Haz 092014
 

FELSEFE GRUBU DERSLERİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI KARARLARI İNDİR

 

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SALBAŞ ANADOLU LİSESİ “FELSEFE GRUBU” DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Toplantı Tarihi :17.06.2014
Toplantı yeri : Salbaş Lisesi(Öğretmenler Odası)
Toplantı Saati : 13.00
Toplantıya katılanlar : Cengiz Soy, Ziya Özcan
GÜNDEME ALINAN MADDELER

 

1-) Açılış  ve  katılım  yoklaması

 

’2-) Şehit ve Türk büyükleri için saygı duruşu

 

3-)1739 sayılı temel milli eğitim kanununun ilgili maddelerinin okunması

 

4-) Eğitim yılının 1. ve 2. dönemlerinin başında alına zümre kararlarının uygulanması konusunda karşılaşılan zorlukların giderilmesi , gelecek yıl için tedbirlerin alınması.

 

Zümrenin tamamını indirmek için üstteki linki tıklayınız.

 

Ziya ÖZCAN

F.G.Ö.

Haz 072014
 

FELSEFE DERSİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2 YARIYIL 2 YOKLAMA SINAV SORULARI

ADI         :

SOYADI:

SINIFI   :

NO’SU      :

1-)Hacı Bektaşı Venli’nin ahlak ile ilgili görüşlerini yazınız.

 

2-)Siyasette güçler ayrılığı kavramı nedir açıklayınız.

 

3-)İdeal düzeni reddeden görüşlerin gerekçeleri nelerdir. yazınız.

 

4-)Sivil toplum, Bürokrasi , devlet , iktidar  kavramlarını tanımlayınız.

 

5-)Kant’ın sanatla ilgili görüşlerini açıklayınız.

 

6-)T. More’un Ütopyasını bölümler haline ayırarak anlatınız.

 

7-)Meşruiyet kavramını tanımlayınız ve bir örnekle somutlaştırınız.

 

8-)Deizm ile teizm kavramlarını açıklayıp, aralarındaki farkları örneklendiriniz.

 

9-)Ürün olarak bilim ile etkinlik olarak bilim kavramlarını örneklendiriniz.

 

10-)Bilimin değeri denince aklınıza gelenleri yazınız.

 

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Haz 052014
 

LİSE 11 SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAVI TEST SORU VE CEVAPLARI İNDİR

 

Soru) Aşağıda yazılı olanlardan hangisi sanat felsefesinin alanına girdiği söylenemez?

A) Sanatsal yargılar göreli midir?

B) Güzellik özneden midir, nesnedemidir?

C) Evrensel sanat var mıdır?

D) Bilginin sınırları var mıdır?

E) Sanat ,estetik yargıları yansıtır mı?

 

 

Soru) Bunu söylemek bana göre yanlıştır , neden mi , bakınız : Bu sistem beni mutlu ediyor olabilir ama bakınız şu insanlara ters geliyor , onlar çok huzursuzlar, onları mutlu eden de beni huzursuz edecektir.
Yukarıdaki görüşe sahip biri aşağıdaki görüşlerin hangisi ya da hangilerini savunuyor olamaz?
I- Anarşizm
II- Sofizim
III-Nihilizm
IV- Sosyalizm
V- Kapitalizm

A)I – IV                                                   B) I-II-V                                              C) II-IV-V
D) I-II-III                                            E) IV-V
 

Soru) Ortak estetik yargıların varlığınıreddeden ve kabul eden düşünürler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

A)Epiküros-Kant   

B) Bergson -Croce 

C) CroceStirner   

D) Aristo-Platon    

E) Croce-Kant

 

Soruların devamı için üstteki linki tıklayınız.

 

Ziya ÖZCAN

Felsefe Grubu Öğretmeni

Haz 042014
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARINI İNDİR

 

 

1-) Aşağıdakilerden hangisi deflasyonun yol açtığı sonuçlardan bir olamaz?

A) Paranın alım gücünün yükselmesi.

B) Fiyatların düşmesi.

C) Ekonominin canlanması.

D) Üretimin durgunlaşması

E) Yatırımların azalması.

 

 

2-) Milli para değerinin , yabancı paraların karşısında devlet eliyle düşürülmesidir . İhracatını arttırmak isteyen ülkelerin başvurduğu bir yöntemdir.

Sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Revalüasyon

B) Enflasyon

C) Devalüasyon

D) Resesyon

E) Üretim

 

3-) Aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomik üretimin temel unsurları arasında yer alan bir kavram değildir?

A) Girişim

B) Doğa

C) Sermaye

D) Bölüşüm

E) Emek(işgücü)

 

Soruların devamı için üstteki linki tıklayınız.

Haz 032014
 

12 SINIF MANTIK DERSİ 2 DÖNEM 2 YAZILI SINAVI TEST SORULARI İNDİR

1-) Hocanın taraf tuttuğu doğru değildir ama maçın içinde hata yapabilir ve bu yüzden yenilebilirsiniz.
Yukarıdaki önermenin sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A ) p v q ( r ^ s )

B ) ( p ^ q ) ↔ (r v s )
C ) ( p v q ) ↔ ( r ^ q )

D ) ~ p ^ ( q ^ r )
E ) ~ p v ( q ^ r )

 

2-) Salbaş lisesindeki tüm öğrenciler yazılılar biteceği için çok mutlular.
Yukarıdaki önermenin sembolik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)p v q

B) p

C) p^q
D) P→q

E)p↔q

 

Soruların devamı için üstteki linki tıklayınız

 

May 042014
 

Felsefe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı  Karma Soruları

 

KLASİK SORULAR

1-) Sanat kuramlarından “oyun olarak sanat” kuramını açıklayınız.

2-) Yüce ve güzel kavramlarının farkları nelerdir açıklayınız.

3-) Zanaat ile sanat arasındaki farkları yazınız.

4-) Güzelliğin nitelikleri vardır bunlardan biri de “dışsal güzellik’tir.” bu kavramı açıklayınız.

5-) Din felsefesinin kavramlarından olan deizm ve panteizmi örneklendirip açıklayınız.

6-) “Doğa mükemmel değildir, sanatsal güzellik doğal güzellikten üstündür.” Diyen düşünürler bu görüşlerini nasıl temellendirmişlerdir?

7-) Teoloji ile din felsefesinin dine yaklaşımları arasındaki farkları açıklayınız.

 

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1-) Sanat yaratma olduğunu savunan görüşün savunucularından biri………….tır/dur/tur.

2-) Tanrının olup olmadığının kanıtlanamayacağını savunan görüş……………………tır/dir.

 

DOĞRU YANLIŞ SORULAR

Aşağdaki ifadelrden doğru olanlrın başına (D), yanlış olanlara (Y) koyarak işaretleyiniz.

1-) (     )  Birden çok tanrnın olduğunu savunan görüş panteizmdir.

2-) (     )  İ. Kant’a göre ortak estetik yargılar vardır.

3-)  (      ) Sanat estetiği içine alan daha geniş bir kavramdır.

4-)   (      )  Din felsefesi nesnel bir tavır takınır.

5-)  (     ) Platon evrensel estetik yargıların varlığını kabul eder.

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 Posted by at 19:07
May 032014
 

12.SINIF MANTIK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI  WORD İNDİR

YUSUFELİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 12. SINIFLAR MANTIK DERSİ 2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI SORULARI

     A) Aşağıda verilen sorularda doğru cevabın olduğu seçeneği işaretleyiniz.


1.      Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir önermedir?

