Demokrasi Yazılı Soruları 2015-2016Arşiv

11.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları Vatandaşlık

11.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları Vatandaşlık

Demokrasi ve İnsan Hakları 2. Dönem 1. Yzılı Yoklama Sınav Sorular ve Cevap Anahtarı

Demokrasi ve İnsan Hakları 2. Dönem 1. Yzılı Soru: Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin niteliklerinden olan sosyal devlet amaçlarından birisi değildir A-çalışma koşullarının iyileştirilmesi B-Devlet mülkiyetinin genişletilmesi C-Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması D-istihdamın geliştirilmesi E-fırsat eşitliğinin sağlanması Soru: Demokrasinin temellerinden olan Magna Carta 1215 hangi ülkede ilan edilmiştir A- Fransa  B-  Amerika    C- İngiltere  D- Osmanlı devleti  E-Almanya
sayaç