin nedeni Tanrı olsun

C) Var olan her şey determine ilişkiler sonucu ortaya çıkmaktadır

D) Bilgi, nesnel gerçekliğin insan zihnindeki yansımasıdır

E) Varlık konusunda birbirine indirgenemeyecek iki cevher vardır: madde ve ruh

 

6-) Ahlak felsefesi özgür iradeye dayalı ve bilinçli olarak yapılan insan eylemlerini konu edinir. Eylemlerin amacını ve niteliğini sorgular.Bunu yaparken de eylemlere bir değerler sistemi içerisinde birey ve toplum açısından yaklaşır.

Parağrafta ahlakın hangi özelliğine değinilmemiştir?

A)Ahlakın bir değerler sistemi oluşturmasına

B)Özgür ve bilinçli eylemlerin ahlaka konu olmasına

C)İnsan eylemlerini sorgulamasına

D)Toplum ve birey açısından ahlaka bakış açısı geliştirmesine

E)Eylemlerin niteliklerinin değişmeyeceğine

7-)Bireyin  bir özelliği de kendi davranışları hakkında iyi-kötü yargısında bulunmasıdır. İyi ya da kötü yaptığını düşünen birey ya iç huzuruna ya da çatışmaya düşmektedir. Kendinden bekleneni yaptığında huzurlu olurken , yapmadığı durumlarda da ödevini yerine getirmemiş olmanın sıkıntısını yaşar.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?

A)Vicdan      B)Ahlak yasası      C)Özgürlük        D)Mutluluk     E)Erdem

8-)   ‘İdeal varlık, zaman ve mekanda yer kaplamaz.Bundan dolayı ne değişir; ne de oluş içinde bulunur.İdeal varlık, meydana gelmez,değişmez, başka bir şekle dönüşmez; bireyselliği yoktur. Bu tür varlığın, sujenin yeteneği sonucu ortaya çıktığını iddia eden felsefe teorileri vardır.’

Bu parçaya göre ideal varlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Zaman ve mekandan bağımsız olduğu

B)Zihin tarafından meydana getirildiği

C)Mutlak ve değişmez olduğu

D)Herhangi bir anlama sahip olmadığı

E)Duyusal bir gerçekliğinin bulunmadığı

9-)Herakleitos’a göre ‘Her şey sürekli değişir; bu nedenle nesnel dünyayı incelemeye olanak yoktur.Bir şeyin incelenmesi için ,o şeyin kimliğini sürdürmesini gerektirir. Oysa bugünkü dünya dünden farklıdır, yarın ki de bugünkünün aynısı kalmayacaktır.’

Herakleitos’un bu açıklamasından aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Evren bize değişiyor gibi görünmektedir.

B)Evrendeki her şey oluş içindedir.

C)Evrende hiç değişmeyen bir varlık vardır.

D)Evreni algılamak var olmak demektir.

E)Duyu organlarının verdiği bilgilere güven duyulabilir.

10-)Eğer yalnızca istatistiksel olarak gösterilen şeylerin var olduğuna inanıyorsanız, çok utanç vericidir bu! Yalnızca ölçebildikleriniz sizi yönetiyorsa acırım size, çünkü ben ölçülemeyene de ilgi duyuyorum. Salt şu anda burada var olana değil, düşlere de ilgi duyuyorum. Burada olanı zaten görebiliyorum. Göremediğimiz, dokunamadığımız, o denli şey var ki!

Bu parçada aşağıdaki yaklaşımlardan daha çok hangisine yönelik bir eleştiri olduğu söylenebilir?

A)Empirizm                              B)İdealizm

C)Hümanizm                            D)Pragmatizm

E)Sezgicilik

11-)” Asil olan hiçbir zaman değişmez ,daima aynı kalır.Bir varlığın kendisi sürekli değişir ,olduğu gibi kalamaz;ancak o varlığın zihnimizdeki görünüşü değişmeden aynı kalır.” Görüşünü savuna biri aşağıdaki görüşlerin hangisinin temsilcisi olabilir?