A.   Hatasız kul olur mu?

B.   Akşamları erken yatmamalısın!

C.    Bugünkü işini yarına bırakma.

D.   Güneş her gün batıdan doğar.

E.   Dilerim bir gün beni anlarsın.

2.      Aşağı günlük dilde verilmiş olan önermelerin hangisinde (   ) eklemi yer almaz?

A.   Çok çalışmasına karşın başarılı olamadı.

B.   Başarılı olmak için düzenli çalışmak gerekir.

C.    Başarırsın, yeter ki azimli ol.

D.   Çalışmazsan başarılı olmazsın.

E.   Çalış ki başarılı olasın.

3.      Bu bitki bir çiçektir ( p)

Bu bitki güzel kokuludur (q)

Bu bitki saksıda yetişir ( r )

Bu önermelere dayanarak kurulan “Bu bitki bir çiçek değil ve güzel kokulu değilse saksıda yetiştirilemez.” önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

5. Aşağıdaki önerme eklemlerinden hangisinin tek bileşeni vardır?

A.   Değilleme  

B.   Tümel evetleme

C.    Koşul

D.   Karşılıklı koşul      

E.   Tikel evetleme

 

9. Aşağıdaki önermelerin hangisinde (  ) eklemi bulunmaz?

A.     Su akıyor.

B.      Bu adam merhametsizdir.

C.      İnsan, hayvan olmayandır.

D.     Görevinde titizdir diyemem.

E.      Başaramıyorum

Meral KESEPARA

Felsefe Grubu Öğretmeni

SORULARIN DEVAMINI İNDİRMEK İÇİN ÜSTTELİ LİNKİ TIKLAYINIZ.

 

May 032014
 

10.SINIF PSİKOLOJİ DERSİ GÜNLÜK (RUH SAĞLIĞI) DERS PLANI 10.SINIF İNDİR

Haftalık olarak hazırlanmış ders planı lise 10.sınıflar için ortak uygulanabiecek biçimde hazırlanmıştır.

                                                                                                                                                  ZİYA ÖZCAN

                                                                                                                                                   F.G.Ö.

 Posted by at 17:41
Nis 282014
 

10.SINIF PSİKOLOJİ 1.YARIYIL 1.YOKLAMA SINAVI SORULARI İNDİR

 

PSİKOLOJİ DERSİ 2013-2014 EĞİTİM YILI 1.KANAAT YILI 1.YOKLAMA SORULARI

 

1-) Psikoloji nedir, konusu ve amaçları hakkında bilgi veriniz.
Konusu insan davranışları temel amaçları ise insan davranışlarını tanımlama anlama açıklama önceden kestirebilme ve kontrol edebilmedir.
2-) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• İlk psikoloji laboratuarı Avusturya’da kurulmuştur … ….. Y
• Yapısalcılar, zihni algı, düşünce duygu, irade gibi öğelere ayırırlar ……… D
• Watson, Pavlow davranışçı yaklaşım öncüleridir. ……. D
• Hümanist yaklaşımın temelinde insan yer alır ve öncüsü Maslov’dur. …D…
• Bir Çocuk Önce emekler, sonra yürür veya önce heceleri birleştirir konuşmayı başarır bu görüş biyolojik yaklaşımdır. ……… ….. Y
• Wilhelm Wundt Psikoanalizin kurucusu sayılır ……
• Gestalt psikologları yöntem olarak doğal gözlemi kullanırlar ….
• İnsan davranışlarını hormonların çalışmasını, kanın kıymasal yapısını sinirsel süreçleri ve bu süreçlerin çalışmalarını beyinle bilişsel yaklaşım açıklamaya çalışır ……
3) Türkiye’de psikolojinin gelişimine katkıda bulunan 4 ilim adamı yazınız

4) Paragrafa göre Bağımlı değişken ve Bağımsız değişken nedir?
Bir yazılı sınav için sınavdan bir hafta önce çalışmaya başlayan öğrencilerle, sınavdan bir gün önce çalışmaya başlayanların başarı düzeyleri araştırılmıştır. Çalışmaya bir hafta önce çalışmaya başlayanların daha başarılı oldukları saptanmıştır. Buna göre
• A) bağımlı değişken

• B) bağımsız değişken

5) 0, +0.6, -0.8 korelasyon katsayılarıdır. Bu sayılar ne ifade etmektedir ve en kuvvetli bağıntı hangisidir?

6) Aşağıdaki Paragrafa göre deney gurubu ve kontrol grubu hangisidir?
Uykusuzluğun akıl yürütme ve problem çözme üzerindeki etkisi inceleniyor. 1. grup 36 saat uykusuz bırakılıyor, 2. grup normal uykularını uyuyor. Buna göre
Deney grubu :
Kontrol grubu
 Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Psikoloji ………………………… ………………………… ………………… denir.
• Psikoloji ilmi ile uğraşan ilim adamlarına Psikolog denir.
• Psikoloji kullandığı yöntem bakımından ……………… içinde yer alır.
• Davranış, Uyarıcı
• Çağdaş psikolojinin alanları deneysel (te ik) Ve ………………… olarak sınıflandırılır.

 

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Nis 272014
 

PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI LİSE 10.SINIF İNDİR

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   GRUBU  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ADI SOYADI:                                                             SINIFI:                                      NO
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RUTO 10-B SINIFI PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR

A) Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız (Her soru 4 p)
1-) “Otomobiline yakıt aldığı istasyondan promosyon alan bir sürü-cü,  Promosyon aldığı sürece aynı istasyona gider. Promosyon ke-sildiği zaman, sürücü o istasyondan yakıt almaktan vazgeçebilir.”
Buradaki promosyonun işlevi nedir?
A)    Genelleme yapma     B)Sönme      C) Olumlu Pekiştirme
D) Olumsuz Pekiştirme       E) Aralıklı Pekiştirme

2-)  “Ceza uygulaması şeklinde yapılan olumsuz pekiştirmelerde, cezanın oluşturduğu durum ortadan kalktığında davranış yeniden ortaya çıkar. Örneğin okulda öğretmenlerden korktuğu için sigara içmeyen bir öğrenci ders dışı zamanlarda öğretmenlerinin olmadığı ortamlarda sigara içebilmektedir. Bu nedenle ceza şeklindeki pekiştirmeler öğrenmelerde pek tercih edilmemektedir.”
Bu parçada, Cezanın pek tercih edilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)    İstendik olmayan davranışı engelleme amacını taşıması
B)    Farklı uygulama biçimlerinin olabilmesi
C)    Kısa sürede etkisini göstermesi
D)    İstendik olmayan davranışları geçici olarak bastırması
E)    Tutarlı olarak uygulanamaması

3-)  Birey, karşılaştığı bir problemi başkalarının nasıl çözdüğünü, çözüm için hangi davranışları yaptığını gözler, kendisi de gözlediği çözüm yollarını kullanır. Bireyin bu yolla problem çözmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Model alarak öğrenme          B) Pozitif Transfer
C) Tepkisel koşullanma              D) Sözel öğrenme
E) Kavrayış yoluyla öğrenme

4.  Bir kişi, e-posta hesabının şifresini değiştirdiğinde, eski şifreyi kolaylıkla hatırladığı, yeni şifreyi hatırlamakta zorluk çektiği görülmüştür. Bu durum eski şifrenin, yeni olanın hatırlanmasındaki bozucu etkisini göstermektedir. Burada söz konusu edilen bozucu etki aşağıdakilerden hangisini örneklendirmektedir?
A) Geriye ket vurma    B) İleriye ket vurma   C) Bastırma
D) Pozitif transfer        E) Negatif Transfer
5. “Öğrenme temelde bir davranış değişikliğidir. Davranış deği-şikliği, yeni davranış kazanma şeklinde olabileceği gibi, eski dav-ranışların terk edilmesi şeklinde de olabilir.” Aşağıdakilerden hangisinde öğrenme, davranışların terk edilmesi şeklindedir?
A) Okuma yazmayı başarma
B) Kitap okuma alışkanlığı kazanma
C) Temiz giyinmeye özen gösterme
D) Muhtaçlara yardım etmenin gerekliliğini öğrenme
E) Parmak emmeyi bırakma

6.  Aşağıdakilerden hangisinde model alma yoluyla öğrenme yi anlatan bir ifade yer almaktadır?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B)  Ne okursan onu biçersin.
C) Bir elin nesi var iki elin sesi var.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.
E) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

7-)  Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranıştır?
A) Örümceğin ağ örmesi
B)  Yeni doğan ördek yavrusunun yüzebilmesi.
C) Sıcak havalarda terlenmesi.
D) Uzun süre yemek yenmediğinde açlık hissedilmesi.
E) Arap bir bireyin Türkçe konuşabilmesi

8-)  Aşağıda unutmayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aralıklı tekrar unutmayı zorlaştırır.
B) Anlamlı olan ve sevdiğimiz konuları daha çabuk unuturuz.
C) En son öğrenilenler daha geç unutulur.
D) Unutmanın derecesi öğrenmenin derecesine bağlıdır.
E) Uykuda unutma en azdır.

