Eyl 242013
 

FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.HAFTA GÜNLÜK DERS PLANI İNDİR

                                                                              DERS PLANI

BÖLÜM I

 

Okulun adı

SALBAŞ  ANADOLU LİSESİ

Dersin adı

FELSEFE

Sınıf

11/A-B

Hafta

2

ÜniteninAdı/No

I.ÜNİTE / Felsefye Giriş

Konu

B-Felsefe Hikmet İlişkisi

C-Felsefi Düşüncenin Nitelikleri

Ç-Felsefede Tutarlılığın Önemi

 

 Önerilen süre

80 dk.

BÖLÜM II

Öğrenci kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

3. Felsefenin anlamını açıklama.

4. Felsefenin soruları, disiplinleri hakkında bilgi sahibi olma.

5. Felsefi düşüncenin niteliklerini fark etme.

6. Felsefede tutarlılığın önemini fark etme.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım    /  Soru-Cevap / Tartışma /Beyin fırtınası

 

Kullanılan Eğitim teknolojileri-

Araç,gereçler ve Kaynakça

MEB onaylı  Lise felsefe ders kitabı

Ahmet ARSLAN  Felsefeye Giriş

Akıllı Tahta

 

Öğretme-Öğrenme

Etkinlikleri

 

Sözel-Dilsel

Doğa

Sosyal-kişiler Arası

Mantıksal-Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

Hikmetin   anlamını tanımını işlevlerinin  neler olduğunu  ne anlama geldiğini  öğrenmelerini ve   düşünerek , örneklerle açıklamaları istenecek   , analiz yapmaları soyut , uzamsal ve   mantıksal -  matematiksel zekalarının gelişmesi sağlanacaktır.

 Öğrenciler bu  problemleri tartışır ve kavramları örneklerle açıklarlar böylece analiz ve sentez yapmayı öğrenirler , böylece mantıksal ve uzaysal zekalarını geliştirirler.

Öğrencilerin konuları okumaları sağlanarak sözel-dilsel yeteneklerini kullanmaları sağlanır ve bu yeteneklerinin geliştirilmesin yardımcı olunur.

 

Bu bilgileri derinlemesine düşünmeleri istenerek , kendi başlarına düşünme yeteneklerinin gelişmeleri sağlanarak içsel-bireysel zekalarının gelişmesine yardımcı olunacaktır.

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme: öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri.

Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.

1-Felsefede tutarlılık nedir?

2-Felsefi düşüncenin özellikleri nelerdir?

Dersin diğer derslerle ilişkisi

 

BÖLÜM IV

 

Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

            Ziya Özan                                                                                         23-27/09/2013

Felsefe Grubu Öğretmeni                                                                               uygundur

 

                                                                                                                            Okul  Müdürü

                                                                                                         

 

Eyl 202013
 

 

                DERS PLANI   2013-2014 1.HAFTA SOSYOLOJİ DERS PLANI WORD OLARAK İNDİR

OKULU

SALBAŞ  LİSESİ    

BÖLÜM 1

 

Dersin adı

SOSYOLOJİ

Sınıf

11//A-B

Hafta

1

Ünitenin Adı/No

ÜNİTE : 1 –SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Konu

Müfredat Hakkında Bilgi Verilmesi

1.Sosyolojinin Alanı

Sosyoloji ve Toplum

 Önerilen süre

80 dk.

BÖLÜM II

Öğrenci kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

 1.Sosyoloji hakkındakibilgilerini sorgular.

2.Toplumuoluşturan öğelerin etkileşimiçindeolduğunu farkeder.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

 

Kullanılan Eğitim teknolojileri-

Araç,gereçler ve Kaynakça

Nurettin Şazi Kösemihal

Sosyoloji Tarihi

 MEB Sosyoloji ders kitabı

Sulhi Dönmezer -Sosyoloji

 

Öğretme-Öğrenme

Etkinlikleri

 

Sözel-Dilsel

Doğa

Sosyal-kişiler Arası

Mantıksal-Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

Soayolojinin alanı , konusunun ne olduğunu okuyup aralarında tartışmaları istenir , konuyla ilgili çeşitli örnekler sunmaları sağlanır. Öğrencilerden çevrelerinde farklı örnekler vermeleri ve bunlara yönelik  eleştirileri sınıf ortamında paylaşmaları istenir, bu bakış açılarını yormlamaları istenerek   analiz yapmaları sağlanır.  Böylece mantıksal zekalarını geliştirmeleri sağlanır.

                          

Öğrencilerin konuları okugmaları sağlanarak sözel-dilsel yeteneklerini kullanmaları sağlanır ve bu yeteneklerinin geliştirilmesin yardımcı olunur.

 

Öğrencilerden  sosyolojinin olumlu ya da olumsuz yönlerini düşünmeleri  istenerek analiz yapmaları sağlanır .örneklemeleri istenerek mantıksal ve uzamsal yönlerinin gelişimi sağlanacak.