A) Fenomenoloji    B)Oluş   C) İdealizm

D) Entuisyonizm   E)Emprizm

 

12-) Zihinsel bir etkinlik olan felsefe için hangisi ya da hangileri söylenebilir?

I-Cevaplarla değil sorularla var olur

II-Düşünmeyi öğrenmenin yöntemidir.

III-Kendi kendini sorgulama yeteneği vardır.

IV-Birleştirici özelliğe sahiptir.

A)I-II        B) I-III-IV       C)II-III-IV

D) I-II-III-IV             E)III-IV

 

ZİYA ÖZCAN

      F.G.Ö.

 

 

Anahtar Kelimeler:11.Sınıflar Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı İndir , sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı ,kanaat dönemi,yarıyıl ,ara,bul, bedava, deneme ,genel  yeni , .sınıf, örnek sınav, problem sınavı ,imtihanı ,test, çalışma, yaprakları , anadolu liseleri lisesi çarşaf  indir,download ,I.yarıyıl , zor,ilköğretim ,sınav test boşluk doldurma klasik , yükle,cevaplı, cevapları,yeni,lise, kolay ,nedir,Değerlendirme,faaliyeti , etkinliği dosyası izle açıklaması arşivi sunusu çalışması uygulanmış örnek yardımcı Dersi1.Dönem Seviye belirleme Değerlendirme ,bedava, deneme ,genel  yeni , .sınıf, örnek sınav, problem sınavı ,imtihanı ,test, çalışma, yaprakları , çarşaf  indir,download ,I.yarıyıl , karma,ortaokul,zor,ilköğretim ,sınav test boşluk doldurma klasik ,bölünebilme yükle,cevaplı, cevapları,yeni, ortaokul, sbs,lise, kolay ,nedir,sayma sayıları,doğal rasyonel etkinlik materyal alıştırma konu tarama kapsamlı tutarlı geçerli özenli hazırlanmış orta zorlukta  izle göster açıklamasını yap sunumunu arşivi dosyası öğretmen ve öğrencilere yardımcı kaynak materyal alıştırma konu tarama kapsamlı tutarlı geçerli özenli hazırlanmış orta zorlukta 2012-2013 eğitim öğretim yılı soru bankası Pekiştirme

 

 Posted by at 19:19
Haz 222012
 

11. Sınıflar Felsefe Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları

 

İNDİR

 

Anahtar Kelimeler: 11. Sınıflar Felsefe Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları Yazılı Soru ve Cevapları , soruları sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı,karma boşluk doldurma doğru yanlış eşleştirmeli ara,bul,bedava,lise son,fen  grubu 3. sınıf, örnek sınav, sınavı, imtihanı, test, çalışma yaprakları,indir,download,2011-2012,cevap anahtarı yükle haziran dönemi

 Posted by at 22:27
May 122012
 

 

                                               FelsefeAcademisi

                                          Academi Öğrenmeyi Öğretir

YAZILI                                                              FELSEFE 2. DÖNEM 2.YAZILI

FELSEFE

1-) Toplumlar bugün sahip oldukları bilgiler den yola çıkarak geleceklerindeki bilimsel buluşların ne düzeyde olabileceğini kestirebilirler.

Parçada bilimin hangi özelliğinin üzerinde durulmuştur?

A)Öngörülülüğü  B) Nesnelliği  C)Birikimliliği  D) Deneyselliği  E)Akılcılığı

 

2-)” Bizim bu dünyadaki davranışlarımız isteğimize göre şekillenmez ; Çünkü üzerimizdeki baskı öyle davranmamıza neden olmaktadır, seçimlerimizi belirleyen şartlar bizde değil, dışımızdadır.” Diyen biri aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasın yapmış olabilir?

