May 102012
 

 

10. SINIFLAR  DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

                                   FelsefeAcademisi.com

                                Academi Öğrenmeyi Öğretir

YAZILI                                                10.SINIF DİL VE ANLATIM  2/3 YAZILI

DİL VE ANLATIM

                                                           SORULAR

1-) Aşağıdakilerden hangisinde ‘’yönelme ve bulunma ‘’durum eklerini almış

sözcükler kullanılmıştır?

A)Düşüncelerimi senden saklayacak değilim.

B)Dün gece parkta uzun uzun konuştuk.

C)Bu dünyada sana uygun eş bulamayacağız.

D)Yoldan geçenleri kızdırıyor, rahatsız ediyor.

E)Beni hala tanımadın demek ki!

 

2-) “-ler” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine “ benzerlik” anlamı katmıştır?

A-)İngilizler, Çanakkale’de büyük bir yenilgiye uğradılar.

B-)Fare, kemirgenler sınıfın dan  küçük bir hayvandır.

C-)Dün gece Banularda bir davet vardı.

D-)Bizler bu vatanın gerçek sahipleriyiz.

E-)Bugün dünyalar kadar iş beni bekliyor.

 

3-) “Ne” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinde farklı türde kullanılmıştır?

A-)Ne hakla benim kitaplarımı karıştırıyorsun?

B-)Ne biçim resim bu!

C-)Ne renk kumaşlar var elinizde?

D-)Ne muhteşem görünüyor manzara!

E-)Ne insanlar var şu dünyada!

 

4-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasından oluşmuştur?

A-)Her zaman şikayet ettiği, yalnızlıktı.

B-)Her zaman harıl harıl çalışan bir  edebiyatçıdır

C-)Etraf çınlıyordu akarsuyun gürül gürül sesiyle.

D-)Anlattıklarının birçoğunu bilmiyordum.

E-)Lodostan etkilendiğini her zaman anlatıyordu.

 

5-)Aşağıdakilerin hangisinde hem iyelik hem de  ilgi zamiri kullanılmıştır?

A-)Yavrularımız birer birer yuvadan uçacak.

B-)Sokaktaki insanlar bir türlü dağılmadı.

C-)Kalemlerimi, seninkilerle aynı yere koymuştum

D-)Ovanın ortasında köylüler çalışıyordu.

E-)O herkesten dürüstlük bekler; ama dürüstlük nedir bilmez.

 

6-)Eşyalar yerleştirilince, otobüse yolcularda bindi. Şoför,

beklemeksizin kontağı açtı. O sırada yazıhanesinden biri fırladı.

Otobüse koşuyordu; soluk soluk soluğa yetişti. Önümüzdeki tek

boş yere oturdu. Çevresindekileri selamladı. Otobüsteki herkesi tanıyordu anlaşılan.

 Bu parçada kaç  birleşik zamanlı fiil vardır?

A-)1     B-)2     C-)3      D-)4     E-)5

 

7-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “etmek” sözcüğü yardımcı eylem

olarak  kullanışmıştır?

A-)Bu konuda ona ancak sen yardım edebilirsin.

B-)Evde yoktuk; misafirlerimizi yolcu etmeye gitmiştik.

C-)Bu ödülü çoktan hal ettiğini oda biliyor.

D-)Bu tablo sence on bin lira eder mi?

E-)Bunu, birçok kez kendisinden rica ettim.

 

8-)Aşağıdakilerin hangisinde “birleşik eylem “ yoktur?

A-)Resimlerini çok beğendiğimi ona mutlaka söylemeliyim.

B-)Tatlı  bir tebessüm yerleşiverdi  yüzüne.

C-)Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım.

D-)Ağzını açıp bir şey söyleyecekken vazgeçti.

E-)Resim sergisini çizgilerle, sözcüklerle çok güzel anlatabiliyor.

 

9-)Aşağıdakilerin hangisinde çekimli bir fiil eki yoktur?

A-)Kaç  gündür sizi kederli görüyorum.

B-)Dün akşamki maçı izlediniz mi?

C-)Sen gittikten sonra çok düşündüm.

D-)Küçük fidanlar fırtınada kırılmış.

E-)Annendi bana kapıyı açan.

 

10-)Koşa koşa eve gittim. Bir de ne göreyim, her şey yanıp

kül olmuş. Yıkıntılardan dumanlar tütüyor.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A-)Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil

B-)Bağfiil

C-)İstek kipiyle çekimlenmiş fiil

D-)sıfatfiil

E-)Basit zamanlı fiil

 

11-)”En sevdiği çiçeklerden kocaman bir buket yaptırıp ona götürmeyi düşünüyordu.”

cümlesindeki fiilimsiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-)Tüm fiilimsiler sıfat fiildir.