9-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş Motor öğrenmeye örnek değildir?
A) Türkiye’nin nüfus özelliklerini öğrenme.
B)  Güzel yazı yazmayı öğrenme.
C) Otomobil kullanmayı öğrenme
D) Basketbol oynamayı öğrenme
E) Askerlerin isabetli atış yapmayı öğrenmesi.

10-) “Aile ortamında sürekli eleştirilen bir öğrencinin sınıfta arkadaşlarını ve öğretmenlerini sürekli eleştirdiği gözlenmiştir.”
Bu olay hangi tür öğrenmedir?
A) Deneme-yanılma        B) Motor       C) Model alarak
D) Sözel öğrenme        E) Kavrayış yoluyla öğrenme

D) Aşağıdaki soruları boş bırakılan bölüme cevaplayınız. 45 P
1.Öğrenme türlerinden deneme-yanılma yoluyla öğrenmeyi açıklayınız.(10 p).
2. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma arasındaki farkları yazınız.(10 puan)
3.Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrenme yönteminden kaynaklanan faktörleri yazınız.(5 p). Öğrenmeye aktif olarak katılmayı açıklayınız. ( 5 p)
4. Problem çözme aşamalarını yazınız.( 10 p)
5. “Bellek “ ve “kısa süreli bellek” kavramlarını açıklayınız.(5 p)

B ) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) , yanlış olanlara (Y) koyunuz. (5 x1: 5 puan)
1- Sosyal psikolojinin amaçlarından birisi insanın çevreyle ilgili duygu ve düşüncelerinin nasıl oluştuğunu açıklamaktır. (…..…)
2-Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi Pavlov keşfetmiştir. (..…)
3-) Öğrenmenin gerçekleştirildiği ortamın öğrenme üzerinde olumlu yada olumsuz etkisi yoktur. ( ………)
4-) Öğrenmiş olduğumuz bilgilerin zamanla yok olmasına ket vurma denir. (……)
5-) Futbol oynamayı öğrenen birinin hentbol oynamayı zor öğrenmesi pozitif transfere örnektir.(…..…)

C) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 5 x2: 10P
1-) Benzer uyarıcılar arasındaki farklılığın anlaşılmasıyla koşullu uyarıcıya benzer uyarıcılara tepki göstermenin terk edilmesine …………………….. denir.
2-)  Sönmüş davranışın, hiçbir pekiştirme olmadığı halde bir süre sonra ortaya çıkmasına ………………………………. denir.
3-) Tenis oynamayı öğrenmiş birinin badminton oynamayı daha kolay öğrenmesi ………………….. transfere örnektir.
4-)  Ateşli hastalık geçirme, kaza, ani şok ve yaşlılık gibi unut-mayı etkileyen faktörlere …………………. nedenler denir.
5-) Tekrar sayısı arttıkça hata miktarı azalmaktadır. Bu durumda da öğrenme düzeyi giderek ………………….
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB   GRUBU   BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ADI SOYADI:                                                             SINIFI:                                      NO
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RUTO 10-B SINIFI PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR

A) Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız (Her soru 4 p)
1. “Aile ortamında sürekli eleştirilen bir öğrencinin sınıfta arkadaşlarını ve öğretmenlerini sürekli eleştirdiği gözlenmiştir.”
Bu olay hangi tür öğrenmedir?
A) Deneme-yanılma        B) Model alarak        C) Motor
D) Sözel öğrenme        E) Kavrayış yoluyla öğrenme

2-)  “Kişi bir problemle karşı karşıyadır ve problemle ilgili hiçbir ilerleme kaydedememiştir. Bir süre sonra problemle ilgili algıları bütünlük içinde kavrayarak çözümü birden bire görür.” Bu öğren-me türü aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmektedir?
A) Deneme-yanılma        B) Model alarak        C) Motor
D) Sözel öğrenme        E) Kavrayış yoluyla öğrenme

3-)  Aşağıdakilerden hangisinde model alma yoluyla öğrenme yi anlatan bir ifade yer almaktadır?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B)  Ne okursan onu biçersin.
C) Bir elin nesi var iki elin sesi var.
D) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
E) Üzüm üzüme baka baka kararır.

4.  Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranıştır?
A) Bireylerin bilgisayar kullanabilmesi
B) Uzun süre yemek yenmediğinde açlık hissedilmesi.
C) Ergenlik döneminde bireyin sesinin kalınlaşması
D) Arının bal yapması
E)  Sıcak havalarda terlenmesi.

5. Aşağıda unutmayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aralıklı tekrar unutmayı zorlaştırır.
B) Unutmanın derecesi öğrenmenin derecesine bağlıdır.
C) En son öğrenilenler daha geç unutulur.
D) Anlamlı olan ve sevdiğimiz konuları daha çabuk unuturuz.
E) Uykuda unutma en azdır.

6.  Birey, karşılaştığı bir problemi başkalarının nasıl çözdüğünü, çözüm için hangi davranışları yaptığını gözler, kendisi de gözlediği çözüm yollarını kullanır. Bireyin bu yolla problem çözmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Model alarak öğrenme          B) Pozitif Transfer
C) Kavrayış yoluyla öğrenme    D) Sözel öğrenme
E) Tepkisel koşullanma

7-)  “Öğrenme temelde bir davranış değişikliğidir. Davranış deği-şikliği, yeni davranış kazanma şeklinde olabileceği gibi, eski dav-ranışların terk edilmesi şeklinde de olabilir.” Aşağıdakilerden hangisinde öğrenme, davranışların terk edilmesi şeklindedir?
A) Muhtaçlara yardım etmenin gerekliliğini öğrenme
B) Kitap okuma alışkanlığı kazanma
C) Akçiğer kanseri olan alkolik bireyin alkolü bırakması
D) İnsanların güzel kokulu parfümler kullanması
E) Temiz giyinmeye özen gösterme

8-)  Bir kişi, e-posta hesabının şifresini değiştirdiğinde, eski şifreyi kolaylıkla hatırladığı, yeni şifreyi hatırlamakta zorluk çektiği görülmüştür. Bu durum eski şifrenin, yeni olanın hatırlanmasındaki bozucu etkisini göstermektedir. Burada söz konusu edilen bozucu etki aşağıdakilerden hangisini örneklendirmektedir?
A) İleriye ket vurma    B) Geriye ket vurma   C) Bastırma
D) Negatif transfer        E) Pozitif Transfer

9-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş Motor öğrenmeye örnek değildir?
A) Güzel yazı yazmayı öğrenme.
B)  Jeotermal enerjinin kullanım alanlarını öğrenme
C) Otomobil kullanmayı öğrenme
D) Basketbol oynamayı öğrenme
E) Askerlerin isabetli atış yapmayı öğrenmesi.