A) Liberteryanızm

B)Otodeterminizm

C)İndeterminizm

D) Fatalizm

E) Determinizm

3-) “Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, kişiliğimizi ,doğallığımızı bozar ,oysa insan doğası gereği iyidir. Her türlü yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için ,yasanın her türlüsünü reddetme yok etmek gerekir”

Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hedonizm    B)Egoizm   C) Anarşizm   D)Fayda ahlakı   E)Sezgi ahlakı

 

4-) “Ben işime başlarken , üzerimdeki önlüğü çıkarır , düşüncelerimi kapıda bırakırım.” Diyen bilim adamı aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?

A) Pragmatizim                   B) Emprizm                  C) Rasyonalizim

D) Bilim etkinliktir                                E) Bilim üründür

5-)Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ütopia ve Güneş ülkesinin farklı özellikleri bir arada verilmiştir?

A-) Çalışma saati  – inanç – mülkiyet

B-)Aile – çalışma saati – inanç

C-) Evlilik yaşı – lider seçimi – inanç

D-)Dinsel hoşgörü – üretim – çalışma saati

E-)Lider seçimi – mülkiyet – inanç

 

6-)I-Sanatta estetik kavramını ilk kullanan Baumgarten’dir.

II-Sanat , estetik kavramını içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır.

III-Zanaat faydaya dayalı ürünler ortaya koyar.

IV-Sanatı oyun olarak gören filozof Schelling’dir

Yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?

A)I-III-IV                 B)I-III                C)I-II-IV

D)I-II-III-IV             E)II-III-IV

 

7-)Aşağıdaki seçeneklerin  hangisinde istenen ütopyalar bir arada verilmiştir?

 A-) Yeni Dünya  -  Güneş Ülkesi  -  Ütopia

B-) Devlet  -  1984  -  Güneş Ülkesi

C-)Devlet  -  Ütopia  -  Yeni Dünya

D-) Ütopia  -  Devlet  -  Güneş Ülkesi

E-)1984  -  Ütopia  -  Devlet

 

8-)Ortak estetik yargıların varlığını reddeden ve kabul eden düşünürler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A) Epikür-Kant                 B)Bergson-Croce                 C)Croce-Stirner

D)Platon-Aristo                E)Croce-Kant

 

9-)” İçinde yaşadığımız evrendeki tüm varlıklar kutsaldır, onun için her şeye saygı duymalıyız Çünkü; Her şey tanrının bir kendini açmasıdır ve her şey tanrının “öz”’ünü taşımaktadır.” Diyen birinin  görüşü aşağıdaki kavramların hangisiyle paralellik göstermektedir?

A) Teizm        B) Deizm        C) Panteizm       D) Ateizm       E) Agnostisizm

 

10-) aşağıdakilerden hangisi klasik bilime ait bir görüş değildir?

A) En ideal bilim matematiktir

B) Bilimsel bilginin çözemeyeceği hiçbir sorun kalmayacaktır.

C) Tümevarımsal yöntemlerle genel yasalara varılacaktır.

D) Bütün bilimlerin kullanacağı ortak bir yöntem olmalıdır.

E) Bilimsel açıklamalar nedenselliğe dayanmak zorunda değildir

 

11-) I- Nesnellik

       II-Sorgulayıcılık

       III- İnançları güçlendirmek

       IV-Belli bir dinin açıklamasını yapmak

       V-Herhangi bir dini değil genel din olgusunu ele almak.

Yukarıdaki özelliklerin hangileri din felsefesine aittir?

A)III-IV               B) I-II-IV              C) I-II-IV-V

D) I-II-V              E) II-III-IV

 

12-)  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tanrının varlığını kabul eden

Görüşler bir arada verilmiştir?

A)Teizm-Fatalizm-Deizm

B)Panteizm-Deizm-Teizm

C) Agnostisizm-Panteizm-Deizm

D) Ateizm-Deizm-Teizm

E) Liberteryanizm-Teizm-Panteizm

 

13-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde evrensel ahlak yasasını objektif niteliklerde bulan filozoflar bir arada verilmiştir?

