Mar 192015
 

LYS MANTIK TESTİ

Aristotales’in tüm mantık çalışmalarını topladığı kitabın adı nedir?

 A)Organon

B) Poetika

C)İdeal devlet

D) Ütopya

E) Retorik

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Aristotalesin mantık çalışmalarını topladığı kitaplardan biri değildir?

A) Kategoriler

B) Sofistik

C) Monadlar

D) Önermeler

E) Topikler

 

3) Mantığı sistemli bir disiplin haline getirip, mantığın kurucusu sayılan düşünür kimdir?

A)Descartes

B)Platon

C)Aristotales

D) Herakleitos

E)Demokritos

 

4) Mantık kelimesinin anlamı nedir?

A)Akıl

B)Nutuk

C)Bilgi

D)Düşünce

E)Bilim

 

5)Mantık için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?

A) pozitiftir

B) Eleştireldir

C) Olanı inceler

D)Normatiftir

E)Deneyseldir

 

6) Aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusudur?

A) Platon akılcı bir filozoftur.

B) İnsanlar konuşan canlılardır

C) Tüm kara koyunlar siyahtır

D) Kış soğuk bir mevsimdir

E) Her canlı olan beslenir

 

7) Aşağıdakilerden hangisi akıl ilkelerinden değildir?

A) Üçüncü halin imkansızlığı

B) Tümevarım

C) Özdeşlik

D)Yeter sebep

E)Çelişmezlik

 

 

cevaplar

1a-2c-3c-4b-5d-6c-7b

Mar 152015
 

   PSİKOLOJİK EKOL (KURAM-YAKLAŞIM) TESTİ

1)bir kişinin neler hissettiğini sadece ses tonundan anlayamayız mimikleri ,göz bebeklerinin büyüklüğü ve duruşu ses tonu ile birleşince sinirlenmiş bir birey profili ortaya çıkar.

Davranışın bu şekilde değerlendirilmesi aşağıdaki ekollerde hangisine örnek oluşturur?

a)gestalt     ekolü

b)fonksiyonalist  ekol

c)davranışçı ekol

d)yapısalcı ekol

e)bilişsel ekol
2)bireyin davranışının temelindeki nedenini bulmak için deney ve gözlem yöntemi olarak kullanan psikolojik ekol aşağıdakilerden hangisidir?

a) davranışçı ekol

b)hümanistik ekol

c)bilişsel ekol

d) yapısalcı ekol

e)fonksiyonalist ekol
3)”bireyin davranışlarını; kişin içinde yaşadığı çevre, aile ve eğitim durumu belirler”

Yukarıdaki görüşü yadsıya yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) biyolojik yaklaşım

b)psikoanalitik yaklaşım

c)hümanistik yaklaşım

d)bilişsel yaklaşım

e)davranışçı yaklaşım
4)bir tablo kendisinin meydana getiren her bireyin kişisel ve her bir fırça darbesinde daha fazla anlam taşır. Olayların bu şekilde değerlendiren aşağıdaki psikoloji ekollerinden hangisidir?

a)davranışçı ekol

b)gestaltcı ekol

c) psikoanalitik ekol

d)işlevselci ekol

e)yapısalcı ekol
5)Bu görüş davranışlarının incelenmesi sırasında faydacılığı ön plana aldığı için yöntem olarak geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Bu açıklama aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

a)yapısalcılık

b)fonksiyonalizm

c)davranışçılık

d)bilişselcilik

e)hümanizm
6)psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim olduğunu düşündüğümüzde ,aşağıdakilerden hangisinin psikolojini inceleme alanına girmediği söyleyebiliriz?

a) yetenek ve yeteneklerinin gelişmesi

b) organizmanın gelişmesi

c)olgunlaşma ve öğrenme süreci

d) davranışlar ve sinir sistemi

e)birey ve devlet ilişkisi
7)Davranış kavramı doğrudan gözlemlenebilen ve doğrudan gözlemlenemeyen olarak ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi gözlemlenemeyen ancak ölçülebilen bir davranış biçimidir?

a)soğuktan irkilme

b)sınav sorusunun cevabını hatırlamaya çalışmak

c)hareketli bir şarkı dinlerken tempo tutmak

d)sıcak karşısında yelpaze ile serinlemeye çalışma

e)sahilde tempolu bir şekilde koşmak
8)Bir amaca yönelik olan çevreye uyum sağlayan canlının zihinsel süreçlerini inceleyen psikolojik ekol aşağıdakilerden hangisidir?

a)Davranışçı ekol

b)bilişsel ekol

c)yapısalcı ekol

d)işlevselci ekol

e)biyolojik ekol
9)bilinçaltına atılmış olan güdüleyici kuvvetlerin , bunlar arasındaki çatışmaları ve çatışmaların davranış üzerindeki etkisini inceleyen psikolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) fonksiyonalizm

b)geştalt

c)yapısalcılık

d) psikoanaliz

e)hümanizm

 

10)Sağlıklı insan bilincinin öğelerine ayran psikoloji ekolleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) yapısalcılık

b)psikoanalitik

c)işlevselcilik

d) davranışçılık

e)bilişselcilik

 

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Şub 032015
 

Felsefe grubu dersleri 2.dönem başı zümre toplantısı

Felsefe

Sosyoloji

Psikoloji

Mantık

Demokrasi

Derslerini içeren derslerin işlenişi ile ilgili 2.dönem işlenme yöntemi , kullanılacak  materyaller ,verilecek performans görevleri, yapılacak yazılı ve yoklamaların şekil ve zamanlarını belirten toplantı tutanağıdır.

 

Zümreyi indirmek için alttaki linki tıklayınız.

 

Felsefe Grubu 2014-2015 2.Dönem Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı Kararları

 

2014-2015 zümresi

felsefe 2.dönem başı

2.dönem 1.zümresi

 Posted by at 00:12