logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 04-23-2014
Saat: 16:17

FelsefeAcademisi.Com

Academi Öğrenmeyi Öğretir.
Site Map Contacts anasayfa

Üye Panelİ

Hukuk Köşesi

Hukuk ile ilgili her türlü sorununuzu Hukuki Sorunlarınız sayfamızdan yada hukuk@felsefeacademisi.com adresine gönderebilirsiniz

Duyurular

Felsefe Grubu ile ilgili Dosyalarınızı yada Yazılı Sorularınızı ecemziya01@gmail.com adresine gönderin yayınlayalım."Başka sitelerden kopyalanan yazılı soruları veya cevap anahtarı olmayan sorular yayınlanmayacaktır"

Her türlü hukuki sorularınızın yanıtı için;"Hukuki Sorunlarınız" sayfamızı ziyaret edin.

YGS-LYS Puan Hesaplama aracımıza"Buradan" ulaşabilirsiniz.

REKLAM

reklam

Sayaç ve Dost Sİteler


Eğitim ve Ögretim Ödev
yazarYazar: admin | tarihTarih: 6 Eylül 2013 / 13:09

 

Sevgili öğretmen arkadaşlarım; siteyi kurmamadaki amaç

ülkemizde çok ciddi bir eksiklik olan felsefe ,sosyoloji , psikoloji

,mantık ve Demokrasi derslerinin her türlü döküman ve materyal

ihtiyacını karşılayacak bir depo oluşturmaktır.

Bunu bir kişinin yapması imkansızdır, o yüzden siz meslektaş ve

branşdaşlarımdan isteğim ; sizlere ait yazılı, test, konu anlatımı ,

sunu , slayt , plan , zümre ve her türlü dosyayı sitemize gönderip,

bu sitenin “FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLERİNİN SİTESİ” haline

getirmenizdir. Her türlü ürününüz adınıza yayınlanacaktır.

Yardımlarınızı bekliyor , Yeni eğitim öğretim yılınada başarılar

diliyorum.

DOSYALARINIZI ecemziya01@gmail.com ADRESİNE

GÖNDEREBİLİRSİNİZ

 

    ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

yazarYazar: admin | tarihTarih: 21 Nisan 2014 / 16:51

Salbaş Anadolu Lisesi Sosyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınav Soruları

1-Toplumsal kurumlardan olan Eğitim kurumunun diğer kurumlara olan etkilerini örneklendirerek açıklayınız.

2-Evlilik türlerinin şemasını çizerek ,iki tanesini örneklerle açıklayınız.

3-Enflasyon, Devalüasyon , Revalüasyon, Resesyon kavramlarını örneklerle açıklayınız.

4-Kültürel etkileşimin toplumlara faydaları ve zararları var mıdır varsa örneklerle açıklayınız.

5-Din kurumunun toplumların gelişimi ve değişimi üzerindeki etkisini tartışınız.

ZİYA ÖZCAN

                                                                      FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

yazarYazar: admin | tarihTarih: 20 Nisan 2014 / 22:57

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI WORD DOSYASI İNDİR

ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Aşağıdaki ifadelerden Doğru olanlara D Yanlış Olanlara Y yazınız.(12 puan)
1-Deneysel Psikolojisi psikolojinin uzmanlık alanlarından biri değildir.( )
2-Korelasyon tek veri ilke hesaplanan bir yöntemdir.( )
3-Psikoloji biliminde öngörü özelliğinin olduğu doğrudur. ( )
4-Psikoloji bilimi metafiziksel özelliğe sahiptir.( )
5-Endüstri psikolojisi aynı zamanda sanayi psikolojisidir. ( )
6-Eğitim psikolojisi aynı zamanda okul psikolojisidir.( )
Aşağıdaki Test sorularının Doğru Cevabını İşaretleyiniz.(10 Puan)
1-Psikolojinin davranışlarını tespit etmek
İstemesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A-Davranışları öngörme B-Davranışları kontrol etme
C-Davranışları yönlendirme D-Davranışları yargılama
E-Anlama ve açıklama
2-Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin Uyduğu kurallardan biri değildir?
A-Normatiflik B-Olgusallık C-Nesnellik D-Nedensellik E-Genel-geçerlik
3-Aşağıdaki davranışlardan hangisi gözlemlenebilir davranışa örnek olmaz?
A-Bir çocuğun ağlaması B-Özlediği birine sarılma C-Bir problemin çözüm yolunu düşünme E-Acıkan birinin yemek yemesi D-Öfkelenen birinin kavga etmesi
4-Aşağıdakilerden hangisinin korelasyon kat sayısının değeri en azdır?
A)-0,20 B)-0,45 C)0,60 D)-0,60 E)0,70
5-Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin yöntemlerinden değildir?
A)Biyografi B)Gözlem C)Test D)Korelasyon
E)Mülakat

1-Psikoloji ‘’insanlar nasıl olmalıdır’’ sorusunun değil ‘’İnsanlar nasıldır’’sorusunun cevabını araştırır.İfadesi Psikoloji biliminin hangi özelliğini örneklendirir? Gerekçesi ile açıklayınız. (10 puan)

2-‘’Psikoloji; kişilerin iç ve dış uyarıcılar karşısında ne gibi tepkiler gösterdiğini inceler.’’ İfadesi hangi ekole örnek olup bilimin hangi özelliği ile örtüşür?Açıklayınız.(10 puan)

3-‘’Öğretmenin konuyu anlatış biçiminin öğrenci başarısında büyük ölçüde önemli olduğu saptanıyor.’’Bu araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenleri göstererek açıklayınız.(5+5)

4-‘’İnsanlar kendi hatalarını başkalarının gözüyle seyretmelidir.’’ İfadesi davranışları anlamada neyin olumsuz etkisini gösterir? Açıklayarak hangi ekolle ilgili olduğunu gerekçesi ile yazınız(5+5)

5-‘’Başkalarının yolunda yürüyenler ayak izi bırakmazlar.’’ İfadesi psikolojinin uzmanlık alanlarından hangisine ters düşmüş olabileceğini gerekçesi ile açıklayınız.(5+5)

6-Biyografiyi açıklayarak hangi ekol ve uzmanlık alanında geçerli olduğunu yazınız.(4+3+3)

Aşağıdaki Boşlukları Doğru Olarak Doldurunuz. (18 Puan)
1-‘’Geçmiş geleceğin öğretmenidir’’ ifadesi psikolojide ………………….. yöntemine örnektir.
2-‘’Bedenimizi hasta eden ruhumuzun baskılarıdır.’’ ……………………… ekolüne örnektir.
3-‘’Altmışında zurna çalan ancak korulukta çalar.’’ İfadesi uzmanlık alanlarından ………………._……………’ye örnektir.
4-‘’Yetenek oyun kazandırır.Ekip çalışması ise şampiyonluk.’’ İfadesi uzmanlık alanlarından …………..ne örnektir.
5-Deneysel yöntemde ……………………….ve…………………… grubu olmak üzere iki çeşittir.
6-Freud’a göre toplum baskısı ………………….. olarak ifade edilir.

WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN ÜSTTEKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

yazarYazar: admin | tarihTarih: 19 Nisan 2014 / 22:05

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV KARMA SORULARI İNDİR

Anadolu Lisesi 10. Sınıf Psikoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Çalışma Soruları Hazırlık
SORULAR

1- Annesi dışarı çıkacağı için küçük kardeşine bakma zorunda olan kişi parkta bekleyen arkadaşlarını yanına gidememektedir” Bu kişinin durumunu anlatan çatışma türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir
A)Yaklaşma- yaklaşmama  B)Yaklaşama –yaklaşma   C)Kaçınma- kaçınma D)Kaçınma –yaklaşma  E)Dengeleme

2-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi anormal davranışın nedenleri arasında gösterilir?
A)Yaşanılan ülke       B)Boy-kilo      C)Fiziksel özellikler        D)Cinsiyet-yaş         E)Meslek

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıları hastanesinin kurucusun ismi verilmiştir?
A)Zekeriya Beyaz         B)Yıldırım  Aktuna   C)Mazhar  Osman      D)Mazhar  Alanson     E)Muzzaffer Şerif

4-Çatışma yaşayan bir birey aşağıdakilerden hangisini hisseder?
A)Çekilme       B)Hayal kırıklığı           C)Engellenme           D)Korku              E)Karasızlık

5-“Aşağıdaki hastalılardan hangisi   ağırlık bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Şizoferni     B)Mani             C)Fobi                 D)Obsesyon             E)Nevrasteni

Verilen bilgilerden doğru olanın başına D ,  yanlış olanın başına (Y)  koyarak cevaplandırınız.
6……Stresin yaratığı fizyoloji etkileri yazınız.
7………Birey bütün gruplar isteyerek katılır.
8………Gençlik dönemi rahat ve mutlu bir dönmedir.
9……..Kimlik(benlik) diğer bireylere benzeyen davranışlarımızdır.
10…….Anormal davranış, tepkinin süresinin ve şiddetinin abartılı olması durumudur.
Aşağıdaki  tümcelerde  boş bırakılan yere doğru sözcükleri  yazınız.
11-Asosyal  olan ve kurallara uymayan tiplere…………………………………..denir
12-Ortak bir amaç için oluşturulan  ve en az iki kişiden oluşan topluluklar ………………………………….denir
13-Başkaları   istediği için davranışta   bulunmaya………………………..denir.
14-Duygu,düşünce ve davranışlar………………………………………………oluşturur.
15-Kendilerine yön çizemeyen genç bireyler……………………………………yaşarlar
Aşağıdaki soruların yanıtlarını boş bırakılan yere yazınız.
16-Grup   türlerini  yazınız
17-İkna olma- itaat etme-benimsem  kavramlarını tanımlayınız.
18-Sosyal psikolojinin yararlandığı bilimleri yazınız
19-Anormal davranışların nedenlerini yazınız.
20-Benimsenen kurallara uyulmaz.

 

yazarYazar: admin | tarihTarih: 17 Nisan 2014 / 22:48

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV TEST SORULARI VE CEVAPLARI WORD DOSYASI İNDİR

 

Lise 10.Sınıf psikoloji dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları

1. Aradığımız, yaklaştığımız, ulaşmak istediğimiz uyarıcılardır. Bu tür uyarıcılara ödül de denir.”

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumlu hedef         B) Olumsuz hedef            C) Ceza            D) Güdülenme
2. Aşağıdakilerden hangisi “duyarsızlaşma”ya örnek verilebilir?
A) Teneffüs zili çaldığında öğrencilerin dışarı çıkması
B) Önceleri uçağa binmekten korkan birinin zamanla korkusunun geçmesi
C) Bireyin, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi
D) Sıcak ütüye elleyen bir çocuğun, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması
E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen çocuğun derslerine iyi çalışması

3. Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.
Parçada verilen anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Aşırı uyarılma     B) Duyarsızlaşma     C) Alışma           D) Unutma        E) Yetersiz uyarılma

4. Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin aldığı “duyum” yanlış verilmiştir?
A) Göz – Görme                   B) Deri – Dokunma        C) Kulak – İşitme                D) Burun–Tatma      E)  İç kulak-Denge

5.“Bireyden bireye farklılık gösteren, hatta aynı bireyde zamanla değişebilen; bireyin, iki uyarıcı arasındaki farkı ayrıt edebildiği nokta”ya ne ad verilir?
A) Farklılaşma eşiği    B) Duyum eşiği     C) Üst eşik          D) Eşik                 E) Alt eşik

6. “Televizyonda gördüğümüz bir kişiyi kaş, göz ve kulak şeklinde parçalar halinde algılamayız, bir bütün olarak algılarız.”
Parçada örneklendirilen durum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Algıda değişmezlik      B) Algı yanılması         C) Algıda seçicilik       D) Algıda bütünlük         E) Algı

7. Aşağıdakilerden hangisi dürtüler için söylendiğinde doğru olmaz?
A) Öğrenilmeden yapılan davranışlardır
B) Bilinçli olarak yapılmazlar
C) Doğuştan donanımla kazanılır.
D) Türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür
E) Canlı tarafından nedeni bilinen davranışlardır

8.“Bakma ayrı, görme ayrıdır” bu ikisi arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?
A) Güdü- refleks     B) Duyum- içgüdü     C) Duyum- algı         D) Duyum eşiği- uyum        E) Duyum- alışkanlık

9. Davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara ne ad verilir?
A) Güdü     B) Pekiştireç  C) Algı         D) Sönme        E) Duyum

10.” Farklı bireyler aynı uyarıcıyı birbirlerinden farklı algılayabilir. Belirli bir uyarıcı aynı birey tarafından da farklı koşullarda farklı algılanabilir.”

Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisindeki farklılık olamaz?
A) Uyarılan duyu organı   B) Dürtü ve güdüler   C) Öğrenme   D) Beklenti      E) Dikkat

11. İşlevselliğini yitirmiş davranışlar,  pekiştireçler verilmediği zaman,  giderek zayıflar ve sonunda ortadan kalkar. Bu duruma ne ad verilir?
A) Ceza        B) Ödül         C) Pekiştireç        D) Güdülenme              E) Sönme

12. Aşağıdakilerden hangisi duyum ve algının ortak özelliklerinden biridir?
A) Uyarıcının tam bir kopyası olma
B) Bilgi işlemleme aşamalarında gerçekleşmesi
C) Bellekten kısa sürede silinme
D) Uyarıcıyı anlamlandırma
E) Beklentilere göre değişme

13. Aşağıdakilerden hangisi derideki alıcıların sağladığı    duyumlardan değildir?
A) Ağrı B) Basınç  C) Acı   D) Denge  E) Sıcaklık

14. Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Suya batırılan çubuğu kırık görme
B) Tren raylarını uzakta birleşiyor görme
C) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme
D) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma
E) Gece çöp tenekesini köpek sanma

15. Alışmanın ve duyarlılaşmanın meydana gelmesindeki temel etken aşağıdakilerin hangisidir?
A) Uyarıcının tekrarlanması        B) Uyarıcıyı oluşturan enerji türü        C) Uyarıcıyla ilk kez karşılaşılması
D) Uyarılan duyu organının hangisi olduğu               E) Uyarıcının miktarı

16. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.
B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.
C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.
D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.
E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer

17. Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında doğuştan donanımın  rolü diğerlerine göre en fazladır?
A) Bilgisayar klavyesini kullanması                B) Zeybek oynaması               C) Dilini burnuna değdirmesi
D) Geometri problemini çözmesi                     E) Bisiklete binmesi

18. İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?
A) Yuvarlanan topunu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması
B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması
C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması
D) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi
E) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması

19. Ahmet ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş,  ailesinin ve akrabalarının sahip olduğu değerleri benimseyerek onlarla uyuşan bir kimlik geliştirmiştir.
Ahmet’in kimlik bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?
A) Başarılı kimlik statüsü
B) Kararsız kimlik statüsü
C) Kimlik kargaşası
D) Moratoryum
E) Erken bağlanmış kimlik statüsü
20. “Bir bireyin aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini diğerlerine göre en önce gidermeye çalışması beklenir?
A) Birlikte olma gereksinimi
B) Güvende olma gereksinimi
C) Bilişsel gereksinimler
D) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
E) Fizyolojik gereksinimler

Eray GÜNAL
B gurubu
1    A
2    B
3    C
4    D
5    A
6    D
7    E
8    C
9    B
10    A
11    C
12    B
13    D
14    E
15    A
16    B
17    C
18    D
19    E
20   E

yazarYazar: admin | tarihTarih: 14 Nisan 2014 / 21:02

11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI TEST SORU VE CEVAPLARI

1.)I-Kişisellik

        II-Yaratıcılık

        III-Kalıcılık

        IV-Nesnellik

       V-Özgünlük

Yukarıdaki özelliklerin hangileri sanat eserinde bulunur?

A)I-II-III-IV-V            B)II-III-V        C) I-II-III

D)II-V                         E)I-II-III-V

 

2.) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve sanatın ortak özelliklerinden değil­dir?

A)Felsefe gibi sanatta insana özgü olmaları

B) Felsefe de sanatın da; doğayı ve insan varlığını konu edinmeleri

C)Her ikisinin de zorunlu olarak uymaları gereken belirli bir yöntemlerinin olmayışı.

D) Her ikisinin de ürünlerinin doğrulanamaz ya da yanlışlanamaz bir yapıda olmaları.

 E) Her ikisindeki ürünlerin aynı kaynaktan doğmaları.

 

3.) Bir unsurun sanat sayılması için bazı şartların gerçekleşmesi zorunludur.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sanatta zorunlu olan şartlar bir arada verilmiştir?

Alımlayıcı, süje -sanat eseri- Sanatçı

Eleştirmen, süje -sanat eseri- Sanatçı

Doğa-Alımlayıcı, süje – Sanatçı

Alımlayıcı, süje -sanat eseri- yaratıcılık

Sanatsal Ürün  -sanat eseri- Sanatçı

 

4.)Mükemmelliği arayan sanatçı, doğada var olmayan bir şeyi yaratmalıdır.Bu yaklaşıma göre, gerçek ve iyi bir sanat eseri, sanatçının hayal gücünü kullanarak oluşturduğu eserdir. Yukarıda açıklaması yapılan kuram hangi seçenekte verilmiştir?

A) Taklit                   B) Oyun                    C)Yaratma 

D) Varoluşsal           E) Pragmatik

 

5.) Aşağıdaki filozoflardan hangisinin Ahlak  konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır?

A)Sokrates  B) Hobbes  C) Nietzsche D)Epikür  E) Prokotkin


4.)Sokrates’ göre: “Hiç kimse bilerek kötülük yapamaz , olsa olsa bu davranışlarının sebebi bilgisizliktir ,oysa kötülük yapandaki bu değerler uyku halindedir ,bunlar uyandırıldığı zaman sorun kalmayacaktır.” Bu parçada  aşağıdakilerden hangisi vurgulanmış olamaz?

A)İnsanların kötü olmadığı 

B) İnsanların  eğitimle bilgi düzeyine çıkarılabileceği

C) Tüm değerlerin doğuştan olduğu

D)  Doğuştan, insanın kötü olmadığı

E) Bilgisizliğin kaynağının kötülük olduğu

 

 5.) ‘Sanatçının ele alıp ,Sanatın potasında erittikten sonra estetik haz vermeyen hiçbir obje ya da acı olay yoktur. Umutsuz bir aşkı anlatan şarkıdan ,bir savaş filminden estetik haz almamız ve güzel olarak nitelememiz bu nedenledir.’

Bu parçada ,aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Gerçeklikteki güzel ile sanattaki güzel birbiriyle örtüşmez.

B)Sanatçı, eserlerinde doğadaki gerçekliği taklit eder.

C) Sanat olay yada nesnelerin görünümünü değiştiremez.

D)Sanat, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinliktir.

E)Sanatçı sanatı yoluyla nesnelerin görünümünü değiştirir.

 

6.) Kritisizim için  hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Bilginin başlangıcı deneyimdir

B)Rasyonalizm ile Pragmatizmin sentezidir.

C)Savunucusu Kant’tır.

D)Bilginin sınırları duyularımızın sınırlarıdır.

E)Doğru bilgiye ulaşmak olanaklıdır.

 

 

7.) Ceren arkadaşlarıyla huzurevi ziyaretine gider ;ancak arkadaşlarının çeşitli ve büyük hediyeler getirdiğini görünce üzülür ve çekilip bir kenarda ağlar ,onu gören huzurevi sakinleri yanına giderek” önemli olan senin buraya gelmen ve niyetindir ,bizim hediyeye değil senin sevgine ihtiyacımız var.” Diyerek Ceren’i teselli etmişlerdir.

Huzurevi sakinlerinin bu davranışı aşağıdaki filozofların hangisinin ahlak görüşü ile örtüşmektedir?

 

A) Platon   B) Sokrates   C) Kant  D) Nietzsche  E) Gazali

 

 

8.) Platona göre ahlaki yargılar :”hırsızlık yapmak kötüdür ,ya da iki kere iki dört’tür” yargısı kadar nesneldir.

Bu durumda platon ahlaki yargılar için  aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?

A)Ahlaki değerler özneldir.

B) Mutlak olarak doğru yada yanlışlanabilir.

C) Bireyin kanılarına bağlı değildir.

D) Bireysel eğilimlerden bağımsızdır.

E) Bireysel bakış açısının dışındadırlar.

 

9.)

I-Onun Adı Kırmızı (Roman)

Sanat

Estetik

II-Babilin Asma Bahçeleri

Sanat

Estetik

III-Buda Heykeli

Estetik

IV-Niagara Şelalesi

Estetik

V-Damlataş Mağarası

Estetik

Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış varlıkların estetik yada sanatsal değer içerip içermediği eşleştirmesi yapılmıştır, hangi numaralı varlıkların eşleştirmesi doğru yapılmıştır?

 

A) II-III-IV           B) I-II-IV-V            C)I-IV-V 

D) I-III-IV             E) III-IV-V

 

Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelen Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşırlar. Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyar. Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım.” Demiştir. Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymamıştır. Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alır.

Aşağıdaki  10 .11. 12. 13 . 14. 15. soruları  yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 

 10.) Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelmeleri.

A) İyi                        B)Kötü                  C)Vicdan  

 D)Ahlak yasası        E) Erdem

 

11.) Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşmaları.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar   

D)Ahlak yasası 

E) Erdem

 

12.) Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyması.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar  

D)Ahlak yasası   

E) Erdem

13.) Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım,” demesi.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar  

D)Determenizm   

E) İndetermenizm

 14.) Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymaması.

 A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Vicdan  

 D) Özgürlük       

 E) Erdem

 

15.) Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alması.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar   

D)Determenizm   

E) İndetermenizm

 

 16.)  Aşağıdaki filozoflardan hangisinin varlık konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır

 A)Hobbes                 B)Aristo               C) La Mettrie  

D) Marks                   E) Demokritos

 17.) “Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, kişiliğimizi ,doğallığımızı bozar ,oysa insan doğası gereği iyidir. Her türlü yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için ,yasanın her türlüsünü reddetme yok etmek gerekir”

Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hedonizm        B)Egoizm         C) Anarşizm

D)Fayda ahlakı      E)Sezgi ahlakı


18.)” Herkesin , üzerinde anlaşabileceği ortak estetik bir yargının varlığını savunanlar kendilerini kandırmanın dışında bir iş yapmamaktadırlar.”

Bu görüşte olan biri aşağıdaki filozoflardan hangisi ile aynı düşünceyi paylaşıyor olabilir?

 A)Platon     B) Aristo    C) Kant    D) Hegel    E) Croce

  19.) “Toplumlar bugün sahip oldukları bilgiler den yola çıkarak geleceklerindeki bilimsel buluşların ne düzeyde olabileceğini kestirebilselerdi dünyada başa çıkılamayan sorun kalmazdı.”

Parçada bilimin hangi özelliği eleştirilmiştir?

 A)Öngörülülüğü        B) Nesnelliği  C)Birikimliliği

D) Deneyselliği         E)Akılcılığı

 

20.)“Kardeşim senin yaptığın resimden zaten başka bir şey beklenemezdi , kendinle çelişen bir şey yapmamışsın.”

Yukarıda söz konusu olan kişi aşağıdaki görüş ya da kuramların hangisinin sanat anlayışı ile paralellik  gösterir?

A)  Yaratma kuramı   

B)  Oyun kuramı

C)  Taklit kuramı

D)  Hümanistik kuram

E)   Nihilist kuram

 

 BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

yazarYazar: admin | tarihTarih: 7 Nisan 2014 / 20:25

11.SINIF FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

AD SOYAD:

SINIF          :

NO               :                                                 SORULAR

 1.) “Kardeşim senin yaptığın resimden zaten başka bir şey beklenemezdi , kendinle çelişen bir şey yapmamışsın.”

Yukarıda söz konusu olan kişi aşağıdaki görüş ya da kuramların hangisinin sanat anlayışı ile paralellik  gösterir?

A)  Yaratma kuramı   

B)  Oyun kuramı

C)  Taklit kuramı

D)  Hümanistik kuram

E)   Nihilist kuram

 2.) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve sanatın ortak özelliklerinden değil­dir?

A)Felsefe gibi sanatta insana özgü olmaları

B) Felsefe de sanatın da; doğayı ve insan varlığını konu edinmeleri

C)Her ikisinin de zorunlu olarak uymaları gereken belirli bir yöntemlerinin olmayışı.

D) Her ikisinin de ürünlerinin doğrulanamaz ya da yanlışlanamaz bir yapıda olmaları.

 E) Her ikisindeki ürünlerin aynı kaynaktan doğmaları.

3.) Bir unsurun sanat sayılması için bazı şartların gerçekleşmesi zorunludur.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sanatta zorunlu olan şartlar bir arada verilmiştir?

A)     Alımlayıcı, süje -sanat eseri- Sanatçı

B)      Eleştirmen, süje -sanat eseri- Sanatçı

C)      Doğa-Alımlayıcı, süje – Sanatçı

D)      Alımlayıcı, süje -sanat eseri- yaratıcılık

E)       Sanatsal Ürün  -sanat eseri- Sanatçı

4.)Mükemmelliği arayan sanatçı, doğada var olmayan bir şeyi yaratmalıdır.Bu yaklaşıma göre, gerçek ve iyi bir sanat eseri, sanatçının hayal gücünü kullanarak oluşturduğu eserdir. Yukarıda açıklaması yapılan kuram hangi seçenekte verilmiştir?