B-)Fiilimsiler sırasıyla sıfat fiil,bağfiil ve isim fiildir.

C-)İlik iksi sıfat fiil, sonuncusu isimfiildir.

D-)İki fiilimsi kullanılmıştır.

E-)Sıfat fiil isim görevindedir.

 

12-)Geçişli iken geçişlilik derecesi artırılan eylemlere ettirgen; geçişzisken geçişli yapılan eylemlere  oldurgan eylem adı verilir.

Aşağıdakilerin hangisinde hem ettirgen, hem oldurgan eylem vardır?

A-)Çocuğu uyuttum.//Parama düşürmüşüm.

B-)Bakışlarımı kaçırdım.//Evini değiştir.

C-)Dert insanı söyletir.//Pencereleri açtırdı.

D-)Topluluğu coşturdu.//Paraları yürütmüşler.

E-)Buğdayları biçtirdik.//Yine kendisini seçtirdi.

 

13-)Aşağıdakilerden hangisinde çatı aranmaz?

A-)Birisi kısaca durumu özetledi.

B-)İçimde rüzgarlar esiyor.

C-)Stepin belgesi ağaçsızlıktır.

D-)Yolu arabacı bilmiyor.

E-)Yapışı verdi adamın yakasına

 

14-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ekeylem almış sözcük” yoktur?

A-)Sabahları ilk işi gazete okumaktır.

B-)Paylaşmak  istediklerini, tuval üzerinde somutlaştırmış.

C-)Bu parça, aşağıdaki soruların hangisinin yanıtıymış?

D-)O,oldukça alçak gönüllü bir yazardır.

E-)Sence yazarların görevi nedir?

 

15-)İçinde gereksiz  sözcük bulunmayan cümlelere “duru” cümle denir.

Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümledir?

A-)Yıllardır buraya gelmediği için ve onu görmediğim için çok özledim.

B-)Şu da bir gerçek ki, bu ani başarıyı pek kaldıracak durumda değil.

C-)Bu plastikten yapılmış oyuncaklar çocukların çok ilgisini çekiyor.

D-)Sokaktaki her karşılaşmalarında birbirleriyle selamlaşırlar.

E-)Taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi sunmak isterim.

 

16-)Aşağıdaki cümlelerin hangisi dil ve anlatım yönünden doğrudur?
A-)Kişi üstün niteliklerinden söz ediyorsa, bunu sözüyle de kanıtlamak zorundadır.

B-)İnsan yaptığı işi hoşlaşarak yapmazsa, o kişiyi her zaman iş verilmez.

C-)Bütün insanlar karşılaştıkları mücadelelerle yılmamalı ,üstüne üstüne gitmeli.

D-)Ne olur ne olmaz , bir dahaki bahara belki görüşemeyiz.

E-)Garsondan sade şekersiz bir kahve istedi.

 

17-)”Hepimiz aldatıldık” cümlesindeki fiilin özne yüklem

bakımından aldığı durum aşağıdakilerden hangisi ile  özdeşir?

A-)Adamcağız bir kez daha seslendi.

B-)Yeni bir eve taşındı.

C-)Doktora gitmeye eriniyor.

D-)Hemşireler başka bir odaya alındı.

E-)Baygın kuş, birden bire canlandı.

 

18-)I. Kadın yıllardır yaşadığı bu evden atıldı.

II.Kadın, oğlunun ölümü üzerine tamamen yıkıldı

Bu iki cümle için aşağıdaki söylenenlerden hangisi doğrudur?

A-)Birinci dönüşlü ikinci etken

B-)Birinci edilgen ikinci işteş

C-)Birinici edilgen, ikinci dönüşlü

D-)Birinici etken, ikinci edilgen

E-)Her ikiside dönüşlü

 

19-)Küçük kız, çekmecelerdeki gizli dünyaya, dedesinin

yalnız kendisiyle paylaştığı bu özel dünyaya göz gezdirdi.

Mendilleri, çorapları aldı; birer tane seçti. Tam  dolabı

kilitleyeceği sırada. o güne kadar sağdaki bölmeyi hiç

açmadığını düşündü. Duraksadı, sonra elini sağdaki bölmenin

kulpuna uzattı.

Yukarıdaki parağrafın  asıl yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) İzlenim kazandırma.