A)Platon-Aristo-Farabi-Sartre

B) Nietzsche-Farabi-Sokrates-Aristo

C) Platon-Farabi-Bergson-Aristippos

D)Platon-Sokrates-Kant-Farabi

E)Kant-Farabi-Bergson-Hobbes

 

14- Doğada mükemmellik yoktur. Sanatın amacı ideal ve mükemmel olandır. Bu mükemmelliği hayal gücünü ,yaratıcı yanını kullanarak sanatçı kendisi yaratı diyen …………………….dir/dur/tur.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Platon           B) Croce         C) Aristo          D) Schiller        E) Kant

 

15-) Aşağıdaki seçeneklerden (üstteki eser alttaki yazar) hangisinde eser- yazar eşleştirmesi doğru verilmiştir?

  A-) Güneş ülkesi – Ütopia – Devlet – Yeni dünya – 1984

T. Moore        _ Huxly _ Platon   _ Campanella – Orwell

B-) Yeni dünya -  1984-    Güneş ülkesi-     Ütopia  –   Devlet

Orwell      _  Huxly_ Campanella -   T. Moore  -  Platon

C-)     Ütopia  _    Devlet _  Güneş ülkesi – Yeni dünya_ 1984

T. Moore  -   Platon_    Campanella _  Huxly         _ Orwel

D-)   Devlet    _ Güneş ülkesi_   Yeni dünya_    Ütopia   _1984

T. Moore  __    Orwel     _      Campanella _  Huxly   _ Platon

E-)    1984  _   Yeni dünya  _ Güneş ülkesi_  Ütopia  _ Devlet

Orwel  _     T. Moore    _  Platon    _       Huxly   _ Campanella

16-) -Bu egemenlik biçimi kaynağını  tanrı tarafında verildiğine inanılan liderin kişiliğinden alır.(felsefeacademisi.com)

      -Liderde üstün niteliklerin var olduğunu inanılır ve sorgusuz itaat edilir.

Yukarıda tanımı yapılan egemenlik türü hangisidir?

A)Geleneksel   B) Karizmatik   C) Oligarşi   D) Demokratik  E)Aristokrasi

 

17-)   I-Kişisellik

        II-Yaratıcılık

        III-Kalıcılık

        IV-Evrensellik

       V-Özgünlük

Yukarıdaki özelliklerin hangileri sanat eserinde bulunur?

A)I-II-III-IV-V            B)II-III-V      C) I-II-III    D)II-V     E)I-III-V

 

18-)  Kuhn’a göre bilim öncesi dönemde belli bir bilimsel bakış açısı yoktur. Bundan dolayı bir çok yöntem ve kuramlar kullanılır, bunların içinde biri zamanla kendini kabul ettirir ve değer kazanır. Belli bir bilim adamı topluluğunun kabul ettiği bu bakış açısını Kuhn   ……………………..    olarak adlandırır.

Boş bırakılan yere hangi kavram getirilirse doğru olur?

A) Bilim etkinliktir          B) Bilimsel devrim        C) bilim üründür

D) Paradigma             E)  Doğrulanabilirlik

 

 19-)  .  ”Tanrı sınırsız gücüyle her şeyi kusursuz ve mükemmel yaratmıştır, o evreni yarattıktan sonra bir daha onunla meşgul olmaz, sadece bir izleyicisidir.” Diyen akılcı öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deizm          B) Panteizm         C) Teizm        D)Teoloji    E) Agnostisizm

 

 20-)-İnsana neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyen ayırt edici güç.

 -Yapılması istenmeyen ,değersiz, faydasız olan.

 - Ahlaki açıdan sürekli olarak iyi ve değerli olan davranışlar.

 -Bireyin nasıl davranacağını belirleyen kurallar.