10-) -) “ 5 yaşındaki Tuğrul, evde sürekli bağırıp çağıran siyah şapka takan dedesinden çok korkmaktadır.” Tuğrul’un annesiyle sokakta gezerken gördüğü siyah şapkalı adamlardan korkarak ağlamaya başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A)    Olumlu Pekiştirme B) Olumsuz Pekiştirme    C) Sönme
D) Genelleme yapma     E) Aralıklı Pekiştirme

B) Aşağıdaki soruları boş bırakılan bölüme cevaplayınız. 45 P
1. “Bellek “ ve “uzun süreli bellek” kavramlarını açıklayınız.(5 p)
2. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma arasındaki farkları yazınız.(10 puan)
3.Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrenen bireyden kaynaklanan faktörleri yazınız.(5 p). Fizyolojik durumun öğrenmeye etkisini kısaca açıklayınız. ( 5 p)
4. Öğrenme türlerinden deneme-yanılma yoluyla öğrenmeyi açıklayınız.(10 p).
5. Problem çözme aşamalarını yazınız.( 10 p)

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) , yanlış olanlara (Y) koyunuz. (5 x1: 5 puan)
1- Sosyal psikolojinin amaçlarından birisi Toplumsal olayların nedenlerini açıklamaktır. (…..…)
2-Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi Pavlov keşfetmiştir. (..…)
3-) Öğrenmenin gerçekleştirildiği ortamın öğrenme üzerinde olumlu yada olumsuz etkileri vardır. ( ………)
4-) Tenis oynamayı öğrenen birinin badminton oynamayı kolay öğrenmesi pozitif transfere örnektir.(…..…)
5-) Öğrenmiş olduğumuz bilgilerin zamanla yok olmasına ket vurma denir. (……)

D) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 5 x2: 10P
1-) Sönmüş davranışın, hiçbir pekiştirme olmadığı halde bir süre sonra ortaya çıkmasına ………………………………. denir.
2-)  Hentbol oynamayı öğrenmiş birinin  Futbol oynamayı daha zor öğrenmesi ………………….. transfere örnektir.
3-) Benzer uyarıcılar arasındaki farklılığın anlaşılmasıyla koşullu uyarıcıya benzer uyarıcılara tepki göstermenin terk edilmesine …………………….. denir.
4-)  Ateşli hastalık geçirme, kaza, ani şok ve yaşlılık gibi unut-mayı etkileyen faktörlere …………………. nedenler denir.
5-) Ceza istenmeyen davranışın sonucunda verilirken, …………….. …………………….ise davranışın kazandırılması sürecinde verilir.

 

BAŞARILAR

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Nis 272014
 

PSİKOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI LİSE 10.SINIF İNDİR

EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI   ………………….PSİKOLOJİ  DERSİ II. DÖNEM
                                       I. YAZILI DEĞERLEMDİRME  SORULARI
Adı –Soyadı:
No:
Aşağıdaki cümlelerde  doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına  (Y) harfini koyunuz.
 11-……..Stres her zaman zararlıdır.
 12-………Savunma mekanizmalarını her zaman kullanmak doğru değildir
 13-……..Kişilik  zeka gibi hem çevreden etkilenir hem de kalıtımsal olarak oluşur
 14-………Doğanın kişiler üzerinde stres  yaratma etkisi yoktur
15-………Libido kavramı Freud tarafından cinsel güdünün yaratığı enerji için kullanmıştır.
                              Aşağıdaki boşluklara doğru olan kelimeleri  yazınız
1-Organizmada uyumun bozulmasına ve bozulan uyumun aranmasına ……………………………….denir
2-Zekanın en hızlı geliştiği dönemler…………………………………………….yaşları arasındadır.
3-Bireyi diğerlerinden ayıran bütün özelliklerin tümüne …………………..denir
4-Zeka …………………………..ve……………………………..faktörler  tarafından belirlenir.
5-Sheldon’un  kişilik kuramı1……………………2………………….3………………………tiplerine  dayanır.
          Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz
6-“Çok sevdiği kuzeninin yanına gitmek isteyen aynı zaman da TV’deki sevdiği filmi kaçırmak istemeyen”  
         kişinin  durumunu aşağıdakilerden hangisi açıklar?     
       A)Kaçırma      B)  Kaçma         C)  Kaçma – Kaçmama           D) İnkar- yaklaşma   E)Yaklaşma- yaklaşma
7 -Kişi meydana engellenme sonucu  aşağıdakilerden hangisini  hissetmez?
         A)Mutluluk             B )Hayal kırıklığı            C)Üzüntü               D)Ümitsizlik        E)Gerilim
8-Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarının bireye kazandırdığı  olumlu sonuçtur?
                A)Kişi zaman kazanır                            B)Kişi  sorunu çözer                       C) Kişi sorundan kurtulur                      
                                D)Kişi yeni sorunlara hazırlanır              E)Kişiler hep aynı mekanizmayı kullanır
9-Freud’e göre her insanda bulunan ve kişiliği oluşturan temel güdüler aşağıdaki  seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
  A)Açlık –annelik     B)Saldırganlık-açlık   C) Cinsellik- Güzellik    D)Susuzluk- açlık  E)Cinsellik-saldırganlık   10-Küçük kardeşini kıskanan Onur, Kardeşim beni çekemiyor sürekli beni kıskanıyor diye babasına şikayet ediyor bu durum aşağıdaki hangi savunma mekanizması ile açıklanabilir?
     A) Akla uydurma (Bahane bulma)    B) İnkar (yadsıma)     C) Yansıtma     D)Yüceltme   E)İsyan(başkaldırı)
          
         Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yere yazınız
16- İnkar(yadsıma)-ödünleme  savunma mekanizmalarını  tanımlayınız.

17-Freud’e göre kişiliğin oluşmasındaki 5 aşamayı yazınız.

18- Psikosomatik hastalık kavramını tanımlayınız.

19-Kişilik gelişiminde öğrenme kuramı temsilcilerinin görüşlerini yazınız

20-Stresle baş etme yollarından zihinsel ve bedensel yöntemleri açıklayınız.

www.felsefeacademisi.com

                                                                                     felsefe grubu öğretmeni

 Posted by at 00:36
Nis 252014
 

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 12.SINIFLAR MANTIK DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 

 

1- ) Ecem çalışmazsa sınıfını geçemez ve tatile gidemez.

      Ceren Sivas’a giderse halasına ve amcasına yardımcı olacak.

     Enflasyon önlenemezse insanların alım gücü iyice dişecek.

    Ecem okula gidiyor ama Ceren gitmiyor.

    Yükarıdaki önermeleri sembolleştiriniz.

 
2-)~ [[(p^q) →(~p↔r) ] ↔ [(rvq) ^~(p^r) ]] →~r önermesin , doğruluk tablosunda tutarlılık, geçerlilik  denetlemesini yapınız.

 

 

3-) p→q, p↔ ~q  ∴ (pv~q) çıkarımının geçerliliğini tabloda denetleyiniz.

 

 

4-) “x katıdır”  açık önermesinin  E=(Taş,su,demir,yağ,Tahta) evrenindeki  değişkenleri yerlerine yerleştirerek özellemesini yapıp , gerçeklemeleri gösteriniz.

 

 

5-) p=Y , q=Y , r=D , s=D , t=D ise aşağıdaki önermenin çözümünü yaparak doğruluk değeriniz bulunuz.

~[[[(p→q) ↔(r^q) ]→ [(r^s)] →~[ (svt) ^ (p^t) ]]↔[[(q→p) v(r^p) ] ^ [(p→~p)] v[ (svq)]]]

 
ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Nis 242014
 

12.SINIFLAR İÇİN MANTIK DERSİNDE 2.DÖNEM VERİLECEK PERFORMANS ÖDEV KONULARI

 

1-Niceleme Mantığında  önermelerin sembolleştirilmesine beş(5) örnek vererek ,  niceleyici değilleme kurallarını açıklayarak yazınız.

 

2-Önermeler mantığı ,önerme eklemleri, sembolleri ve sembolleştirme örnekleri verilerek ana eklemler ve bileşenler örnekler üzerinde gösterilecek.

 

3-[[(p→q) ↔(r^q) ]→ [(r^s)] →[ (svt) ^ (p^t) ]]↔[[(q→p) v(r^p) ] ^ [(p→p)] v[ (svq)]]   

 p=D , q=Y , r=D , s=D , t=Y ise yukarıdaki önermenin doğruluk değerini bulunuz.

 

4-Sembolik mantığın ortaya çıkışı özellikleri , kurucusu ve bölümlerini açıklayınız.

