Hakaret ve Sövme Suçundan Dolayı Cezalandırma İstemi ile Şİkayet Dilekçesi Örneği

 

   Hakaret ve Sövme Suçundan Dolayı Cezalandırma İstemi ile Şİkayet Dilekçesi Örneği

………………………………….MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                 : …………………………….. (TC  Kimlik No: …………………….)

Aderes:………………………………..

VEKİLİ                      : Av.   …………    …………..(TC  Kimlik No: …………………….)

Adres:………………………………….

Tel: …………………….Fax:………………………..

ŞİKAYET EDİLEN   : ………………….     ………………………….

Adres:……………………………………

 

KONU         : Hakaret ve Sövme Suçundan Dolayı Cezalandırma İstemi ile Şİkayetimizdir
SUÇ                 : Hakaret  ve Sövme
DAVA DEĞERİ       : ………………….TL
   

1.Şüpheli müvekkilin yan komşusudur.Müvekkilin sahibi bulumduğu   Salbaş Beldesi …….. ve …….no’lu parsellerin ifrazlarının infaz işleminin yapıldığı gün olan 07/11/2011 gün  fen memuru …….gittikten sonar akşam saat  17:00 sıralarında müvekkilin taşınmazına zarar verecek şekilde  duvar inşa ederken müvekkilin gıyabında , müvekkilin eşi ve kızları huzurunda “sınkaflı” şeklinde  küfürler ederek , özellikle müvekkilin kızlarının ırz ve namuslarına küfür ederek hakaret ve sövmede bulunmuştur.

2.Müvekkil bu şahıstan şikayetçidir. Ayrıca müvekkilin umumi yoldan geçmesine engel olmaktadır.Hem de müvekkile ve ailesine ağza alınmayacak sinkaflı küfürler etmektedir.

DELİLLER                       : Her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER      :TCK. Md. 125 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU             : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere şüpheli hakkında dava açılarak cezalandırılmasının sağlanmasını saygıyla vekaleten arz ve talep ederim

                                                                                                                             

                                                                                                    Müşteki Vekili

                                                                                                                    Av.

 Anahtar kelimeler:Hakaret ve Sövme Suçundan Dolayı Cezalandırma İstemi ile Şİkayet Dilekçesi Örneği ceza mahkemesi hukuk örnekleri ara bul bedava avukat ücretsiz mahkemeleri

Be the first to comment

Leave a Reply