Yukarıdaki  açıklamalarda aşağıdaki kavramların hangisinin açıklaması yoktur?

A)Vicdan           B) Erdem        C) Kötü       D) Ahlak yasası          E) Ödev

                                                                                    BAŞARILAR

                                                                                     ZİYA ÖZCAN

                                                                                             F.G.Ö.

 

 

 

                                     CEVAP ANAHTARI

 

1A-2E-3C-4E-5B-6B-7D-8E-9C-10E-11D-12B-13D-14B-15C-16B-17A-18D-19A-20E

 

 

Anahtar Kelimeler:Felsefe Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Yoklama Test Sınavı Soruları ve Cevapları II. yarıyıl ,felsefe grubu dersleri, yeni ,örnek soru,sorusu ,çözümü,  cevap anahtarılı , yaprak test,çalışma ,konu,siyast, bilim sanat din,ahlak felsefesi,,bedava ,download,lise3 11.sınıflar ,indir

 Posted by at 15:02
Mar 132012
 

 

Felsefe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Test Soruları ve Cevapları

İNDİR

   ADI        :

SOYADI   :

SINIFI    :11/A-11/B

NO’SU     :

 SALBAŞ LİSESİ 2011-2012  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM  FELSEFE  DERSİ  I. YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

SORULAR


1.Rasyonalist bir filozofun aşağıdakilerden hangisini savunması beklenemez?
a) Bilmek hatırlamaktır

b) Bilginin kaynağı duyumlardır
c) Doğru bilgi mümkündür
d) Bilginin kaynağı akıldır
e) Doğuştan gelen bilgi vardır

2.Felsefe ve din için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Öznelliğin ürünü bilgiler oldukları
b) Aklın ürünü oldukları

c) Eleştirel düşünceye açık oldukları
d) Dogmatik oldukları
e) İnsan hayatını anlamlandırma amacında oldukları

3.Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait olamaz?
a) Madde, düşüncenin ürünüdür
b) Asıl irade Tanrısal iradedir
c) Madde, düşünceyi ortaya çıkarmıştır

d) Madde, düşünce ile başlar, var olur
e) Felsefi konular düşünce ile açıklanır

 4.I. Varlık düşüncedir
II. Varlık maddedir
III. Varlık fenomendir
     Yukarıdaki iddialar aşağıdaki problemlerden hangisine yanıt oluşturur?
     a) Varlığın var olup olmadığı
b) Varlığın bilinip bilinemeyeceği
c) Bilginin varlığı açıklamaya yetip yetmediği
d) Varlığın ne olduğu
e) Mutlak varlığa ne ile ulaşılacağı
    5.Aşağıdakilerden hangisi Septisizmin savunduğu görüşlerinden biri olamaz?
    a) İnsanı mutlu kılan, yanlış inanışları söküp atan tek yeti  akıldır

    b) Nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz
c) Her türlü yargıdan kaçınmak gerekir
d) Gerçekten güzel yada çirkin diyebileceğimiz bir şey yoktur
e) Hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez

 

6.Kant  için eylemin ahlaklılığı , o eylemin içeriğine değil , salt iyiyi istemeye(niyete) bağlıdır. Ona göre bir koşula bağlanan buyruk. Ahlaksal sayılmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlak anlayışına uygun değildir?

a)Öğretmenin severek ders anlatma davranışında bulunma

b)Eşini seven bir bayanın her doğum gününde ona hediye alması

c)Manavın istenilen miktarda meyve tartıp müşteriye verilmesi

d) Bir doktorun parası olmayan hastaları da tedavi etmesi

 e) Bir politikacının oy kaygısı ile depremzedelere yardım etmesi.