 

Öğrencilerden  başka bir mekanizma üzerinde örneklemeleri istenerek , bilgi basamağından sonraki aşama olan kavrama aşamasını kazanıp , pekiştirmeleri istenir. Böylece uzaysal zekalarının gelişimi konusunda yardımcı olunur.

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme: : Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri

 

Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.

1- Sosyolojinin tanımını yapınız.

2- Sosyolojinin özellikleri nelerdir örneklerle  açıklayınız.

Dersin diğer derslerle ilişkisi

 

 

BÖLÜM IV

 

Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

                 Felsefe Grubu Öğretmeni                                                                                                           16-20/09/2013

                          Ziya ÖZCAN                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          Uygundur                                                                                                                                                                                                                               Okul Müdürü

Eyl 182013
 

2013-2014 1.DÖNEM 1.HAFTA PSİKOLOJİ GÜNLÜK DERS PLAN WORD BELGESİ OLARAK İNDİR

 

                    DERS PLANI

OKULUN ADI

SALBAŞ LİSESİ

BÖLÜM 1

 

Dersin adı

PSİKOLOJİ

Sınıf

10//A/10/B

Hafta

1

ÜniteninAdı/No

ÜNİTE: 1 – PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM

Konu

Müfredatın tanıtımı

A. Psikolojinin İlgi Alanları, Konular, Örnekler

- Psikolojinin Bilim Dalı olma süreci

-Bilimsel Psikolojinin oluşmasına katkıda bulunanlar

- Bilimsel Psikolojinin kurulması ve ekoller dönemi

 Önerilen süre

80 dk.

BÖLÜM II

Öğrenci kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

 Farklı bellek türleri (duyumsal bellek, kısa süreli bellek,çalışma belleği, uzun süreli bellek vb.) olduğu vurgulanmalıdır.

Bellek türlerinin “öğrenme – depolama-geri çağırma” evreleri olarak da ele anabileceği gösterilmelidir.

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-Cevap  /  Anlatım /Tartışma /  Karşılaştırma

Kullanılan Eğitim teknolojileri-

Araç,gereçler ve Kaynakça

  MEB Psikoloji lise ders kitabı , akıllı tahta , konu testi

Öğretme-Öğrenme

Etkinlikleri

 

Sözel-Dilsel

Doğa

Sosyal-kişiler Arası

Mantıksal-Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

                          

 

 

Öğrencilerin  konuyu okuyup yorum yapmalarına olanak verilir.

 

 Öğrencilerin psikoloji biliminin alan ve anlamını öğrenip ,psikolojinin hangi tür davranışları incelediğini   öğrencilerden araştırılıp örneklerle açıklamalarını isteyeip  öğrencilerin düşünmesini sağlayarak  , analiz yapılması istenir, bu yolla mantıksal ,içsel zekalarının harekete geçmesine yardımcı oylece lunur.

 

 Parçadan bütüne mı yoksa bütündenmi parçaya daha verimlidir? Sorusunu    uygulama ile cevaplamaları istenerek  uygulama basamağına ulaşmaları sağlanacak. Böylece mantıksal zekalarını kullanmaları sağlanacak.

 

Bu bilgilerin günlük yaşama uyarlamaları istenerek sosyal-kişiler arası ve mantıksal zekalarını kullanırlar.

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme: Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri.

Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.

1- psikolojinin bağımsız bilim olmasını sağlayan gelişme nedir?

2- Gözlenemeyen davranışlara  bir örnek veriniz.

Dersin diğer derslerle ilişkisi

 

BÖLÜM IV

 

Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    16-20/09/2013

                Ziya ÖZCAN                                                                                                   Uygundur

       Felsefe Grubu Öğretmeni                                                                                                         

                                                                                                            

                                                                                                                                             Okul Müdürü  

 

Eyl 172013
 

 

             DERS PLANI

BÖLÜM 1

 MANTIK-GÜNLÜK DERS-PLANI 1.HAFTA WORD DOSYASI OLARAK İNDİR 

Dersin adı

MANTIK

Sınıf

12/A-12/B

Hafta

1

ÜniteninAdı/No

MANTIĞA GİRİŞ/ÜNİTE-1

Konu

Müfredat Hakkında Bilgi Verilmesi

MANTIĞA GİRİŞ

A.Doğru Düşünme nedir?

1. Temel Kavramlar

Önerilen süre

80 dk.

BÖLÜM II

Öğrenci kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

1. Mantık ve Doğru Düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

Ünite Kavramları ve Sembolleri/

Davranış örüntüsü

Logos , özdeşlik, çelişmezlik, yeter sebep ,mantık

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım ,soru cevap , örneklendirme , tartışma

Kullanılan Eğitim teknolojileri-

Araç,gereçler ve Kaynakça

MEB Mantık ders kitabı

Doğan Özlem  Mantık

 

Öğretme-Öğrenme

Etkinlikleri

 

Sözel-Dilsel

Doğa

Sosyal-kişiler Arası

Mantıksal-Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

                          

 

 

Öğrencilerin  konuyu okuyup yorum yapmalarına olanak verilir.

