12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları 

 12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 

1-) Aşağıdaki konulardan hangisi üzerine açık oturum yapılması daha uygun olur?

A) Modern dünyada ekonomik bunalım.

B)Maddenin yapısı ve doğadaki yeri.

C)Zeka türleri ve gelişimi

D)Özürlü çocukların eğitimi

E)Şiirin edebiyattaki yeri

 

 2-) Aşağıdaki kelimeleri yapısına ve çeşidine göre tablodaki uygun yerlere yazınız.

 

“Birkaç,evi,hastane,esaslı,bütün,seven,izleyici,mısra,kuşkulu,birçok,küçük,buraya”

 

 

İSİM

Basit İsim  
Türemiş İsim  
Bileşik İsim  
 

SIFAT

Basit Sıfat  
Türemiş Sıfat  
Bileşik Sıfat  

 

 

3 -) Bir konferans  verecek olsanız ,aşağıdakilerden hangisi en uygun konu olurdu?

 

A) Montaigne ve edebiyatta deneme.

B) Küresel krizin ülkemize etkisi.

C) Silahsızlanmanın dünya barışına katkısı yada zararları.

D)Türkçülük akımının kültürümüze etkisi.

E)Teknik imkanlar mı yoksa gelişme düşüncesi mi ülkeyi kalkındırır.

 

 

4-)”Belediye tarafından inşa edilmekte olan dokuz katlı mağazanın inşaatı ekim ayında bitecek ve faaliyete geçecektir.”

 

Bu cümledeki anlatın bozukluğunun nedeni , aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Nesne eksikliği

B)Gereksiz sözcük kullanılması

C)Yüklem eksikliği

D)Yükleme ek eylem getirilmesi

E)Özne eksikliği.

 

 

5-) Aşağıdaki türlerden hangisinde  dinleyici konuşmalara hiç katılmaz?

 

A) Konferans

B)Açık Oturum

C)Sempozyum

D)Forum

E)Münazara

 

 

6-) Forum dileyicisinin özelliklerinden beş tanesini yazınız.

 

 

7-) Aşağıdakilerin hangisinde ya da hangilerinde iyelik eki kullanılmıştır?

 I.Biliyorum, evleri uzaktaymış.

II. Çocukları  okula bugün sen götür.

III.O çocuğun gözleri her şeyi görür.

IV.Bize olan sevgileri hiç bitmeyecek.

V. Yaşlıları ilgisiz bırakamayız.

 

A) Sadece I         B) Sadece V         C)II ve IV         D) I.III. IV         E)II

 

 

😎 Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 

 

 

a-) Dinleyicilerde belli bir birikim olması tüm……………………………………………………türlerinde olması gereken bir özelliktir.

 

b-)Açık oturumda konu çeşitli yönlerden tartışılırken…………………………………………………………………’larda daha çok konu çeşitli yönleriyle açıklanır.

 

 

c-)………………………………………..’ da konuşmalar en  fazla 20 dakika ile sınırlıdır ve sonunda forum yapılmak istenirse  toplam   süre bir saati aşmamalıdır. Konuşmalarda da tartışmadan çok konu çeşitli yönleriyle  açıklanır.

 

 

d-) Açık oturumların amacı şudur  …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….

 

 

e-) Açık oturumlarda konuşmacı sayısı…………………………………………………….arasında değişir.

 

9-) Aşağıdaki cümlelerin hangisi ya da hangileri anlamı bakımından olumlu cümledir?

 

I. Bu söylenenler doğru olmaz.

II.Yaşlı, annesini  evine bıraktı

III.seni  sürekli dinlemiyor değilim.

IV.Yazdıklarını çözebilen yok şimdiye kadar.

 

A) Sadece I  B) II ve III   C)Sadece III     D)I ve III  E)I.ve IV

 

10-)

SÖYLÜYORUM SİZE

Ben doğayı sevdim

Her şey onda gizli çünkü

Örneğin bir yaprak nasıl terk eder

Sonbaharda doğayı

Yada kar nasıl çıldırır zemheri kışları sokaklarda

Her şey  doğada gizli ; söylüyorum size

Ay yeryüzünü sararken nasıl titretir geceyi

Güneş nasıl parlar avuçlarında buharlaşan nemlilikle

Hadi sor bilgelere

Yeryüzü nasıl donatır birden bire hislerimizi…

 

Murat AKARSU

“Söylüyorum Size” şiirinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisin daha ağırlıklı olarak izleri görülmektedir?

A)Öyküleme    B) Benzetme    C)Tartışma    D)Açıklama    E)Örnek Gösterme

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

CEVAP-1) A

 

CEVAP-2)

 

İSİM

Basit İsim  Evi ,Mısra
Türemiş İsim İzleyici
Bileşik İsim Hastane ,Buraya
 

SIFAT

Basit Sıfat Bütün, Küçük
Türemiş Sıfat Esaslı,Seven,Kuşkulu
Bileşik Sıfat Birkaç, Birçok

 

 

 

CEVAP-3) A

 

 

CEVAP-4) E

 

CEVAP-5) C

 

CEVAP-6) a. Konu dışına çıkacak sorulardan kaçınmalıdır.

              b.Sorular ve açıklamalar için izin alır

              c.Sorduğu soruları kısa ve açık sorar

              d.Kırıcı olmaktan kaçınır

              e.Konuyla ilgili birikime sahip olmalıdır.

 CEVAP-7) D

 

😎 Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 

 

 

a-) Dinleyicilerde belli bir birikim olması tüm…SÖZLÜ ANLATIM…..türlerinde olması gereken bir özelliktir.

 

b-)Açık oturumda konu çeşitli yönlerden tartışılırken………KONFERANS VE SEMPOZYUMLARDA……’larda daha çok konu çeşitli yönleriyle açıklanır.

 

 

c-)…SEMPOZYUM’ da konuşmalar en  fazla 20 dakika ile sınırlıdır ve sonunda forum yapılmak istenirse  toplam   süre bir saati aşmamalıdır. Konuşmalarda da tartışmadan çok konu çeşitli yönleriyle  açıklanır.

 

 

d-) Açık oturumların amacı şudur  KÜLTÜREL KALKINMA ,ÇEŞİTLİ MESELELERİN ÇÖZÜMÜ ve  KONUYA  FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI GETİRMEKTİR

 

e-) Açık oturumlarda konuşmacı sayısı………3 İLE 5…….arasında değişir.

 

 

 

CEVAP-9)    B

 

CEVAP-10)  C

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: 12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları , soruları sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı,ara,bul,bedava,lise son,Türkçe,4. , örnek sınav, sınavı,imtihanı,test,çalışma yaprakları,indir,download,II.yarıyıl,2011-2012,yoklama,yazılısıBe the first to comment

Leave a Reply