B-) Bir konuda bilgi aktarma

C-) Olay içinde yaşatma

D-) Kanıları değiştirme

E-) Varlığı göz önünde canlandırma

 

20-)Aydının asıl işlevi güncel propaganda-politik olduğu kadar

bilimsel  ve edebide olabilir-hoparlörlük etmek değil;

tam tersine düşüncede ve davranışta toplumun karşılaşacağı

tehlikeleri göstermek, bu konuda kafa yorup farklı bakış

açılarından farklı değerlendirmelere girmektir.

Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine

 başvurulmuştur?

A)Benzetme      B)Tanık gösterme         C)Karşılaştırma

D) Tartışma         E)Örnekleme

 

 

21-) “Daha” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde zaman zarfı olarak kullanılmıştır?

A-)Daha fırça bile tutamıyor elleri.

B-)Daha çok gidilecek yolumuz var.

C-)Daha güzel günler bizi bekliyor.

D-)Daha iyisini yapabilirsin sen.

E-)Daha da başarılı olacağına inanaıyordu.

 

22-) (I)Yeniyi sevmeyen dolaylı yoldan eskiyide sevmediğini söyler. (II)Özellikle şiirin eskisi yenisi olur mu, belki de değersiz olur.(III) Şiir, her okura farlı bir ses veriri.(IV)Yunus’u Karacaoğlan’ı  Nedim’i eski mi sayacağız?(V)Bugün değerli bir  şiirde eski diye nitelediğimiz özellik, zamanın sanat üzerindeki kültürel tortosudur yalnızca.

Yukarıdaki numaranlanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

A-)I      B-)II         C-)III          D-)IV      E-)V

 

23-)(I) Daha iyisi yapılan bu şey nedir?(2)Divan şiirinde  benzeri olayla

karşılaşmayız. (3)Türk edebiyatında eski yeni kavgası Tanzimat’tan

sonra başlamıştır.(4)Divan şairleri olsa olsa “Ben daha iyisini yaparım.

Hayır, ben daha iyisini yaptım diye çekişmişlerdir.(5)Gerçi divan

şairleri arasında sen- ben kavgası eksik değildir; ama buna bir

akımla başka bir akımın,bir okulla başka bir okulun, eski ile yeni

nin çatışması sözüyle bakamayız.

Yukarıda numaralandırılmış  cümlelerle ilgili parağraf oluşturulduğunda

sıralama nasıl olmalıdır?

A-)3-1-2-4-5          B-)3-2-5-4-1             C-)2-5-1-4

D-)-1-3-2-5       E-)5-4-2-1-3

24-) Yeni kuşaklar güzel sanatların, hiçbir dalında başarı göstermiyorlarmış! Böyle düşünenler , değişik örneklerle karşılaşınca , zevklerinin kendilerini yanılmaktan koruyacağına inanıyorlar.Ama onlar , sözgelimi yirmi yıllık bir aradan sonra son ürünlerle karşılaşınca şaşırıyor, o yenilgiyi içlerine sindiremiyorlar. Oysa bu kopukluğun neni sanattaki gerileme değil , kendilerindeki duraklamadır.

Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatta  gerilediğimizi söyleyenler ,yeniyi izleyemeyenlerdir.

B) Sanat anlayışındaki kopukluğu genç kuşaklar yaratamaz.

C) Yeniliği izlemeyenler , gençlerin yolunu kesmemelidir.

D) Yeni kuşakların öncekileri aşması doğal karşılanmalıdır.

E)  Her  değişik örnek , sanat alanında yenilik sayılmalıdır.

 

25-)Gauguin’in  “Uzanmış Tahitli Genç Kadın” adlı ünlü bir tablosu vardır. Bu resim üzerine , bir izleyicisi ile Gauguin arasında şu konuşmalar geçer.

-Korku içinde bekleyişi ne güzel belirtmişsiniz!

-Konu o; ama ben yeşil ,mor,turuncu uyumu aradım o resimde…

Sanatçı ile izleyicisinin bu konuşmasından sanatsal ürünün değerlendirilmesine  ilişkin , aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) İzleyici sanatçının ne yaptığıyla ilgilenir; sanatçı, nasıl yaptığının anlaşılmasını ister.

B) İzleyici sanattan aldığı tada bakar ; sanatçı ; sanatın işçiliği ile ilgilenir.

C) İzleyici , konu ile ilgilenir; sanatçı koynu oluşturan biçime önem verir.

D)İzleyici, sanatı gerçekle karşılaştırır; sanatçı , kendi gerçeğini anlatır.