 

5-Türetilmiş çözümleme kuralları(De Morgan Kuralları)

De Morgan Kurallarının denkliklerini yazarak birer örnek veriniz.

Ayrıca her kuralı “alt alta yazma kuralları” ve “ çatal açma kurallarını” uygulayarak gösteriniz.

 

6- Yüklemler mantığı(Niceleme Mantığı)’nın ortaya çıkışı araştırıp yazınız ve temel tanımlarının neler olduğunu birer örnekle açıklayınız.

 

7-[[(p^q) →(p↔r) ] ↔ [(svq) ^(p^s) ]] →r önermesin , doğruluk tablosunda tutarlılık, geçerlilik ve eşdeğerlilik denetlemesini yapınız.

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Nis 232014
 

Salbaş Anadolu Lisesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl 2.Yoklama Sınavı Soruları

1-Din Felsefesi ile Teoloji arasınadaki farkları örneklendirerek açıklayınız.

 

2-Tanrının varlığını kabuleden görüşleri benimsyen kişileri bir sohbet ortamında konuşturarak ,savundukları görüşleri temellendirerek açıklamalarını sağlayınız.

 

3-Platon’un “ideal devleti’ni ” günümüz yönetim biçimleri ile karşılaştırarak açıklayınız.

 

4-Bürokrasiden vazgeçilebilir mi , cevaplarınızı temellendirini.

 

5-Evrensel ahlak yasasını benimsemeyen görüşleri gerekçelendirerek açıklayınız.

 

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Nis 212014
 

Salbaş Anadolu Lisesi Sosyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınav Soruları

1-Toplumsal kurumlardan olan Eğitim kurumunun diğer kurumlara olan etkilerini örneklendirerek açıklayınız.

2-Evlilik türlerinin şemasını çizerek ,iki tanesini örneklerle açıklayınız.

3-Enflasyon, Devalüasyon , Revalüasyon, Resesyon kavramlarını örneklerle açıklayınız.

4-Kültürel etkileşimin toplumlara faydaları ve zararları var mıdır varsa örneklerle açıklayınız.

5-Din kurumunun toplumların gelişimi ve değişimi üzerindeki etkisini tartışınız.

ZİYA ÖZCAN

                                                                      FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 Posted by at 16:51
Nis 202014
 

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI WORD DOSYASI İNDİR

ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Aşağıdaki ifadelerden Doğru olanlara D Yanlış Olanlara Y yazınız.(12 puan)
1-Deneysel Psikolojisi psikolojinin uzmanlık alanlarından biri değildir.( )
2-Korelasyon tek veri ilke hesaplanan bir yöntemdir.( )
3-Psikoloji biliminde öngörü özelliğinin olduğu doğrudur. ( )
4-Psikoloji bilimi metafiziksel özelliğe sahiptir.( )
5-Endüstri psikolojisi aynı zamanda sanayi psikolojisidir. ( )
6-Eğitim psikolojisi aynı zamanda okul psikolojisidir.( )
Aşağıdaki Test sorularının Doğru Cevabını İşaretleyiniz.(10 Puan)
1-Psikolojinin davranışlarını tespit etmek
İstemesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A-Davranışları öngörme B-Davranışları kontrol etme
C-Davranışları yönlendirme D-Davranışları yargılama
E-Anlama ve açıklama
2-Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin Uyduğu kurallardan biri değildir?
A-Normatiflik B-Olgusallık C-Nesnellik D-Nedensellik E-Genel-geçerlik
3-Aşağıdaki davranışlardan hangisi gözlemlenebilir davranışa örnek olmaz?
A-Bir çocuğun ağlaması B-Özlediği birine sarılma C-Bir problemin çözüm yolunu düşünme E-Acıkan birinin yemek yemesi D-Öfkelenen birinin kavga etmesi
4-Aşağıdakilerden hangisinin korelasyon kat sayısının değeri en azdır?
A)-0,20 B)-0,45 C)0,60 D)-0,60 E)0,70
5-Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin yöntemlerinden değildir?
A)Biyografi B)Gözlem C)Test D)Korelasyon
E)Mülakat

1-Psikoloji ‘’insanlar nasıl olmalıdır’’ sorusunun değil ‘’İnsanlar nasıldır’’sorusunun cevabını araştırır.İfadesi Psikoloji biliminin hangi özelliğini örneklendirir? Gerekçesi ile açıklayınız. (10 puan)

2-‘’Psikoloji; kişilerin iç ve dış uyarıcılar karşısında ne gibi tepkiler gösterdiğini inceler.’’ İfadesi hangi ekole örnek olup bilimin hangi özelliği ile örtüşür?Açıklayınız.(10 puan)

3-‘’Öğretmenin konuyu anlatış biçiminin öğrenci başarısında büyük ölçüde önemli olduğu saptanıyor.’’Bu araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenleri göstererek açıklayınız.(5+5)

4-‘’İnsanlar kendi hatalarını başkalarının gözüyle seyretmelidir.’’ İfadesi davranışları anlamada neyin olumsuz etkisini gösterir? Açıklayarak hangi ekolle ilgili olduğunu gerekçesi ile yazınız(5+5)

5-‘’Başkalarının yolunda yürüyenler ayak izi bırakmazlar.’’ İfadesi psikolojinin uzmanlık alanlarından hangisine ters düşmüş olabileceğini gerekçesi ile açıklayınız.(5+5)

6-Biyografiyi açıklayarak hangi ekol ve uzmanlık alanında geçerli olduğunu yazınız.(4+3+3)

Aşağıdaki Boşlukları Doğru Olarak Doldurunuz. (18 Puan)
1-‘’Geçmiş geleceğin öğretmenidir’’ ifadesi psikolojide ………………….. yöntemine örnektir.
2-‘’Bedenimizi hasta eden ruhumuzun baskılarıdır.’’ ……………………… ekolüne örnektir.
3-‘’Altmışında zurna çalan ancak korulukta çalar.’’ İfadesi uzmanlık alanlarından ………………._……………’ye örnektir.
4-‘’Yetenek oyun kazandırır.Ekip çalışması ise şampiyonluk.’’ İfadesi uzmanlık alanlarından …………..ne örnektir.
5-Deneysel yöntemde ……………………….ve…………………… grubu olmak üzere iki çeşittir.
6-Freud’a göre toplum baskısı ………………….. olarak ifade edilir.

WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN ÜSTTEKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

 Posted by at 22:57
Nis 192014
 

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV KARMA SORULARI İNDİR

Anadolu Lisesi 10. Sınıf Psikoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Çalışma Soruları Hazırlık
SORULAR

1- Annesi dışarı çıkacağı için küçük kardeşine bakma zorunda olan kişi parkta bekleyen arkadaşlarını yanına gidememektedir” Bu kişinin durumunu anlatan çatışma türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir
A)Yaklaşma- yaklaşmama  B)Yaklaşama –yaklaşma   C)Kaçınma- kaçınma D)Kaçınma –yaklaşma  E)Dengeleme

2-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi anormal davranışın nedenleri arasında gösterilir?
A)Yaşanılan ülke       B)Boy-kilo      C)Fiziksel özellikler        D)Cinsiyet-yaş         E)Meslek

3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıları hastanesinin kurucusun ismi verilmiştir?
A)Zekeriya Beyaz         B)Yıldırım  Aktuna   C)Mazhar  Osman      D)Mazhar  Alanson     E)Muzzaffer Şerif

4-Çatışma yaşayan bir birey aşağıdakilerden hangisini hisseder?
A)Çekilme       B)Hayal kırıklığı           C)Engellenme           D)Korku              E)Karasızlık

5-“Aşağıdaki hastalılardan hangisi   ağırlık bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Şizoferni     B)Mani             C)Fobi                 D)Obsesyon             E)Nevrasteni