 

7.Sokrates “dünyanın bütün öküzleri, atları ve hayvanları, ondan başka bir şeyin  peşinde koşmadıkları için, hazzı birinci sıraya koymak isteseler de, buna imkan yok. Nasıl kahinler kuşlardan medet umarsa, insanların bir çoğu da hazlara inanmıştır. Hazların hayatımızda en iyi olduğu kanaatindedirler ve hayvanlardaki iştahların bir felsefe perisinin ilham ettiği sözlerden daha sağlam kefil olduğunu düşünürler” der. Paragrafa göre, Sokrates’in haz hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaştığı  söylenemez ?

a)Haz ahlakın kaynağı olama

b) Akıl, hazdan sonra gelmelidir

c)Haz, ahlakın kaynağıdır.

d) Haz, aldatıcı bir duygudur.

e) Hazlara aldanmamak önemlidir

 

8.T. Hobbes ‘ a göre “insan insanın kurdudur.”Filozofun ahlak anlayışında kişisel çıkarlar ön plandadır.Mutlak iyi mutlak erdem tarzında   kavramlardan  söz edilmemelidir. Çünkü bu kavramlar uydurulmuştur. Parçadan yola çıkarak filozofun ahlak anlayışı hakkında aşağıdakilerden  ulaşılamaz?

a)Ahlaki eylemin amacı fayda sağlamaktır.

b)Bireyin amacı kendisini korumaktır.

c) d)Bireyi mutlu eden davranış esas olandır.

d)İnsanın amacı varlığını devam ettirmektir.

e) Toplumca benimsenen değerler iyidir.

 

9.Sartre , insanlar için tek bir ahlaki kural olduğunu ifade eder .”Kendi kendinizi seçin.” İnsan , kendini seçmekle sorumludur. Dolayısıyla her insan , sorumluluğunu kendisi yüklenir. İnsanlar kendi seçimleriyle , toplumsal ve bireysel değerlerini yaratırlar.Sartre, ahlak felsefesinin hangi kavramının önemini vurgulamaktadır?

 

a)Sorumluluk    b)Erdem    c)Vicdan   d)Özgürlük   e)Ödev

 

10.İnsan doğal bir varlıktır dünyada içine doğduğu ,toplum ve o , toplumun var ettiği kültür tarafından biçimlendirilir ve doğallığından uzaklaşır, insan bu biçimlenmeyi  yaşarken çoğu zaman iradesinin dışındaki unsurlar tarafından zorlanır; yani iradesini ortaya koyamaz.

Parça hangi kavrama örnek oluşturur?

a)Sorumluluk              b)Otodetermenizm

c) Determenizm     d)Ahlak yasası

e) İndetermemizm

 

 

11. Epikuros’a göre haz; olumlu bedensel hazlar değil, ruhun acı ve elemden kurtulmasını tanımlamaktadır. Örneğin aç ve susuz olmamak, korku ve ürküntü duymamak en önemli haz kaynaklarıdır. Böyle bir durumda olan insan en yüce Tanrı olan Zeus kadar mutlu olabilir.

Buna göre Epikuros gerçek mutluluğu aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

 

a)   insanın gösterişsiz ve sade bir yaşam sürdürmesine.

b)   Bedensel hazların en yüksek derecede tatminine.

c)   önceden belirlenmiş kaderini benimsemeyip doğaya uygun yaşamasına.

d)   Tüm değer ve yargılardan şüphe etmesine

e)    Bencil duyguların tatmin edilmesine.

 

     12.Aşağıdakilerden hangisinde  ahlak felsefesinin   temel kavramları bir arada verilmiştir?

     a)Etik-vicdan-erdem-iyi-ahlak yasası

b) Yüce-vicdan-erdem-iyi-ahlak yasası

c) Sorumluluk-vicdan-erdem-iyi-estetik

d) Sorumluluk-vicdan-özgürlük-iyi-ahlak yasası

e) Hedonizm-vicdan-erdem-iyi-ahlak yasası

 

 

13.Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I.Estetik kavramını ilk olarak Baumgarten kullanmıştır.

II.Sanat , estetiği içine alan daha geniş bir kaplama sahiptir.