A) Taklit                   B) Oyun                    C)Yaratma 

D) Varoluşsal           E) Pragmatik

 

5.) Aşağıdaki filozoflardan hangisinin Ahlak  konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır?

A)Sokrates  B) Hobbes  C)Platon  D)Aristo  E) Kant

4.)Sokrates’ göre: “Hiç kimse bilerek kötülük yapamaz , olsa olsa bu davranışlarının sebebi bilgisizliktir ,oysa kötülük yapandaki bu değerler uyku halindedir ,bunlar uyandırıldığı zaman sorun kalmayacaktır.” Bu parçada  aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A)İnsanların kötü olmadığı 

B) İnsanların kötülüğünün eğitimle düzeltilebileceği

C) Tüm değerlerin doğuştan olduğu

D)  Bilgisiz insanın kötü olduğu

 E) Bilgisizliğin kaynağının kötülük olduğu

 5.) ‘Sanatçının ele alıp ,Sanatın potasında erittikten sonra estetik haz vermeyen hiçbir obje ya da acı olay yoktur. Umutsuz bir aşkı anlatan şarkıdan ,bir savaş filminden estetik haz almamız ve güzel olarak nitelememiz bu nedenledir.’

Bu parçada ,aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Gerçeklikteki güzel ile sanattaki güzel birbiriyle örtüşmez.

B)Sanatçı, eserlerinde doğadaki gerçekliği taklit eder.

C) Sanat olay yada nesnelerin görünümünü değiştirebilir.

D)Sanat, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinliktir.

E)Sanat geleceğe ışık tutan bir penceredir

 6.) Kritisizim için  hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Bilginin başlangıcı deneyimdir

B)Rasyonalizm ile Emprizmin sentezidir.

C)Savunucusu Kant’tır.

D)Bilginin sınırları duyularımızın sınırlarıdır.

E)Doğru bilgiye ulaşmak olanaksızdır.

7.)Ceren arkadaşlarıyla huzurevi ziyaretine gider ;ancak arkadaşlarının çeşitli ve büyük hediyeler getirdiğini görünce üzülür ve çekilip bir kenarda ağlar ,onu gören huzurevi sakinleri yanına giderek” önemli olan senin buraya gelmen ve niyetindir ,bizim hediyeye değil senin sevgine ihtiyacımız var.” Diyerek Ceren’i teselli etmişlerdir.

Huzurevi sakinlerinin bu davranışı aşağıdaki filozofların hangisinin ahlak görüşü ile örtüşmektedir?

A) Platon   B) Sokrates   C) Kant  D) Nietzsche  E) Gazali

8.) Platona göre ahlaki yargılar :”hırsızlık yapmak kötüdür ,ya da iki kere iki dört’tür” yargısı kadar nesneldir.

Bu durumda platon ahlaki yargılar için  aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?

A)Ahlaki değerler nesneldir.

B) Mutlak olarak doğru yada yanlışlanabilir.

C) Bireyin kanılarına bağlı değildir.

D) Bireysel eğilimlerden bağımsızdır.

E) Bireysel bakış açısıyla varlık kazanırlar.

 9.)

I-Onun Adı Kırmızı (Roman)

Sanat

 

II-Babilin Asma Bahçeleri

Sanat

Estetik

III-Buda Heykeli

Sanat

Estetik

IV-Niagara Şelalesi

Estetik

 

V-Damlataş Mağarası

Sanat

Estetik

 

Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış varlıkların estetik yada sanatsal değer içerip içermediği eşleştirmesi yapılmıştır, hangi numaralı varlıkların eşleştirmesi doğru yapılmıştır?

 A) II-III-IV           B) I-II-III-IV            C)I-IV-V 

D) I-III-IV             E) III-IV-V

 Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelen Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşırlar. Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyar. Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım.” Demiştir. Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymamıştır. Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alır.

Aşağıdaki  10 .11. 12. 13 . 14. 15. soruları  yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 10.) Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelmeleri.

A) İyi                        B)Kötü                  C)Vicdan  

 D)Ahlak yasası        E) Erdem

 11.) Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşmaları.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Ahlak yasası  E) Erdem

 12.) Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyması.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Ahlak yasası     E) Erdem

 13.) Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım,” demesi.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Determenizm    E) İndetermenizm

 14.) Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymaması.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Vicdan   D) Özgürlük         E) Erdem

 15.) Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alması.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Determenizm    E) İndetermenizm

16.)  Aşağıdaki filozoflardan hangisinin varlık konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır

A)Hobbes                 B)Aristo               C) La Mettrie   D) Marks                   E) Demokritos

 17.) “Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, kişiliğimizi ,doğallığımızı bozar ,oysa insan doğası gereği iyidir. Her türlü yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için ,yasanın her türlüsünü reddetme yok etmek gerekir”

Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hedonizm        B)Egoizm         C) Anarşizm  D)Fayda ahlakı      E)Sezgi ahlakı

18.)” Herkesin , üzerinde anlaşabileceği ortak estetik bir yargının varlığını savunanlar kendilerini kandırmanın dışında bir iş yapmamaktadırlar.”

Bu görüşte olan biri aşağıdaki filozoflardan hangisi ile aynı düşünceyi paylaşıyor olabilir?

A)Platon   B) Aristo  C) Kant  D) Hegel  E) Croce

 19.) “Toplumlar bugün sahip oldukları bilgiler den yola çıkarak geleceklerindeki bilimsel buluşların ne düzeyde olabileceğini kestirebilselerdi dünyada başa çıkılamayan sorun kalmazdı.”

Parçada bilimin hangi özelliği eleştirilmiştir?

A)Öngörülülüğü        B) Nesnelliği  C)Birikimliliği     D) Deneyselliği         E)Akılcılığı

 20.) I-Kişisellik

        II-Yaratıcılık

        III-Kalıcılık

        IV-Evrensellik

       V-Özgünlük

Yukarıdaki özelliklerin hangileri sanat eserinde bulunur?

A)I-II-III-IV-V            B)II-III-V        C) I-II-III      D)II-V                         E)I-III-V

 

BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

yazarYazar: admin | tarihTarih: 3 Nisan 2014 / 22:24

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

                                                                  SORULAR

 

1-Aşağıdaki davranışlardan hangisi gözlemlenebilir davranışa örnek olmaz?

 

 A-Fadime’nin  ağlaması                                                  

 

B-Rabia’nın korkudan Seval’e sarılması            

 

C-Bekircan’ın bir problemin çözüm yolunu düşünmesi

 

E-Acıkan Buğse’nin  Emine’nin elindeki simit’i alması               

 

D-Öfkelenen Semanur’un Hamza’yı tehdit etmesi

 

 

 

2-  Aşağıdakilerden hangisinin korelasyon kat sayısının değeri en fazladır?
A)-0,80         B)-0,45          C)0,60              D)-0,60           E)0,70

 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi duyarsızlaşmaya örnek verilebilir?

 

A) Yunusemre’nin teneffüs zili çaldığında koşarak dışarı çıkması

 

B)Sabah sınıfa gelen Fadime’nin sınıfın kötü koktuğunu 5 dakika sonra kokunun geçtiğini söylemesi

 

C) Müjde’nin, karşıdan karşıya geçerken önceleri korkması bunun zamanla geçmesi

 

D) Sıcak ütüye elleyen beytullah’ın, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması

 

E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen  derslerine iyi çalışması

 

 

 

4- Özcan ailesi akşam evde otururken ailenin büyük çocuğu Ecem yaramazlık yapar, annesi “Ecem  bu akşam beni hiç dinlemedin gözümden düştün” der. Ecem annesine bakar ve şunu söyler .”Ama ben gözünün içine hiç girmedim ki , nasıl düştüm anne.”

 

Yukarıdaki ifadeyi kullanan Ecem’in  Piaget’in bilişsel gelişim evrelerinin hangisinde bulunmaktadır?

 

A)İşlem öncesi  B) Soyut işlemler  C)Somut işlemler D)Psiko-motor dönem E)Benmerkezci

 

 

5- I-Ümitcan:Arkadaşlar bakın müdür geliyor.

 

    II-Seher: Ümit gözlük takma zamanın gelmiş, o müdür değil , gelen Zeki Abi.

 

    III-Hatırnaz:Birini görüyorum ama kimseye benzetemedim.

 

    IV-Hayriye: Cengiz Hocanın sesi geliyor siz şimdi görürsünüz.

 

    V- Zehra:O ses Cengiz hocanın değil ama ; kimin olduğunun da anlamadım.

 

Yukarıdaki konuşmada duyum ve algı ayırımını yaptığımızda hangi öğrencilerin söyledikleri algıdır?

 

A)Ümit-Seher-

 

B)Zehra-Hayriye – Ümit-Seher                    

 

C) Hayriye -Ümit-Seher                

 

D) Zehra-Hayriye – Ümit-Seher-Hatırnaz     

 

E) Hatırnaz-Zehra-Ümitcan

 

       

 

6- Gülsüm halası önceleri her gelişinde Ceren’e bir şeyler getirdiği için Ceren sarılıp öpmekteydi , daha sonra Gülsüm hala Cerene bir şeyler getirmeyi kestiği için Ceren artık halasına sarılıp öpmemektedir.

 

Ceren’in bu davranışı aşağıdaki kavramların hangisi ile tanımlanabilir?

 

A) Doğal uyarıcı

 

B) Geriye Ketvurma

 

C) Ödül

 

D) Pekiştireç

 

E) Sönme

 

 

 

 

7- Melek evde oturmaktan çok sıkılmış camın önüne oturmuş dışarıyı seyir ediyordu tam o sırada Emine ile Ayşe’nin geçtiğini görünce çok sevinir onları çağırır  sohbet edip daha sonra çıkıp gezerler daha sonrada bir düğüne gidip göbek atar , halay çekerler. Bütün bunlardan sonra Melek’in can sıkıntısı kalmaz.

 

Buradaki asıl olumsuz pekiştireç aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

A)Can sıkıntısı                 B)Düğün                   C)Gezmek 

 

D) Emine ve Ayşe            E) Sohbet

 

8- Sefa geçirdiği  trafik kazası nedeniyle  tek gözünü kaybetmiştir. İlk aylarda bu durumu çok fazla sorun yapmasına rağmen daha sonra bu duruma çevresinin  etkilesiyle üstesinden gelmiş ve artık sorun etmemektedir.

Kemal beyin bu durumu hangi kavramla açıklanır?
A) Duyarsızlaşma            B) Dürtü          C) Alışma (Adaptasyon)
D) Dengeleme ( homeostasis)            E) Güdülenme (motivasyon

 

 

 

 

9-   I.   Doğru davranan Mehmet’e sonra ödül verilmesi
       II.   Zafer’in farkında olmadan otogarın yerini öğrenme
       III. Sümelya’nın tarih öğretmeni gibi konuşması
       IV.Tv’yi çalıştıramayan Doğan’ın sorunu aniden bulması
Buna göre yukarıdaki öğrenme türlerinden hangisi yoktur?


 

A) Klasik Koşullanma Öğrenme      B) Gizli öğrenme    

 

C) Edimsel öğrenme                      D) Model alarak öğrenme           

 

E) Kavrama yoluyla öğrenme

 

 

10- Okulun bahçesindeki ağaçta düşüp kolu kırılan Üzeyir, bu olaydan sonra artık hiçbir ağaça çıkmak istememesi, aşağıda-kilerden hangisi için uygun bir örnektir?

A)  Ayırt etme     B) Şartlanma   C)  Genelleme    

 

D)  Sönme    E)  Yetersiz uyarılma

 

 

 

11-Futbol oynayan Resul kendisine tezahürat  yapan seyircileri gördükçe coşup goller atmıştır, Resul artık karşısında seyirci gördükçe coşup goller atmaya devam etmiştir.

 

Bu durumu en iyi aşağıdaki kavramların hangisi açıklar?

 

A) Klasik Koşullanma Öğrenme

 

B) Gizli öğrenme

 

C) Edimsel öğrenme
D) Model alarak öğrenme

 

E) Kavrama yoluyla öğrenme

 

 

 

12-Adanadan Salbaş’a taşınan Abdullah doldurduğu iş başvuru formuna yeni adresinin yerine yanlışlıkla eski adresini yazmıştır.