Verilen bilgilerden doğru olanın başına D ,  yanlış olanın başına (Y)  koyarak cevaplandırınız.
6……Stresin yaratığı fizyoloji etkileri yazınız.
7………Birey bütün gruplar isteyerek katılır.
8………Gençlik dönemi rahat ve mutlu bir dönmedir.
9……..Kimlik(benlik) diğer bireylere benzeyen davranışlarımızdır.
10…….Anormal davranış, tepkinin süresinin ve şiddetinin abartılı olması durumudur.
Aşağıdaki  tümcelerde  boş bırakılan yere doğru sözcükleri  yazınız.
11-Asosyal  olan ve kurallara uymayan tiplere…………………………………..denir
12-Ortak bir amaç için oluşturulan  ve en az iki kişiden oluşan topluluklar ………………………………….denir
13-Başkaları   istediği için davranışta   bulunmaya………………………..denir.
14-Duygu,düşünce ve davranışlar………………………………………………oluşturur.
15-Kendilerine yön çizemeyen genç bireyler……………………………………yaşarlar
Aşağıdaki soruların yanıtlarını boş bırakılan yere yazınız.
16-Grup   türlerini  yazınız
17-İkna olma- itaat etme-benimsem  kavramlarını tanımlayınız.
18-Sosyal psikolojinin yararlandığı bilimleri yazınız
19-Anormal davranışların nedenlerini yazınız.
20-Benimsenen kurallara uyulmaz.

 

Nis 172014
 

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV TEST SORULARI VE CEVAPLARI WORD DOSYASI İNDİR

 

Lise 10.Sınıf psikoloji dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları

1. Aradığımız, yaklaştığımız, ulaşmak istediğimiz uyarıcılardır. Bu tür uyarıcılara ödül de denir.”

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumlu hedef         B) Olumsuz hedef            C) Ceza            D) Güdülenme
2. Aşağıdakilerden hangisi “duyarsızlaşma”ya örnek verilebilir?
A) Teneffüs zili çaldığında öğrencilerin dışarı çıkması
B) Önceleri uçağa binmekten korkan birinin zamanla korkusunun geçmesi
C) Bireyin, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi
D) Sıcak ütüye elleyen bir çocuğun, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması
E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen çocuğun derslerine iyi çalışması

3. Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.
Parçada verilen anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Aşırı uyarılma     B) Duyarsızlaşma     C) Alışma           D) Unutma        E) Yetersiz uyarılma

4. Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin aldığı “duyum” yanlış verilmiştir?
A) Göz – Görme                   B) Deri – Dokunma        C) Kulak – İşitme                D) Burun–Tatma      E)  İç kulak-Denge

5.“Bireyden bireye farklılık gösteren, hatta aynı bireyde zamanla değişebilen; bireyin, iki uyarıcı arasındaki farkı ayrıt edebildiği nokta”ya ne ad verilir?
A) Farklılaşma eşiği    B) Duyum eşiği     C) Üst eşik          D) Eşik                 E) Alt eşik

6. “Televizyonda gördüğümüz bir kişiyi kaş, göz ve kulak şeklinde parçalar halinde algılamayız, bir bütün olarak algılarız.”
Parçada örneklendirilen durum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Algıda değişmezlik      B) Algı yanılması         C) Algıda seçicilik       D) Algıda bütünlük         E) Algı

7. Aşağıdakilerden hangisi dürtüler için söylendiğinde doğru olmaz?
A) Öğrenilmeden yapılan davranışlardır
B) Bilinçli olarak yapılmazlar
C) Doğuştan donanımla kazanılır.
D) Türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülür
E) Canlı tarafından nedeni bilinen davranışlardır

8.“Bakma ayrı, görme ayrıdır” bu ikisi arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?
A) Güdü- refleks     B) Duyum- içgüdü     C) Duyum- algı         D) Duyum eşiği- uyum        E) Duyum- alışkanlık

9. Davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara ne ad verilir?
A) Güdü     B) Pekiştireç  C) Algı         D) Sönme        E) Duyum

10.” Farklı bireyler aynı uyarıcıyı birbirlerinden farklı algılayabilir. Belirli bir uyarıcı aynı birey tarafından da farklı koşullarda farklı algılanabilir.”

Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisindeki farklılık olamaz?
A) Uyarılan duyu organı   B) Dürtü ve güdüler   C) Öğrenme   D) Beklenti      E) Dikkat

11. İşlevselliğini yitirmiş davranışlar,  pekiştireçler verilmediği zaman,  giderek zayıflar ve sonunda ortadan kalkar. Bu duruma ne ad verilir?
A) Ceza        B) Ödül         C) Pekiştireç        D) Güdülenme              E) Sönme

12. Aşağıdakilerden hangisi duyum ve algının ortak özelliklerinden biridir?
A) Uyarıcının tam bir kopyası olma
B) Bilgi işlemleme aşamalarında gerçekleşmesi
C) Bellekten kısa sürede silinme
D) Uyarıcıyı anlamlandırma
E) Beklentilere göre değişme

13. Aşağıdakilerden hangisi derideki alıcıların sağladığı    duyumlardan değildir?
A) Ağrı B) Basınç  C) Acı   D) Denge  E) Sıcaklık

14. Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Suya batırılan çubuğu kırık görme
B) Tren raylarını uzakta birleşiyor görme
C) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme
D) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma
E) Gece çöp tenekesini köpek sanma

15. Alışmanın ve duyarlılaşmanın meydana gelmesindeki temel etken aşağıdakilerin hangisidir?
A) Uyarıcının tekrarlanması        B) Uyarıcıyı oluşturan enerji türü        C) Uyarıcıyla ilk kez karşılaşılması
D) Uyarılan duyu organının hangisi olduğu               E) Uyarıcının miktarı

16. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.
B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.
C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.
D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.
E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer

17. Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında doğuştan donanımın  rolü diğerlerine göre en fazladır?
A) Bilgisayar klavyesini kullanması                B) Zeybek oynaması               C) Dilini burnuna değdirmesi
D) Geometri problemini çözmesi                     E) Bisiklete binmesi

18. İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?
A) Yuvarlanan topunu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması
B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması
C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması
D) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi
E) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması

19. Ahmet ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş,  ailesinin ve akrabalarının sahip olduğu değerleri benimseyerek onlarla uyuşan bir kimlik geliştirmiştir.
Ahmet’in kimlik bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?
A) Başarılı kimlik statüsü
B) Kararsız kimlik statüsü
C) Kimlik kargaşası
D) Moratoryum
E) Erken bağlanmış kimlik statüsü
20. “Bir bireyin aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini diğerlerine göre en önce gidermeye çalışması beklenir?
A) Birlikte olma gereksinimi
B) Güvende olma gereksinimi
C) Bilişsel gereksinimler
D) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
E) Fizyolojik gereksinimler

Eray GÜNAL
B gurubu
1    A
2    B
3    C
4    D
5    A
6    D
7    E
8    C
9    B
10    A
11    C
12    B
13    D
14    E
15    A
16    B
17    C
18    D
19    E
20   E

 Posted by at 22:48
Nis 142014
 

11.SINIF FELSEFE 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI TEST SORU VE CEVAPLARI

1.)I-Kişisellik

        II-Yaratıcılık

        III-Kalıcılık

        IV-Nesnellik

       V-Özgünlük

Yukarıdaki özelliklerin hangileri sanat eserinde bulunur?

A)I-II-III-IV-V            B)II-III-V        C) I-II-III

D)II-V                         E)I-II-III-V

 

2.) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve sanatın ortak özelliklerinden değil­dir?

A)Felsefe gibi sanatta insana özgü olmaları

B) Felsefe de sanatın da; doğayı ve insan varlığını konu edinmeleri

C)Her ikisinin de zorunlu olarak uymaları gereken belirli bir yöntemlerinin olmayışı.

D) Her ikisinin de ürünlerinin doğrulanamaz ya da yanlışlanamaz bir yapıda olmaları.

 E) Her ikisindeki ürünlerin aynı kaynaktan doğmaları.