E)İzleyici , kompozisyon ile ilgilenir; sanatçı, izleyicinin beğenisini yakalamaya çalışır.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1C-2D-3D-4B-5C-6B-7D-8A-9E-10D-11  -  12B-13C-14B-15B-16D-17D-18C-19C-20D-21A-22C-23B-24A-25E

 

 

 

Anahtar Kelimeler:10.  Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Test Sınavı Soru ve Cevapları, anahtarı, yoklama ,II.yarıyıl , sene sonu lise 2 ,türkçe, bedava ,ara,bul,edebiyat dökümanı , türk dili, yeni ,iyi, paragraf, dil bilgisi,örnek testler ,çalışma konu yaprakları,download ,indir

 

 

 Posted by at 16:04
May 072012
 

                                              FelsefeAcademisi.com

                                          Academi Öğrenmeyi Öğretir

                 Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem3. Yazılı Soruları ve Cevapları

 

1-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?

A) Filmdeki olaylar İsviçre sınırında geçiyor.

B) Kitapları , türlerine göre ayırarak kitaplığa yerleştirdim.

C) Gelecek yıl yaz tatilini Antalya’da  geçireceğiz.

D)  Sanatçı , ilk sergisini önümüzdeki hafta  İstanbul’da açacakmış.

E) Serüven romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor.

 

2-) Yaşamı kendince algılayıp yorumlamak  yerine , önüne  konduğu gibi kabul eden

I                      II          III            IV

insanlar     düşünce      tembelidir.

V

 

Altı çizili sözcüklerin hangisi yapısı bakımından farklıdır?

A) I           B) II         C)  III          D)  IV            E)  V

 

3-)  Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde altı çizili sözcük   mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A)  Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.

B) Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi.

C) Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü.

D) Çocuğunu uyutmak için odaya götürdü.

E) Akrabalarını görmek, onlarla konuşmak istiyordu.

 

4-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük yoktur.

A)  Çıtırtıyı duyan kedi ,  hemen o tarafa yöneldi.

B) Gecenin on ikisinde bile bu yol vızır vızır işler.

C) Kapıdaki paspası bile içindeki neşeyi yansıtıyor.

D) Bu sabah yine ceviz ağacına konan kuşların cıvıltısı ile uyandık.

E) Bahçe kapısının gıcırtısı sessizliği bozdu.

 

5-) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde farklı biçimde oluşturulmuş bir ikileme kullanılmıştır?

A) Büyük küçük demeden herkesi çalıştırıyorlar.

B) Çocuğu ite kaka ancak bu seviyeye getirebildik.

C) Senin bu ileri geri konuşmandan hiç hoşlanmıyorum.

D) Diz boyu karın içinde bata çıka yürüyerek kasabaya ulaştık.

E) Bir yılı daha güle ağlaya bitirdik, dedi.

 

 

6-) I.Hasta sabaha kadar gözünü kırpmamıştı.

II. Dün akşam geç yattığından uykusunu alamamıştı.

III.Uykum gelmesin diye sık sık yüzümü yıkadım.

IV. Uykusunun ağır olduğunu herkes bilirdi.

V. Dünkü tartışma yüzünden bütün gece gözüme uyku girmedi.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine yakındır?
 

A) I ve V     B) II ve III      C) II ve IV     D) III ve IV       E) IV ve V

 
7-) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde isim tamlaması  dolaylı tümleç görevindedir?

A)  Giydiği elbisenin rengini salondaki herkes beğendi.

B)  Uzaklardan, çok uzaklardan bir çığlık işitildi.

C) Dişlerini korumadığı için sık sık diş hekimine gitmesi gerekiyor.

D) Kardeşine aldığı kalem kutusunu masanın üzerine bıraktı.

E) Eskiden her bahçeden ayrı bir çiçek kokusu yayılırdı , bu sokağa.

 

8-) Aşağıdakilerden  hangisi yapı yönünden basit cümledir?

A) Sokağın başındaki iki katlı , büyük  evi onlar aldı.

B) Sonunda her şeyi satıp kente taşındılar.

C) Bin bir güçlükle tepeyi aşıp ormana ulaştılar.

D) BU toprakları , babalarından kaldığı için elden çıkarmak istemiyorlardı.

E) Gece geç saatlere kadar çalıştığı zaman uyumakta zorluk çekiyordu.

 

9-) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde isim tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?

A) Dünyanın düzeni oyun üzerine kurulmuş.

B) İnsanı içine çeker yaşam savaşı.

C) Zamanın hızı, untturur bize kendimizi.

D) İçimizde saklıdır başarının sırrı.

E) Yaşam merdivenini çıkıyoruz nefes aldığımız her an.