 

Abdullah’ın bu yanlışlığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 

 

 

A)Geriye Ketvurma  

 

B)Olumlu transfer 

 

C)Olumsuz transfer 

 

D) Klasik koşullanma 

 

E)İleriye Ketvurma

 

 

 

13-Önceleri Hasan’da  bir tepki yaratmayan , koşulsuz bir uyarıcı ile sık sık bir araya gelmesi sonucu organizmada belli bir tepkiyi oluşturma özelliği kazanan pırasa aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A) Olumlu uyarıcı

 

B) Ayırdedici uyarıcı

 

C) Nötr uyarıcı

 

 D)Koşullu uyarıcı

 

E)Nötr uyarıcı

 

 

14-Bir avukatın sekreterliğini yapan Buğse herhangi bir çaba göstermemesine rağmen bir çok dava hakkında bilgi sahibi olduğunu fark etmiştir.

 

Budurum aşağıda yer alan öğrenme kavramlarından hangisi ile açıklanabilir?

 

A)Klasik koşullanma 

 

B)Sosyal öğrenme 

 

C)Gizil(Örtük) Öğrenme

 

 D)Kavrama yoluyla öğrenme

 

E) Edimsel öğrenme

 

 

15-Organizmanın doğası gereği değişmez bir şekilde tepki verdiği uyarıcıya ne ad verilir?

 

A) Olumlu uyarıcı

 

B)Koşulsuz uyarıcı

 

C)Nötr uyarıc

 

D)Ayırdedici uyarıcı   

 

E)Koşullu uyarıcı

 

16- Üç tekerlekli bisiklet sürebilen Derya iki tekerlekli bisikli bisiklete binmekte güçlük çekmektedir.

 

Deryanın bu durumu hangisine örnek verilebilir?

 

A) İleriye Ketvurma 

 

B)Olumsuz transfer  

 

C) Geriye Kevurma

 

D)Olumlu transfer

 

E)Olumsuz Pekiştireç

 

 

17- Esmanur teneffüslerde çok yaramazlık yapan bir öğrencidir, bundan dolayı Mahmut hoca kendisine çok kızmıştır.  Bu durumdan sonra  nöbetçi öğretmenlerden hangisini görse korkup susan Esmanur sonraları sadece Mahmut hocayı gördüğünde korkup susmakta diğer hocaları gördüğünde yaramazlığına devam etmektedir.

 

Esmanur’un bu tutumunu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

 

A)  Ayırt etme        B) Şartlanma       C)  Genelleme    

 

D)  Sönme               E) Kendiliğinden geri gelme

 

18- Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış değildir?

 

A) Sakine’nin voleybol topunu  karşılaması.

 

B)Hümeyra’nın yüzme stillerini doğru yapması

 

C) Sabriye’nin başı ağrıyan Hamide’ye aspirin vermesi.

 

D) Uykusu gelen Rasim ve Orçun’un uyuyakalmaları.

 

E) Sema nur’un karnı acıkan Hanife’ye git simit al demesi

 

19-) Sokaklarda patenle dolaşan Damla , buz pateni yapmaya gittiklerinde arkadaşlarından çok daha kolay öğrenmiştir.

 

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?

 

A) İleriye Ketvurma                       B)Olumsuz transfer  

 

C) Geriye Kevurma                        D)Olumlu transfer

 

E)Olumsuz Pekiştireç

 

 

20- Adem , Hamza ve Samet sınıfta top oynarlarken nöbetçi öğretmen olan Emine hoca tarafından fena halde azarlanmışlardır. Adem , Hamza ve Samet artık Emine hoca onları azarlamasa da ondan korkmaktadırlar.

 

Klasik koşullanmaya göre “azarlanmak” aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklayabiliriz?

 

A) Nötr uyarıcı           B) Koşullu uyarıcı      C)Koşulsuz uyarıcı

 

D) Koşullu tepki         E) Koşulsuz tepki

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR

 

 

 

                                                                                                                         BAŞARILAR

 

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

 

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

 

 

yazarYazar: admin | tarihTarih: 3 Nisan 2014 / 22:14

LİSE 12.SINIF MANTIK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI ANADOLU LİSESİ SINAV SORULARI İNDİR

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MANTIK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI ORTAK SORULARI

AD SOYAD:

SINIF        :NO             :

                                                                             SORULAR


1-) Her insan beslenir

     Bazı beslenenler kuştur.

    Hiçbir kuş insan değildir.

    Bazı kuşlar uçar.

Yukarıdaki önermelerin venn şeması ile aralarındaki ilişkiyi gösteriniz.

 

  2-) Karşı olum karesini çizerek “Hiçbir  insan iyideğildir.” Önermesinin altığının, çelişiğinin , karşıtının , altığının , ,çelişiğini kare üstünde işaretleyip gösteriniz.

 

  3-) Akıl yürütme kurallarını yazarak ikisine örnek gösteriniz.

4-) Düz ve ters döndürme karelerini çizip döndürmeleri kare üzerinde gösteriniz ve “Tüm akıllı olanlar insandır.” Önermesinin ters döndürmesini yapınız.

 

5-) Tümel evetleme , tikel evetleme , koşul ve karşılıklı koşul  kurallarını belirtip, hangi durumda doğru hangi durumda yanlış olduklarını örnekle gösteriniz.

yazarYazar: admin | tarihTarih: 2 Nisan 2014 / 20:30

9.SINIF DEMOKRASİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA TEST SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

AD  SOYAD:

SINIF/NO    :

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014  DEMOKRASİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 

 SORULAR

 1-) Devletin herhangi bir toplumsal olayda uzlaşma yoluna gitmeyerek , olayların önüne geçmek için durumu kolluk kuvvetlerine devretmesi sonunda halk ve kolluk kuvvetleri arasında şiddetin baş göstermesi , halkın şiddet ve sindirme yolu ile kontrol etme durumu ortaya çıkar.

Sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisidir?

 

  A-) Devletin ekonomik   gücünün yeterli olmaması.

  B-) Eğitimsizlik

  C-) Kamu düzeninin korunmasında baskıcı yöntemlerin kullanılması.   

  D-) Yöneticilerin kendi güçlerini sınırlandırmak istememeleri, bu nedenle insan haklarını korumamaları.

  E-) Kamu görevlilerinin görevlerini insan hakların a uygun yapmamaları.

 

2-  Nazlıcan seçimlerde yüksek oy oranıyla galip çıkar ve güçlü bir hükümet kurar. Nazlıcan’ın yapmış olduğu uygulamalardan memnun olmayan halktan kimi gruplar sivil toplum örgütleri altında örgütlenerek ,uygulamalara tepki göstermeye başlarlar. Bu durumdan rahatsız olan ve gücünü muhafaza etmek isteyen Nazlıcan elindeki gücü bu grupların üzerinde kullanmaya başlar ve sivil toplumların etkinliklerini kısıtlama ,engelleme yoluna gider.

Nazlıca’ın bu durumu aşağıdaki seçeneklerin hangisi ile açıklanabilir?

  A-) Devletin ekonomik   gücünün yeterli olmaması.

  B-) Eğitimsizlik

  C-) Kamu düzeninin korunmasında baskıcı yöntemlerin kullanılması.   

  D-) Yöneticilerin kendi güçlerini sınırlandırmak istememeleri, bu nedenle insan haklarını korumamaları.

  E-) Kamu görevlilerinin görevlerini insan hakların a uygun yapmamaları.

 

 3-) Demokrasinin temel ilkelerinden olan çoğulculuk ne demektir?

A) Halkın çoğunun oy kullanması.

B) Ülke yönetiminin   çoğunluk tarafından gerçekleştirilmesi.

C) İnsanların siyasal kararları etkilemesi.

D) Değişik görüş ve düşüncelerin varlığını ve yaşam hakkını tanımaktır.

E) Halkın siyasal gücü doğrudan doğruya kullanması.

 

4-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 anayasasında öngörülmüş olan yeniliklerden biri değildir?


A) Çoğulcu demokrasi anlayışı benimsenmiştir.

B)Temel haklar genişletilmiştir.

C)Özgürlükler genişletilmiştir.

D)Devlet başkanının Cumhurbaşkanı olduğu kabul edilmiştir.

E)Sosyal ve hukuk devleti olduğu  kabul edilmiştir.

 

5-) Günümüzde de etkin olan ve güvencemizin teminatı olan Anayasa Mahkemesi ilk defa  hangi anayasada yer almıştır?

 A)1961                B)1921                     C)1982

 D)1924                E)Kanun-ı Esasi

  6 -) Aşağıdakilerden hangisi ; gönüllü insanların bir araya gelerek meydana getirdiği  sivil toplum örgütlerinin özelliği değildir?

A) Üyelerinin haklarını savunması

B) Kamuoyu oluşturması

C)  Siyaset yapması

D) Demokratik toplumlarda oluşması

E) Üyelerinin görüşlerini yansıtması

  7-) İnsan hakları anlamında , Osmanlı imp. devlet karşısında  bireylere  bazı dönemlerde bir takım haklar verilmiştir.Aşağıdakilerden  hangisinde az da olsa  bu hakların ilk defa verildiği söylenebilir?

           

 A)Tanzimat Fermanı     B)Sened -i İttifak

    C)Islahat fermanı          D) Kanuni esasi

                       E) II.Meşrutiyet

  

8-) Bazı dönemlerde ekonominin daha güçlü temeller üzerine oturması için ekonomik faaliyetlerin çoğu devlet eliyle gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde “Devletçilik”    ilkesinden uzaklaşılarak   özelleştirilmeye ,  aynı zaman   da birey değil devletin önemsenmeye başlanmıştır?

 I. Meşrutiyet

 II.1961 anayasası

 III.1982 anayasası

 IV. II. Meşrutiyet

  V. 1924 anayasası

  

 

  A) V.II .             B)  I. III.                C) IV. III.           

 

  D) Sadece II.                  E) Sadece III.

 

9-) Hiçbir Merci ,kurum yada kişi mahkemeler ,hakim yada savcı üzerinde baskı yapamaz ,telkinde bulunamaz  aksi durum söz konusu olduğunda  anayasal suç işlenmiş olur.

Bu durum anayasamızın hangi madde belirtilmiştir?

 

A) 128   B)138    C)148      D)52     E) 91

 

 10-) Bireylerin doğuştan sahip olduğu hakların (devredilemez-dokunulamaz-vazgeçilemez) korunması hukuk’un görevidir.

Doğuştan sahip olunan hakları koruyan hukuk aşağıdaki kavramların hangisi ile adlandırılır?

 

A) Soyut Hukuk       B) Medeni hukuk         C) Doğal hukuk

 D) Çağdaş hukuk     E) Sosyal hukuk

 11-) Bir ülkenin ırkçılık yaptığını iddia eden başka bir ülke her türlü komite ve komisyona başvurması ve hiçbir sonuç alamaması durumunda başvuracağı son mercii hangisidir?

A) Avrupa Parlamentosu        B)Güvenlik Konseyi

C) İnsan Hakları Mahkemesi  D) Nato

 E) Lahey Adalet Divanı

 

 12-) Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanunuesasî      B) Sened-i İttifak C) Tanzimat fermanı         D) Islahat fermanı  E) 1921 anayasası

 

13-) Toplumların gelişmesi ve küreselleşmenin hızının durdurulamadığı günümüz dünyasında insan hakları bakımından hukuk çok önemli bir kavram haline gelmiştir. Bu bakımdan devletler de hukuk devleti olma yolunda hızla dönüşümler yaşamaktadır.

 

Yukarıda sözü edilen “hukuk devleti” kavramını ilk defa dile getiren düşünür kimdir?

A)Sokrates          B) Montesquieu        C) Reauseau 

D) Kant               E) Hobbes

 

14-)Kuvvetler ayrılığı : yasa koyucularla ,uygulayıcıların birbirinden bağımsız ve etki alanında uzak olmayı ifade eder.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “kuvvetler ayrılında” sözü edilen kuvvetlerin tamamı bir arada doğru şekilde verilmiştir?

A)Yasama-Yürütme-TBMM 

B) Anayasa Mahkemesi-TBMM-Hükümet 

C) Yargı-Yasama-Yürütme

D)Yargı-Hükümet-Mahkemeler 

E)Bağımsız mahkemeler-Meclis-Devlet

   15-)  I.Padişahın meclisi kapatma yetkisinin alınması

                   II. 31 Mart Olayının meydana gelmesi

                   III. Anayasanın yeniden  yürürlüğe girmesi

                IV.Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması gibi  

              özelliklerin hangileri II.Meşrutiyet Dönemi’ne aittir

 

     A)I,III,IV                          B) II, III, IV           C)I, II,III               

     D)II, IV                     E)I, II, III, IV

 16-) Osmanlı imparatorluğunda azınlıklar  daima birçok hakkından mahrum edilmiş ve uzun süre bu haklara kavuşmaları sınırlandırılmıştır.Azınlıklara ayrıcalıkların tanındığı ve bu haklara sahip olmaya başladığını gösteren belge  aşağıdakilerden hangisidir?