III.Estetik sadece sanattaki güzeli ele alır.

IV.Sanat insanın yapıp etmeleridir.

a)I.II.IV.    b)I.IV.    c)I.II.III.IV.    d)I.II.    e)II.III.IV.

 

14. Aşağıdaki seçeneklerin  hangisinde evrensel ahlak yasasını öznel nitelikte bulanlar bir arada verilmiştir?

a)Kant-Sartre-Proudhon

b)Bergson-miil-Epikuros

c)Bentham-Miil-Bergson

d)Sokrates-Epikuros-Platon

e)Proudhon-Nietzsche-Bakunin

 

15.”Sanat nedir?” sorusuna , her sanatçı eserleriyle cevap verir. Kimisi renklerin ve çizgilerin uyumuna işaret eder.Kimisi ise doğayı, tıpa tıp resmeder.Bizim bu cevapları yargılamamız, doğru cevabı seçmemiz olanaksızdır.Çünkü  bizimde sanatın ne olduğuna ilişkin vereceğimiz cevaplar, şüphesiz birbirinden farklıdır.

Parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sanat doğadaki varlığın taklit edilmesidir.

b) Sanatı,herkes aynı şekilde yorumlayamaz ve anlatamaz.

c)Sanat toplumun yansımasıdır.

d) Sanat, hayal edilenin gerçeğe dönüştürülmesidir.

e)Sanat insanı özgürlüğe kavuşturan etkinliktir.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin alanına girmez?

a)Sanatsal yargılar göreli midir?

b)Güzellik, öznede mi nesnede midir?

c)Evrensel sanat var mıdır?

d)Bilginin doğruluğu mümkün mü?

e)Sanat , estetik yargıları yansıtır mı?

17. Bir mimarın projesine dayanarak birbirinin benzeri aynı güzellikte yüzlerce konut yapılabilir. Ama bunlar sanat eseri değildir. Oysa Mimar Sinan’ın ünlü yapıtlarından biri olan “Süleymaniye Camii” bir sanat eseri olarak kabul edilebilir. Çünkü bu yapıt herhangi bir yapıt olmaktan uzaktır.
Buna göre, bir yapıtın sanat eseri olma koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Mimarının ünlü olması

    b) Yapıtın eski çağlara ait olması
c) İnsan yaratısı olması

    d) Manevi yönünün bulunması
e) Kendi türünde özgünlük taşıması

18.-her insan yaptığını çeker

-İçindeki sese kulak ver

-Doğru olanı yap

Yukarıdaki söylemler sırasıyla  ahlak felsefesinde hangi kavramlara karşılık gelir?

a)Sorumluluk-vicdan-erdem

b)Özgürlük-vicdan-ahlak yasası

c)Sorumluluk-erdem-ahlaki davranış

d)Özgürlük-vicdan-erdem

e)Ahlaki karar-özgürlük-ahlak

19.Zorlu bir ameliyat geçirme iyi bir şey değildir.Fakat bu ameliyatı geçirmek kişinin sağlığını düzeltecekse o iyi bir şeydir. Buna göre iyinin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ödeve uygun davranılması         b)Erdemli davranılması

c)Aşırı uçlardan kaçınma                d) Yarar sağlaması

e) Haz vermesi

20.Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki nesne  sanatın  ve estetik kavramlarının sadece birisini içerir?

a)Sümena Manastırı         b)Süleymaniye Camii         c)Peribacaları              d)Sen piyer Kilisesi     e)Ayasofya

 

 

 

BAŞARILAR

Ziya Özcan

 

F.G.Ö.

 

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2E-3C-4D-5A-6E-7B-8E-9D-10C-11B-12D-13B-14C-15B-16D-17E-18A-19D-20C

 

Felsefe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Test Soruları ve Cevapları ,indir  download 2. yarıyıl yanıtları çözümleri lise 3 sınıf 11. onbirinci

 Posted by at 15:31