 

10-) Aşağıdakilerden   hangisi devrik isim cümlesidir?

A) Haydarpaşa Garı’nda nöbet bekliyor gurbet.

B) Genç bir köylü şaşırmış , vagonu arıyor.

C) Daha on dakika var trenin kalkmasına.

D) Gurbet , camdan yapılmış gönülleri taşlıyor.

E) Raylar ,bir yılan gibi sağa sola dönüyor.

 

11-) Aşağıdakilerden   hangisi olumsuz-fiil cümlesidir?

A) Bütün şiirlerde söylediğim sendin.

B) Deniz gözlerinden mi alır sonsuzluğu?

C) Adın değil mi dökülen, hep dudaklardan?

D) O güzel günleri unutmak mümkün mü?

E) Vermedi bana bir teselli bile.

 

12-) Aşağıdaki cümlelerin  hangisi yapıca olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur?

A) Hiç kimseye haber vermeden , gecenin bir yarısı çekip gitmişti.

B) Düğüne ne kendisi geldi, nede  çocuklarından birini gönderdi.

C) Ne yapacağım diye düşünmekten, sabaha kadar gözüme uyku girmedi.

D) Benim ne (felsefeacademisi.com)söyleyeceğimi sanki tahmin etmişti.

E) Ben senin de onunla görüşmek istediğini sanıyordum.

 

13-) Aşağıdaki dizelerden hangisi özne ortaklığı olan sıralı cümledir?

A) Gariptin , yepyeni sesin vardı.

B) Sen güldün , rengarenk yağmurlar yağdı.

C) Artık ne üzüntüm ne sevincim kaldı.

D) Şarkılara özenip söylenecek mısralar var.

E) Sen geldin, benim deli köşemde durdun.

 

14-) “ Yineleme dediğimiz anlatım kusuru aynı anlama gelen birden çok sözcüğün gereksiz yere bir arada kullanılmasıdır. Bir kavramın Türkçesi ile yabancısının bir arada kullanılması bu tür kusurlardandır.” Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde bu açıklamada belirtilen türde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bunlar , belgesel özellikler taşıyan , birbirinden ilginç yazılardır.

B) Bugün iş yerinde tebrik ve kutlama ziyaretlerinde bulunduk.

C) Dil , varlığımızın en güçlü dayanağı, kimliğimizin en anlamlı kanıtıdır.

D) Eskiden , musiki ile uğraşan kişilere musikişinas denirdi.

E) Günümüz insanının vazgeçemediği araçların başında televizyonla bilgisayar gelmektedir.

 

15-)Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde anlamca,  çelişen iki sözün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A) Bu aşamaya gelene kadar çok çalışmış ve yorulmuş olmalısınız.

B) Yabancı bir dil öğrenmek, her şeyden önce çaba , biraz da yetenek ister.

C) Sizinle görüşmeyeli aşağı yukarı on yıl oluyor.

D) Hiç kuşkusuz , bu yasaları siz de bilirsiniz.

E) Gönderdiğimiz paketi , eminim bugüne kadar almış olmalısınız.

 

16-) “ Alına bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisi ile giderilebilir?

A) “daha çok” sözü “askerin” sözcüğünden önce kullanılarak.

B) “bu” sözcüğü atılarak.

C) “yol açtı” sözü yerine “ neden oldu” sözü getirilerek.

D) “alınan” sözcüğü “askerin” sözcüğünden sonra kullanılarak.

E) “savaşta “ sözcüğü “askerin” sözcüğünden sonra kullanılarak.

 

17-) Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük iyelik eki almamıştır?

A)  Kaşa, göze kolay kanmaz yüreğim.

B) Mecaz sevdalardan artık uzağım.

C) Göç ettirdi sevda beni yurdumdan .

D) Tarif etmek mümkün değil dilimle.

E) Sildi, tek  iz kalmadı ardımdan.

 

18-) Aşağıdaki cümlelerin  hangisindeki bileşik isim yapılışına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Yediverenler başka bir güzellik katıyordu bahçeye.

B) Araçlar cankurtarana yol veriyordu.

C) Tozkoparan yol ayrımından girerseniz o semte çıkarsınız.

D) Çocuklar en çok atlı karıncayı sevdiler.

E) Limanın önünde büyük bir dalgakıran yapıldı.

 

19-) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut değildir?

A) En başta umudu olmayan adam şiir yazmaz.

B) Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.

C) Müzisyen için ses ne ise , ressam için de ışık odur.

D) İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.

E) Son yıllarda beni en çok korkutan film buydu.

 

20-) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?