             A) Tanzimat Fermanı     B)Sened -i İttifak

  

                    C)Islahat fermanı          D) Kanuni esasi               

    

                     E) II.Meşrutiyet

 

   17-) Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkarılan anayasaların temel felsefe ve amacı aynı gibi görünse de her birinin odaklandığı bir amaç vardır , bu anayasalardan hangisi devleti değil bireyi ön plana  çıkaran , bireye daha çok özgürlük veren anayasadır?

                 A) 1961                              B)1921             C) 1982        

                 D) Kanuni esasi                E) 1924

 18-) Uluslararası Koruma Organlarından aşağıdakilerden  hangisi Birleşmiş Milletler Örgütüne bağlı başlıca komisyonlar arasında yer almaz?

 A)Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi.

B)İnsan Hakları Komitesi.

C)Çocuk Hakları Komitesi.

D)Başkanlar Komitesi.

E)İşkenceye Karşı Komitesi.

 19-)Anayasanın işaret ettiği üzere , siyasi gücün etkisinden uzak ,bağımsız olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ‘nın başına Adalet Bakanının bulunması , aşağıdakilerden hangisine aykırılık göstermektedir?

 A)Siyasi Partiler Yasasına         B)Meclis İç Tüzüğüne

C) Anayasa Mahkemesine         D)HSYK Yasasına 

E) Güçler Ayrılığı İlkesine

 

20-)  Yüksek  Seçim Kurumu (YSK) Hangi anayasa ile kurulmuştur?

  A)1961                B)1921                     C)1982

 D)1924                E)Kanun-ı Esasi

 


                                                                                                                                      ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

                                                                                                                                           BAŞARILAR

yazarYazar: admin | tarihTarih: 1 Nisan 2014 / 23:38

11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA  SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI  İNDİR

AD SOYAD :

SINIF          :

NO              :

2013-2014  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI

 


                                                                                       SORULAR

1- Aşağıdakilerden hangisi kültürün özerinden değildir?

A) Kültür sadece bir bölgenin maddi ve manevi unsurlarından oluşmaz.

B) Toplum sayısı kadar kültür vardır.

C) Her toplumun kendinde özgü kültürel unsurları vardır.

D) Kültür durağan olmayan bir süreçtir.

E) Kültür insanın yaşamı boyunca yapıp-ettiği her şey değildir.

2- Evlilik türleri eşlerin seçildiği yere göre ve eş sayısına göre olmak üzere ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir evlilik türünü ifade etmektedir?

    A) Polijini       B) Poligami                C) Monogami                    D) Poliandri                        E) Endogami

3- Köyden kente göçen erkeklerin ,kentin konut anlayışı ,giyim kuşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarına kısa zamanda uyum sağladıkları;buna karşılık kız çocuklarına okula gitmesi , kadınların çalışması gibi konulardaki görüşlerini kolay kolay değiştirmedikleri görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur niteliktedir?
A) Kültürel Yozlaşma              B) Kültürel Yayılama

C) Kültürel Asimilasyon          D) Kültürel Bütünleşme

E) Kültürel Gecikme

4- I-Süleyman komşu kızı Fahriyeye aşık olur , konuyu Fahriyenin Ağabeyi Muhammed’e açar . Muhammed: “Senin kız kardeşin Müberra’yı bana verirseniz bu iş olur.” Süleyman bunu kabul eder ve evlilikler gerçekleşir.

II-Erkek nüfusunun az olduğu toplumlarda kadınların birden fazla erkekle evlenmesidir.

III-Erkeğin ,ölen eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile gerçekleşen evlilik türüdür.

IV-Medeni ağa :Mülkün bölünmemesi ,soyunun saflığının korunması için , cemaatinin gençlerinden cemaat içi evlilikleri tercih etmelerini buyurmaktadır.

V- Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu toplumlarda kadınların sahipsiz kalmaması için erkek birkaç kadınla aynı anda evlenir.

Yukarıda sözü edilen evlilik türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Berdel-Poliandri-Neolocal-Endogami-polijini

B) Berdel-Poliandri-Levirat-Endogami-polijini

C) Levirat-Poligami-Sorarat-Endogami-poliandıri

D) Poliandri-Monogami-Endogami-polijini-Ekzogami

E) Berdel-Poliandri-Sorarat-Endogami-polijini

 

 

5-

  

Yukarıdaki sosyal tabakalaşma piramidine sahip bir toplum için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)Nüfus artış hızı azdır.   

B) Köyden kente göç oranı düşüktür.

C) Ortalama insan ömrü kısadır.

D) Ortalama gelir yüksektir.

E) Sanayileşme oranı yüksektir.

6- Açık toplumsal tabakalaşmanın olduğu bir toplumda aşağıdaki özelliklerin hangisi ya da hangileri görülür?

I-Tabakalar arası geçiş hızlıdır.

II-Kişisel beceriler önemli rol oynar.

III-Eğitim sınıf değişiminde önemli paya sahiptir.

IV-Demokratik yapı yoktur.

V-Statüler genelde kazanılmış statüdür.

 

A) II-III-V                   B) I-II-IV                   C) III-V 

D) I-II-III-IV-V           E) I-II-III-V

7-“Sosyolojinin konusu toplumdur. Sosyoloji, konusu içine giren her şeyi toplumu tümüyle ilişkileri içinde, yani öteki toplu öğeleri de dikkate alarak inceler.”
Aşağıdakilerden hangisi, bu sosyoloji anlayışına ters düşmektedir?

A) Toplumsal kurumlardan birindeki değişim zamanla, öteki toplumsal kurumları etkiler
B) Maddi ve manevi toplumsal öğelerinden bağımsız olarak incelenemez
C) Toplumsal olarak nitelendirilen her şey sosyolojinin inceleme alanına girer
D) Sosyoloji, tarih, psikoloji ve ekonomi bilimleriyle ilişkili olmak zorunda değildir
E) Toplumsal gerçeği tümüyle laboratuvarda bir araya getirip incelemek zordur.

 

8-Haziran Gezi Parkı Direnişi sırasında  Polisin şiddeti sonucu yaralanan ve 38 gün komada kaldıktan sonra hakka yürüyen  T.C. vatandaşı direniş şehidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Ayvalıtaş          B)Ethem Sarısülük     C)Berkin Elvan  D) Ali İsmail Korkmaz        E) Abdullah Cömert

9-  Protesto eylemleri

     Gezi Parkı olayları

     Seçim mitingleri

     Egenekon  operasyonu

Yukarıda verilen durumlar aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) Olgu-Olay-Olgu-Olgu

B) Olay-Olay- Olgu-Olgu

C) Olay- Olgu-Olgu-Olgu

D) Olay-Olgu-Olgu-Olay

E)  Olgu-Olay-Olgu-Olay

10- Zülfikar ile Zülfiye evlendikten sonra Kezban adını verdikleri bir kızları olur . Ailenin gelirleri artar, ailenin gerek duyduğu şeyleri kendileri üretemediklerinden  , Zülfikar ile Zülfiye ayrı ayrı elde ettikleri gelirleri ortaklaşa harcamaya  ya da biriktirmeye başlamışlardır.

Aşağıdakilerin hangisi  Zülfikar ile Zülfiye’nin  sahip olduğu  aile türünün  bir özelliği olamaz?

 

A) Anne baba ve bekar çocuklardan oluşması  

B) Neolocal evlilik türünün  egemen olması

C) Otoritenin eşler arasında eşit dağılması     

D) Tek eşli evliliğin olması

E) Evliliğin aynı soydan gercekleşmesi

 

11-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların özelliklerinden değildir?

A) Her toplumsal kurumun kendine özgü yapısı ve kuralları vardır.

B) İhtiyaçtan doğar ve ihtiyaçlar sürdüğü sürece devam ederler.

C) Bireyin yeteneklerini ortaya çıkarır ve geliştirir.

D) Toplumsal çözülmeyi hızlandırır.

E) Toplumsal kontrolü sağlamada rol oynarlar.

 

12- Eşe 4.yıl önce Mahmut’la evlenmiştir ;ancak aradan geçen zaman çift arasında bazı uyumsuzlukların ortaya çıkmasına ve evlilik birliğinin yok olma noktasına neden olmuştur. Eşe , Mahmut’un işten eve döndüğü bir gün Mahmut’a hazırladığı yemeğe fare zehiri koyarak ondan kurtulmak istemiştir.Bu durumu fark eden Mahmut Eşeden ayrılmak için boşanma davası açmıştır.

Mahmut’un açmış olduğu bu boşanma davası ,boşanmanın nedenlerinden hangisine dayandırılabilir?

A) Şiddetli geçimsizlik         B)Cana Kast                        

 C) Haysiyetsiz yaşam           D) Zina    

E)  Kötü muamele(küçük düşürme-şiddet)

   

13- Cennet spor konusunda çok yetenekli bir öğrencidir, okulda yapılan kızlar arası futbol turnuvasında Cennet’i gören  bir futbol kulübünü hocası Cennet’e takımlarında onamasını ister ,ailesinde bu konuda izin almasını söyler . Cennet konuyu babasına açar “babası dinimize ve kültürümüze göre kızların bu tür sporlar yapması caiz değildir “ diyerek reddeder.

Bu durum toplumsal kurumların hangi özelliği ile ilgili bir durumdur?

A)Kurumlar ani değişimlere izin vermezler, topluma yeniliğin girmesinde engelleyici rol oynarlar.

B)Kurumlar bazen bireyin kendini gerçekleştirmesini, yeteneklerini sergilemesini engeller.

C)Kurumlar bağımsız değildirler , birindeki değişim ,diğerlerini de değişime zorlar ,bu da bunalımlara neden olur

D)Kurumların toplumdaki önem ve güç dereceleri birbirinden farklıdır. Bazı toplumlarda din kurumu, bazı toplumlarda siyaset veya ekonomi kurumu etkili olabilmektedir.

E)Her kurum Belli ihtiyaçlardan doğar  ve belli amaçları vardır.

 

14-  Ebru “arkadaşlar toplumsal kurumlar zamanla işlevini yitirebilir, kurumlar sürekli aynı görevleri yerine getiremez.”

Meltem”Ebruya’ya katılıyorum;ama şunu da unutmamak gerekir kurumların birindeki değişme diğerlerini de değişime zorlar.

  Yakup”Kurumlar zamanla birbirlerinin yerine geçebilirler,bir toplumsal kurum görevini zamanla başka kuruma bırakabilir.”

  Şeyda”arkadaşlar dediklerinizden haklı olabilirsiniz; ama kurumların en önemli işlevi kültürü nesilden nesile aktarmalarıdır.

Ziya Hoca “gençler kurumlar aynı derecede güce sahiptirler,biri diğerinden daha önemli değildir.”

Yukarıdakilerden hangilerinin söyledikleri doğrudur?

 

A)  Ebru-Meltem-Ziya Hoca

B) Ebru-Meltem-Ziya Hoca-Yakup

C) Yakup-Meltem-Şeyda-Ebru

D) Yakup-Ebru- Şeyda-Ziya Hoca

E) Şeyda-Meltem-Ziya Hoca

 15. Aşağıdakilerin hangisi kültürün işlevlerinden birisi değildir?

A) Toplumsal düzeni sağlar.

B)Toplumsal değişmeyi hızlandırır.

C)Topluma kimlik kazandırır, diğer toplumlardan ayırır.

D)Toplumsal dayanışma sağlar.

E)Toplumsal kişiliğin oluşmasını “sosyalleşmeyi” sağlar.

 

16- Aile toplumsal kurumların temelini oluşturan yapı taşıdır.Bu yapının sahip olduğu bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden değildir?

A) Ailenin işlevi zamanla değişir.

B) Ailedeki yapılar durağan değildir.

C)Aile birincil grup özelliklerine sahiptir.

D) Aile üyelerinin kan bağı zorunluluğu yoktur.

E) Ailede rol ve statü dağılımı vardır.

 

17- Aşağıdakilerden hangisi temel kurumlardan biri değildir?

A) Hukuk          B) Siyaset         C) Eğitim

D) Ekonumi         E) Din

18-Bir evlilikte alınması gereken bir kararda , son sözü kadının erkek kardeşleri, dayısı yada amcası söylüyorsa ,bu aile türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ataerkil        B) Maderşahi          C) Neolokal        

D) Paderşahi        E) Modern aile

19- 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı iller arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A)  Sinop                            B) Giresun                   C) Hatay        D) Artvin                            E)   Zonguldak

20) I. Biyolojik işlev

II.Sosyal işlev

III.Hukuki işlev

IV. Ekonomik işlev

V. Dini işlev

Gibi işlevlerin hangileri aileye aittir?