 

 Öğrencilerin  mantığın ne olduğunu öğrenip ,  örnek vermeleri istenir , bu şekilde öğrencilerin düşünmesini sağlayarak  , analiz yapılması , bu yolla mantıksal ,içsel zekalarının harekete geçmesine yardımcı olunur.

 

Anlam ve tanımlama ilişkisini analiz eden öğrenciler , kavrama düzeyinin üzerine çıkarak öğrenmeyi  öğrenmeyi öğrenirler.

 

Öğrenciye   sorular sorulur  öğrencinin uygulama   basamağında   davranışlar yapmaları beklenir. Böylece mantıksal zekalarını kullanmaları sağlanacak.,

 

 

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri.

 

Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.

1-Mantığı sistematik hale getiren kimdir?

2- Mantık doğrusu nedir , örnek veriniz .

Dersin diğer derslerle ilişkisi

Kelimelerin düzgün telaffuzu konusunda edebiyat öğretmeni ile iş birliği sağlanacak

BÖLÜM IV

Planın Uygulamasına İlişkin Açı lamalar

 

 

                                                                                                                      16-20/09/2013

       Ziya ÖZCAN                                                                                          Uygundur                                

 

      Ders öğretmeni

                                                                                                                      Okul Müdürü  

 

Eyl 142013
 

FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.HAFTA GÜNLÜK DERS PLANI WORD OLARAK İNDİR                                                                                 DERS PLANI

BÖLÜM I

 

Okulun adı

SALBAŞ  LİSESİ

Dersin adı

FELSEFE

Sınıf

11SOS/A-11TM/A

Hafta

1

ÜniteninAdı/No

I.ÜNİTE / Felsefye Giriş

Konu

Müfredat Hakkında Bilgi Verilmesi

1.ÜNİTE  - FELSEFEYLE TANIŞMA

A-Felsefe Nedir?

1-Felsefenin Anlamı

2-Felsefenin Alanı

3-Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu (İşlevi)

 

 Önerilen süre

80 dk.

BÖLÜM II

Öğrenci kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

1. Felsefenin ne demek olduğunu sorgulama.

2. Felsefe ve hikmet (bilgelik/sophia) arasında bağ kurma.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım    /  Soru-Cevap / Tartışma /Beyin fırtınası

 

Kullanılan Eğitim teknolojileri-

Araç,gereçler ve Kaynakça

MEB onaylı  Lise felsefe ders kitabı

Ahmet ARSLAN

Felsefeye Giriş

 

Öğretme-Öğrenme

Etkinlikleri

 

Sözel-Dilsel

Doğa

Sosyal-kişiler Arası

Mantıksal-Matematiksel

İçsel-Bireysel

Görsel-uzaysal

Ritmik-Müziksel

Kinestetik-Bedensel

                   

Öğrencilerden  felsefenin anlamını tanımını işlevlerinin  neler olduğunu  ne anlama geldiğini  öğrenmelerini ve   düşünerek , örneklerle açıklamaları istenecek   , analiz yapmaları soyut , uzamsal ve   mantıksal -  matematiksel zekalarının gelişmesi sağlanacaktır.

 Öğrenciler bu  problemleri tartışır ve kavramları örneklerle açıklarlar böylece analiz ve sentez yapmayı öğrenirler , böylece mantıksal ve uzaysal zekalarını geliştirirler.

Öğrencilerin konuları okumaları sağlanarak sözel-dilsel yeteneklerini kullanmaları sağlanır ve bu yeteneklerinin geliştirilmesin yardımcı olunur.

 

Bu bilgileri derinlemesine düşünmeleri istenerek , kendi başlarına düşünme yeteneklerinin gelişmeleri sağlanarak içsel-bireysel zekalarının gelişmesine yardımcı olunacaktır.

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme: öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme. Gurupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme değerlendirme.Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri öğrene hızında olan öğrenciler için ek ölçme değerlendirme etkinlikleri.

Dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için ,hazırlık ve dersi sunma aşamasında sorulan sorulardan bazıları yöneltilerek cevaplamaları istenecek, değerlendirilecek , yanlışlar ve eksikler tamamlanacak.

1-Felsefe neden iyonyada ortaya çıkmıştır?

2-Felsefenin kaynağı nelerdir?

Dersin diğer derslerle ilişkisi

 

BÖLÜM IV

 

Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

            Ziya Özan                                                                                        16-20/09/2013

Felsefe Grubu Öğretmeni                                                                              uygundur

 

 

                                                                                                                          Okul  Müdürü