FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM PERFORMANS GÖREVİ ÖDEVİ VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

 FELSEFE PERFORMANS GÖREVİ WORD OLARAK İNDİR-1

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FELSEFE DERSİ  PERFORMANS  GÖREVİ

İÇERİK

SINIF DÜZEYİ

BEKLENEN

BECERİLER

HAZIRLAMA

SÜRESİ

DEĞERLENDİRMEDE

KULLANILACAK

ARAÇLAR

Bilimsel bilgi ile felsefi bilginin karşılaştırlılması

11.Sınıf

Araştırma, karşılaştırma, fikir yürütme, yorumlama, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, daha önceki öğrenmeleri yeni bir çalışmada kullanma, bilgisayarda sunu hazırlama, çalışmasını arkadaşları önünde sunabilme.

2 ay

Değerlendirme ölçeği

 

  Sevgili öğrenciler; bu projenin içeriği, bilgi türlerinden olan bilimsel ve felsefi bilginin , temel özellikleri, hangi özelliklerinin ortak hangilerinin farklı olduğu , felsefe ile bilimin yardımlaşma konularının karşılaştırılmasından ibarettir.

  Sizden, bu unsurlar hakkında özenli bir araştırma yapmanızı ve anlaşılır bir dille bilgisayar sunusu olarak hazırlayarak, sınıf ortamında öğretmen ve öğrencilere sunum yapmanızı bekliyorum. Sunumun süresi otuz dakikayı geçmemeli(sadece bilgisayar sunusu ve sözel anlatım olacaksa).

 

 

YÖNERGE :

 

Kalan zaman diliminde diğer öğrencilerden sorular alınıp yanıtlanarak sunum sonlandırılmalıdır. Hazırladığınız sunuyu, çıkarılabilir disk(CD) ortamına aktarıp bir kopyasını da öğretmeninize vermeniz gerekmektedir. Sunuda mutlaka bol miktarda görsel örneğin yer alması gerekmektedir. Bunun yanı sıra konu başlıkları ve önemli bilgilerin birer cümlelik özetleri de sunu sayfalarında yer almalıdır. Sunumu renklendirmek için müzik, video ve söyleşi gibi etkinlikler de kullanılabilir. Eğer bu konuda bilgi sahibi olan bir konukla(ders öğretmeni dışında olmalı) söyleşi yapılacaksa, sunum süresi ve söyleşi süresi yirmişer dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Video gösterisi yapılacaksa, yine sunum ve video en fazla yirmişer dakika olmalıdır. Fakat bunlardan biri daha kısa olursa arta kalan zaman, kırk dakikaya tamamlanacak şekilde sunum uzatılabilir. Bilgisayar sunusu yirmi dakikadan az olamaz.

Çalışmanızda gerekli rehberlik ve yardım hizmetleri için gerek ders öğretmeni, gerekse Türkçe ve bilgisayar öğretmenlerinden faydalanabilirsiniz.

Hazırladığınız proje görevini …/…/2013 ………….. günü okula getirmeyi unutmayınız.

Çalışmanız Değerlendirme ölçeğine göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.

 

 

 

                                                              ZİYA ÖZCAN

                                                       Felsefe Grubu Öğretmeni

 

 

 

                                               DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğrenci Adı-Soyadı:

Sınıfı                         :             

Projeniz üç farklı ulamda(kategoride) değerlendirilecektir. Bunlar sırasıyla:

Süreç değerlendirme, sunu tasarımı değerlendirme ve sözel sunum(hitabet) değerlendirme şeklinde olacaktır.

            Aşağıda, bu ulamlara yönelik ölçme ve değerlendirme tabloları yer almaktadır.

SÜREÇ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÖLÇÜTLER

DERECELER

İyi(5)

Orta(3)

Yetersiz(1)

Hazırlık, araştırma ve tasarım sürecinde öğretmen rehberliğine başvurma.

Belirtilen bütün aşamalarda ders öğretmeni ve ilgili diğer dal öğretmenleriyle istişarede bulundu.

Belirtilen aşamalarda kısmen veya yetersiz paylaşımda bulundu

Belirtilen aşamaların hiçbirinde paylaşımda bulunmadı.

Planlama yapma ve plana uygun çalışma

Projeyi planlanan biçimde hazırladı, planlanan zamanda teslim etti ve uyguladı.

Projeyi, planlamanın kısmen dışına çıkarak ve planlanan zamanı aşarak teslim etti.

Herhangi bir plan yapmadı ve projeyi istenen zamanda bitiremedi.

Toplam

10

6

2

SUNU TASARIMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÖLÇÜTLER

DERECELER

İyi(10)

Orta(6)

Yetersiz(3)

Tasarım bütünlüğü

Sunu sayfalarının tasarımı, amaca uygun ve içeriği destekliyor.

Tasarım, amaca kısmen uygun.

Tasarım, amacına uygun değil.

Düzenleme

Tasarımda kullanılan, yazı, fotoğraf, çizim ve tasarım örnekleri dengeli ve uygun yerleşmiş.

Tasarım öğelerinin yerleşiminde kısmen denge görülüyor.

Tasarımda denge ve düzen kesinlikle göz ardı edilmiş.

Özellik uyumu

Kullanılan renkler birbirine uygun ve tasarımı tamamlayan bir unsur olarak kullanılmış.

Renk kullanımı istenilen düzeyde değil.

Renk uyumu kesinlikle gözetilmemiş.

Algılanabilirlik

Tasarım öğeleri, hızlı ve kolay algılanabilecek sürede ve biçimlerde kullanılmış.

Tasarım öğeleri, kısmen algılanabiliyor.

Tasarım yeterli düzeyde algılanamıyor.

Görsel örneklerin zenginliği

Görsel örnekler, konuyu açıklayıcı, anlaşılır ve yeterli düzeyde kullanılmış.

Görsel örnekler, nitelikli fakat az sayıda kullanılmış.

Görsel örnekler kesinlikle yetersiz.

Kaynak zenginliği

Projeyi hazırlarken çok çeşitli kaynaklardan yararlanmış.

Projeyi birkaç kaynaktan yararlanarak hazırlamış.

Projeyi sadece bir kaynaktan yararlanarak hazırlamış.

Toplam

60

36

18

SÖZEL SUNUM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÖLÇÜTLER

DERECELER

İyi(10)

Orta(6)

Yetersiz(3)

İşitilebilme

Sınıfın her yerinden duyulabiliyor.

Bazen sesi alçalıyor

Sesi çok kısık olduğundan işitilemiyor.

Anlaşılabilme

Sözcükleri anlaşılabilir bir biçimde telaffuz ediyor.

Bazen sözcükleri yutarak hızlı söylüyor.

Pek çok sözcüğü ya yanlış telaffuz ediyor ya da yutarak söylüyor.

Akıcılık

Tümceleri akıcı ve dikkati dağıtmadan söylüyor.

Bazen duraksayarak dikkatin dağılmasına sebep oluyor.

Çok fazla tutuk ve tekrarlayarak konuştuğu için dinleyenleri sıkıyor.

Toplam

30

18

9

Not :(Alınan Puan / Alınabilecek En Yüksek Puan x 100) :

İL:ADANA

İLÇE:ÇUKUROVA

OKUL ADI:SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

DERSİN ADI:FELSEFE

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI: ZİYA ÖZCAN

İLETİŞİM:

TELEFON:

E-POSTA:     felsefesosyolojipsikoloji@hotmail.com 

Be the first to comment

Leave a Reply