A) II-IV-V       B) I-II-IV         C) I-II-III-IV        

D) I-II-IV        E) II-III-IV

                                                                                         

 SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR

 

                                                                                                                       

 

yazarYazar: admin | tarihTarih: 26 Mart 2014 / 0:52

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI WORD DOSYASI İNDİR

ATATÜRK  LİSESİ PSİKOLOJİ DERSİ 10.SINIFLAR 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI

1)      Psikoloji nedir?

2)      Psikoanalitik ekolün özelliklerini yazınız.

3)      Beni bu güzel havalar mahvetti, Böyle havada istifa ettim Evkaftaki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım, Böyle havada aşık oldum; Eve ekmekle tuz götürmeyi Böyle havalarda unuttum; Şiir yazma hastalığım Hep böyle havalarda nüksetti; Beni bu güzel havalar mahvetti.

Orhan Veli Kanık ‘a ait olan bu şiirde davranışı etkileyen hangi faktör üzerinde durulmaktadır?

4)      Yenidoğan hangi yaş grubunu kapsar?

5)      Nesne devamlılığı ilkesi Piaget’in hangi gelişim döneminde öğrenilir?

6)      Psikofizyoloji ile fizyolojik psikoloji arasındaki en temel fark nedir?

7)      Grubun Birey üzerindeki davranışlarını  hangi psikoloji alt dalı inceler?

8)      Panpsişizm nedir?

9)      Çocuk kütle hacim miktar korunumunu hangi dönemde kavrar?

10)   Canlıların doğrudan gözlenemeyen davranışlarına bir örnek veriniz

11)  Bağımsız değişken hangi gruba uygulanır?

12)   Negatif Korealasyon nedir Örnek vererek açıklayınız.

13)  Doğal gözlem nedir açıklayınız.

14)   Gestalt yaklaşımın görüşünü söyleyiniz.

15)  İnsan Doğulmaz insan olunur diyen psikoloji yaklaşımı hangisidir?

16)  İd ,ego, süperego  kavramlarını açıklayınız?

17)  İçebakış yöntemi nedir?Davranışcı yaklaşım niçin bu yönteme çok sert tepki göstermiştir?

18)Endüstri psikolojisinin çalışma alanları nelerdir?

19)psikolog ile psikiyatrist arasındaki farklar nelerdir?

20) Psikolojinin kuruluşu olarak hangi olayı temel alıyoruz?

Not;Her soru 5 puandır. Sınav süresi 40  dakikadır.Başarılar dilerim.

Osman KARADENİZ
Felsefe Grubu Öğretmeni

yazarYazar: admin | tarihTarih: 23 Mart 2014 / 10:44

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV TEST SORULARI VE CEVAPLARI WORD DOSYASI İNDİR

ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI
1. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.
B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.
C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.
D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.
E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer
2. Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında doğuştan donanımın rolü diğerlerine göre en fazladır?
A) Dilini burnuna değdirmesi B) Zeybek oynaması
C) Bilgisayar klavyesini kullanması D) Geometri problemini çözmesi
E) Bisiklete binmesi
3. İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?
A) Yuvarlanan topunu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması
B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması
C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması
D) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması
E) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi
4. Ahmet ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş, ailesinin ve akrabalarının sahip olduğu değerleri benimseyerek onlarla uyuşan bir kimlik geliştirmiştir.
Ahmet’in kimlik bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?
A) Başarılı kimlik statüsü B) Kararsız kimlik statüsü
C) Kimlik kargaşası D) Erken bağlanmış kimlik statüsü
E) Moratoryum
5. “Aradığımız, yaklaştığımız, ulaşmak istediğimiz uyarıcılardır. Bu tür uyarıcılara ödül de denir.”
Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceza B) Olumsuz hedef C) Olumlu hedef D) Güdülenme E) Sönme
6. Aşağıdakilerden hangisi derideki alıcıların sağladığı duyumlardan değildir?
A) Denge B) Basınç C) Acı D) Ağrı E) Sıcaklık
7. Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Suya batırılan çubuğu kırık görme
B) Tren raylarını uzakta birleşiyor görme
C) Gece çöp tenekesini köpek sanma
D) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma
E) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme
8. Alışmanın ve duyarlılaşmanın meydana gelmesindeki temel etken aşağıdakilerin hangisidir?
A) Uyarıcının miktarı
B) Uyarıcıyı oluşturan enerji türü
C) Uyarıcıyla ilk kez karşılaşılması
D) Uyarılan duyu organının hangisi olduğu
E) Uyarıcının tekrarlanması
9. İşlevselliğini yitirmiş davranışlar, pekiştireçler verilmediği zaman, giderek zayıflar ve sonunda ortadan kalkar. Bu duruma ne ad verilir?
A) Ceza
B) Ödül
C) Güdülenme
D) Pekiştireç
E) Sönme
10. Aşağıdakilerden hangisi duyum ve algının ortak özelliklerinden biridir?
A) Uyarıcının tam bir kopyası olma
B) Bilgi işlemleme aşamalarında gerçekleşmesi
C) Bellekten kısa sürede silinme
D) Uyarıcıyı anlamlandırma
E) Beklentilere göre değişme
11.” Farklı bireyler aynı uyarıcıyı birbirlerinden farklı algılayabilir. Belirli bir uyarıcı aynı birey tarafından da farklı koşullarda farklı algılanabilir.”
Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisindeki farklılık olamaz?
A) Beklenti
B) Dürtü ve güdüler
C) Öğrenme
D) Uyarılan duyu organı
E) Dikkat
12. Bir bireyin aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini diğerlerine göre en önce gidermeye çalışması beklenir?
A) Fizyolojik gereksinimler
B) Güvende olma gereksinimi
C) Bilişsel gereksinimler
D) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
E) Birlikte olma gereksinimi
13. Aşağıdakilerden hangisi “duyarsızlaşma”ya örnek verilebilir?
A) Teneffüs zili çaldığında öğrencilerin dışarı çıkması
B) Bireyin, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi
C) Önceleri uçağa binmekten korkan birinin zamanla korkusunun geçmesi
D) Sıcak ütüye elleyen bir çocuğun, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması
E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen çocuğun derslerine iyi çalışması
14. Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.
Parçada verilen anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Aşırı uyarılma B) Unutma C) Duyarsızlaşma
D) Alışma E) Yetersiz uyarılma
15. Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin aldığı “duyum” yanlış verilmiştir?
A) Göz – Görme B) Burun–Tatma C) Kulak – İşitme D) Deri – Dokunma E) İç kulak-Denge
16.“Bireyden bireye farklılık gösteren, hatta aynı bireyde zamanla değişebilen; bireyin, iki uyarıcı arasındaki farkı ayrıt edebildiği nokta”ya ne ad verilir?
A) Eşik B) Duyum eşiği C) Üst eşik D) Farklılaşma eşiği E) Alt eşik
17. “Televizyonda gördüğümüz bir kişiyi kaş, göz ve kulak şeklinde parçalar halinde algılamayız, bir bütün olarak algılarız.”
Parçada örneklendirilen durum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Algıda değişmezlik
B) Algı yanılması
C) Algıda bütünlük
D) Algıda seçicilik
E) Algı
18. Aşağıdakilerden hangisi dürtüler için söylendiğinde doğru olmaz?
A) Öğrenilmeden yapılan davranışlardır
B) Canlı tarafından nedeni bilinen davranışlardır
C) Doğuştan donanımla kazanılır.
D) Türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür
E) Bilinçli olarak yapılmazlar
19.“Bakma ayrı, görme ayrıdır” bu ikisi arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?
A) Duyum- algı B) Duyum- içgüdü C) Güdü- refleks
D) Duyum eşiği- uyum E) Duyum- alışkanlık
20. Davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara ne ad verilir?
A) Güdü B) Duyum C) Algı D) Sönme E) Pekiştireç
Eray GÜNAL

 

cevaplar
BAEDCACEEBDACDBDCBAE

yazarYazar: admin | tarihTarih: 22 Mart 2014 / 20:13

Lise 10.Sınıflar Psikoloji  2.Yarıyıl 1. Yoklama Sınavı Klasik Soruları

1.Algı ile duyum arasındaki farkları belirtip , duyumun oluşması için gerekli şartları yazınız.

2.Canlılarda olgunlaşma ve öğrenme arasındaki bağıntıyı açıklayınız.

3.Rüyaların insan yaşamın etkileri nelerdir?

4.Dil ile düşünce arasındaki ilişkiyi örnek vererek açıklayınız.

5.Belleğin temel işlevleri nelerdir?

6. Yaşlara göre uyku saatlerini yazınız.

7. Klasik koşullanma ile edimsel koşullanmanın farklarını yazınız.

8. Bir durumun öğrenme sayılması için gerekli olan koşul nedir yazınız.

9.Duyusal bellek ve uzun süreli belleğin özellikleri nelerdir yazınız.

10. Ket vurma nedir tanımlayıp , çeşitlerini birer örnekle açıklayınız.

yazarYazar: admin | tarihTarih: 21 Mart 2014 / 20:32

SOSYOLOJİ KÜLTÜR ŞOKU PERFORMANS ÖDEVİ WORD OLARAK İNDİR

 

Can dostlarim

(3 genç okumak için yurtdışına giderler en uygun fırsatlar ise Çin de dir.Bavullarını toplayıp hepsi bir yerde buluşurlar.)

 

Ali: Süleyman Muhammed nerde kanka?

Süleyman: Bilmiyorum kanka gelcekti.

Ali:Acaba bir sorunmu çıktı ya?

Süleyman: Lan yoksa son anda kararmı değiştirdi?

Ali: Bilmiyorum kanka bir arayıp sorsakmı?

Süleyman: Lan bende kontör yok sende varmı?

Ali: Bendede yokki la ne olcak şimdi?

Süleyman: Bekleyceğiz kanka.

 

(Ali ve Süleyman aralarında konuşurken Muhammed arkadan bağırarak gelir)

 

Muhammed: Lan bekletmedim demi.

Ali: Hiç gelmeseydin ya biz burada sabahlardık.

Süleyman: He ya gelmeseydin biz burada dururduk nerde kaldın lan.

Muhammed: Ya abi hiç sormayın valizi aradım bulamadım.

Ali: Dalgamı geçiyorsun la son güne mi bırakılır valiz aramak.

Muhammed: Doğru diyonda beni biliyonuz ben çok tembelim.

Süleyman: Lan tamam susun uçak kaçacak şurdan bir taksi çağırın.

Ali : Sen çağırsana lan niye bize diyon.

Süleyman: Her şeyi ben yapayım la tamam.

 

(Gençler takisye binip havaalanına doğru yola çıkarlar.Havaalanına gelirler hemen uçağa binerler yavaştan yol alamaya başlarlar Süleyman’ın içinde kötü hisler vardır.Bunlar daha önce hiç yurt dışına çıkmamışlardı hepsi ilk defa uçağa biniyorlardı.)

(Süleyman aşırı kötümser bir kişiliğe sahipti her zman kötü düşünürdü.

Ali ise çok iyimser bir kişliğe sahipti her zman iyi düşünürdü.

Muhammed ise bazen iyimser bazen kötümser oluyordu.)

 

 

(Uçaktan indiler bütün insanlar birbirine benziyordu hatta Ali birini Jackice Chan’ e benzetti hemen yanına koştu imza almak istedi. Fakat Çince bilmiyordu Türkçe konuşuyordu karşısındaki bişey anlamaığı için ters ters bakıp çekip gitti.)

 

Süleyman: Ali ne yapıyorsun abi hadi kung fu yapsaydı seni şuraya sererdi valla.

Ali: Saçmalama kanka ya ben araştırdım ya Çinliler çok insansever lermiş.

 

 

( Dediği anda Süleyman bağırır.)

 

Süleyman: Lan olum koşun lan adamlar fare kesiyorlar.

Ali: Hadi lan ordan öyle bişey olamaz.

Süleyman: Gelinde bakın aha işte kesiyor valla.

Muhammed: Lan abi içim dışıma çıktı lan.( Kenara gidip kusar.)

Süleyman:Lan ne oldu korkuttun bizi.

Muhammed: Kanka kusura bakma ben kana bakamıyorum midem bulanıyor.

Ali: Öyle midemi olur kanka kana bakınca bulanan.

Muhammed: Hacı bakamıyorum işte midem bulanıyor elimde değil.

 

(Bunlar konuşurken aşırı güzel ve tatlı bir kız yanlarından geçer Muhammed ilk görüşte dili tutulur arkadaşlarıyla konuşamaz hale gelir.)

 

Ali: Hayırdır kanka dilin tutuldu hebele hebele diyon J

Süleyman: Ulan Ali az değilsin ha kanka ama Muhammed hakikaten tuhaf oldun la sen J

Muhammed: Abi görmedinizmi kızı ne kadar tatlı yaa.

Süleyman:Ulan ben senin Çinlilere ilgin olduğunu bilirdimde bu kadar değil ya.

