Eyl 232014
 

MANTIK DERSİ PERFORMANS KONULARI

 

1-) Aristotales öncesi, Aristotales dönemi ve sonrası ,mantık tarihçesini ,mantık konusunda yazılan eserleri ayrıntılı araştırınız.

2-)Mantığın temel kavramlarını 2 şer örnekle örneklendirerek ,örnekleri görsellerle(fotoğraf ,resim) destekleyiniz. (Akıl yürütme ,önerme,öncül,sonuç ,geçerlilik,geçersizlik,tutarlılık,tutarsızlık)

3-)Günlük yaşantımızda akıl ilkelerine aykırı kullanılan ifadeleri araştırıp, bu kullanım biçimlerinin nedenlerini kullananlardan açıklamalarıyla destekleyiniz.

4-)Mantığın uygulama alanlarını araştırıp, günlük yaşamımıza kattığı kolaylıkları yazınız. Mantığın olmaması durumunda bugün yaşamımızdaki zorluklar neler olabilirdi, araştırıp,görsellerle destekleyiniz.

5-)Klasik mantığın temel kavramları olan kavram ,terim, nelik, gerçeklik, kimlik, içlem, kaplam kavramlarını açıklayarak her birini 2 örnekle örneklendiriniz. Resim ve fotoğraflarla destekleyiniz.

6-)Kavram çeşitlerinin neler olduğunu araştırıp,açıklayınız ve  her kavramı örneklendiren ikişer önerme yazınız.

7-)Beş tümel kavramını Porphyrios ağacını da çizerek tanımlayıp örneklendiriniz. Ayrıca  Porphyrios ağacını örnek alarak kendi ağacınızı oluşturunuz.

8-)Kavramlar arası ilişkileri ikişer örnek vererek şemalarını çiziniz. Ayrıca her şemada  bütün ilişki biçimlerini içine alıp gösterecek biçimde 5  örnek şema oluşturunuz.

9-)Canlı,koyun,insan,erkek,hayvan,kedi,ruh,çiçek ,gül kavramlarını kullanarak Kavramlar arası ilişkileri gösteren venn şeması çiziniz.

10-)Önermeyi tanımlayıp, nelerin neden önerme olamayacağını örneklerle açıklayınız. Önerme çeşitlerini şema ile gösterip basit, bileşik, bitişik koşullu,ayrık koşullu önermeleri açıklayıp 5 er örnek veriniz.

11-)Çıkarım kavramını tanımlayıp,doğrudan çıkarım  türlerinin tüm özelliklerini örnek vererek şekiller üzerinde gösteriniz.

 

12-)Dolaylı çıkarımı araştırıp örnek veriniz. Akıl yürütmede terime ilişkin kurallarını ve akıl yürütmede önermelere ilişkin kuralların her birine örnek vererek açıklayınız.

 

13-)Kıyas çeşitlerini örneklerle açıklayınız.

 

AÇIKLAMA

-Her konuyu iki öğrenci hazırlayacak, İsteyenler hazırladığı konuyu sınıf ortamında  1 ders saatinde sunacak şekilde aralarında paylaşacak.

-Aynı konu sadece bir grup tarafından hazırlanabilir

-Sunumlar 1-12 Aralık tarihleri arasına yapılacak.

-Görevini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin performans notu 0 (SIFIR) olacak.

-Değerlendirme kriterleri sınıf panolarına asılacak.

Eyl 132014
 

SOSYOLOJİ PERFORMANS  KONULARI

 

1-) Sosyolojinin doğuşunu etkileyen  nedenler nelerdir , kurucusu ve isim babası kimlerdir , hakkında bilgi veriniz.

 

2-) Toplumu oluşturan unsurları fonksiyonlarını belirtiniz, her birini örneklerle somutlaştırınız.

 

3-) Türkiye de sosyoloji çalışmaları yapan bilim insanları kimlerdir , çalışmaları ve eserleri hakkında bilgi veriniz.

 

4-)Sosyolojinin yöntemlerini kendiniz yapmış olduğunuz örnek çalışmalarla belgelendirerek kayıt altına alınız.

 

5-) Bir bireyin doğumundan ölümüne kadar yaşayabileceği tüm sosyalleşme basamaklarını ayrıntılı bir biçimde örneklendiriniz.

 

6-) Toplumsal rol, statü ve prestij(saygınlık) kavramlarını birbirleriyle ilişkilerini yaşadığınız  çevrede(şehir,köy,kasaba) gördüğünüz örnekleriyle açıklayarak  tanımlarını yapınız.

 

7-) Toplumsal değerlerin ,toplumları nasıl kontrol ettiğini , çoğu zaman resmi normlara nasıl üstünlük sağladığını örneklendirerek açıklayınız.

 

8-) Toplumsal sapma nedir  , iletişimdeki gelişmelerin sapmaya etkisini araştırınız,olumlu ve olumsuz sapma nedir, örneklendirerek görsellere yer veriniz.

 

9-) Toplumsal tabakalaşmanın nedenleri nelerdir, tabakalaşmanın toplumsal yapıya ve yaşama olumlu yada olumsuz etkileri var mıdır, araştırınız.

 

10-) Toplumsal hareketlilik , türleri nelerdir , ve hareketliliği meydana getiren nedenler nelerdir, toplumsal hareketliliğin toplum yapısı için olumlu yada olumsuz yönleri var mıdır, varsa nelerdir?

 

11-) Toplumsa değişme ve gelişme kavramlarını açıklayarak , Gelişme  ve değişmeyi  etkileyen unsurları örneklerle açıklayıp , Arap Baharı olarak adlandırılan toplumsal hareketi bu kavramlar çerçevesinden değerlendiriniz.

 

12-) Modernleşme ve küreselleşmenin tanımını yaparak , bu kavramların toplumların yaşantısı ve o toplumları inşa eden bireylerin yaşam biçimi ve davranışlarını nasıl etkilediğini geşmiş yüzyıllardaki yaşam biçimlerini inceleyerek  karşılaştırınız.

 

13-) Toplumsal çözülme nedir, hızlandıran nedenleri ve yavaşlatan nedenlerini örnekleriyle açıklayınız.

 

             ZİYA ÖZCAN

              FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