A) Yavaş gitmeyi bıraksan da ,artık biraz hızlansan diyorum.

B) Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.

C) Fiyatlardaki artış , satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.

D) Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.

E) Murat Bey irili ufaklı birçok sorunla boğuşuyordu.

 

21-) “Yatmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Çocuklar, bu akşam erkenden yattılar.

B) Doludan, köyün bütün ekinleri yatmıştı.

C) Kar yağınca bütün işler yattı.

D) Fırtınadan gemi yan yatmış.

E) Düşün , altındaki binlerce kefensiz yatanı.

 

 

22-) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde nesne yoktur?

A) Sebzeleri küçük küçük doğrayıp tencereye attı.

B) Bugün akşama kadar soru çözecektik.

C) Oda arkadaşlarını toplantıya çağırmadın mı?

D) Bahçedeki büyük masanın etrafında birkaç sandalye vardı.

E) Sayfalarca süren yazıyı dün arkadaşlarına gösterdi.

 

 

23-) “tut-” fiili ,aşağıdakilerden hangisinde “destekle- koru” anlamıyla kullanılmıştır?

A) göstericiler boş alanları tutmuştu.

B) Bu makale yaklaşık üç sayfa tutar.

C) Dostlarım beni her zaman tutmuştur.

D) Bu konuyu aklınızda çok iyi tutun.

E) Arabanın bu modeli çok tuttu.

 

 

24-) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde “bağlama grubu” vardır?

A) Dolaptan biraz peynir ve reçel çıkardı.

B) Mustafa o gün bizi utandırdı.

C) Konuya çok iyi hazırlanmıştı.

D) Pos bıyıkları hepimizi güldürüyordu.

E) Muhtar geçen yıl bu kır kahvesini yıktırdı.

 

25-) Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden   hangisi diğerlerinden farklı anlamdadır?

A) Acele hazırlanıp yola koyuldu.(felsefeacademisi.com)

B) haberi alınca yağmur kar demeden yola düştü.

C) Sıcağa kalmamak için erkenden yola çıktı.

D) Birkaç yıl sonra gerçekleri görerek yola geldi.

E) İşini gücünü bırakarak yola düzüldü.

 

 

 

 

                                CEVAP ANAHTARI

1E-2D-3A-4C-5B-6A-7D-8A-9E-10C-11E-12B-13E-14B-15E-16A-17B-18B-19C-20B-21C-22D-23C-24A-25D

 

Anahtar Kelimeler: sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı,ara,bul,bedava,lise son,Türkçe,1. sınıf, örnek sınav, sınavı,imtihanı,test,çalışma yaprakları,indir,download,II.yarıyıl,2011-2012,cevap anahtarı, anahtarlı ,9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları lise 1

 

 Posted by at 21:57
May 062012
 

 

   12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları

                           felsefeacademisi

                                       Academi Öğrenmeyi Öğretir              Dil ve Anlatım Yazılı Soruları   

DİL VE  ANLATIM

1-) Türk Edebiyatı , bu  türle Tanzimat’tan tanıştı , İlk örnekler  genellikle tercümeydi. Türk yazarlarının yazdığı ilk örneklerine bakılınca basit birer taklidi gibi görünüyordu. Bu türün ilk edebi örneğini İntibah’la Namık Kemal verdi. Halit Ziya Uşaklıgil ise Servet-i Fünun döneminde bu türün daha iyi örneklerini vermiştir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Roman                        B)Deneme                        C) Hikaye

D) Fıkra                          E) Makale

 

2-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bunun yanında yayaların da trafik işaretlerine uyma zorunluluğu gerekmektedir.

B)Yayalara saygılı olmayı bilmeyi bütün  şoförlerin öğrenmesi gerekmiyor  mu?

C) Bazı insanlar bisiklet sürmek şöyle dursun daha şoför koltuğuna bile oturmamışlardır.

D) Günümüzde herkes ehliyet için başvurmuyor ama çoğu kişi  ehliyet alamıyor

E) İşi sadece araç sürmek olan bu insan hem yolcularla hem de araçla son derece düzgün hareket ediyor.

 

3-)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

A) Savcı , olayların üstüne üstüne gidiyordu.

B) Algılaması zayıf bir insan gözlemci olmalı.

C) Havadan keskin bir sirke kokusu alıyorduk.

D)Uzak memleketlerden haber getirmedi köye.

E)Çiçeklerin kokusu kadar güzeldi esen rüzgar.

 

4-) Aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi bir jüri tarafından değerlendirilir?

