Ahlak felsefesi ve temel kavramları etkinlik soruları çalışma sayfası

Ahlak felsefesi etkinlik çalışma sayfası

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramı yazınız.

  • İnsana toplum içindeki eylemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini ………………. düzenler.

 

  • Ahlak üzerine sistemli bir düşünme , soruşturma , ahlaki hayata dair bir araştırma ve tartışma ……………………….. nin konusunu oluşturur.

 

  • Bireyin yaptığı eylemin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu ;yaptığımız davranışın iyi yada kötü olduğunu yargılama gücümüz ………………….. olarak adlandırılır.

 

  • Ahlak yargıları eylem alanıyla ilgili olarak ……………………………. ortaya koyan yargılardır.

 

  • ………………….. Seçme hakkına sahip olan bireyin sürekli olarak iyiyi tercih edip iyiye yönelmesidir.

Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazarak cevaplandırınız.

  • (………) Ahlak felsefesi durağan ve tüm toplumlarda aynı anlamı ifade eder.

 

  • (………) Hangi eylemin insana yaraşır bir yaşama katkıda bulunduğunu göstermeye çalışan ahlak felsefesidir.

 

  • (………) Bir insanın doğru bir eylemde bulunabilmesi için sahip olması gereken nitelikler erdemliliktir.

 

  • (………) Bir ahlaki eylemi yapmaya karar vermek , ahlaki eylemi yapmak veya o eylemin getireceği sonuca ulaşmak demektir.

 

  • (………) Bireyin yapmış olduğu davranışların sonuçlarını üstlenmsi sorumluluk kavramı ile ifade edilir.

Ziya Özcan

CEVAPLARI AŞAĞIDADIR

 

 

 

 

Boşluk Doldurma

Ahlak -Ahlak felsefesi- Vicdan-Olması gerekeni- Erdem

Doğru-yanlış Sorular

Y-D-D-Y-D

Be the first to comment

Leave a Reply