Oca 302015
 

FELSEFEYE GİRİŞİ BİLGİ TARAMA TESTİ

1-)Felsefe kavramını tarihte ilk kez aşağıdaki filozoflardan hangisi kullanmıştır?

a) pisagor (Pythagoras)           b)Sokrates     c) Platon

d)Demokritos                            e)Thales
2-)Metafizik kavramını ilk defa kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a)Platon                   b)Andronikos                        c)Sokrates

d) Thales                  e) Aristo

 

3-) Felsefe kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)İnsanı sevmek            b)Doğayı anlamak          c)Varlığını sorgulamak

d) Bilgiyi aramak          e) Yaşamı sorgulamak

 

4-)Felsefe düşüncesinin ilk defa aşağıdaki uygarlıkların hangisinde ortaya çıktığı kabul edilir?

a) Mısır                        b)Mezopotamya                          c) Çin

d)  İyonya                   e)Roma
5-)Ontoloji kavramını felsefede ilk defa aşağıdaki düşünürlerden hangisi kullanılmıştır?

a) Sokrates                               b)Platon                                c)Thales

d)Wolf                                      e)Protagoras
6-)Aşağıda isimleri yazılı olan filozoflardan hangisi ilkçağ filozoflarından birisi değildir?

a) Anaximenes                         b)pisagor                         c)Empedokles

d)Herakleitos                          e)Farabi

 

7-)Felsefenin başlangıcı aşağıdaki filozofların hangisiyle olduğu kabul edilir?

a)Sokrates                     b)Platon                          c)Thales

d) Herakleitos             e) Demokritos

 

8-)Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde felsefenin temel problemleri yani felsefenin konuları aynı seçenekte verilmiştir?
a)ontoloji -aksiyoloji -epistemoloji
b)Etik –estetik-Bilgi
c) Metafizik –din- varlık
d)Sanat- metafizik -insan
e)Epistemoloji -ontoloji -metafizik

 

 

 

 

CEVAPLAR :

A – B- D- D – D- E- C- A

 

 

Aramalar: ygs hazırlık testi

felsefeye giriş bilgi testi

felsefe ilk konusu tarama

felsefe konu testi ve cevapları

Çözümlü felsefe testi

ygs hazırlık testi felsefe

 Posted by at 15:18