 

3.) Bir unsurun sanat sayılması için bazı şartların gerçekleşmesi zorunludur.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sanatta zorunlu olan şartlar bir arada verilmiştir?

Alımlayıcı, süje -sanat eseri- Sanatçı

Eleştirmen, süje -sanat eseri- Sanatçı

Doğa-Alımlayıcı, süje – Sanatçı

Alımlayıcı, süje -sanat eseri- yaratıcılık

Sanatsal Ürün  -sanat eseri- Sanatçı

 

4.)Mükemmelliği arayan sanatçı, doğada var olmayan bir şeyi yaratmalıdır.Bu yaklaşıma göre, gerçek ve iyi bir sanat eseri, sanatçının hayal gücünü kullanarak oluşturduğu eserdir. Yukarıda açıklaması yapılan kuram hangi seçenekte verilmiştir?

A) Taklit                   B) Oyun                    C)Yaratma 

D) Varoluşsal           E) Pragmatik

 

5.) Aşağıdaki filozoflardan hangisinin Ahlak  konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır?

A)Sokrates  B) Hobbes  C) Nietzsche D)Epikür  E) Prokotkin


4.)Sokrates’ göre: “Hiç kimse bilerek kötülük yapamaz , olsa olsa bu davranışlarının sebebi bilgisizliktir ,oysa kötülük yapandaki bu değerler uyku halindedir ,bunlar uyandırıldığı zaman sorun kalmayacaktır.” Bu parçada  aşağıdakilerden hangisi vurgulanmış olamaz?

A)İnsanların kötü olmadığı 

B) İnsanların  eğitimle bilgi düzeyine çıkarılabileceği

C) Tüm değerlerin doğuştan olduğu

D)  Doğuştan, insanın kötü olmadığı

E) Bilgisizliğin kaynağının kötülük olduğu

 

 5.) ‘Sanatçının ele alıp ,Sanatın potasında erittikten sonra estetik haz vermeyen hiçbir obje ya da acı olay yoktur. Umutsuz bir aşkı anlatan şarkıdan ,bir savaş filminden estetik haz almamız ve güzel olarak nitelememiz bu nedenledir.’

Bu parçada ,aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Gerçeklikteki güzel ile sanattaki güzel birbiriyle örtüşmez.

B)Sanatçı, eserlerinde doğadaki gerçekliği taklit eder.

C) Sanat olay yada nesnelerin görünümünü değiştiremez.

D)Sanat, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinliktir.

E)Sanatçı sanatı yoluyla nesnelerin görünümünü değiştirir.

 

6.) Kritisizim için  hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Bilginin başlangıcı deneyimdir

B)Rasyonalizm ile Pragmatizmin sentezidir.

C)Savunucusu Kant’tır.

D)Bilginin sınırları duyularımızın sınırlarıdır.

E)Doğru bilgiye ulaşmak olanaklıdır.

 

 

7.) Ceren arkadaşlarıyla huzurevi ziyaretine gider ;ancak arkadaşlarının çeşitli ve büyük hediyeler getirdiğini görünce üzülür ve çekilip bir kenarda ağlar ,onu gören huzurevi sakinleri yanına giderek” önemli olan senin buraya gelmen ve niyetindir ,bizim hediyeye değil senin sevgine ihtiyacımız var.” Diyerek Ceren’i teselli etmişlerdir.

Huzurevi sakinlerinin bu davranışı aşağıdaki filozofların hangisinin ahlak görüşü ile örtüşmektedir?

 

A) Platon   B) Sokrates   C) Kant  D) Nietzsche  E) Gazali

 

 

8.) Platona göre ahlaki yargılar :”hırsızlık yapmak kötüdür ,ya da iki kere iki dört’tür” yargısı kadar nesneldir.

Bu durumda platon ahlaki yargılar için  aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?

A)Ahlaki değerler özneldir.

B) Mutlak olarak doğru yada yanlışlanabilir.

C) Bireyin kanılarına bağlı değildir.

D) Bireysel eğilimlerden bağımsızdır.

E) Bireysel bakış açısının dışındadırlar.

 

9.)

I-Onun Adı Kırmızı (Roman)

Sanat

Estetik

II-Babilin Asma Bahçeleri

Sanat

Estetik

III-Buda Heykeli

Estetik

IV-Niagara Şelalesi

Estetik

V-Damlataş Mağarası

Estetik

Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış varlıkların estetik yada sanatsal değer içerip içermediği eşleştirmesi yapılmıştır, hangi numaralı varlıkların eşleştirmesi doğru yapılmıştır?

 

A) II-III-IV           B) I-II-IV-V            C)I-IV-V 

D) I-III-IV             E) III-IV-V

 

Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelen Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşırlar. Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyar. Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım.” Demiştir. Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymamıştır. Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alır.

Aşağıdaki  10 .11. 12. 13 . 14. 15. soruları  yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 

 10.) Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelmeleri.

A) İyi                        B)Kötü                  C)Vicdan  

 D)Ahlak yasası        E) Erdem

 

11.) Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşmaları.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar   

D)Ahlak yasası 

E) Erdem

 

12.) Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyması.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar  

D)Ahlak yasası   

E) Erdem

13.) Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım,” demesi.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar  

D)Determenizm   

E) İndetermenizm

 14.) Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymaması.

 A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Vicdan  

 D) Özgürlük       

 E) Erdem

 

15.) Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alması.

 

A) Ahlaki Eylem  

B) Sorumluluk  

C)Ahlaki Karar   

D)Determenizm   

E) İndetermenizm

 

 16.)  Aşağıdaki filozoflardan hangisinin varlık konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır

 A)Hobbes                 B)Aristo               C) La Mettrie  

D) Marks                   E) Demokritos

 17.) “Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, kişiliğimizi ,doğallığımızı bozar ,oysa insan doğası gereği iyidir. Her türlü yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için ,yasanın her türlüsünü reddetme yok etmek gerekir”

Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hedonizm        B)Egoizm         C) Anarşizm

D)Fayda ahlakı      E)Sezgi ahlakı


18.)” Herkesin , üzerinde anlaşabileceği ortak estetik bir yargının varlığını savunanlar kendilerini kandırmanın dışında bir iş yapmamaktadırlar.”

Bu görüşte olan biri aşağıdaki filozoflardan hangisi ile aynı düşünceyi paylaşıyor olabilir?

 A)Platon     B) Aristo    C) Kant    D) Hegel    E) Croce

  19.) “Toplumlar bugün sahip oldukları bilgiler den yola çıkarak geleceklerindeki bilimsel buluşların ne düzeyde olabileceğini kestirebilselerdi dünyada başa çıkılamayan sorun kalmazdı.”

Parçada bilimin hangi özelliği eleştirilmiştir?

 A)Öngörülülüğü        B) Nesnelliği  C)Birikimliliği

D) Deneyselliği         E)Akılcılığı

 

20.)“Kardeşim senin yaptığın resimden zaten başka bir şey beklenemezdi , kendinle çelişen bir şey yapmamışsın.”

Yukarıda söz konusu olan kişi aşağıdaki görüş ya da kuramların hangisinin sanat anlayışı ile paralellik  gösterir?

A)  Yaratma kuramı   

B)  Oyun kuramı

C)  Taklit kuramı

D)  Hümanistik kuram

E)   Nihilist kuram

 

 BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

Nis 072014
 

11.SINIF FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

AD SOYAD:

SINIF          :

NO               :                                                 SORULAR

 1.) “Kardeşim senin yaptığın resimden zaten başka bir şey beklenemezdi , kendinle çelişen bir şey yapmamışsın.”

Yukarıda söz konusu olan kişi aşağıdaki görüş ya da kuramların hangisinin sanat anlayışı ile paralellik  gösterir?

A)  Yaratma kuramı   

B)  Oyun kuramı

C)  Taklit kuramı

D)  Hümanistik kuram

E)   Nihilist kuram

 2.) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve sanatın ortak özelliklerinden değil­dir?