A) Açık oturum                   B) Forum                  C)Münazara

D) Sempozyum                   E) Konferans

 

5-)Tartışma türlerinde dil ağırlıklı olarak hangi işlevinde kullanılır?

A)Göndergesel                       B)Dil ötesi               C)Heyecan bildirme

D) Kanalı kontrol                    E) Alıcıyı kontrol

 

6-) Aşağıdaki hangisi , tartışma türündeki metinlerden birinin özelliği olamaz?

A) Gereksiz söz tekrarlarından kaçınılır.

B) Anlaşılması güç cümleler kullanılmaz.

C)Metin dili gösterişli ve süslüdür.

D) Kısa ve kesin ifadeler kullanılır.

E) Gereksiz ifadelere yer verilmez.

 

7-) Aşağıdaki cümlelerden  hangisi öğe dizilişine göre kurallıdır?

A)Şurada ,  sabah vaktinde insanlar koşuşuyordu bağıra bağıra

B)Masadaki boş sandalyeye dikiyor gözlerini dakikalarca.

C) Bazı zamanlarda yürürken kendi kendime konuşurum ben.

D)Ellerini kabanının ceplerinden çıkarıp selam verdi.

E) Çocukların son gürültüleri de çekilmeye başladı sokaktan.

 

8-) “Bir konferansta rektör, kaymakam, komutan gibi dinleyiciler arasında bulunan görevliler…………………………………….üyeleri diye nitelendirilir.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Kurul                       B) Amirler                        C) Konuşmacı

D) Dinleyici                   E) Protokol

 

9-) Aşağıdakilerden  hangisi bir isim cümlesi değildir?

A) Batı yaşantısının anlatılacak en kısa tarifi budur.

B)Karşı mahalleye gitmedim hiç, o yıllarda çocuktum diye.

C) Mahallenin düzenini , komşuluğu bozan hep Niyazi idi.

D) Adamın pantolonu ütüsüz , ayakkabısı boyasızdı.

E) Akşamın tatlı ama ağırbaşlı saatleri  daha pek uzaktadır.

 

10-) Aşağıdakilerden  hangisinde altı çizili sözcük “topluluk” adı olarak kullanılmamıştır?

A) Ordu, fındıklarıyla ekonomik katkısı olan bir ilimizdir.

B) Takım , bu maçta da maalesef dağıldı.

C) Sürü, akşama doğru büyük bir gürültüyle şehre girdi.

D) Kafile , iki gün hiç durmadan otele kadar yürüdü.

E) Sınıf, bu söze dakikalarca güldü.

 

11-) Aşağıdakilerden  hangisinin sonuna , “bundan dolayı eser, birinci baskıdan öteye gidemedi.” Cümlesi getirilemez?

A) Yazarın kullandığı dil , daha önce yazdıklarına göre ağırdı.

B) Ele alınan olaylar arasında gözle görülür bir kopukluk vardı.

C) Eserde güncel olaylarla geçmişteki olaylar arasında sağlam bir bağ kurulmuştu.

D) Yabancı sözcükler gereğinden fazla kullanılmıştı.

E) Klasik konuları aşamamış , yeni bir konu bulamamıştı.

 

12-) Sosyal bir problemin geniş bir kitle önünde ayrıntılarıyla tartışıldığı ve dinleyicilerin tartışmada aktif bir şekilde rol aldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sempozyum                           B)Panel                       C) Açık oturum

D)Münazara                              E) Forum

 

13-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Açık oturumlarda konuşmanın sonunda bir sonuca varılır.

B) Tartışmanın çok uzun sürmesi dinleyicinin hoşuna gider.

C) Açık oturum , başkan olmadan konuşmacılarca yapılan bir tartışma türüdür.

D) Açık oturumun gayesi  bir sonuca varmak değil , konu hakkında detaylı bilgi vermektir.

E) Konuşmacılar konu hakkında istedikleri sürede konuşabilirler.

 

14-) bir konuyu açıklamak, dinleyicileri bilgilendirmek üzere hazırlanan, geniş kitleye veya  uzmanlar grubuna bir konuda bilgi vermek üzere düzenlenen konuşmalara ne ad verilir?

A)Sempozyum                          B)Forum                     C) Açık oturum

D)Münazara                             E) Konferans

 

15-) Bu kitap okurların düşüncelerini allak bullak etmişti.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdaki  seçenekleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özne-yüklem

B)Özne-nesne-yüklem

C)Özne-yüklem

D)Özne-zarf-nesne-yüklem

E) Nesne-zarf tümleci- yüklem

 

 

16-)Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Deli dolu akan nehirlerden / tas tas sular/ içtik.