Ali: Seviyorsan git konuş bence kanka J (Ali ile Süleyman gülerler)

Muhammed: Dalga geçmeyin lan gerçekten çok güzeldi.

Süleyman: Hacı fazla gecikmeden bir ev tutalım yerleşelim.

 

(Ev tutmuşlardır yarım ingilizceleri ile bir ev tutmuşlardır.Fiyatıda onlara uygundur. Yine gezerlerken ara sokağın birinde 2 kişi küçük çocukla alay ediyorlardı bunu çoğu kişinin görmesine rağmen kimse aldırış etmiyordu)

 

Muhammed: Abi gelin şunları bir güzel benzetelim:

Süleyman: Vallaha kafama yattı ama üstlerinde bıçak vardır belki.

Ali: Ya boşverin belki burada böyle şeyler normaldir.

Muhammed: Lan küçük çocukla nasıl uğraşıyorlar baksana ya.

Ali: Boşverin ya gelin gidelim.

 

(Grubun içinde Ali’nin sözü daha çok dinlenirdi Ali; Muahmmed ve Süleyman’dan 1-2 yaş büyüktü saygı dıyarlardı Ali’ye..)

 

 

Süleyman: La ben acıktım bişeylermi yesek acaba?

Süleyman: La ben acıktım bişeylermi yesek acaba?

Ali: Hemen acıktınmı lan yola çıkmadan bir kamyon yemek yedin.

Süleyman: La bir kamyon dediğin 3 tost, 4 ayran, 2 de döner’di.

Ali: Lan çok az gibi anlatıyorsun varya hayret ediyorum sana ya J

Muhammed: Ali boşver hacı adam acıkmıştır bizle onu birmi tutuyorsun.

Ali: Sende haklısın kanka.Ne yesekki ?

Süleyman: La çok güzel bir koku geliyor yakınlardan bi bakalımmı?

Muahmmed: Gelin bi bakalım.

 

 

(Bunlar bir lokantaya girerler.Menüde bir miktar yemek vardır fakat hiç bişey anlamazlar çünkü Çince bilmiyorlardır.Bir şey sipariş ederler.Çabucak gelir siparişleri fiyatları gayet uygundur.)

 

Süleyman: How much we owe.(Borcumuz ne kadar.?)

Garson: 20 yuan.

Muhammed: Yuan ney la dolar yada euro olmazmı sor bakalım.

Süleyman: Do not dollars or euros.?

Garson: All right. $ 35.

Süleyman: Hacı 20 yuan 23 euro’ya denk miş.

Ali: Bende her zaman hazırlıklıyım babam gelirken bir miktar para vermişti bugün benden siniz hadi.

Süleyman: Eyvallah kanka başka zman ben öderim.

Muhammed:Eyvallah kardeşim cansın.

 

(Bunlar tam kalkarken yan masadan birisi İngilizce olarak bunlar nasıl yapılıyor diye sorar.Süleyman kulak misafiri olur Garson bir kelime söyle içinde ‘’CAT’’ Kelimesi geçer.Süleyman kenidini zor tutar kusmamak için.)

 

Muhammed: Ne oluyor lan sana bişeymi dokundu?

Ali: Kanka ne oldu la bembeyaz oldun.

Süleyman:………. (Konuşamaz)

Muahmmed:Lan ne oldu söylesene meraklandım bak.

Süleyman: Lan olum bunlar kediden yapılıyormuş ya.

 

(Muhammed,Süleyman daha cümlesini bitirmeden ortalık yere kusar.Bütün gözler muhammete çevrilir.Garson gelir ne olduğunu sorar.Süleyman dayanamaz bir tane geçirir.Garson ayağa kalkar süleymana vurmak ister Muhammed bunun elini tutar Garsona bir tane geçirir.İş çığrından çıkar sonra iş tatlıya bağlanır.Bunlar çekip giderler.)

 

(yolda giderler.)

 

Ali: Kanka ne yaptınız siz ya hadi başımıza bişey gelseydi?

Muhammed: Ben varken size hiç bişe olmaz size zarar vermeleri için önce beni geçmeleri lazım.

Süleyman: Ne yapabilecekler ya bakma bunların filmlerde dövüştüklerine hiç bişe bilmez bunlar.

 

 

(Bunlar eve varırlar.Bir güzel dinlenirler.)

(Ertesi gün okulun ilk günüdür.Bunlar kıyafetlerini giyerler okula doğru yol alırlar.Yolda binlerce insanla karşılaşırlar sanki hepsi birbirinin aynıdır.)

(Okula varırlar Okulda öyle kızlar vardırki hepsinin ağzı açık kalır.Daha önce hiç görmedikleri manzaralarla karşılaşırlar.Tuhaf giysiler ayakkabılar özellikle saçları en ilginç özellikleridir.)(Sınıfa girerler öyle güzel kızlar vardırki liseli kızlar bunun yanında hiç kalır.)

 

Süleyman:Lan beyler bunlar ne kadar güzel kızlar lan çok güzeller.

Muhammed:Birde bana diyorlardı Çinlilere ilgi duyuyorsun diye hemen yelkenleri suya indridin la.

Süleyman: Ama ali şunlara baksana ne güzeller değilmi.?ALİ? ALİ?

 

(Aliden ses yok bir kızla bakışıyorlar.)

 

Süleyman: Muhammed şuna bak ya hemen yelkenleri suya verdi bakale J

Muhammed: Hiç sorma kanka nerdeyse ağzına düşücek.

Ali: ne konuşuyonuz la aranızda söyleyin bende bileyim.

Süleyman: Sen işine bak kanka biz iyiyiz.

Ali : Lan konuşun.

 

(Sınıfa çok yakışıklı bir Bey girer galiba bu bir öğretmendir.)

(Sınıfa giren O okulun Türkçe öğretmeni Ziya Hocadır.Tüm okul tarafından sevilen öğretmen sınıfa girer.)

 

Ziya hoca: Oturun arkadaşlar.

Süleyman: Hoppala burada türkçedemi biliyorlar?

Ziya Hoca: Şunlara bakın hele Türkiyeden gelmişler.Ne arıyorsunuz burada çocuklar?

Süleyman: Hocam buradaysak demekki okumaya geldik demi J

Ziya Hoca: Espiri anlayışın bayağı zayıfmış evladım.Adın ne senin.

Süleyman: Benim adım Süleyman hocam.

Ziya hoca: Yanındakiler arkadaşın sanırım gelir gelmez fark ettim bayağı samimi olduğunuz.

Ali:Evet hocam çok yakınız Benim adım Ali.Memnun oldum.

Muhammed:Benimde Muhammed hocam.Memnun oldum.

Ziya hoca:Bende memnun oldum çocuklar bu okulda kaç senedir Türk yoktu hoş geldiniz şeref verdiniz.

Süleyman,Ali,Mıhammed: Hoş bulduk hocam.

 

 

(Bu sırada bir tane çocuk açar teflonu sevgilisyle konuşmaya başlar.Ziya hoca hiç bişey demez.)

 

Süleyman: Hocam bişey söleyinsenize.

Ziya hoca: Yok çocuklar bu okulda her şey serbest.

Ali:Çok saçma hocam ya derste dahi serbest mi?

Ziya hoca:Evet ama çocuk dışarı çıkması lazım.

Muhammed:Abi çok iyi yaa..

Süleyman: Yapma şu espriyi ya J

 

 

(Tam derste hoca bişeyler anlatırken bir tane genç koşarak dışarı çıkar.Herkes meraklanır.Genç tuvalete girer arkasından 3 tane erkek girer kızlar başına toplanır Ziya hoca yanına gider.)(Bizimkiler utanırlar gitmek istemezler böyle ister erkek olsun ister kız olsun karşı cinsin tuvaletine girmesini çok tuhaf karşılarlar.)

 

Muhammed:Ziya hocam ben şimdi kızlar tuvaletine girebilirmiym ayıp karşılanmazmı.

Ziya hoca: Yok evladım ayıp sayılmaz her şey serbest bu okulda.

Ali: Ya öyle işmi olur ya ne kadar tuhaf ya

.

Süleyman: Abi şu anda biz varya aslında sosyoloji dersinin içindeyiz niye diye sorarsanız açıklayayım…

Şimdi lisedeyken bir konu işlemiştik belki hatırlarsınız KÜLTÜR ŞOKU bu konuda anlatılmak istenen şu bir bireyin ülkesinden ayrılıp başka kültüre ait başka bir ülkeye gitmesi sonucunda ordaki kültüre ayak uyduramamasıdır.Biz aynen onu yaşamadıkmı sizce bakın bir düşünün.Buraya geldik herkes birbirine çok benziyordu,sonra baktık bir tane adam fare doğruyor hatta Muhammed senin bünyen kaldırmamıştı.

 

Muhammed: Aynen kanka.

 

Süleyman: Ali türkiyede ne kadar pozitif biriydi buraya geldi huyu değişti,

 

Ali: Haklı..

 

Süleyman: Sonra ben acıktım yemek yemeye gittik bize kedi yedirdiler lan biz satanist yandaşımıyz kedi yiyoz.Sonra bu okula geldik insanlar çok tuhaf  kıyafetler le geziyorlar.Daha sonra bir kız ağlayarak gitti kızlar tuvaletine girdi arkasından sııf arkadaşlarımızdan 2-3 tane erkek arkasından girdi. Böyle bir şey olabilrimi ya ne kadar ayıp Hocamıza soruyorum böyle şeyler normalmi diye evet diyor Nasıl olabilir ya böyle şey olurmu bu okulda her şey serbest olursa ne olur bu dünyanın hali herkes kafasına göre takılır olmaki böyle.

Bakın türkiyeye artık her şeyin kısıtlamaya başladılar önce internte sansür sonra Facebook ve Youtube kapatılacak diyor başbakan hangisine kafa yormalıyız vatnımızamı şu anda yaşadığımız yeremi çok zor işimiz çok zor.

Çok fazla sürmemeli bu şaşkınlığımız acilen alışmamız lazım.Herkese saygılar.

 

 

Muhammed: Kafa şişirdin be öff.

Ali: Biraz daha konuş istersen kafamız şişene kadar dinelyelim.

Ziya hoca: Aferin olum Sosyoloji öğretmenin sana iyi öğretmiş bu konuyu.;)

 

(Arkadaşlar kısa süre içinde bu olaylara alışırlar.Sık sık ailelerini arayıp hatırlarını sorarlar.Ve gelişmelerden haberdar olurlar.)

 

 

‘’OYUNCULAR’’

 

Süleyman: Süleyman Bingöl

Muhammed: Muhammed Uzun

Ali: Ali köse

Jackie chan’e benzeyen adam: Yunus alkan

Fare doğrayan adam: Şinasi korkusuz

Muhammed’in hoşlandığı kız: Eşe Türkmen

Dayak atan gençler:Uğur köse ve Oğuzhan Koç

Dayak yiyen çocuk:Asım çetin

Garson:Aziz küçük.

Garsonun konuştuğu kadın:Rümeysa Demirbaş.

Ziya hoca: Ziya Özcan.

Fenalaşan kız:Ümmü soyer.

Sunan: Rıza topcu.

 

 

 

Ödev sahipleri::: Süleyman Bingöl 11/A     422

                           Muhammed Uzun 11/A      406

                            Ali Köse               11/A       319

 

yazarYazar: admin | tarihTarih: 18 Mart 2014 / 0:10

LİSE 4.SINIFLAR MANTIK 2.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAVI TEST SORULARI VE CEVAPLARI İNDİR

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI IĞDIR KARAKOYUNLU AHMET ALİ DÖNMEZ LİSESİ MANTIK DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORU VE CEVAPLARIDIR

A – Aşağıdaki boşlukları “açık, değişken, niceleme, genel, kapalı” kelimelerinden uygun olanlarıyla tamamlayınız.      (25 puan)

–  İçinde her (   ), bazı (   ) gibi niceleyici geçen önermelere GENEL önerme denir.
– Alacağı değerlere göre önermenin doğruluk değerini etkileyebilen x, y, z gibi sembollere DEĞİŞKEN denir.
– İçerisinde x, y, z gibi değişken bulunduran önermelere AÇIK önerme denir.

– Belli bir doğruluk değeri taşıyan, yani açık olmayan önermelere KAPALI önerme denir.

– Belli bir doğruluk değeri olmayan açık önermeyi, belli bir doğruluk değeri olan önermeye dönüştürme işlemine NİCELEME  denir.

B – Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara  (Y)  koyunuz.  ( 25 puan )

–   Bir tümel önermenin doğru olabilmesi için evrendeki bütün elemanlarca doğrulanması; yani tümel önermenin bütün özellemelerinin doğru olması gerekir.    (D)

–   Bir tikel önermenin doğru olabilmesi için ise, evrendeki bazı (en az bir) elemanlarca doğrulanması; yani tikel önermenin bazı özellemelerinin doğru olması gerekir.   (D)

–   Verilen bir tümel veya tikel önermenin E evrenindeki açılımının yapılması, o önermenin verilen evrendeki özellemelerinin alınması anlamındadır.   (D)

–   “x tek sayıdır” önermesi kapalı önermedir.   (Y)

–   “ yFy” önermesi genel önermedir.   (D)

C – Aşağıdaki soruların doğru cevap seçeneğini işaretleyiniz.   ( 50 puan )

1) “Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.” önermesi tekil önermeye, “Her olayın bir nedeni vardır.” önermesi de genel önermeye örnektir.
Buna göre, bir önermenin genel önerme olarak nitelenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?
A)  Birden fazla terime                                 B)  Önerme eklemine              C)  Doğruluk değerine

D)  Yargıya                                                      E)  Niceleyiciye

2) “Bazı hayvanlar memelidir.” Önermesinin sembolik karşılığı önermeler mantığında p, yüklemler mantığında   x (Hx Λ Mx) biçimindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi önermeler mantığına ait bir özellik değil, yüklemler mantığına ait bir özelliktir?
A)  Çıkarımların geçerli olup olmadıklarını denetleyebilme

B)  Basit önermelerin iç yapılarını sembolleştirebilme

C)  Önerme eklemi kullanma

D)  Bileşik önermeleri sembolleştirebilme

E)  Önermelerin eşdeğer olup olmadıklarını saptayabilme

3) “(x bir şehirdir.) → (x başkenttir)”, “x bir bitkidir.”, “2x+6=0” önermeleri birer açık önermedir.
Buna göre, açık önermeler aşağıdakilerden hangisine sahip değildir?
A)  Yüklem
B)  Değişken
C)  Terim
D)  Önerme eklemi
E)  Doğruluk değeri

4) Genel önermelerin doğruluk değeri, açık önermelerin özellenmesi yoluyla bulunur. Bunun için, önce genel önermenin açılımı yapılır. Yani değişkenin evrendeki değerlerine başvurularak açık önerme özellenir. Daha sonra bu özellemelerinin doğru olup olmadıkları araştırılır.
Buna göre genel önermenin doğruluk değerini saptayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin mutlaka bilinmesi gerekir?
A)  Önerme eklemlerinin sayısının                                                 B)  Değişken sayısının                        C)  Değişkenin evreninin
D)  Açık önermenin doğruluk değerlerinin                               E)  Eşdeğer önermelerinin

5) “ x (x metaldir.)” önermesi aşağıdakilerin hangisinde verilen evrende doğrudur?
A)  {Altın, Demir, Bakır}                                                                  B)  {Kurşun, Cıva, Plastik}                                 C)  {Kalay, Kum, Çimento}
D)  {Nikel, Cam, Naylon}                                                                 E)  {Kağıt, Krom, Kauçuk}

6)   x(Fx→Gx) önermesinin “E:{a,b}” evrenindeki açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  (Fa → Ga) V (Fb → Gb)                                                          B)  (Fa → Gb) Λ (Fb → Ga)                      C)  (Fa Λ Ga) → (Fb Λ Gb)
D)  (Fa → Ga) Λ (Fb → Gb)                                                               E)  (Fa Λ Ga) → (Fa Λ Gb)

7) “Her x için, x sıfırdan büyüktür.” [ x(x > 0] açık önermesi tam sayılar evreninde yanlış; doğal sayılar evreninde doğru değerini alır.
Buna göre bir tümel önermenin, verilen bir evrende doğru değerini alması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A)  Evrene ait tüm nesnelerce gerçeklenmesi              B)  Evrenin alt kümelerinde yanlış olması

C)  Evrenin kapsamının dar olması                                D)  Evrenin sonsuz sayıda nesnelerden oluşması

E)  Evrende en az bir özellemesinin doğru olması

8)   I. “x tek sayıdır.”
II. “ x(Fx → Gx)”
III. “Bazı insanlar mavi gözlüdür.”
Yukarıdaki ifadeler sırasıyla nasıl adlandırılır?

.   I   .                   .    II    .                .   III   .
A) Açık önerme      Tümel basit          Basit tekil
genel önerme       (çekirdek)
önerme

B) Açık önerme      Basit tekil             Tümel basit
(çekirdek)            genel önerme
önerme

C) Basit tekil          Açık önerme         Tümel basit
(çekirdek)                                       genel önerme
önerme

D) Tekil basit            Tümel basit          Açık önerme
genel önerme      genel önerme

E) Bileşik genel        Açık önerme        Basit tekil
önerme                                            (çekirdek)
önerme

9)  “Her sayının sonlu olduğu doğru değildir.” (~ xSx)

önermesi aşağıdakilerden hangisine eşdeğerdir?

A)  Her sayının sonsuz olduğu doğru değildir. (~ x~Sx)
B)  Bazı sayıların sonlu olduğu doğru değildir. (~ xSx)
C)  Hiçbir sayı sonlu değildir.  ( x~Sx)
D)  Bazı sayılar sonsuzdur. ( x~Sx)
E)  Bazı sayıların sonsuz olduğu doğru değildir. (~ x~Sx)

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)  “ xFx” bir genel önermedir.

B)  “x bir sayıdır.” Açık önermedir.

C)  “p→q” koşullu sembolik önermedir.
D)  “ xFx Λ Fa” önermesi tümel bir önermedir.

E)  “p” önermesi basit sembolik önermedir.

NOT:   Her sorunun doğru cevabının değeri yanına yazılmıştır.
Sınav süresi bir ders saatidir.
Başarılar dilerim.

Veli TAŞYÜREK
Felsefe Grubu Ö
Cevap anahtarı için Üstteki Linki Tıklayınız

yazarYazar: admin | tarihTarih: 17 Mart 2014 / 23:03

SİYASET FELSEFESİ SLAYT İNDİR

SİYASET FELSEFESİNİN KONUSU
Siyaset (Politika Latince) dilimize Arapça’dan geçmiş bir sözcüktür ve devlet ve toplum yönetimi ile ilgili tüm etkinlikleri ifade eder.Bu alanı, hem siyaset bilim hem de siyaset felsefesi inceler.Siyaset bilim devlet biçimlerini, siyasi olguları ve süreçleri ele alır,betimler ve olanı olduğu gibi inceler. Siyaset felsefesi ise varolan siyaset üzerine bir sorgulama ve akıl yürütme etkinliğidir.Siyaset felsefesi ideolojiler üstü bir tutumla olması gerekeni araştırır.

yazarYazar: admin | tarihTarih: 13 Mart 2014 / 0:23

11. SINIF SOSYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SORULARI
1. Kültür nedir? Açıklayınız.

2. Eğitimin toplumsal işlevleri nelerdir? Açıklayınız.

3. Kültürün özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

4. Dikey ve yatay hareketlilik ne demektir? Örnekle açıklayınız.

5. Toplumsal kurumların ayırıcı özelliklerini maddeler halinde yazınız.

6. Köyden kente göç nedenlerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız.

7. Az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş toplumların, toplumsal tabakalaşma piramitlerini çiziniz.

8. Toplumsal Kurumların çeşitlerinden olan Aile ve Din Kurumlarının görevleri ve yapısal öğeleri hakkında bilgi veriniz.

9. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

· Emperyalizm

· Örgüt

· Kurum

Toplumbilimi dersi yoklama sorularının örneğidir.

yazarYazar: admin | tarihTarih: 11 Mart 2014 / 23:34

Demokrasi Dersinde Verilecek Performans Ödevlerİ indir

Demokrasi      Dersinde    Verilecek     Performans     Ödevleri

Sıra

Konu

No

Öğrenci

1

Siyasi Partiler,yapısı, işlevleri(görevleri) nelerdir?

2

Çoğulculuk ve Katılım nedir, hangi ülkelerde uygulanmaktadır araştırınız.

3

Hukukun üstünlüğü nedir araştırınız hukukun üstün olduğu ve olmadığı  yönetim biçimlerini karşılaştırınız.

4

Türkiye de demokratikleşme hareketlerini adım adım araştırarak bunların nedenlerini belirtiniz.

5

Demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleşmesinde karşılaşılan sorunlar-Kamu düzeninin korunmasında baskıcı yöntemler kullanılması ve nedenleri

6

Demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleşmesinde karşılaşılan sorunlar-Yöneticilerin kendi güçlerini sınırlandırmak istememeleri, bu nedenle insan haklarını korumamaları.

7

Demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleşmesinde karşılaşılan sorunlar-Eğitimsizlik

8

Uluslar arası koruma mekanizmaları ve işlevleri – Birleşmiş milletler örgütüne bağlı başlıca komisyon ve komiteler nelerdir  ,çalışma alanları ,görevleri  nedir ?

9

Uluslar arası koruma mekanizmaları ve işlevleri –Avrupa Konseyine bağlı başlıca komisyon ve Kuruluşlar nelerdir  ,çalışma alanları ,görevleri  nedir ?

10

Uluslar arası koruma mekanizmaları ve işlevleri –Avrupa  Güvenlik ve  İş birliği Teşkilatına bağlı olan  Kurumlar nelerdir  ,çalışma alanları ,görevleri  nedir ?

11

Türkiye de kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddet

12

Türk toplumunda kadının yeri nedir , araştırınız

yazarYazar: admin | tarihTarih: 6 Mart 2014 / 9:55

PSİKOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM VERİLECEK ÖDEV KONULARI İNDİR

PSİKOLOJİ DERSİNDE 2.DÖNEM VERİLECEK PERFORMANS KONULARI

1

Sosyal davranış nedir ,bazı davranışların nasıl etkilendiğini ,bir senaryo ile sınıfta canlandırınız.

2

Klasik koşullanmayı bir deneyle örneklendirip , raporlaştırınız.

3

Edimsel Koşullanmayı bir deneyle örneklendirip , raporlaştırınız.

4

Çevrenizde model olarak öğrenmeleri gözlemleyerek rapor haline getiriniz.

5

Öğrenilmiş çaresizlik örneklerini bulunuz ve nasıl gerçekleştiğini adım adım  yazınız.

6

Belleğin işlem aşamalarını örneklendirerek genişçe  açıklayıp ,şemalaştırınız.

7

Ket vurmayı (ileri-geri) türlerini açıklayıp , örneklendirip, şemalaştırınız.

8

Zeka türlerinin tamamını araştırıp hangi mesleğin hangi zeka türü ile alakalı olduğunu  belirleyiniz.

9

Kişiliği ve  bölümlerini yazınız, hangi özelliklerin mizaçtan ,hangilerinin karakterden kaynaklandığını örnekleriyle belirtiniz.

10

Kişiliğin oluşumunda kalıtımın mı yoksa çevrenin mi daha önemli rol aldığını araştırıp, röportajlar  yapınız ve bilimsel kanıtlara yer veriniz.

11

Engellenme , çatışma  ve çatışma türlerini araştırıp ,günlük yaşamınızda örneklerle somutlaştırınız.

12

Savunma mekanizmalarının özelliklerini, türlerini araştırıp  örneklendiriniz , iki tane mekanizma örneği seçip sınıf ortamında canlandırınız.

13

Normal dışı davranış türlerini tanımlayıp ,geçmişte hangi ünlülerin bu davranış türlerini  gösterdiğini araştırınız. Obsesyon (saplantı) davranış türünü sınıfta uygulamalı gösteriniz.

14

yazarYazar: admin | tarihTarih: 3 Mart 2014 / 23:39

LİSE 11.SINIFLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ KLASİK YAZILI SORULARI

1.Sokrates’in ”Kendini bil.” sözünü temel alarak Sokrates’in ahak felsefesini açıklayınız.
2.Kant’a göre ödev ahlakını açıklayınız.

3.Ahlak felsefesinin temel kavramları nelerdir?

4.Bergson’a göre sezgi ve özgürlük ilişkisinin ahlak felsefesinde nasıl kurulduğunu açıklayınız.

5. Etik kavramı ve ahlak kavramı arasındaki farklılığı açıklayınız.

6.”İnsan her şeyin ölçüsüdür.”diyen sofistlerin ahlakla ilgili görüşlerini açıklayınız.

7. Sanat kavramı ile estetik kavramılarının farklarını örnekle açıklayınız.

8.Sanatın yaratma olduğunu savunan filozofların dayanaklarını yazınız.

9.Pozitif hukuk kaynağını niçin doğal hukuktan alır?

10.Sanat ve zanaat kavramlarının arasında bir fark var mıdır, varsa örnekle açıklayınız.

Toplam 19 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »
 


Başlığım sayfa içeriği Google Web sayfa içeriği