A)Felsefe gibi sanatta insana özgü olmaları

B) Felsefe de sanatın da; doğayı ve insan varlığını konu edinmeleri

C)Her ikisinin de zorunlu olarak uymaları gereken belirli bir yöntemlerinin olmayışı.

D) Her ikisinin de ürünlerinin doğrulanamaz ya da yanlışlanamaz bir yapıda olmaları.

 E) Her ikisindeki ürünlerin aynı kaynaktan doğmaları.

3.) Bir unsurun sanat sayılması için bazı şartların gerçekleşmesi zorunludur.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sanatta zorunlu olan şartlar bir arada verilmiştir?

A)     Alımlayıcı, süje -sanat eseri- Sanatçı

B)      Eleştirmen, süje -sanat eseri- Sanatçı

C)      Doğa-Alımlayıcı, süje – Sanatçı

D)      Alımlayıcı, süje -sanat eseri- yaratıcılık

E)       Sanatsal Ürün  -sanat eseri- Sanatçı

4.)Mükemmelliği arayan sanatçı, doğada var olmayan bir şeyi yaratmalıdır.Bu yaklaşıma göre, gerçek ve iyi bir sanat eseri, sanatçının hayal gücünü kullanarak oluşturduğu eserdir. Yukarıda açıklaması yapılan kuram hangi seçenekte verilmiştir?

A) Taklit                   B) Oyun                    C)Yaratma 

D) Varoluşsal           E) Pragmatik

 

5.) Aşağıdaki filozoflardan hangisinin Ahlak  konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır?

A)Sokrates  B) Hobbes  C)Platon  D)Aristo  E) Kant

4.)Sokrates’ göre: “Hiç kimse bilerek kötülük yapamaz , olsa olsa bu davranışlarının sebebi bilgisizliktir ,oysa kötülük yapandaki bu değerler uyku halindedir ,bunlar uyandırıldığı zaman sorun kalmayacaktır.” Bu parçada  aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A)İnsanların kötü olmadığı 

B) İnsanların kötülüğünün eğitimle düzeltilebileceği

C) Tüm değerlerin doğuştan olduğu

D)  Bilgisiz insanın kötü olduğu

 E) Bilgisizliğin kaynağının kötülük olduğu

 5.) ‘Sanatçının ele alıp ,Sanatın potasında erittikten sonra estetik haz vermeyen hiçbir obje ya da acı olay yoktur. Umutsuz bir aşkı anlatan şarkıdan ,bir savaş filminden estetik haz almamız ve güzel olarak nitelememiz bu nedenledir.’

Bu parçada ,aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Gerçeklikteki güzel ile sanattaki güzel birbiriyle örtüşmez.

B)Sanatçı, eserlerinde doğadaki gerçekliği taklit eder.

C) Sanat olay yada nesnelerin görünümünü değiştirebilir.

D)Sanat, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinliktir.

E)Sanat geleceğe ışık tutan bir penceredir

 6.) Kritisizim için  hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Bilginin başlangıcı deneyimdir

B)Rasyonalizm ile Emprizmin sentezidir.

C)Savunucusu Kant’tır.

D)Bilginin sınırları duyularımızın sınırlarıdır.

E)Doğru bilgiye ulaşmak olanaksızdır.

7.)Ceren arkadaşlarıyla huzurevi ziyaretine gider ;ancak arkadaşlarının çeşitli ve büyük hediyeler getirdiğini görünce üzülür ve çekilip bir kenarda ağlar ,onu gören huzurevi sakinleri yanına giderek” önemli olan senin buraya gelmen ve niyetindir ,bizim hediyeye değil senin sevgine ihtiyacımız var.” Diyerek Ceren’i teselli etmişlerdir.

Huzurevi sakinlerinin bu davranışı aşağıdaki filozofların hangisinin ahlak görüşü ile örtüşmektedir?

A) Platon   B) Sokrates   C) Kant  D) Nietzsche  E) Gazali

8.) Platona göre ahlaki yargılar :”hırsızlık yapmak kötüdür ,ya da iki kere iki dört’tür” yargısı kadar nesneldir.

Bu durumda platon ahlaki yargılar için  aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?

A)Ahlaki değerler nesneldir.

B) Mutlak olarak doğru yada yanlışlanabilir.

C) Bireyin kanılarına bağlı değildir.

D) Bireysel eğilimlerden bağımsızdır.

E) Bireysel bakış açısıyla varlık kazanırlar.

 9.)

I-Onun Adı Kırmızı (Roman)

Sanat

 

II-Babilin Asma Bahçeleri

Sanat

Estetik

III-Buda Heykeli

Sanat

Estetik

IV-Niagara Şelalesi

Estetik

 

V-Damlataş Mağarası

Sanat

Estetik

 

Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış varlıkların estetik yada sanatsal değer içerip içermediği eşleştirmesi yapılmıştır, hangi numaralı varlıkların eşleştirmesi doğru yapılmıştır?

 A) II-III-IV           B) I-II-III-IV            C)I-IV-V 

D) I-III-IV             E) III-IV-V

 Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelen Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşırlar. Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyar. Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım.” Demiştir. Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymamıştır. Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alır.

Aşağıdaki  10 .11. 12. 13 . 14. 15. soruları  yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 10.) Hocalarından birinin  arabasının lastiğini patlatmak için bir araya gelmeleri.

A) İyi                        B)Kötü                  C)Vicdan  

 D)Ahlak yasası        E) Erdem

 11.) Ali Osman , Hacı Can , Düz Mehmet   Felsefe hocasının arabasının lastiğinin  önüne çivi koyma konusunda anlaşmaları.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Ahlak yasası  E) Erdem

 12.) Ali Osman  Çiviyi lastiğin önüne koyması.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Ahlak yasası     E) Erdem

 13.) Ancak; hocasının bu olayı fark etmesinden sonra Ali Osman: “Hocam siz beni yanlış anladınız kötü bir niyetim yoktu ,beni gaza getirdiler , iddia üzerine yaptım,” demesi.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Determenizm    E) İndetermenizm

 14.) Özür dilemeyip ,herhangi bir pişmanlık duymaması.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Vicdan   D) Özgürlük         E) Erdem

 15.) Hocanın A. Osman’ı disipline sevk etmesi üzerine ceza  alması.

 A) Ahlaki Eylem   B) Sorumluluk   C)Ahlaki Karar    D)Determenizm    E) İndetermenizm

16.)  Aşağıdaki filozoflardan hangisinin varlık konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır

A)Hobbes                 B)Aristo               C) La Mettrie   D) Marks                   E) Demokritos

 17.) “Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, kişiliğimizi ,doğallığımızı bozar ,oysa insan doğası gereği iyidir. Her türlü yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için ,yasanın her türlüsünü reddetme yok etmek gerekir”

Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hedonizm        B)Egoizm         C) Anarşizm  D)Fayda ahlakı      E)Sezgi ahlakı

18.)” Herkesin , üzerinde anlaşabileceği ortak estetik bir yargının varlığını savunanlar kendilerini kandırmanın dışında bir iş yapmamaktadırlar.”

Bu görüşte olan biri aşağıdaki filozoflardan hangisi ile aynı düşünceyi paylaşıyor olabilir?

A)Platon   B) Aristo  C) Kant  D) Hegel  E) Croce

 19.) “Toplumlar bugün sahip oldukları bilgiler den yola çıkarak geleceklerindeki bilimsel buluşların ne düzeyde olabileceğini kestirebilselerdi dünyada başa çıkılamayan sorun kalmazdı.”

Parçada bilimin hangi özelliği eleştirilmiştir?

A)Öngörülülüğü        B) Nesnelliği  C)Birikimliliği     D) Deneyselliği         E)Akılcılığı

 20.) I-Kişisellik

        II-Yaratıcılık

        III-Kalıcılık

        IV-Evrensellik

       V-Özgünlük

Yukarıdaki özelliklerin hangileri sanat eserinde bulunur?

A)I-II-III-IV-V            B)II-III-V        C) I-II-III      D)II-V                         E)I-III-V

 

BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.