B) Bilmediğini bilmek/kişiyi/ bilmediğini öğrenmeye/ zorlar.

C) Yaşamın sürprizlerini göz önüne seren şairler/başarıyı/yakalayacaktır.

D)Gerçek okuyucu ,/ okuyacakları konusunda seçici davranmayı/ bilir.

E) Sanatçılar / okuyuculara yaşamın fark etmeyen güzel yanlarını/gösterirler.

 

17-)”Eylülde melül oldu gönül soldu lale

Bir kaküle  meyletti gönül geldi bu hale”

Yukarıdaki beyitte “-ı” sesinin tekrarıyla oluşan edebi sanatın adı nedir?

A)Aliterasyon                     B) Cinas                     C) Tevriye

D)Kinaye                           E) Hüsn-ü talil

 

18-)  İki karşıt görüşlü grubun önceden belirlenen tez hakkındaki  düşüncelerini  jüri ve dinleyiciler önünde savunmasıyla ortaya çıkan  sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sempozyum                       B)Forum                         C) Açık oturum

D)Münazara                          E) Konferans

 

19-)Nerde şimdi, nerde bilmem?

Mışıl mışıl uyuduğum

Pembe odanın içinde

Rüyalarımı gördüğüm

Yeşil yastık, mavi yatak

Uçan halı gibi yorgan

Nerde şimdi, nerde bilmem

Çocukluğum, çocukluğum!

Yukarıdaki satırlarda baskın olan duygu hangisidir?

A)Endişe                     B)Ölüm                         C) Üzüntü

D) Merak                     E)Özlem

 

20-) Benim çektiğimi kimler çeker

Gözlerim kanlı yaş döker

Bulanık bulanık akar

Dağların seliyim şimdi

Bu dörtlüğün kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tam kafiyr                   B) Zengi kafiye                      C) Yarım kafiye

D) Tunç kafiye                E) Cinaslı kafiye

 

21-) Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumlu bir cümledir?

A)Şu görünen ev , bizim evdir.

B) Bu, benim ödevim değil.

C)Seninle uğraşmaya zamanım var mı?

D) Benim hiçbir sorunum yok.

E)Soruların beşini çözemedim.

 

22-) Aşağıdaki cümlelerden  hangisi dilek cümlesidir?

A) Bu işten sen zararlı çıkacaksın.

B) Kalkayım da eve gideyim

C) Gelen , gidene rahmet okutur.

D) Demir yolu ta Erzurum’a kadar uzanır.

E) Haramiler , üç gün mağarada geceler.

 

 

23-) Belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin kendi alanlarında bir konu ile ilgili olarak hazırladıkları , bildiriyle katıldıkları toplantıya………………………………………denir.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilirse doğru olur?

A)Açık oturum                      B) panel                         C) Forum

D) Sempozyum                     E)Münazara

 

 

24-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Bir yazarın bu gerçeği anlamaması , anlatımının yanlışlarla dolu olması korkunç bir şeydir.

B) Herkesin kendisine yakın bulduğu yazarlar , besteciler vardır.

C) Yazarın bu konudaki görüşlerine katılıyor ve destekliyorum.

D) Ben romanlarımda, yaşam koşulları ağır diye,  karamsarlığa saplanıp kalmıyorum.

E) Yapıtlarımda iyimserlik gerçeğini araştırıp bulmak isteyişim de buradan kaynaklanıyor.

 

 

25-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiile eklenen –mış,-miş,-muş eki cümleye “başkasından duyulma , aktarma” anlamı katmaktadır?

A) Pasta güzel olmuş; biraz daha alabilir miyim?

B) Soğuktan dudakların çatlamış; biraz krem sür.

C) Çok yorulmuşsun dinlenmen gerek.

D) Az ışıkta okuyorsun gözlerin kanlanmış.

E)Ayşe dün sinemaya gitmiş; ama filmi beğenmemiş.

 

 

CEVAP ANAHTARI

1A-2C-3B-4C-5A-6C-7D-8E-9B-10A-11C-12E-13D-14E-15B-16E-17A-18D-19E-20C-21A-22B-23D-24C-25E

 

Anahtar Kelimeler: 12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soru ve Cevapları , soruları sorusu,  yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı,ara,bul,bedava,lise son,Türkçe,4. sınıf, örnek sınav, sınavı, imtihanı,  test,çalışma yaprakları,indir,download,II.yarıyıl,2011-2012,cevap anahtarı,edebiyat ,anlatım  türleri ,biçimleri ,sene sonu,dili edebiyatı

 Posted by at 00:38